báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh chtrách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta va xem bài, va nghe nhc và xem videos trên youtube!!!!

&&&

Những lần hôn âu yếm

 

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dân"

***  

Ư Nga (nh: MARIO PACHERA*Italy)

ĐĂ “HNG” SAO TR VN ĐEN?

Đu người c lp cao cao
Ngang l
ưng nước ngp, ŕ rào gió mưa
R
ng sâu nhy nha, bùn tha
Ṃ tôm, b
t c? Gia trưa t́m ǵ?

Sao không đá kin, đánh bi?
Em th
ơ ti quá: da ch́, m nhom
C
ngày ngâm nước, lom khom
Không gian xám ng
t, ti om rung đng.

*

Cháu ngoan ca ch-nghĩa-hng
Mà sao đen đ
i, cơm không, ḿnh trn?

Ư Nga      * 6.3.2017

Điêu khc: LÊ PHÚ

http://vanphule.blogspot.com/

ĐĂ ĐN ĐƯỜNG CÙNG

*

Viết tng tui tr quc ni & hi ngoi đang dn thân cho Đi Cuc

*

“Bn-bán-nướđem x Người Yêu Nước!”
Đó là li nghe được t khp nơi
Th
t tuyt vi t́nh đoàn kết dân tôi
Kh
p thế gii anh em cùng phn đi! 

Không th chi: vn c̣n Người đi ti
Th
ơ, nhc: ḥa Lung Gió Mi, âm khơi
Vang đ
t tri, xin cùng hét: Em ơi!
Ḷng Can Đ
m Thun L Tri hăy tiến!
 

Nước nguy biến tui hoa niên hănh din
Không ng
i yên!”* Phi trc din đi đu!
Cng Vit, Tàu đu tàn bo như nhau
Ph
i tranh đu! Tô đp màu S Mi!

Ư Nga, 291012.

nh: MNV~T

ĐI CHƯA TI

Đi chưa ti, đường vn xa diu vi
V
n sáng ngi La Chính Nghĩa Quc Gia
L
i “Thương Ca” cùng Bn xin Gi Nhà
Đi ch
ưa ti, thi gi thiêng ngn La!

Ư Nga.

Canada, đêm 29-10-2012.

nh: MNV~T

C̉N NGƯỜI ĐI TI

*

Ha hai Bài Thơ ca N Sĩ Ư Nga mang ta đ
“Đă Đến Đường Cùng” và “Đi Chưa Ti” sáng tác ngày 29/10/2012 ti Canada

*

Ôi Vit Nam bn ngàn năm gi Nước!
Ch
n đt thiêng xương máu đ nơi nơi
Th
m sâu vào rng, sông, núi quê tôi
C̣n l
ưu li tng Bài Văn, Câu Đi!

Bao gian kh vn cùng nhau đi ti
V
ượt đi cao, bin rng, quyết ra khơi
H
i oan hn ung t xót xa ơi
T
cơi U Minh vn gào: Quyết Tiến!

Làm chn đng nhng ai c̣n hin din.
B
ng thy ta đang đng Tuyến Đu
Nh́n chung quanh, ta ch
thy có nhau
Mong vi
ết cho quê hương Trang S Mi.

Đài T Sĩ thiêng liêng cao vi vi
Ghi
ơn người sng chết cho Quc Gia!
Ph
i quét Đc Tài Đng Tr khi quê nhà!
Toàn th
ế gii, khp nơi cn Góp La!

Đc Hùng

Sydney, Úc Châu, 1/11/2012

nh: MNV~T

*

TÂM THÀNH

*

Kính tng nhng ai đang góp phn cho Đi Cuc

*

Em thương anh: tiếng th dài
Khi ai th
… ngn v́ loài Cng nô
Em yêu anh: h
ướng ḷng vô
Dù… ra đi, đă héo khô n
a đi
Em th
ương anh ch: không li
Mà tâm yêu n
ước chng ri Vit Nam.

Ư Nga.

2011/2/10

Cám ơn Ư Nga đă cho đc. Rt hay! S ph biến
Ph
c Ư Nga làm thơ. Tôi nghĩ Ư Nga cm viết là ra thơ?
Ch
c Ư Nga nói chuyn hay lm? Tôi chưa được may mn nghe Ư Nga nói.
Đáp l
i bài “TÂM THÀNH” ca Ư Nga. VN không th viết trng ra như Ư Nga được, " t” ngay!

nh: MNV~T

Th Dài
Th dài, ta li th dài.
Bao nhiêu ln th mt ngày mt đêm.
Đi ta nếu sng thiếu em.
Làm sao đếm được bao năm th dài.

VS 

 

Bút kư Ư Nga:

ĐNH V

 

Tr li trưởng Hướng Đo CHÂU VĂN LC Pháp câu hi:

-Sáng nay các em đâu mà không tr li đin thoi?

Tôi đă nói:

-D ti em đang  ngoài vườn sa hàng rào!

-Ngoài vườn hay trong vườn?

