bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&
From: khekinhkha

To: yngacalgary <yngacalgary@aol.com>; 
Sent: Thu, Oct 27, 2016 8:49 pm
Subject: NU HON NGAY XUA

Những lần hn u yếm

 

THUỞ MẸ RU

 

***  

 

KHNG ƯƠN

Em nng l, l cười!
Em nhn ng
ười, người nh!
Em xinh t
ươi, sng ngi
T
ươi hơn hoa vườn n.

Hy c hoi mc c
Bng nh mt tru ngươi
Cho Knh Ng
ư mc lưới
Vo tim em ch
ết tươi!

Nghi, 021215.

Tranh v trnh by: Ha Sĩ A.C.La

N SINH SI GN

 

Mnh cng đp t đường Trn Qu Cp
M
ưa vn vương, tm tp tng ph phường
N
ng thong dong, m p nhng chng đường
Hai đ
a đp song song khoe t o.
 

Trng o la ngt ngo, vng xe do
V
t tung tăng cho bn hc lăng xăng,
Theo, l
ng nhng chc gho, tn nh nhăng
L
i ph phch, cười dn tan cc i.

Nghi, 031215

Trnh by:KIM LOAN

VN CN D THƯƠNG

Anh lng tng thy thương
Mi run, l
i ngường ngượng,
Em cũng b
t bnh thường
Run y nh
ư đi tượng.

Em ngi gi, e sương
Ch
ưa quen nghe tn thưởng,
Anh đng hong nh
t trường,
B
n b khen: -L tưởng!

Trao đi bo, văn chương
V
trao ri sch mượn
Dng th
ơ tnh yu đương
T
p tnh vn sung sướng.

*

By gi cng trường đi
Hai đ
a chung mt hướng
K
nim vn tuyt vi
M
i khi cng hi tưởng.

Nghi**071215./.

HOA KHI V KỲ KHI

*

Viết thay T.H.

*

Hi đ lu lm ri
Anh ni anh th
ương ti
Ngy no cũng b
i ri,
Ngy nao cũng b
i hi.

Hi đ ti mun ngi
Anh ko gh
ế ngay thi
Khng bao gi
anh vi
My tri m
c my tri!

Anh bng gi xa xi
Khen ti l hoa khi
G
p ti: tim try hi,
M
t vui như sng di!

By gi phi i
Ng
ười Ta mi sng đi
Kỳ Khi: v s ti!
Cn ti? Hoa s
p hi!

Hai khi chung mt li
M
i người ng mt ngi
Ngi cao (trnh l
t li)
M
ng tui tr đi mi.

Nghi, 051215.

LC LNG

K hoi vn c chng chnh
Cho hoi v
n c bp bnh, bp bnh
Đi hoi ch
ưa đến! Bun tnh!
B
ng bnh tp tnh, gp ghnh lnh đnh.

Nghi, 041215

ĐNG RA BIN!

Hai đa mnh leo ni
Cng n
m đi bn tay
Chia qut, cam t
ng mi.
M
hi git chy di.

Hai đa mnh ra bin
Tay đan tay ng
m thuyn
Nh
c chuyn ngy vượt bin
L
tun git, di ngn?

L chy ngược vo tim!
M
i người mt k c
Nh
nhng chuyn khng tm
Rm ran đau l
ng ngc.

Đm th di bun bc,
Ngy nh
c nhi đăm chiu
Khc con, khc th
t nhiu
V
chng cng mt sc!

Đng ra bin na anh!

Nghi**031215.

THƯƠNG ANH HOI

*

Cho Mnh Yu Du

*

Kiếp ny, kiếp na ti sinh
V
n yu thơ, vn thương mnh c nhau
D lun h
i chm hay mau
V
n yu anh na! Kiếp sau li cng!

Nghi**

Sch s xut bn:

LM ĂN C LM NHC NHN?

Khng lm! Ch biết mi... ăn!
Nghe nh
c m m ri lăn.
Bao năm ch
t chiu, tin tn
Qua r
i thi kỳ kh khăn!

Mc ai co, diu, phượng, cng;
K
ai giu sang đo bng
R
a, cuc, đuc quăng ro tri
Khng dm lm
u tay khng!

