bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

Điu khc: L PH, tranh: A.C.La, nh: VNT & sưu tm

 

BA ĐNG THAM

Chai, lon cht đng trong kho
Lui cui gom gp: nh
, to, mo, trn 

-Hm nay anh phi bn lon
Đ
ếm, khua: ln tn, lon ton cười hin: 

-(Tha cng đa vc, đa khing
Anh mua v s
, ba tin. Tha tham!)

Cn dư được đng ba trăm
G
i đi biếu Lnh Xa Xăm lm qu.
Anh thương nht, lnh Cng Ha
V
ượt qua ca t v Nh, v Dn
.

Nga* 10.3.2017

---

*Bn được tng cng 303$

Tranh A.C.La

www.tiengthongreo.blogspot.com

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/%C3%81-Nghi

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/A-6c%20Th%C3%A1ng%20T%C6%B0%20%C4%90en

 

THNG 3 NH NH

Vui chi thin h cười dn?
Bu
n chi khc khoi m con nh Nh?
Ph
i chăng hết Tết, hết hoa:
Cc, mai, v
n th, mng g Ngoi ưa?

Nga      * 10.3.2017

Điu Khc Gia: L PH

http://vanphule.blogspot.com/

 

THM CƠM CA M

Bnh chưng, bnh tt hết ngon
Đ
chua t mui, cn dm rm răng
C
sao c ước được rng:
Ng
i bn cnh M, cơm xong m ăn?

Nga      * 10.3.2017

tranh: A.C.La,

LNG T TRNG

Mt k sĩ lun c lng t trng
Khng l
i danh, tin bc c th mua
Gi
thnh tm, thin ch, khng theo ha
Bi
ết t chế, khng bn mua lim sĩ.

Nga, 11-6-2012.

nh: sưu tm

BY HIN

Ng năm, ng by rng dư
M sao nhc mNg Tư By Hin?
(Thua hi
n ca M: như Tin
Bn bun v
t v kiếm tin nui con). 

Bao nhiu quen thuc, li mn
Anh em, gia t
c nui trn tui xun
B con, b b
n xa gn
Su
t thi con gi thnh thn, hc hnh

By Hin, tn kho khai sanh
M
i ln ai nhc, m thanh vang di!
M
t hin h vn ch bai
B
y hin b thế nn ai thương hoi!

Nga, 23-1-2011.

nh: sưu tm

 

LONG NO

Em mua long no v nh
Anh lăng xăng h
i: -Gi qu Vit Nam?
Gi ngy ng, em th thm:
-Nhc anh hương cũ, o thm Cha gi. 

Nga*28.6.2010

nh: sưu tm

CHNG, CHNG ƠI!

*

Tng Vn & thương v nhng Nng Du Ln Đn

*

Nghu hp s, gh rang me,
Rau mu
ng lm gi tm, m
By sao cho m v
gic?
Cho chng ăn kh
e khe khoe? 

c len đi xo nước da,
T
i, hnh, tiu, t dy dưa
D
n d: -Rau răm, hng quế
y l ch mi ba trưa.

c da: -Anh mun xo bơ!
Như người xung rung, ln b
Sng trưa nghu, s, c, hến
Em c
m soong cho mt đ!

nh: sưu tm

 

Gi xoi, tht, c, tm, cua
May m ch
ra ch mua,
N
ếm nm chua, cay, mn, ngt
Ph
i m nui, hi theo ma? 

c go xo s, gng, tiu
T
i, t honh he đ điu:
-Mn, ngt sao cho sn st,
Đ
ng như rau ho, cơm thiu!

c hương rang mui đ dnh.
-St sa, chy ti, t, chanh
Anh c
n va cay, va bo!
Mnh lnh: -Phi lm gn, nhanh!

