bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

ngy 4.3.2017

SAO M SAY!

 

Nhc: NGUYN VĂN THNH

Hy Xung Đường!

http://www.danchuca.org/128kbps/HayXuongDuong.mp3

 

Điu khc: L PH

 

Nghi*24.7.2015*nh: PTV

MC M CHI M!

*

Thương v nhng người con gi sanh ti Hi An v ly chng Đ Lt

*

-Anh ơi! Mc m chi m
Gi
n em c bui, lơ l ho Hoa?

*

-Em ! Mc cm nha
Em v qu ng
ười ta si ka
C
ười duyn th liếc hướng kia
Nhn chi h
ướng ka, Lia Thia lượn vng
Nui Si th ch
n c Rng
Lia Thia r
rng, mt đng c ao! 

Lia Thia răng m thuc lo
Kho nhau tn t
nh to lao n o;
nh nhn trng tro, h
n ho
Anh khng ch
u được! Tim co đn đau!
Nhn đu sau ch
ng nhn nhau?
M
t anh rướm mu, đ au gn hn!

*

-S chi cht sng chp chn
Đ R
ng cn s cht vn nh nhen?
Nhn n! Tr
ng mướt: hng, sen
H
ương yu lan ta Bt ghen em nh!
M
t đng my m Th Ơ
Mnh thu h vt mt gi sch trơn!
M
y đng mt m C Đơn
Ai mua bn h
ết! Cm ơn anh nhiu!

Hoa đng, c ni m miu
Hy cng ng
m cnh đ chiu qua sng?
H
i An tưởng nh Ph Bng
Lm sao trnh c
nh Hn ng, Hn B?
Thi! Em năn n
tht th
Xa d
n l s dn xa anh !

Nghi *4.3.2017

-Hi An: nm h lưu sng Thu Bn, tnh Qung Nam,

-Ph Bng: tn mt lng [nay thuc x ĐIN PHONG, huyn ĐIN BN, tnh QUNG NAM]

-Ni Hn B l mt ni nm gia hai x Khnh Ph, huyn Khnh Vĩnh v x Sui Ct, huyn Cam Lm, tnh Khnh Ho, cch thnh ph Nha Trang khong 60 km v pha Ty Nam. Hn B cao 1.578m so vi mt nước bin

-Đo Hn ng [tn gi khc l đo C Voi] l mt đo nh nm trong vnh Vn Phong thuc huyn Vn Ninh, tnh Khnh Ha, cch Nha Trang gn 100km.

Điu Khc Gia: L PH

 

http://vanphule.blogspot.com/

http://vanphule.blogspot.com/

https://www.youtube.com/user/melbournevietmusic1

http://www.youtube.com/user/LePhuMusicOZ

http://lephumelbourne.blogspot.com.au/

 

SAO M SAY!

Gnh thc đi đu dưới nng vng?
Xinh mu m
ng sc khoe khoang
Nh
nh kh rung vng gnh thc
Say nng? Say s
c nng thnh thang?

Nghi *4.3.2017

NHNG CON S 0

Thương v Mnh Yu Du**
Trong khun kh, con s 0 b ng
Đng sau anh mi thnh s thp phn
Anh hơn khng*, con ton mi thnh Nhn
X
ếp ngay ngn bn cnh Em May Mn.

Hy chn chn, vng vng v đng đn!
Đ
ng qun rng gii gin kh kh khăn
Ng
ười ght ghen lm k s khai căn*
Ph
i cng rn, sn sng v chc chn!

Phi cn nhc r rng tng bi ton
Vi
ết v dn, nếu chết: hn ph dn!
Khng vong thn, b
t cn trước Vit gian
Ham ti
n ca, ng m trong nhung gm.

Khng cn nh đ M Cha bng m
Em nng niu? Cũng cht xu, khng nhi
u!
Ch
ng T To, ch vi vĩnh nung chiu
Đ
i lc lo v lng người bc bo.

Em biến ha ngn s 0 do quo
B
u vu anh Chn Chn Chn B To
Di ngo
n ngoo anh hy c ko theo
Ta chung s
c? To teo no khng ln!

Nghi            *4.3.2017

*Thnh Nhn: thnh người

*Anh hơn khng: anh phi ln hơn 0

*Khai căn, hay căncăn thc... l php ton ngược, dng đ tm cơ s ca php lũy tha, đ khi s b lũy tha ln vi bc tương ng th bng đng s a đ cho.

TD: Căn 4 = 2 (2 bnh phương = 4), căn 49 = 7 (7 bnh phương = 49)

  

NGHĨA NO TNH Y!

Ai đem cn t cn vng
B
qun cn tiu ly đng no tranh?

*

Bao nhiu cng sc kết thnh
Ch
tnh mng mnh, mong manh kia ka
Khng nhn c
ng, mun tr chia?
Ng
ười đường ny, k li kia: vui g?

Nghi            *4.3.2017

 

GIEO NGHIP C RI TRN CHY HN NHT

K s v th d, khng nht H*
Gy hi
u lm, gieo tai ha bn ti
H
i bao nng phi lm cnh m ci
K
b rc vn ci khơi nghip c.

Gia đnh bn đ ri bi tan nt
K
t thi b H x t tơi
Th
ương bn ti chi vi bơi bin đi
Xa v
i vi, bơi tm chn tri mi.

Nghi            *4.3.2017

*Th d qun nht h: ca NHN

Nhc Sĩ NGUYN VĂN THNH

(DnChCa) Đng Bo Ơi, Hy Xung Đường!

DanChuCa.org knh mi qu v vo link sau đy đ nghe bi ht :

Hy Xung Đường!

http://www.danchuca.org/128kbps/HayXuongDuong.mp3

 

Knh mi Qu V vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

 

Knh

DanChuCa.org

Hy Xung Đường

Nguyn Văn Thnh

 

1.               Bao năm ri kh đau cho dn ti
Đu thin đ
ường, ch thy c bo cường
Dn đi ngho l
m than chưa xưa nay
k
nm quyn lng tham như khng đy 

Dn xếp hng kin oan bao lu nay
ai đoi hoi, ng nghing trong c
ơn say
ch
đi g? đng ni van xin x
ch đi g? đng nhc cu xin cho.

Hy xung đường, khp ph phường. Hy ko trn ra cng vin sn trường

quyn đi ta, ta phi nm trong tay, quyn người dn ta đ mt by lu nay

 

mi x nghip, mi cng trường, mi ph ch, mi gc đường

ny lng dn trước bao ni bt cng, đng s chi khi ta đng vi dn đng.

 

2.               Hi nhng người t bao lu im hơi
Sao đ
ng nhn triu dn đang tơi bi
c mu
n đi T Do như năm chu
hy xu
ng đường cng li h: Dn Ch 

Kia nước nh đ ba mươi năm sau
Sao v
n cn lm than mun cơn đau
Hy ginh l
i quyn người dn thi Đng
Ny b
o quyn ngược lng dn mau tan.

Hy xung đường, khp ph phường, Hy ko trn ra cng vin sn trường
đi T
Do cho Dn Ch m no, ny lng dn nay như nước v b

Hi x nghip, hi cng trường, mi ph ch, mi gc đường
ny lng dn tr
ước bao ni bt cng, đng s chi khi ta đng vi dn đng.

Hy xung đường, khp ph phường, Hy ko trn ra cng vin sn trường
M
t ln thi ta s thy tương lai, đi T Do ta s c trong tay.

Hi x nghip, hi cng trường, mi ph ch, mi gc đường
Tri
u người dn chung tay Bc Nam Trung, bo quyn kia s nao nng trước dn đng.

Nga (thơ)