bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

***  

Lc Bt Nghi >> tranh & trnh by: ACLa, LUN HON

 

Nghi 7.2015 (nh:PTV)

ĐIN ĐO?

Nht đin, t đo ch, anh?
Th
t đin, bt đo đ dnh mi lu!
Ch
tnh mng, gp mưa ngu
Ướt thi phi r, biết đu v lnh?

NGHI, 9.3.2016

NGI NGNG

*

Viết thay CT'

*

Cm tay chưa được mt ln
M th
ương vn thu! Xa gn s chi
V
n lun say đm tnh si
Em
ơi khng mt vết tỳ ti tăm.
 

Lng anh trong sng trăng rm
Bng hnh em v
n thng năm theo cng
V
thn tnh i giương cung
Tim anh th
ơm mi, l lng hương em:
Th
ơm li lng mn m đm
Ng
t ngo giai điu. Tc mm mi xinh.

Nh hoi hi ng hu tnh
Th
ương hoi vi vĩnh, thưa trnh ngy xưa.
C
m tay: ước mi, vn chưa!
Ai ng
ười may mn đn đưa by gi?

i bn tay đp v b!
Ai c
m? Lch đt! Ti mơ nghing tri
Tnh xưa t, p ng li
M
t đi nui tiếc, c đi thm thương
Nu hoi v
t nng đ vương
Th
ương hoi m p c hương: cng trường!

NGHI, 28.2.2016

 

NH ANH!

Trăm năm cn được my ngy
M nghe s
c khe đang bay đi dn?
Ch
y hoi cũng đ mi chn
Tnh hoi cũng ton tch phn, ph
ương trnh.

Thi anh dng li vi mnh
Vui bn em nh! Tm bnh: tim reo!
Ch
cn hnh phc đi theo
L ni
m an lc s treo khp nh.

Nghi**011215./.

Phn trnh by ca

LUN HON

N Lc Bt

 Nghi

HO HNH CŨNG NGT Đ NHA

*Tng Hnh
Ngy no Hnh C
 cũng 
T
 t anh s thơm như c hnh
Ra đ
ường tn tui lng danh
C ng
ười đem s, l chanh kh mi
 Nghi, 8-12-2011


H C G M

Cười tr, cười cng chi anh
T
i to, ti nh rnh rnh c ra
Ng
ười ta ly v Đng H,
H Đng, Bnh Đ
nh chua ngoa đi quyn
Em: c
ười như thu đu tin
Đ
 anh đo th ưu phin bao nhiu!
 Nghi, 6-12-2011


ĐAN MNG

 thơ ton nhng ngt ngo
Th
ương anh, vn vn dt do trut chau 
Anh lm sao v
a lng nhau
K
o khng thơ hết nhim mu tnh yu
 Nghi, 28-11-2011

BY Đ
T ĐUA ĐI?

Chưa quen by đt hn h
H
n thi đ kh, thăm d h khoan?
Khoan.. h, khoan h
i ti ngoan
D
 đu gia ch m toan ?
 Nghi, 1-12-2011.


M
D THƯƠNG

Anh ch em do mt vng
Chng mnh ra ph
 đi rong sut ngy
Trong t
m tay, hnh phc ny
Đm v
 do bin trăng đy, sng to
Em k
 chuyn, anh pha tr
Cng nghe nhau ni đ
 no hn h
Trn b
 con sng th thơ,
T mu r
c r ngn ngơ sao tri
 Nghi.


KIU SA NH
Ư NG THƠ TRĂNG

Tiu Thư kn cng, cao tường
L
 thương, theo mi. C Nương chng mng
Lc no m
t cũng dng dưng
M nh
ư ngn la chy rng yu đương
Nn đm anh vo r
ng sương,
Nn ngy tm ch
n sui hương ngi thin
T
 trong tnh lng kinh thin
N
 cười em vn ngt, duyn, du hin
Ng
i trn con dc bnh yn
M t
ương tư c ng nghing, bng bnh
Em 
ơi! Tm chn no qun?
Cho anh thi g
i mi tn ca nng?
 Nghi, 27-11-11

VN CN TRĂNG MT

Mnh cm tay, vui tht vui
Bao nhiu ngn đ
ếm, by nhiu ch tnh
Ng
ười ta mt ch xem khinh
Mnh bao nhiu ch
 gi gn by nhiu
Th
ương em, anh thương tht nhiu
Em cng nhng nh
o, cng chiu, cng nung
Tu
n trăng mt, ngt ngo thương
L
i no cũng điu du dương chung lng
Mnh mng tnh th
 xui dng
Tri theo m 
, đc trong chia cng

 Nghi,

Si Gn 1979

Knh mi Qu V đc thm thơ, văn v bt k ca tc gi qua 3 trang BLOG sau:

THƠ, VĂN - TNH

http://trangthovananghi1.blogspot.com.au/2015/10/tho-nghi-6-8-2015-thinh-giac-sao-ma-tot.html

THƠ, VĂN, v BT K HƯỚNG ĐO

http://trangthovanhuongdaoynga.blogspot.com.au/2015/10/y-nga-tieu-trai-phu-huynh-tai-lien-ket.html

THƠ, VĂN v BT K CHNH TR

http://trangthovan1.blogspot.com.au/2015/08/trang-tho-y-nga-thanh-kinh-vinh-danh.html

Nga (thơ)