bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

***  

Trang thơ♥♥

MNH AI NY TU!

*

Cm tc nhn nghe mt em hc tr c đơn tm s

*

Anh chai l by tr: say, bi bc
Ch
hin ha chay tnh, chng ku ca
K
sa đ bung th, người v tha
V
y m l: vn chung nh m . 

Anh tu rượu, ch tu tm. Tu c!
Tu t
i gia! Vn ha! Thế ru m!
V
ượt m t, ai s thy đường ra?
V, H
U NG? Tng st na biến ha!

NGA, 15.2.2016

nh: AYD

Đ CELSIUS V FAHRENHEIT.

*

Thương v cc Si Con ca gia đnh LM VIN Calgary

*

Hai nhit đ, trưởng đ em: -Ai biết?
Khi no th C, F li bng nhau? *
Cng th
c no? Tnh ton ra lm sao?
 

Chng cn đi! Bao nhiu li ơi i
Chng khai bo, th
ưa cho vng thế gii?
Em nhao nhao, em ph
n đi nho nho,
C
ph huynh cũng trao đi lao xao.
Ngy sinh ho
t đ tht vui như pho!

Nga, 2006.

* tr 40 [-40] th hai nhit đ Celsius va Fahrenheit bng nhau

*Celsius to Fahrenheit: (C  9/5) + 32 = F
Fahrenheit to Celsius: (F - 32) x 5/9 = C

nh: sưu tm

HC NHN SAO M KH

Lc th hy nh lc thn
Tm si khng: đ
k, sn, tham, t.
By Hoa H
Lc khp nh
Ch
ưng trong bnh Nước V Tha. Thin Lnh!

Nga, 16-2-2014.

nh: AYD

MT CNG MT
KHNG TH
BNG MT

Chng v anh, chng ti em
V mnh cho đi
m sai lm người dưng
G
n tri, xa đt khng ưng
C
đi s Mt! Lưng chng cn ai?

Nga, 18-2-2014.

HOA GC >> nh: AYD

NN L AI NGHING

Lũy tre cong khoe xanh.
R
ng da nước m kinh,
Khoe xu
ng thon thon nh
Cp bn mi nh tranh. 

Khi lam chiu nh ai
Th
ơm nng hương t bếp
N
ng hong hn trườn di
Ven b
hoa chen sc.

Nước lng l trong vt
M
ơn sc tm lc bnh,
Chim lu lo ca ht
Nhn nn l ai nghing.

Nga,16-2-2014.

nh: sưu tm

TO NGHIP THI TR QU

L NHN tt c chng sinh
V l h
t ging s thnh QU thi!
Thi
n tm gnh vc, vun bi
Ty duyn sm h
i, ty thi đnh tm.

Nga, 16-2-2014.

nh: sưu tm

TCH CA: HNH THN!

Nh cng ngy cng cht

Hay ti tt tham ăn?

Mua c tri, đt, trăng

V cht đu cho hết?

Nh cng ngy cng mp!

Nga, 24-2-2014.

 

nh: sưu tm

BC THNG BN

Anh sinh vo gi Kh
Nn mi phi thương em
T
khi ai rung b
Ngy lm vic lm lem
Đm h
c hc, hom hem
C đ
ơn m ni nim.

*

V nui em, người Sướng
Khng ai nui anh thm.

Nga, 17 -2-2014.

V NƯỚC BIN

Xin y t chch kim vo tay tri
Đ
ti cn h hoy được bi thơ
Ph th gi di dng dc đi ch
Thơ khng đi nhng si tơ ln thn

Nga, 8-2-2014

nh: sưu tm

LM LNH, LNH D

NHN no QU y đnh ri

NGHIP DUYN, NHN QU nơi chnh mnh

Sng sao tm thin lnh

Đm chi phc đc đ dnh chu con.

Nga, 16-2-2014.

Nga (thơ)