báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh chtrách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta va xem bài, va nghe nhc và xem videos trên youtube!!!!

 

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

 

Nhc DÂN CH CA,

Bút kư Hướng Đo và thơ

 

(Trích tuyn tp HOA BÁCH HP 1 đă xut bn)

Ư Nga và các em u, Thiếu, Hướng Đo LÂM VIÊN, Canada 

góp vui văn ngh vi Cng Đng  

PHÓ CHÁNH ÁN

(Trích tuyn tp HƯỚNG ĐO SINH HI NGOI 2 s xut bn)

Ư Nga

Trong sinh hot Hướng Đo vi các em, dù là Canada hay Vit, tôi cũng thường xen k gia nhng phút sinh

hot chy nhy ngoài tri làm mt nhiu sc lc ca các em bng nhng phút ngi ngh ngơi, ăn bánh ngt, ung nước trái cây và chơi nhng tṛ ch nghĩa đ khuyến khích các em thích đc sách báo, ham viết văn, yêu ch nghĩa và tiếng Vit hơn. Nhng tṛ chơi này mi tun các em đu t hp đi riêng và nghĩ ra nhng màn văn ngh, nhng câu hi khó ri đem đến khoe nhau. Các em người Canada th́ hay chế nhc “rap” nghe rt khó hiu nên sau này tôi chuyn sang chơi ch bng cách tr li tht nhanh nhng ch phn nghĩa, đng nghĩa, đng âm khác nghĩa, đng vn.v.v… 

Mt ln chúng tôi chơi tṛ Lut Sư do các em Vit t biên, t din trong v kch BT NT CON NÍT:

V kch bt đu vi mt em tháo khăn quàng Hướng Đo ra trùm lên đu 2 em khác. Em th nht đóng vai ch C, đng chng nnh la mun b tai đa em út đang ngi chù mt góc: -Già cái đào (đu) ri mà c̣n giành game vi em út là sao?

“Em út” vi khăn quàng c được buc trước ngc ging như cái yếm tr con ng a, ng o:

-Sao hi ba ch la anh Chín: con ních (nít) h mũi chưa sch mà bày đt thích bn gáy (gái)?

-Ch C quát tháo: -Hi nào?

-Hi ba đó, ch c̣n nói: lo hc đi mi ra bác sĩ, k sư như Ba được ch. Mun lên tri th́ ít nht phi hc gii mi được làm phi hành gia!

Lúc này mt em, ny gi c ngi nghn mt lên mà cười theo “khán gi” trong khi tay ngoáy ngoáy liên tc cái ǵ trong chiếc ly, mi đng lên, lm khm cái lưng cong… quá đà gn chm mt đt bên chiếc gy (là cán c ca đi) t t tiến v phía Phi Hành Gia Tương Lai, ho ho ri… nghnh ngăng:

-Ba nay bà ni nu ph, đâu cn hành phi cháu. Khi phi phi hành đâu!

Coi b hành phi quen thuc d hiu nên ti nh bt cười và v tay. Ra lnh cho đa cháu xong, bà ni li t t lom khom chc cười bn tr khi tr v v trí cũ, ri ngi xung ngoáy ngoáy tiếp. T năy ti gi bà ngoáy mun b… ly mà chng ai hay, bây gi bn nh mi thy nên thc mc m ti c sân c:

-Bà ni làm kư ǵ dzy?

Bà lôi ra hp ko, ly mt viên b vô ly ngoáy ngoáy, mt viên khác b vô ming nhai nhai ri khoe khán gi-Đây là chu (tru) chewinggum, made in Hormone(kích thích t)

Tôi thc mc: Nghĩa là ǵ? Không hiu!