Cua, tm, gh, mc hp gng
Tr
ti biến ha: v chng
Nm cay cho anh b
ng lưỡi
T
i nghip em qu, Người Dưng!

nh: sưu tm

-Sao cho bo, ngt l thường?
Sao cho chng biết em thương?
t đ đem xo sa tế
Thương ny l thương-v-lường!

M hnh, c nướng lung tung
Bn tai nh
c git đng đng
Nng du ch
y đu cho thot?
Cho trn t
n ty, thy chung?

Nga, 21-1-2011.

Điu khc: L PH

RI S LC LOI

Ai cũng lo cho ngy tn thế
Cn hm nay b mc cho ai?
Em nh
lo cho Ba M nh
Ơn ngy xưa đp nghĩa ngy nay.

Nga, 27-6-2010

nh: sưu tm

NH NGHO

Om cơm nng hi by ra
Cc con nh
n nho ht ca om sm
C
nh mt trng: luc, dm
Dĩa rau xanh ngt đ
p mm, no cng!

Nga,

Sau đt nh chy v b VC pho kch- Tết Mu Thn 1968

 

THĂM BA

V trnh mm tai c,
Gia đnh mnh xa nhau
Th
ương m lng qun đau
Bao n
o đường lun lc.

Tuyết mnh mng v tn
Đ
ường bay xa cng xa
Con m
ng được thăm Ba,
Sau bao nhiu ch
t chn.

Ba sng đi đm bc
Trong m
ười năm xa nh
R
i Ba li đi xa
Ba v
cng tin t

Ln ny Ba hết kh,
V
i chế đ gian t,
Ch
ướng ngi Ba đ qua
Con thăm Ba l
n cui!

Nga

Đường bay New Jersey > Canada 29-12-2010

 

Nga knh chuyn v cm ơn

CHO C ĐU NĂM ĐINH DU 2017

HƯỚNG ĐO VIT NAM - MIN TY NAM HOA KỲ

https://vietbao.com/a264543/chao-co-dau-nam-dinh-dau-2017-huong-dao-viet-nam-mien-tay-nam-hoa-ky

 

Tin: L Minh L.

nh: H Đăng.

Sau cơn ging t mnh m đnh vo min nam California 48 gi trước đ, 14 Lin Đon Hướng Đo min Ty Nam Hoa Kỳ đ tiến hnh ngy Cho C Đu Năm Đinh Du 2017 ti khun vin Hungtinton Beach Library Park, thnh ph Huntington Beach, vo ngy Ch nht 19 thng 2 năm 2017

Cgy Cho C Đu Năm hng năm được t chc nhm mc đch cho hơn 2,500 đon sinh, trưởng, v ph huynh sinh hot trong thn tnh anh ch em Hướng Đo Vit Nam. Trng tm sinh hot ca ngy ny  cho cc em đon sinh tht cht thm tnh nghĩa anh em, v biết thm v ci ngun.

Tham gia ngy Cho C Đu Năm năm nay gm cc Lin Đon Hướng Đo: Bch Đng Giang, Chi Lăng, Ch Linh, Hoa Lư, Hướng Vit, Hng Vương, Quang Trung-Ngc Hi, Lc Vit, Lam Sơn, Thăng Long, Trng Dương, Trường Sơn, Vn Kiếp, v Văn Lang.

 

Năm nay Lin Đon Chi Lăng được y quyn cho cng tc t chc cho ngy Cho C Đu Năm. Kế hoch đ khi cng t nhiu thng trước vi ch đ  Chiến thng Xun K Du 1789 v 14 Lin Đon được chia thnh 4 nhm: H Hi, Ngc Hi, Đng Đa, v  Thăng Long nhm nhc nh đến 4 đa danh oai hng ca Chiến Thng Xun K Du 1789.

Dưới nhng đt mưa ro cn đ xung sau cơn bo, cc Lin Đon Hướng Đo đ lc tc tp hp t lc tri bt đu sng. Ln lượt cc ct c, kỳ đi, cy nu, bn th T, cng thn  (nhm) được dng ln, d mưa  bt đu rơi tm t.

