bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

 

 CHC MỪNG NĂM MỚI [HAPPY NEW YEAR] -Abba -NDD (Super HD)

https://youtu.be/T6HYdGJacRI?list=PL62F8D4FBEB93D0D3

***  

 

NGT QU HA CM

Rung đng ht la vng tươi
Em b
ưng mt chn ch mi anh ăn
N
cười xa sch nhc nhn
Xinh xinh ng
t lm hm răng trng đu.

i em duyn dng qu ngho
N
cười chan cha thương yu ngt ngo
Trch sao tim đ
p hn ho
Ch ch
ưa vơi chn, người no ha cm!

 

Nghi

 

BN HAY LT?

Theo bn gt, c mn hay lt gt
Giy m
y đi? Mn my li Si Gn?
C theo nhau d xu
ng bin, ln non?
V c mu
n cng v thn cy cy?

Nghi.

AI CH AI?

L Tnh, ka tuyết trng mnh mng!
Qua l
i người người vn c đng
Tuy
ết tuyết! Rơi rơi! Tri gi lng
Đ
i chng, ch ca, lnh ai khng?

Nghi**

NGUYN TH MINH

cm tc

Sent: Wednesday, December 30, 2015 8:04 PM


Ai c
ch ai? Ai hi hoi?
Ng
ười ch khng li, li ch ai?
Đ
i chng, chng cht li non bin
Th
ơ thn đi thơ, thơ th di.

MC NGƯỜI NH CH!

Ngn ngơ trước mt vc ng?
Ng
n ngơ, ngơ ngn đi ch sut năm?

*

Sut năm, chc hết ti tăm
Đ
u năm vui nh! Xa xăm s gn!
Phn vn, h
n gin xoay vn:
Hong, phi, m
n, cung tn mc ai!

Nghi**

 

CƯỜI ĐI ANH!

Đ qun giy bt nh
Th
ơ ra rn r! Lơ l: thơ đi
V
nh rnh ri chp, ghi
Th
ơ đi hn gii chp chi, giy đy?

Lm cao k c, ta đy
Th
ơ như anh vy, ti ngy kh khăn
N
hong thơ, mt khng nhăn
Anh c
ười đi! Ch cn nhn nhc tim!

Nghi

Nghi

knh chc mng sinh nht

Thi Sĩ BO TRM

EM D QU

NN ANH LY V HIN

*

Viết tng anh ch THNH-TIN

*

Anh len ln ch khng h ln lt
Gi
a thanh thin được din kiến người hin
L
dĩ nhin lng hướng thin: Thnh-Tin
Mu
n qun d phi chiu Hi
n len ln.

Nghi

COI CHNG ĐNG TIM!

Nht em vo tri tim anh
M
t thi anh nh! Ko ganh, mu nhi!
M
t thi, em khi phi ngi
N
m yn hnh phc, nh nhoi vui ri!
 

Nhiu c? Cht chi li thi!
Tim đau, m
t mi hp hi: đng ngay!

Nghi**

NG: xin hiu theo 2 nghĩa: đng tim v phi đng trn đi chn v khng c ch đ nm

NH HOI NH MT ANH

Gi đu cho thơm ngt
H
ương cam, qut hay hay
Cht son h
ng nhn nht
Em trang đi
m đu ngy.
 

Chn o mu tươi mt
S
ơn trong trong mng tay
M
i chuyn đu tm gc
Theo anh ra ph
, ny!

Chn nhn chn san st
Anh nhn em đ
m say,
Hut so, c
ười, anh ht,
M
t yu thương trn đy.

Nghi**

 

Đ H TƯỞNG TƯỢNG

C đ người thơ c i tnh
Anh
ơi! Thơ thế mi lung linh
No đu m
t mt cht vi vĩnh
Sao b
t nng thơ sng mt mnh?

C đ người yu h qun quanh
Khng nn p h
phi hy sinh
Yu th
ơ, h chuc điu liu lĩnh
Th
mng mơ hn, khng đc hnh.

C th người thơ vi i tnh!

Nghi**


 

MANG CP GIM

*

Tng cc anh Đi Hc Kiến Trc v Đi Hc Khoa Hc Si Gn

*

Guc son khua khp ph phường
Theo t o tr
ng đến tường hc khn
V
y m di dt c hn
i tnh ng
nghĩnh đ vn tim em

Nn bi thơ đi m đm
V
y m hng hc la rm thn thng
Ch
em, anh c ngượng ngng?
Tr
ước đn Bướm Trng gp cng gho, tru?

Nh hoi mt thu h theo
Sinh vin
ln thch đeo cp gim.

Nghi

 

 

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

 

Nga (thơ)