Bà ni gii thích:

-D là Chu Câu (cau) ca my bà già như… em hay ăn đó! Chu này sn sc (sn xut) ti “Hc” Môn, em nói Hormone cho my bn d hiu

Hng biết ti nh có biết Hóc Môn đâu không mà cười lăn c ra đt. Vai này coi b d đot gii Chc Cười ca Hollywood quá à nha! Tôi ghi vi vào cun nht kư 2 ch Hóc Môn đ nh s gii thích cho các em biết nó nm đâu, nhưng tôi tp trung cnh giác tng li đi thoi ngay v́ s các em nói by. Đon tiếp, hai em khác tháo hai khăn choàng ra, ni li, gi làm áo thng, tṛng vào cu bé to con nht ca đi và gii thiu:

-Thưa Quư “Z”, đây là “Lc” Sư “Đàn” (Lut Sư Đoàn) ca chúng tôi: “Phó Chánh Án ‘NGHIN” TH CÔNG MINH”

Tiếp theo, mt em tṛn vo, mc chiếc khăn vt chéo ngang vai đng lên khi được gii thiu-C̣n đây là ông Chánh Án CÔNG B̀NH, 3 người kia là “B Can”

Tôi cười to thú v, Công Minh, Công B́nh chc chn do ph huynh khai sinh ra ri, nếu không có ph huynh g ư, các em không th có mt kch bn như vyS giúp sc ca ph huynh trong phong trào Hướng Đo lúc nào cũng có giá tr khích l tinh thn cho các em là vy.

Đi Nai phn đi-Sao Phó Chánh Án có last name (h) mà Chánh Án li không? Cũng “NHIN” CÔNG B̀NH h?

Tôi hùa theo chc quê: -“Phó Chánh Án” là ǵ? Sao “Phó” mà li c̣n “Chánh”?

Đi Én lượn l-“B Can” là ǵ? Được can mi hng đánh ln đ máu đu chb can” th́ đánh nhau “quài” sao? “Lc” sư ǵ mà phó, chánh lung tung xèng, “li”c̣n hng chàng (choàng) áo đen mà mc áo qun màu mè ci lương quá đi à nhen!

Ba em trong “Lc Sư Đàn” đng ci giày th thao ra và gơ 2 cái đế giày vào nhau kêu bch bch ri la to:

-Im “ln”! Im “ln”! “Cht” t! “Cht” t(Im lng! Trt t!)

Chánh Án Công B́nh nói to: “Lc” sư là Thượng Đế nghe chưa? Chưởng đă dy: Hướng Đo “Xin” (Sinh) phi biết xài nhng ǵ “Thinh nhinh” (thiên nhiên) cho ḿnh ch hng được làm ô “nhĩnh” môi ḿnh (ô nhim môi sinh)

Đi Nai khúc khích chế giu-Môi “xin” cha ni Phó Án ơi! Ch môi ḿnh là đem vi ra mà nhai à?

Chánh Án Công Minh gt gù: -a, xin! Môi xin được chưa?

Chưởng c̣n dy là Hướng Đo “Xin” phi có sáng “kín” thông “min”, biết chế biến mi th khi đi “chi” (tri) đó, hng nh sao?

Anh rut ca mt trong 3 “Lc Sư” trêu: -Im “ln”! Đ sáng rui, sáng kiến diu tiếp đi!

Thy ti nh vui quá, tôi th lng v kch luôn b ngt khong liên tc bi nhng s phn đi và các câu hi ca my đi v́ qua đó tôi có th ghi chép nhng ch sai mà các em phát âm đ làm bài hc thc dng nht trong gi HC TING VIT tun sau.

Tôi ph ha-Sáng kín hay sáng h ǵ cũng được, các em din tiếp đi!

Tưởng sao, sau khi các em… căi… ch vi nhau ri cười mun v c bng (mà em nào cũng sai tut lut), cui cùng “bà ch C hung d” b “lc sư đàn” x ti:

-C̣n bà ch ăn gian quá nhen. Ti la oan con nít là hng được! Ln sau s b pht đó. Cái ǵ mà ba hi chê con ních, bn hi chê già đào, ri h mũi… lung tung dơ dáy quá dzy th́ làm sao nó… ln ni? Phi cho phép…nó chơi game chung “dzi” nhau “dzà” em nh hơn hng được đem game đi giu na.