 

Chương trnh tng qut t 9:00 sng đến 4: 00 chiu gm  3 phn: L Cho C Chung ,Tế L Đu Năm/Ma Ln/Văn Ngh, v sinh hot Cc Ngnh u, Thiếu, Thanh, v Ph Huynh.

9 gi sng, quan khch ln lượt đến đt tri. Hin din c cc trưởng trong Hi Đng Trung Ương Hướng Đo Vit Nam, lng Bch Hp Qung Tế, lng Bch Hp Vn Kiếp, San Diego, phi đon Boy Scouts of America, Orange County Council do chu trưởng ( Scout Executive/President) Jeffrie Herrmann dn đu, v phi đon Girl Scouts of Orange County Council gm trưởng Karen Hill, Jenn Gold, Michelle Dram.

Đng 10 gi sng, ph t thanh trưởng thanh đon 279, Phng Qun cng chnh tun trưởng Trn Khu tp hp cc nhm chun b cho nghi thc cho c. Nhn s l cho c gm c ton hu kỳ do Crew 279, 14 Lin Đon Trưởng v trưởng Nguyn Tn Tiến, U vin đi din HĐVN/ Min Ty Nam Hoa Kỳ. L cho c din ra theo nghi thc Hướng Đo gm cc Quc Ca, HĐVN hnh khc, pht mc nim, Li ha v Lut Hướng Đo. Sau li khai mc ca trưởng Tiến, l cu chuyn dưới c ca trưởng Nguyn Charles Tun-T, Lin Đon Trưởng Chi Lăng. Bng Anh ng, trưởng Charles đ gi gm:

Knh cho qu quan khch, qu Huynh Trưởng, v qu ph huynh cng cc anh ch em Hướng Đo Sinh,

Vo ngy 22 thng chp năm 1788, Bc Bnh Vương Nguyn Hu dng bn th ti Ph Xun, ln ngi Hong Đế, ly hiu l Quang Trung. Sau khi tuyn m mt đo binh v hnh qun hng trăm cy s, Ngi đc bi hch khch l vi tướng sĩ ti ngoi Thăng Long trước khi xung trn. Gia mt bui sng như sng hm nay, trước ba qun tướng sĩ, Ngi gii thch cho h ti sao h phi chiến đu đ bo v, truyn thng , li sng, v văn ha Vit Nam. Li ngi vang vng:Đnh cho đ di tc! Đnh cho đ đen răng!

Chng ta đng đy 230 năm sau, chia lm 4 thn, Hà Hi, Ngọc Hi, Đng Đa, and Thăng Long, đ vinh danh trn đnh lch s gi gn nước Vit Nam t chủ. Hong đế Quang Trung, như cc bc tin nhn trước Ngi, đ chiến đu đ duy tr bn sc Vit Nam. Mc d chu đng 1000 năm đ h, chng ta khng c m, chng ta c ph. Chng ta khng c chow mein, chng ta c bn tht nướng. Chng ta khng c Chinese New Year, chng ta c Tết. Cc điu khc bit ny l nhng g kết ni chng ta li vi nhau v đnh hnh chng ta l người Vit...

 

V nt đc th Hướng Đo Vit Nam, trưởng Charles đ nhn xt:

Vi nhiu người trong chng ta, Hướng Đo khng ch đơn thun l mt hot đng. Đ l mt li sng, mt du n tn trong su thm tm hn, nui dưỡng bi lng v tha, mong mun nghĩ đến v gip đ người khc, lm cho cuc đi tt đp hơn. Tnh yu qu hương đt nước, thin nhin v đng loi được viết trong bi ca chng ta ht, li th chng ta ha, v tnh bn chng ta giao kết.Hướng Đo Vit Nam l tnh bn, tnh bng hu trong ct li "Tình Nghĩa Anh Em."Nhng k nim mi mi, nhng mi dy thn i khng gin đon, v tnh bn sut đi m chng ta xy đp được trn đường đi vi cc anh ch em đng hnh lm tươi đp chuyến vin hnh Hướng Đo ca chng ta.

