bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/HDRECdmFqKlCqNh4KlV9Jwcn5gB1l8CpWYmOUISn838RFLrBzePW5XxziRQhpPIxVD39FFdZn9gL67pwJr5LaKgqsk3R7v912l5mKBjYSv9SJUI=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/4/3939/32938650774_9d3887dff1.jpg

 

ĐNG TIN ĐNG NI!

Tn Dc T ni hoi khng biết mi,
B X
o Ke ming inh i chch che,
Ch Gi
t Le, tr con tr đem le,
Thm thm N
khiến người dn điếc ry

Đng bnh che tung xe điu tri khoy,
Xm xum xoe nh
ng ho nhong mu m,
Chng nh
p nhe li đui Hn ngo ngoe,
Ai ha h
p? Ai cp k ha gii?

Thng hay bi đ r rng tri, phi
Phe Qu
c Gia hay cng sn? Rnh rnh:
Chnh v
i t đ phn bit ln ranh
Ng
ười Chnh Nghĩa phi thng minh lun ti!

Nga*1.4.2017

Trnh by: NI NH VŨNG TU

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/mO9vCfzUp5RXZc2_wpav_icxwyioVzAQWvqrZfd2PI6hMezIuR1V01wMLQinT_EokgMFRAPBmW46so3tkfGqjahDk9DYCV3DLxvnmJzVuHJ1q73AfQ=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/3/2639/32227603013_3c6fe36715_z.jpg

TING MNH NG NG 

VN HƠN N, NG.

 

Thc đen, thtrng người mnh
C
sao đen đi? Bt bnh trng tinh!
Ti xanh rnh, tr
ng bc nghinh,
Đen thi li, tm lmxanh xanh l?

Đ lm phun la vng kh,
Đen thui, đen thi im re song hnh,
V
ng tanhxm ngt vo thnh,
Tm n
ơi đng đc dn lnh thơm tho.

Xanh lơ, ti mt dn d:
-D
u rng tm ngt, gi cho thơlng!
Hi rnh, xquc hng ưng:
-Ti ti
n xlp, thng tưng đ ri!

Ung l nh, ni khơi khơi:
-Gigiang, gigin, chy thphom phom,
Bo nho, bo nho om sm:
-Nho mm, mp , m nhomchn n!

Vng kh vn khc: đ k
Vn  hơn, ng cn k mi gh!

Nga, 31-7-2013.

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/7kptTUgtLgIcZA1Sd2naoO3gr-FKKWQqKoIoVMferCrYmrWOZyjY5ZBpt5i9CYVQuJJBfmfss_Ki6bVvsfretnmPX3_MiylaYO3pq5gn0xpR3ZkZ1A=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/8/7485/27617335956_d7f1a0aec4_o.png  

ĐTHNH CNG: 

THT BI!

Cm tc nhn đc bi:

70 Năm Nhn Li: Di Sn Đng CSVN Đ Li Cho Đt Nước VN cNguyn Quc Đng, Cu SVSQ K.13/TVBQGVN-5 thng 12, 2015

*

Lm sao băng hoi đng ta?
M
t phn mt ước sp l su sao:
M
t sao bt hc tiếng Tu,
M
t sao b s, thng lu Bc, Mao;
M
t sao khng t* nhao nhao,
Ba sao ba x
o: nhp vo Hn mau!

Sao no cũng mu sp tro
Cũng x
ương thnh ni sp cao ln dn!
Bi hăng! Băng hoi! Ai cn!
Đng ta? Tng Đ Ngu Đn! Tiến ln?

Nga, 12-12-2015./.

*Ch đm: ni li
VC ni: Thnh cng! Thnh cng! Đ
i thnh cng!

*Theo NGUYN QUC ĐNG:

-Mt ước Thnh Đ được k kết gia 2 đng CS vo ngy 3 v 4 thng 9, 1990; theo đ, Vit Nam s tr thnh mt tnh t tr ca Tu trong thi hn 60 năm, chia lm 3 đt, năm 2020 l năm đu tin thi hnh 1 phn mt ước ny.

-V gio dcCSVN h tr chnh sch đng ha ca Tu: bt hc sinh Vit Nam hc tiếng Tu t tiu hc, gn đy cn d đnh b mn Lch s Vit, lp mn hc mi l Cng dn v T quc!!