Cái này đúng là hng lăng mn mà lăng xt, suy bng ta ra bng người, din viên t năy gi có din ǵ v chuyn giu “game” đâu nà. Tôi nhn… tht mnh-Mt ngày lut sư cho 2 đa nh chơi game my tiếng?

-D 8 tiếng thôi!

Ti nh cười lăn ra đt-Chèn ơi 8 tiếng, đă quá há?

Tôi bt xung cái rp-Phn đi! Phn đi! Ch 1 tiếng thôi, và ch được chơi sau khi làm bài tp xong ch!

-D! Gim xung c̣n mt tiếng! Lc sư nói ln m! Nói ln nên nói “li” nhen các bn: 1 tiếng thôi

Akela tôi (By Trưởng) là người nh ti nht, hưởng ơn phúc lành cũng nhiu nht trong phiên ṭa hôm y v́ v đến nhà là được ghi chép ngay vào s các ưu đim đáng được ngi khen trong v kch ca các din viên và nhng nhà đo din tí hon kia. Duy mt điu là phi cn thn, không thôi cui năm chúng không đem ph huynh ra diu mà đem chính trưởng ca chúng ra cho “lc sư đàn” hch ti trên sân khu Tết ca Cng Đng th́ s b Hướng Đo Canada treo bng sinh hot như chơi :) Khi nói th́ quư Trưởng cũng biết gi hc Vit Ng tun sau đó ca Đoàn, vi ch đ: BO V MÔI SINH, VÂNG LI ANH CH, L PHÉP VI NGƯỜI LN, SÁNG KIN, THÔNG MINH, LUT SƯ, B CAN, HÓC MÔN… nh được liên kết vi k nim nhng trn cười ngoài băi c tun trước đă vui nhn biết là bao nhiêu ri. Vui đến ni các em vng mt tun l y c ṭ ṃ đ̣i bn bè k li cho nghe tng khúc hoài thôi.

 

(Trích tuyn tp HOA BÁCH HP 1 đă xut bn)

Sinh hot vi hơn 100 em trong 3 liên đoàn khác nhau, chúng tôi d nhn ra em nào được gia đ́nh dy d k

lưỡng, em nào b nh hưởng bi các phim b, dch ra tiếng Vit vng v (mt thi phim b Hongkong đă nh hưởng lên người ln, ri người ln truyn li tr em, mc dù chúng ch “xem ké” ông bà cha m). Nhng k đng trên sân khu vi ch đích khiêu dâm, kích dc bng nhng màn hài hước r tin ngày càng giàu to bao nhiêu th́ tr em Vit càng có tm nh́n lch lc v mt nn văn hóa Vit by nhiêu. Bây gi, bên cnh phim b Hongkong, Nam Hàn là các màn hài kch dâm tc ca chính người Vit trong nước làm ra, cũng đy nhng cnh bo lc và nhng li đi thoi viết và dch theo kiu xă hi ch nghĩa d làm cho tr em b nh hưởng xu lây.

Trước khi khép li trang bút kư này, Ư Nga tha thiết xin quư Trưởng giúp đ các em tht nhit t́nh mi khi các em thc mc v ch nghĩa ca tiếng nước ta nhé!

Ư Nga* Canada, 7.2.2017

*Các ch trong ngoc đơn là chú thích ca tác gi

  

(Trích tuyn tp HOA BÁCH HP 1 đă xut bn)

CÁ KÈO KHO VI Ô LIU

*

Thương v các em Hướng Đo Sinh đă ly được đim Thi Nu Bếp cao nht

*

Hành tươi, mm, mui rưới đu;
H
t tiêu nh xíu cho theo cá kèo
N
ước màu, t him xíu xiu
Hành phi, n
ước ngt* tht nhiu. La riu
Thêm d
u: bn mung ô-liu
T
chê: -Nht nho! Mui liu thêm vô…

*

Em nêm, em nếm trm tr
Thi đua nu bếp xem “g ghê” không
Em nào má cũng đ
hng
Thi nhau góp s
c, tranh công quanh lu
Đ
a ḥ, đa hét, đa kêu…
Bày ra dĩa cá, h
t điu rc quanh

Đim xanh bng cng ng̣, hành
M
y khoanh t đ quanh vành tht xinh.
Tôi đ
ơm cơm nóng trng tinh
Th
con cá nh, qu t́nh: tuyt ngon!
H
i: -Ai dy bếp-tí-hon
Món ngon l
lm ni soong thế này?

