bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

 

Thơ

Trnh by: ĐVL

AI HIN VCNG SN?

*

Mng 1 Tết đc email ca TL

ch trch v nhng bi BIM THI CHNH TR:

-D qu nường ơi!

*

 

H ch: -D qu nường ơi!
Đm v t hi: hin nơi đu ri?

*

T ngy hết cnh chia đi
B
c vo tng lũ ra mi dn Nam
M
Qu xanh ti như chm,
B
c Nam thng nht: bit giam mt cm;
Tr
thơ lếch thếch chết chm
Ch
v đon, đng-thi-m trung kin
Hin đưa dn thot: vượt bin!
D theo, n kh xung thin, giết người
No đu ch
chết con ti,
Thuy
n nhn bao k chết, tri bin đen!

*

H ny l lm, thn quen?
|
Chung dng u-Lc! Khng khen mi kỳ!
T
ưởng đu Tết được l x
Khng ng
Mng Mt cười ph nh thơ.

*

Nh lng quyết chng th ơ
Viết cho dn tc, mu c đ yu
Qu h
ương trong cnh la thiu
Hi
n ha như la phng phiu, sao cn?

*

Nn hương Mng Mt khc con,
M
ng Hai nh Tết b hn Mu Thn
M
t người di tn bn ln*
Lm th
ơ chng Cng sao vn hin ngoan?

Nga

Canada*Mng Hai Tết Đinh Du

*K t lc nh b Vit Cng pho kch chy ra tro vo Tết Mu Thn cho đến nay tc gi đ tri qua 4 ln di tn

 

THIN TNH

Lng nhn tri rng thế gian
C
u người hon nn, hi han, chia su
Ki
ếp ny gieo phước kiếp sau
Mong sao đo
n tn kh đau dương trn

Nga

Calgary*Mng Ba Tết Đinh Du

 

SAO M KH TNH!

nh, ai s ma,
V r
ng s th d,
Xu
ng bin ngi nm da,
Leo ni, chn king c
.

Thc khuya ngi nhc đu,
D
y sm than bun ng,
Ng
g, ng vt lu
V
n bun?
Sao cho đ
?

Nga

Canada*Mng Ba Tết Đinh Du

Sch đ xut bn

Knh mi Qu V bm vo link t vng:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

 bm vo ch PLAY ALL

 

đ xem v nghe mt PLAY LIST thơ nhc đu tranh, ph t thơ Nga
c
a Qu Nhc Sĩ:
Nguyn văn Thnh, Anh Bng, Mai Đng & L Trung Diu Chu
Tc gi chn thnh cm ơn:
-Anh ch Long đ gip lm PLAY LIST, qu Ca, Nhc Sĩ v qu Đc Gi
đ chn lc hnh nh v gip thc hin nhng CLIP ny:

Vit Dũng, Hng Nhung, NĐT, L Tr Thm, Mai Trung Chnh, Nht Lm (Solist Ca Đon M Ph H), Trc Minh, Trn Kim Bng, Danny Lưu - Nicholas Trn Prodigiwaves StudioTng Hi SV-HS Nam California, Nicholas Trn, Gavin Ho, Anh ch em Paltalk Nam California

Sch đ xut bn

 

Thơ

TRN TH KHIM

From: Thekhiem Tran
Sent: Fri, Jan 27, 2017 7:06 pm
Subject: Chuc Mung Tan-Nien Dinh-Dau

Ngay 27 Thang 01 Nam 2017
Kinh chi Y Nga,
Xun sang chc Ch bnh yn đến
T
ết đến vinh hoa ph qu v.

Than Chuc,
Tran The Khiem
From: Quang Nguyen
Sent: Fri, Jan 27, 2017 9:58 pm
Subject: Nh
c đu xun: Xun Tha Phương
Duy Quang; Nh
c: LMST - Quc Duy

Nhc đu xun:

Thn mi qy vi hu v cc bn thưởng thc nhc phm:
Xun Tha Phương: Duy Quang - Nhc Lmst- Quc Duy.
Knh thn chc ton th qy vi hu v cc bn mt ma xun Đinh Du :
Hnh phc -An Khang -Thnh vượng & Vn s ct tường.
Duy Quang45

 

Xuan tha phuong- Duy Quang- Nhc: LSMT- Quc Duy


Xuan tha phuong - Duy Quang - Nhạc: LSMT - Quốc Duy

 

Thơ

DIU HU CN THƠ

From: Diu Hu CnThơ
Sent: Tue, Jan 24, 2017 12:48 am

Subject:

Ngm xun .

Lng ngm xun v nơi gc Đng,
Tr
n gian nhn thế mi phiu bng!
Đi đi, v
v, qua, li li,
Nguy
n Tri chuyn phước bt long đong!


DIU HU CN THƠ 

From: Diu Hu CnThơ

 

Sent: Fri, Jan 27, 2017 9:18 pm

Xun đến bn thm Mai r n ,
Th
y chung dng tng nhn trn ch .
Th
ế nhn đc may lnh m ,
m
m hn Xun bt chơ vơ!

DIU HU CN THƠ

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)