-D ngoài… vườn nhưng… bên trong hàng rào. Hai v chng em đang sơn li hàng rào.

-Ti 2 v, 1 chng sao? Chia bt cho anh mt v đi! Mà c 3 người cùng sơn hàng rào ưHAI v chng hay MT v chng?

- D xin nói li là v chng em, ch không dám HAI v, 1 chng hay HAI chng, 1 v đâu !

-Dzy mi đúng ch! Bà con ḿnh c nói đi coi tàu chy… dưới sông, tui hi lin: b biết ln sao xem được tàu… ln dưới sông? Tàu chy trên sông rơ ràng mà nói lung tung coi chng nó đi “đu phng” (lc) mt tiêu, li mt công mượn dng c người nhái mi có th “coi” được nó tht à nghen.

-Trưởng vn vui v thế, hai em xin phép hi thăm: sau khi xut vin, trưởng đă b́nh phc chưa ?

-Khe! Phi nói là rt khe na là khác. Bây gi ng HAI chân, đi trong nhà BA chân vi nng g mà ra đường th́ SÁU chân ln (2 chân ḿnh vi 4 chân nng tr y). Rt vng vàng! Không cách chi mà té thêm mt ln na đâu!

***

Sau cú đin thoi, bàn v chuyn đnh v ca người “ḿnh”, v chng chúng tôi (không HAI cũng chng MT) đă nhc li và cm thương cho người anh c, cho nhng người như trưởng, cho h hàng xa gn ca c hai chúng tôi, đă tng là nhng sĩ quan ưu tú trong quân đi min Nam VN, tuy đă ri xa binh nghip và chu nhiu năm tù ti vi chính sách tr thù tàn nhn, mang m danh “ci to”, trong tay cng sn t ngày mt nước, nhưng trong nhng ngày cui đi trú quc, h vn gi vng được lp trường Quc Gia, vn tiếp tc đu tranh chng li ti ác ca Vit Cng, vn nuôi được tánh lc quan yêu đi là nh đang sng trong mt x s t do và được hưởng mi quyn li ca mt người dân. Mc dù được mnh khe đi hai chân, hoc phi chng nng 1 chân, nng 3, 4 chân: h cũng đang ĐI tiếp phn cui ca cuc đi h, trong nim hănh din ca nhng người đi LÊN đ tiếp tc s mnh giáo dc và yêu nước cho thế h tr đang tiếp ni theo sau.

Ch thương cho dân ḿnh c quc, đang ḅ lom ngom XUNG h sâu Xă Hi Ch Nghĩa đ cho bn “tư bn đ” bóc lt tn xương ty mà làm giàu. Nhng con người cng sn phi nhân tính, mc chiếc áo “đy t nhân dân” nhưng li ra sc đày… i nhân dân đ chúng được ngi làm ch hoài trong:

-Mt “B Chính Tr” KHÔNG h có mt ư thc nh nào v chính tr cho quc gia, dân tc, trước s xâm lăng ca Tàu cng.

-Mt “Ban Chp Hành Trung Ương hay Ban Chp Hành Thi Ươn ch chuyên lo cướp ca, giết người, bán dân, bán nước và KHÔNG h chp hành bt c mt mnh lnh nào ca nhng người CH đang sng đu đường, xó ch, ngày càng đói rách hơn, nhưng vn đang ngày đêm xung đường kêu gi gi nước, dù đă b bo quyn ca mt xă hi ch nghĩa đàn áp tàn nhn đ đt cho được mc tiêu đưa c nước XUNG h (XHCN)!

Chúng đnh v: Tng Bí Thư xin li
L
i đi ngôi, chy ti bao miếng mi
L
i đu môi b i, ḷe dân tôi
Đ
ng ra thi lm ri! Ch chi na?*

Ư Nga

Canada, 16-10-2012

*Sau 15 ngày hp kín ti Hà Ni, ngày 15/10/2012, Hi ngh toàn th “Ban Chp Hành Trung Ương” ln th 6 đng Cng sn Vit Nam đă bế mc vi bài phát biu ca “tng bí thư” Nguyn Phú Trng T PHÊ VÀ XIN LI:

-« V vic đ ngh xem xét k lut, Ban Chp hành Trung ương đă tho lun rt k, cân nhc toàn din các mt thi đim hin nay và đi đến quyết đnh không thi hành k lut đi vi tp th B Chính tr và mt đng chí trong B Chính tr; và yêu cu B Chính tr có bin pháp tích cc khc phc, sa cha khuyết đim; không đ các thế lc thù đch xuyên tc, chng phá ».

Thơ Ư Nga, ph nhc DÂN CH CA,

Ca, Nhc Sĩ NGUYN VĂN THÀNH tŕnh bày:

THÁNG TƯ C̉N BUN!

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuConBuon.mp3 (hi-speed)

THÁNG TƯ NÀY LT TRANG S SANG CHƯƠNG!