Ai lm? Anh: ăn, khi cy!
L
ương thc tng tr va đy:
Ru
ng ry, hoa mu, la thc
Khng l
b thy ti đy?

Rượu mt, tht mn, tht nai
Ăn u
ng, thi lm tay chai
Đ
ường l g gh bn đt
Nh
ường em bon chen mit mi!

-Em v pht la, chn bn
M
kho gip đ người dn
Sc, thn, xm lng, th
trn
Mu
n theo th đng trm chăn!

-Theo lin! Nam, Bc, Đng, Ty?
D cho sng, su
i, đm ly
Qu hương khng cn cng sn
S
g m chng đi ngay!

Li no? Cui kia, đường ny
Cũng theo, d t
nh hay say!
Đ
o kia, gt ny my th?
Pht quang r
ng thưa hay dy?

Anh s tnh nguyn b đy
B
t ăn, thm lm? Cng hay!
V đ
ng bo: lm chuyn phi
V nhau: anh ph
i đi thay

NGHI, 4.2.2016.

VƯỜN HOANG?

Hoa ho, hoa tn t người qua li
H
cưới nhau ri ha di c hai
Bao nhiu tnh t
t ha lỳ, chai
Mi
m gia đnh? C hoang kn mi!

NGHI, 9.3.2016

TƯƠNG TƯ?

ng thnh thin, r rng ng v ti
Ch
v yu qu đi mi thế thi
Thi! Th thi! Ch
hết đng li ngi
Đi đi nh! Đ
ng than i, tơ tưởng.
ng đng th
ưởng mt cuc đi sung sướng
Tm m
t người rnh ri, cn m ci.

*

Cuc đi ti hnh phc c chng ri
Đ
ường chung li đy hương thơm tnh i.

Nghi, 011215.


From: THANH NGUYEN 
Sent: Tue, Feb 21, 2017 9:28 pm

DanChuCa.org knh mi qu v vo link sau đy đ nghe bi ht :

Nhng Li Ca Tiếp Ni

http://www.danchuca.org/22Kbps/NhungLoiCaTiepNoi.mp3

Knh mi Qu V vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Knh

DanChuCa.org

Nhng Li Ca Tiếp Ni

Nguyn Văn Thnh

1.

Ti s tiếp ni nhng li ca ny.
Cho đ
ến bao gi ngng tri mu trong ti.
Ti s
tiếp ni nhng bi ca ny.
cho đ
ến bao gi T Do trn qu ti.

Bn b ơi ta ca vang đ nhc hoi:
s
c mnh ngy mai trong tay ta chng ai ngoi.
Cn m
t người hăng say, l cn nim tin vn chy
v cn c
tiếng ca cho anh em gn xa.

Đng bo ơi bao đau thương đ lm ri!
Đ
ng dy m đi cho qu hương mĩm mi cười.
Cn m
t ngy đau thương l cn hn căm vn ln,
v cn c
tiếng ca nhc nh ngy đi qua.

2.

Ti s tiếp ni nhng li ca ny,
Cho đ
ến bao gi ngưng tri mu trong ti.
Ti s
tiếp ni nhng bi ca ny,
cho đ
ến bao gi T Do trn qu ti.

Bo quyn ơi ta ca vang đ nhc đi,
th
ế h ny khng qun du sng gi x người.
B
ng mt li ca thi, v bng nim tin rt mi
l vũ kh cho mai đy tiu di
t ngươi.

Bo tn ơi ta ca vang đ đp li:
s
c mnh ca gươm đao khng giết ni con người.
D m
t người thn rơi l cn triu người s ti,
v cn c
tiếng ca đến ngy Vit Nam vui.

Knh mi Qu V đc thm thơ, văn v bt k ca tc gi qua 3 trang BLOG sau:

THƠ, VĂN - TNH

http://trangthovananghi1.blogspot.com.au/2015/10/tho-nghi-6-8-2015-thinh-giac-sao-ma-tot.html

THƠ, VĂN, v BT K HƯỚNG ĐO

http://trangthovanhuongdaoynga.blogspot.com.au/2015/10/y-nga-tieu-trai-phu-huynh-tai-lien-ket.html

THƠ, VĂN v BT K CHNH TR

http://trangthovan1.blogspot.com.au/2015/08/trang-tho-y-nga-thanh-kinh-vinh-danh.html

 

Nga (thơ)