-V văn ha: CSVN tiu dit dn văn ha dn tc, to điu kin cho văn ha Tu pht trin: phim nh Tu trn lan, lp Hi Khng T, m đu L Hi Ngn Năm Thăng Long ti th đ H Ni vo ngy 1-10-2010 (đng ngy Quc Khnh ca Tu), cho cc em hc sinh cm c 6 sao đi đn Ph ch tch Tp Cn Bnh vo thng 12, 2012

*khng t: c khng viết hoa, xin hiu theo nghĩa biếm: khng chết

  

Tranh A.C.La

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/4S2EhSXejgn5Gh9yUUUumvVvueb82foptqe6AzGsxsv8TKsXlYIKaoQ_SJvp5Wc6mPAjqEVhAasrbTDqNJIe7GzNGqysZh0wop7IeiyXhZXLXTfJjQ=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5658/30853984582_a0e421bc44_o.jpg

SƯỞI THƠ

*

(Trch thi tp THUONG CA s xut bn. Bo Trm trnh by)

*
 

Nng trn tuyết như la vng ng
Thng Tư ri, cy vn trng mu hoa
Tr
ng nut n trong băng gi dy dưa
Th
ơ thm la cho m lng tr khch.

Nng trn tuyết, con sng như ngc thch
Anh nhn em, thm cng thch ma đng
Nt Đng trong lng lnh vng, h
ng?
Tim rung đ
ng theo tng dng thơ La

Anh xin ha: La chuyn xa thm na!
Đu
c thi ha va hng m em xinh
S
hng thm bao khun mt qu mnh
Xa b
t hnh cho dn lnh no m!

Nga.

Canada, 5-4-2012.

                                                           Tranh A.C.La

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/uFw-5EKvts-PUuu0G1rqw7BHAg-nCNYvqxyKFtQlBm9JD5JUrqzE_niGtOtqD0KkAXzyGd4cNImRL05jOLaJEX-_NrtiuafSB7w90pI04EWLdscKJQ=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5525/31222488315_035d831ed7_b.jpg

 

THUYN NHN  LI NH THUYN NHN

 

Sng th su, sng thng Tư su thm
Nn h
ương bun, thp tưởng nim anh linh
Th
m tri n bao chiến sĩ v mnh
Đ n
m xung khi qu hương khi la.

Ti th by, hp hnh chưa được na
Em v
  khuya, nước mt chng chu kh
m c
ơn đau, nh bc, ch, d, c
Nh
người sng v người ra thin c.

Trưa ch nht ch cơm trong ni nh
Tri m my v tuyết trng đt người
Anh đi ch
ơi, em nh bn trng khơi
Nh
ng thn thiết tr v cng k nim.

Đm ch nht, li mt mnh ri rm
C
a ch ai, ai ch ca đm nay?
Em nhn em, sao m l
lng thay
Tr
i khuya khot nh Nh ra nước mt

Nga, 6.4.2008
 

 Tranh A.C.La

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/wunBVE5mt47LNLnIDZJgOLJ10lBSHNoyiQnyHUne8F39l8geoHxAMJXKV_DNGtGdz0rYPJwykekfwBU6eMEg1xyY3PasskycOuXtjuL1JBP2AQN7Tg=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5596/31072948951_010ae6b4ef_b.jpg

 

PHN CON GH

*

Viết thay tm s ca thuyn nhn Nguyn th G, tri git vo tri t nn Songkla, Thi Lan năm 1979,  vi mt bo thai ca hi tc trong người, c cha bi VC giết chết trong mt tri t min Bc m đ nm xung nơi vng kinh tế mi v mt người em đ chết dưới mt gm cu trong cơn st.

 *

Thng Tư! Mưa tuyết vn cn
Cho ti rũ li
u hao mn cơn đau
Nh
c mnh ri li nhc nhau
Sau c
ơn quc hn, nt nhu qu hương

Thng Tư! Cng nghĩ cng thương
L
thương đa tr đu đường khng cha.
M
cha tr n quc gia
No, ai đem t
y? Người xa ai gn?

Chết đi sng li my ln
V
con vn mt n nn ngy qun
R
ng su cha chng m phn
Ph
đng, con tr ti thn khng nh
Thng T
ư! Đng ph san h!

