bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

Những lần hn u yếm

 

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

***  

 Thơ Nga, tranh: A.C.La

Nga 1990 -Milano, Italy (nh: MARYLYN)

LA ƠI!

Em Thơ

Tp lu lp xp chnh vnh
Bt khng, chn m
, bun tnh bếp ngho
Rau d
n, rau di lo to
Khng c
ơm, nht nho! Tong teo tay la.
Quan trn bn bn, mua mua
Đi đu m la x
ưng vua, được ma?

C B

Mt b khc kh gi nua
M
i mua con c, tp, cua rung đng
Nhn xong ai ch
ng mm lng
S
c hng ca đng: ci cng ca dn!
i đi m
t, nhc n cn:
T
do đi kht! V thn! Tin ai?

Nga, 31.12.2015

nh sưu tm

 

X TH ĐNG

-X th đng! Ha ha! Ging sang sng
Bp nh
nhng, tm sng sut, cười vang
Ch
ưa mun mng! Bước ra sng thnh thang!
Lm g ti
ếp sau khi x th đng?

Nga, 28-12-2015

Tranh A.C.La

 

NGƯỜI TR THC TRI THC

Gia ti, bng cp n kia
M ch
ưa gip nước, đem chia x người
Gp cng chăm ch
vi đi
Xt xa dn t
c mt tri ti đen
H
i người tri thc chong đn
Th
ương dn, xt nước trin min hướng v

Nga, 9.1.2016

Tranh A.C.La

www.tiengthongreo.blogspot.com

NI ƠI! CHU KHC!

*

Knh dng hương linh ng Ni

*

Ni ơi! Tri li đ mưa!
Th
ương dn lt li: tri chưa t th?
Nh
ngy b bng tui thơ
Nc nh, bn Ni ngi ch xung qua.
Xu
ng, ghe cu nn, cho qu
Nh
ường khoai cho chu, ng b đi meo
Xu
ng ghe, ng Ni bơi theo
Chu ng
i ch Ni, m mo khc om. 

By gi c nước đ lm
Tr
ng trơn phng v, om sm gic v
M
ưa tri: nước ngt sng h
Mưa cơn n l: cơ đ ngt chi?

Nghe tin Đ Nng m ỳ:
Đ
ng giao gic Hn ch huy mt ri?
Đng, sai? T
i nghip dn ti!
Ch
ng th lt li khng tri san h.

Nga, 8.1.2016

 

Tranh A.C.La

EM THƠ

ĐI LM PHI KHNG?

Cy cu g hp, nước su
Em th
ơ m yếu đi đu vc nhiu?
Thn hnh nh
xu khng khiu
C
u tre lc lo, bng xiu nng chiu.

Chn cong trong cnh qunh hiu
Khi chi
u tt nng b yu ăn g:
C
ơm tha ca đng vt đi,
Hay em g
m c khoai m, thm cơm?

Nga, 9.1.2016

nh sưu tm

 

LI PHONG B

L x gi ghm mưu m
Hn hoan tnh ton tn đ
Tam V
Phong b th k
ngy ng
B
ra vi chc thu v my ngn?
Xm nhau mc m
t, moi gan
Ng
ười dn lương thin ngho nn đi ăn

Nga, 31.12.15

nh sưu tm

 

QUN ĐI BN VO AI?

Nhng tn lưu x Cp Snh
H
c chi trang s lưu danh thơm lng?
C
p Snh trng hoc, lng khng
Tr
ưng by t S kn bưng, đ lm
Th
con Cp Giy trong hm
H ho: -Cng ch
y phom phom! Om sm.

Nga, 28-12-2015

 Tranh A.C.La

Đ CHƯA?

Điu toa, di tr, gian t
Đ
chưa bo lc, c Ma, đc ti?
B
t ti, tht bi, dy ai?
Ăn no, r
ước gic, đoi hoi chi dn?

Nga, 28-12-2015

 nh sưu tm

HY LT THI!

Khn hay di? Phi vnh tai, hi ci,
Ch
mt ln, khng cơ hi th hai
Bao đ
t đai gic chiếm ly lu di
L
i hay hi? Hy tr ti qun đi!

Nga, 28-12-2015 

nh sưu tm

HY CT RA CA!

Cơn mưa chưa ướt mt đường
Lng mi đ v
i tro lường bi n?
Th
ượng tay sn hn, h chn
Phng mang tr
n mt, m rn đ tươi
Lam nham, l
m nhm nc cười
Qun
ơn Chiến Sĩ gip ngươi an bnh.

Nga, 9.1.2016

Nga (thơ)