 

V kết thc bng li tm huyết:

 Khi chng ta chim nghim v qu kh, chng ta cũng s khng bao gi qun v tương lai. Hong Đế Quang Trung đ kết thc bi hch vi dng ch hng hn ny: "Đnh cho n biết rng nước Nam anh hng l c ch

Hong Đế Quang Trung l anh hng dn tc v Ngi đon kết ton dn Vit t mi min đ gi gn di sn ca chng ta. Hy đ lch s ghi li, rng chng ta t hp ti đy, ngy Cho C Đu Năm Đinh Du 2017, theo gương cc anh hng dn tc, đ tiếp tc cương quyết gi gn căn tnh chng ta như l Hướng Đo Vit Nam.

Tht l hng vĩ biết bao khi thy qu nhiu Lin Đon, t hp hng năm sau Tết, gc b li cc nhu cu ring tư cho s tt đp chung ca mt mc đch to ln hơn, đ cc thế h tương lai s lun nh thế no l mt Hướng Đo Sinh! Đ l v sao chng ta c mt ti đy sng nay. Mc d thi tiết lnh lo, chng ta hp mt nơi đy đ tiếp ni truyn thng Vit Nam m T Tin-Tin Nhn ca chng ta đ hy sinh đ bo v. T ch đ m chng ta chn cho năm nay, t cc trn đnh m chng ta đc tn cho mi Thn khc nhau, Ti hy vng cc bn s c th nhn thc được cc nghi l truyn thng mt cch khc hơn... Ti rt ly lm vinh d v khim t́n đ c th đng hnh trn chuyến vin du Hướng Đo vi tt c mi anh ch em ti đy hm nay.Mt chuyến vin du đ bt đu trước thi chng ta, t xa xưa vi T Tin chng ta, v tiếp tc ti tương lai vi cc Thanh, Thiếu nin ca chng ta-Sói Con, Chim Non, Thiếu Sinh, Thanh Sinh, Tráng Sinh, v Trưởng- dn đường cho cc thế h tương lai. Ti xin chm dt vi mt cu ca t mt bi ht din t hay nht cho cm xc ny."Anh em chúng ta chung mt đường ln

 

Sau đ, l phn tế l do LĐ Văn Lang hướng dn. Sau ba hi chin trng, ln lượt cc  trưởng nin, trưởng, v cc em đon sinh đi din Min, Lng, Thn, Lin Đon ln bi T. Tế l va dt l đến mn Ma Ln do LĐ Vn Kiếp điu đng vi 5 đu ln do cc em đon sinh Văn Lang, Chi Lăng, v Vn Kiếp đng gp. Cui cng l mn văn ngh do LĐ Lam Sơn ch đng gm mt mn vũ ca cc em n hướng đo sinh Thăng Long v 3 mn vũ do cc em u, Thiếu, Thanh LĐ Lam Sơn trnh din. Chương trnh bui sng kết thc vo lc 11 gi rưởi. Khi y, cc ng my xm cũng dn dn biến mt nhường li nh mt tri m p chiếu ri trn khp khun vin.

Đng 1:30 chiu, sinh hot cc Ngnh được tri rng trn ton cng vin. Trong lc cc đon sinh sinh hot, cc trưởng cn li tm gp nhau, tm ba, tm năm trao đi nhng cu chuyn lu ngy gp nhau ca nhng người anh ch em hướng đo. L cho c bế mc din ra ngn gn dưới nh nng ban chiu tht m p, m tnh nghĩa anh em, m tnh đng bo.

L Minh L

 

Cho C Đu Năm Đinh Du 2017 Hướng Đo Vit Nam - Min Ty Nam Hoa Kỳ

 

 

 

Nga (thơ)