Nga, 28.4.2005.

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SCwP7ie3SJaYggCIEU4iFyZDUlasgbsGwuPFWrz5QMLrN-GA60ViN0LJEL_pldVI7tYPaNzx_1fnTSXCrjUo1vXMmSG1arb6Fbl5NAviiu6tXYZlVQ=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/8/7382/27650587525_ffa21b7097_b.jpg

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Q-8kGcSHp5plVmswbHOxvuAc1zRrvhSjroD_AULVmoFJQpG9SFxlk_75scUew1u_3nOH5bX4x8yOX9qaq1vtGpi7R2-7rimmglyLX0VCD5_8MhzbZg=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5581/31072948781_067caa4d03_b.jpg

 

Nhc v trnh by: CA NHC SĨ NGUYN VĂN THNH

Knh mi Qy V click vo link t vng đ nghe nhc v xem video clip

https://www.youtube.com/watch?v=6uGDeTVpfiM&feature=youtu.be

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

PPS:

L Tr Thm

C MNG

Đm mng m: M nm, mưa, m đm
Chi xa xăm, tr
i xam xm, ướt đm.
B
ưng chn cơm chan nước mm, khc thm,
Em r
i rm nut hn căm ngc ti!

Tanh chướng kh, sương m giăng ngp li
Em gi
ơi! Sao rng ni dp vi
Đ
i chưa vui đ thui thi bung xui
Chn huy
t ti tui thanh xun va h.

c mng thế, trong đ hoe n l
Ton gic Tu đ khng chế đt Qu
Hn, Mc, L: say, ng
o ngh t b
Trn huyết l ngoi nhn cng xu x.

Chim bao nh? chim bao! Ch thế!

Nga*031215

Tranh A.C.La

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/SBLPAsUpdFNVQkYuUfeAQAOrReXIRpeLj8tc9NcX0LOO_dFYI4f1QCLQ6xJ6Vx_0UcZfSNEkEBaQdTBdq73voC83rHy0bcRSFcEtnNS8m6BNCXU=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/6/5806/25334621019_8aabb9bf67.jpg

NH G?

*

Tng nhng ngưi đang gp sc cho Đi Cuc

*

Trăng đm trn t trn cao
nh vng r
t xung b ro
Sao khng c anh cng ng
m?
Ch
em mt mnh lao đao!

Trăng bung nh sng ngt ngo
Nh
người, i nh lm sao!
Ng
n gi lc đường vo... mt
Bi
ến thnh... trn mưa, i chao!

Sng trăng sao mưa l t?
C phi em nh Người V
Bn ba cho trn bn phn
Đ
con chu mai khng ch?

Anh ơi trăng rm thng Su
Ha bnh đ v
hay chưa?
Hay v
n thng Tư, trăng mu
Đ
c, ngp sc đ tha?

Nga, 13.6.2003

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/uWD4wq7vgHtpcsiq0FxpAxcNqrFOjLiSlqDeBd8zt5SJl7oLDg2SEu-7ZFlvKjVULlF0Aapt-JX9etxXZRRaa2t_VEuWku5T2zXNy0I4mnpSv3ylrw=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/8/7635/28858579765_67ec2893cc_z.jpg

VNG C 

THƯƠNG CH 

THUYN NHN

Tri T Nn

Giường ct kt, ru m m
Thi
ếu m ếch nhi gia đm mưa bun
Con n
m, nghe git mưa tun
N
ước tun t tch l con cũng tha.

Nh T Nn

Giường sang trng, trng nm, ra
Nh
manh chiếu m M Cha chung nm
Đn em
, ướt dm
Đ
a lăn, đa đp, ti tnh M chăm.

Đi T Nn

Ma đng gi, rt căm căm
Gi
ch, thng đi, ni năm: xa Nh
M
n m khc Khi Hon Ca
Nn con chay t
nh*: gian t khng ưa.

, u, chu M dy dưa
Đi th
i đ lm m chưa tr v
Thuyn nhn vn tnh, chưa m
Ch
thương lng M sơn kh đi ch

Người T Nn

My mươi năm chng th ơ
Thng Tư ngi ngm mu c: nh Qu!

Nga, 7-4-2012.

Nga (thơ)