bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

*** 

NH NHNG

Bn nht mi khng đy
Ti mng tay trng tay
Khng lo ng
ưi trao li
Nh
nhng chng phin ai.

Trnh xa cuyn th phi,
M
i ngy hc t bi,
M
mang thm tr tu,
Đ
ưng dc t t đi!

Nga*30.3.2017

 

VN CN MT M ANH!

Khi em đưc ai khen: -L ngưi tt!
Th c đi chng mun xu, lm sai
Ngy t
ng ngy vc Đc knh trn vai
Gip đ
ng loi bng t tm rng ri.

Lng nhn i, khoan dung bng sng li
D
u ngy ngy tn ti lm bi ai,
D
u đm di khc khoi chuyn tương lai,
t c
a ci, vn bt hai, chia mt.

Nga*30.3.2017

 

 

Nhc Sĩ NGUYN VĂN THNH

 

DanChuCa.org knh mi Qu V v Cc Bn vo links sau đy đ nghe bi ht:

Lm Cho Hay

DanChuCa ph nhc t bi thơ dưi đy ca tc gi Nga.

http://www.danchuca.org/128kbps/LamChoHay.mp3

Knh mi Qu V v Cc Bn vo thăm trang nh danchuca.org qua link sau đy:

http://www.danchuca.org

Knh

DanChuCa.org

Dan Chu Ca Nguyen Van Thanh & Than Huu

www.danchuca.org

Ca Khc Nguyn Văn Thnh Dn Ch Ca Ph Thơ Ca Khc Thn Hu Tnh Yu v Thn Phn Nhc Phim Trang Lưu Tr Cm T Kiến

 

Thi hu L TH TRN

  

On Wednesday, October 23, 2013 3:44 PM,

 

Ngưi lm thơ rt đp: NGA

Nhng bi thơ rt đp: YU NƯC, YU NH

Ngưi con gi vưt bin

Ming cưi như hoa n,

Lng thơm như ma Xun,

Ch cao như my ni!

 

Ti ưc chi mnh l cy thng vi ti

Mi tc nng gi mi thi qua...

Nga!

Nga!

Em l Tnh Yu....

 

THƠ THN G M

TI NGHIP QU ĐI!

 

Trc, bng, trc Ai đc thm l nh
Nghe nh
ư ngưi tp bn sng thế ni?
B
ng, trc, bng say ty ly l kỳ
Ai t
m phn minh nh, t, lc*? 

Ai trau chut vn thơ cho thun thc?
Ai d
i kh cm xc vi Nng Thơ?
M
ng mơ chi m thi thc kh ng?
Ai khm ph
c ng văn chương hm sc?

Nga, 29-10-2013.

 

*Lut thơ trong lc bt: nht tam ngũ bt lun, nh t lc phn minh

 

MI NNG.

*

Thương tng cc thiếu sinh Hưng Đo v cc em hc tr c đơn.

*

B gy cng, st gng
Chuy
n thng đem b cong.
ng ci, gn, l
n ging
Gi nh
thnh cung phong.

Con ci cng nghe ngng
M
t c đeo lm trng
Mi
m thnh mi nng
L
a phng phng bn trong.

By tr thơ non lng
Ngy
ươm mm hy vng;
Đm đ
i ch, ưc mong
Trong b
ơ vơ lc lng.

Nga,     15-10-2013.

 

KHEN AI B Đ TM.

Chu lp vế, đ yn thn
Khim nh
ưng, nhưng nhn, gi phn sch trong
Đ
ưng đi bng phng thong dong
QUN KHNG m s
ng, tri lng thế nhn!

Nga, 5-11-2013.

 

PHN ƯU

Hoa tn km, hoa chng tn
Th
ương ngưi xin cu lm than dương trn
Gip ng
ưi t c v thn
Gp vui, chia s
n cn. Đo nhn!

Nga, 4-12-2013.

 

H KHUYN RNG:

Vin Kin Ton Sc Khe
Gip ngườkhe khe khoe
D mnh hc, xc ve
Hay h
m, x:

-Gi ngun s ra ngn!

Chuyn nghe cn cn con
C
ch mn mn mon
Khng ti
n, ai cho đn?
Gi
m lm sao căng thng?

-Đ thng ri ch căng!

Lm sao sng thanh thn?

-Gi tt c thăng bng!
Bi
ết cng hiến trn vn
Gi
kin ton thn tm.

Ti nghim cu thm trm:
Ăn c nh xương!
Ăn đ
ường nut chm!*

Nga,     13-10-2013.

*Tc ng: Ăn c nh xương!
Ăn đ
ường nut chm!*

 

NGY QUA RT VI

Đi đy, đi đ cho vui
K
o mai chng gy, Đ ơi li bun!
Đy mong ch
Đ mi mn
C
sao Đ c đng khun x nh?
Đ: Tin Ch
*, mng vi la
Đy: Th
Ch*, đnh vo ra mt mnh.

Nga, 121112.

*Th bc ca quan hng nht v hng nh trong lng ngy xưa

M GI CON

Nga ơi! Hng ! Ng gh!
m vang M
gi, nghe m tơi li
D
ương, Đng, Minh, Nhtmt tri
M
ười con, cn su, mt đi M lo.

Ba, em v vi hư v
Chng con cn M
gy g đ thương
Th
ương Me đang đon cui đường
M
t mnh thui thi c hương trng ch.

Nga, 4-5-2013.

LM CHO HAY!

Ngo cho ngt tiếng chch che vang r!
Ht cho hay li tru mến yu em!
Gi hoi thơm hương li đến m đm!
Nh cho k mu rung dưa, b giu!

Đ nung nu ngt ngo đường tranh đu,
Đ qu hương s khng đ mu Tu,
Đ Non Sng khng tanh tưởi, đn đau,
Bin nhim đc, đt nng mi ha cht.

Mi cho bn Gươm Kiu Hng cht ngt!
Dp cho tan gc gic Hn hung hăng!
Hy cho xong phường hng, đ lng nhng!
Ta dng li c t do, Dn Ch!

Nga

Nga (thơ)