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3 (hi-speed)

THÁNG TƯ TƯỞNG NIM

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)

THÁNG TƯ TƯỞNG NIM-THƠ Ư NGA-L TRÍ THÂM PPS
L TRÍ THÂM

TƯ TƯỞNG

http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3 (lo-speed)

Video: NDT

 

http://www.youtube.com/watch?v=f7soPRr9dRw

VIT NAM ƠI! VIT NAM!

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)

VÔ SN

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-speed)

V̀ T QUC

http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3 (hi-speed)

Th bút Ư Nga

NHNG MNH ĐI ĐÁNG THƯƠNG

*

Đc báo Vit Cng phng vn các em gái nh

làm ngh Nhu Thuê và "Nhy Mi"

*

Máu pha bia rượu, nhu mi
Đánh r
ơi nhân cách cho đi mua vui
Nh
y mi, đưa đy gi mi
Ngh
chi? Bóng gió xa xôi: -“Giang h!
Cho bao cán b
pht phơ
Ngày xưa nhếch nhác, xác xơ trong rng
Chúng ăn ch
ơi, không đim dng,
C
ng ly canh cách tưng bng ăn chia.

Cng Tàu hau háu chu ŕa
“Má ḿ”* d
t gái càng khuya càng nhiu
D
ư “cung”: “heo” nhn cám treo
M
c “cu”: đánh thc quá nhiu giác quan.

Đêm: đua đ̣i, đêm không tàn
Nh
tài ăn cướp dân oan an toàn!
Ngày: bia, r
n, chut… đy bàn
Phong b́ tham nhũng, đô vàng đ
i trao!
Nên em m
i phi kh đau
M
t non chot, r la nhau vô tṛng”

*

Lún sâu s phn long đong
Gái t
ơ hư hng, tr công gia đ́nh:

-M già, cha yếu mt ḿnh
D
ưới ghe tm trú, b kinh hái bn!
Bi
ết đâu con tr bán thân
Đêm v
nhơ nhuc, phong trn git châu.

On thân un éo cho lâu
Ṿng tay dang r
ng, lún sâu hóa liu
Nh
c rung lng ngc bao nhiêu
T
m thân con gái m miu càng nhăn.
Mi
ng nhai b cp, thn ln
Áo qu
n t h: đng, đoàn mi khen!

*

Ánh đèn, sàn nhy nng men
Ai ng
ười nhc nh vn đen san hà?

Ư Nga, 24-6-2012

*Nhy mi và  nhu mi: 2 ngh mi vũ trường và nhà hàng VN hin nay

**Mommy = tú bà thi đi XHCN

HĂNH DIN THUYN NHÂN

*

Thành kính tưởng nim nhng Hn Oan Bin Đông

*

Tôi vn nh nhng thuyn nhân bc mnh
Nh
ng Tui Tên đi không đến, bng bnh
H
n ưu phin theo ngn sóng lênh đênh
Ch
Người Đến làm nên điu vinh hin.

Ư Nga, 28-11-2012

ĐÀNH CHU

Người đi mng măi đường v
K v tr li tung hê Ngc Tù
Ch
ưa là mt, lm người bu
Đem v
ca ci, đng thu mi b.

*

Con đi hn M tr v
Tht tâm đâu mun ng nghê x người
Nh́n lui, gan ru
t bi bi
Nh
Nhà, thương M l rơi đi ch!

Ư Nga, 27-11-2012

 

CHÂN TU ĐO HU

QU
C DOANH ĐU H

Chân tu đo hu tu hành
Sáng ng
i Pht tánh, hin lành, đnh tâm

“Quc Doanh Đu H”*: nhung, sâm
Nguyên mâm-qu
c-cm đ mm, no say.

Tng kinh “đ”, gn m đay
D
y người l ly Mác, Lê, Đng, H

Ư Nga, 16-9-2012.

*Tu sĩ quc Doanh > Đo Hu đc theo âm min Nam = Đu H

ĐI HI đi HI*

Nhng “kim đim” càng… “kim” càng thêm… đim
Đ
ng vô liêm “nhn khuyết đim” ngt mm
V
n om ṣm “ha khc phc” tht xôm
Ôm “SAI” s
a: lưng khom cùng điếu đóm!

Ư Nga,16-10-2012

*Sau 15 ngày hp kín ti Hà Ni, ngày 15/10/2012, Hi ngh toàn th “Ban Chp Hành Trung Ương” ln th 6 đng Cng sn Vit Nam đă bế mc vi bài phát biu ca “tng bí thư” Nguyn Phú Trng T PHÊ VÀ XIN LI:

-« V vic đ ngh xem xét k lut, Ban Chp hành Trung ương đă tho lun rt k, cân nhc toàn din các mt thi đim hin nay và đi đến quyết đnh không thi hành k lut đi vi tp th B Chính tr và mt đng chí trong B Chính tr; và yêu cu B Chính tr có bin pháp tích cc khc phc, sa cha khuyết đim; không đ các thế lc thù đch xuyên tc, chng phá ».

Ư Nga (thơ)