bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

"TRĂNG QU" Lc Bt Tnh

 Nghi

Trnh by LUN HON
 

 

TRĂNG QU

ng ! Ngườ trong tranh
B
y nhiu đ đ cho chanh ngt đường
ng đ
ng trăm nh, nghn thương
M
t người, ti đ sc hương trao v

Th thnh yu nt chn qu
Ch
 tnh ti đ hn th trăm năm
Đ chia t
ng nh trăng rm
H
a nhau: tăm ti, m thm vn soi.

S g bi rm nh nhoi,
M khng th
y được r nơi tim cn
Tnh chng ti đ
p tuyt trn
Đn sang c sng, khng l
n ph trăng

 Nghi, 14-11-2011.

 

ĐI THIN THN

Vui biết my! Tay trong tay
Th
ương biết my! Vai k vai, ta đu
L
i no nghe cũng ngt ngo
M
t nhn đm thm, trao nhau nng nn
L
ng tim nghe tiếng hi han
M
ưa lun, nng chiếu vn trn nim vui

*

B qun bi bm cuc đi
Hai tri tim đ
p tuyt vi li yu
Thnh ton thi
n, cười trong veo
Em nhn, anh ng
m, tim reo chung li.

 Nghi**10-11-2011

 

THIT THA

Nam chm ht sy m
C
n chi đi din mi l thương nhau
V
ng nhau ka, mi lao đao!
Nh
 nhau l đ ngt ngo đ đi.

 Nghi**10-11-2011

Lc Bt

NGHI

 

SAO MHIN!

Đm mơ anh ha lng ging
C
a thi cp sch, mi quen, ngt đường

*

Tr mnh, thy người chung giường
L ng
ười trong mng, ca trung đn đưa
D
 Thương ơi! D Thương !
Ban ngy anh d
 nht nh
Ban đm nh
 ng ha ra hin lnh
Em u y
ếm, nh hn anh
Gi
t mnh anh gt.... Tan tnh d
 thương!

 Nghi.

VNH NN L NGHING

Đến nơi th em đ ri
D
i sang đim mi, em thi đ đi.

Lm chi ti cũng chm r
Su
t đi v kế kh thi bn người
Lm g ti cũng d
 hơi
Nn t
ưa vnh l ai mi em nghing?
Đ
 ti mơ n cười duyn
Ước thm, hu ch đng tin lm su.
 

L lng, than th u su
Em no hi
u d kht khao ch tnh
Đ
t tri vi vi, mng mnh
Sao ta ch
 nh mi mnh em thi?

 Nghi, 1.9.200

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)