Găi đu tr thú tht ngay:
-Em quên đ th, kho đy… đ dư!

Ư Nga      *7.2.2017

*

*Nước ngt có “gas”: Coca Cola, sprite

 

(Trích tuyn tp HOA BÁCH HP 1 đă xut bn)

HT TT

Hết Tết ŕnh rang đng dát vàng
Gi
a dân lo lng: đng xênh xang
Khoe khoang háo th
ng màu “hoành tráng”
Trác táng, huênh hoang nh
u lp hàng. 

Tết hết! Trin miên ni xót Nhà!
Ng
n ngang trăm mi chng riêng ta
Non non n
ước nước c̣n ch sáng
Th
ế khó tương lai đng biết mà…

Ư Nga      * 7.2.2017

 

(Trích tuyn tp HOA BÁCH HP 1 đă xut bn)

NHC SĨ NGUYN VĂN THÀNH

  

From: THANH NGUYEN 

Sent: Tue, Feb 7, 2017 8:19 am

 (DanChuCa) Cái Răng Cái Môi

DanChuCa.org kính mi quư v vào link sau đây đ nghe bài hát:

Cái Răng Cái Môi

http://www.danchuca.org/128kbps/CaiRangCaiMoi.mp3

Kính mi Quư V vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

http://www.danchuca.org

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khúc Nguyn Văn Thành Dân Ch Ca Ph Thơ Ca Khúc Thân Hu T́nh Yêu và Thân Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Ư Kiến

Kính

DanChuCa.org

Cái Răng Cái Môi

Nguyn Văn Thành

Chú thích:

Tôi: đng CSVN
Anh: Tàu c
ng

1.

Anh xúi tôi làm chuyn tày tri
ch
thuyết ngược đi
t́nh h
u ngh răng môi
bác cháu tôi ngây ngô tin l
i
đ
ri gi này đành đp đu than ôi.

Anh vi tôi thù đă nhiu đi
ln nhiu người
t
ng làm kh dân tôi
thua m
y phen anh đành ch thi,
ch
gp đúng người là Bác Cháu tôi.

Ơi cái răng cái môi
th
ng nào cũng vua chi
đây mi
ếng anh miếng tôi
th
ng mô cũng có li 

Ôi cái lưỡi đt đôi
ch
ng c̣n li trăn tri
răng môi đ
u có li
th́ m
t hết là dân tôi.

2.

Anh biết tôi kt hoài c đi
Anh lên m
t làm tri mi ln tôi ôi
|l
đâm lao tôi c̣n đường nào
ch
ng mun lt nhào
ch
c̣n đường theo lao.

Anh vi tôi l làm tṛ ri
d
khóc d cười
ch
ng c̣n đường tôi lui
tôi c
n răng, môi anh th́ cười
tôi ch
c̣n đường la gt dân thôi.

A, may quá a ha
ch
ế đ này tài di trá
dân có m
t cũng hoa
đi ki
ếm ăn c̣n mt na là.

Ai l có biết ra
cho ng
i tù ri cũng lú
tôi nuôi dân th
t thà
n
a lù đù và na ngu ngu. 

Thôi lúc chết hăy hay
bây gi
cn th́ c bán
Tôi qu
n lư giang san
anh mu
n mua th́ được c làng

Tôi gii phóng cu dân
ơn đi này tht to tát
Tôi nay có bán tr
i
b
ng lc này đ tr công tôi.

  

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hôn âu yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Ư Nga (thơ)