bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

Trang thơ nhun sc ngy 26.3.2017

NHI NHA, NHI NH

*

Knh tng nhng Qu Ph T Sĩ QL VNCH

đ hy sinh cho mt VN T Do.

*

Mm răng nut cho php pho
Tu
i gi ni t, nghe nhiu khe hơn!
D
thương bn nhng tr con
Nghe vui b
p b, cười gin, ngy ng.

*

Gi nhi nha, tr nhi nh
Ru nhau cu ht đi
u h Ng Ngon*
Ru cho gi
c mng tht trn
Ru b b
t nh hương thn xa vi.
N
non mch ni ngt bi
Chu say, b v
n ngm ngi nh Qu.

ơi ơi No V
Đn con tm mi vn l th di.
ơi Gic Mng Nam Ai
Ru con, ru chu: -Đ
t đai phi đi!
Thn gi ch
ng cui sp ri
Mong chi khu
y nước, chc tri chu ơi!
San h m
t mnh t tơi
Mu Cha ng đ
c đi v đu?
Ng
ngoan, chng ln, v sau
Nn cng, nn ph
n, đng bo phi thương!
Ch
nn l bước, lc đường
Kh hng b
t t: noi gương. Ơi
ơi Ơi gi Nh!

Nga, 6.6.2010.

       

*Ci ng my ng cho say
Đ
m đi cy, đi cy đng su.

ĐIU TM ƯỚC

Đi tm chnh kh Vit Nam
T
o thm sc mnh ni tm đang cn
Gi
anh lun vng tinh thn
Gi
em khng được vong n Nước Nh

Nga, 27-6-2010

ĐNG  ĐU 
GIC ĐY?

Ban ngy chui rc vo dn
Moi ti
n, ra ry, cười rn tha th,
Đm v
đng nhu no n
Nh
ư di: mp mp ph ph nhy, b.

Di To bo tt ht h:
-Ti
ến ln! Tiến! Tiến! Đng no đ đi!
Đng đ
i sc rượu mu tươi
Đ đ
i? Xin hi hết thi chưa đy?

Bao đi dn phi ăn my
Nui thm Di, B
, gic: đy Nh Nam?

Nga, 25.12.2015

THƯƠNG

Viết hoi cũng vn ch THƯƠNG
Th
ương em cht t, Qu Hương rt nhiu
Vi
ết hoa cho đm thương yu
Cn ch
a mt cht m miu, thương anh

Nga, 27-6-2010.

SNG V DN, CHT V NƯỚC!

Thơ Nga 29-8-2013

Ph nhc: MAI ĐNG (Sent: Tue, Dec 31, 2013 6:10 pm)

Ha m: MAI TRUNG CHNH (Sent: Wed, Jun 4, 2014 9:05 am)

Trnh by:  Nht Lm (Solist Ca Đon M Ph H)

Knh mi Qu V bm vo "link" t vng đ thưởng thc nhc phm

Sng V Dn, Chết V Nước.

https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-upload_owner

 

https://youtu.be/e9uoKyEwkTw

Sng V Dn, Chết V Nước.

 

AI CI TO AI?

*

Mến gi cc em Sinh Vin Hc Sinh trong nước &

Thnh knh vinh danh nhng NGƯỜI LNH VNCH đ bt khut trong cc tri t ca CS

*

Bo bo, bp, sn, rau rng
Đ
ng nui chiến sĩ tưng bng vt, roi
Lo Kai, Vĩnh Ph d
ư khoai
M
i người mt lt, nm soi đi ngho.

Mười ngy lương thc mang theo
Đ
ng chưa hc đếm, mng treo ch mnh
Ma đng vch đ
t, mi tranh
o khng, qu
n chng, mong manh da người.

Vy m ngo ngh Lnh cười:
-Chng ta mi thng! Chnh ngươi bo tn!

Nga, 28-12-2015

 SONG HNH

Đường xa khng mun đc hnh
Anh đi chung, nh
phi thnh tm nha
Đ
ường gn chn vn nn n
Chng gai, ch
ướng ngi mi ra anh hng

Nga, 27-6-2010 *

 NGUYN TH AN 

ha 29-6-2010

Anh vn tin, anh chng đc hnh
Bn em c
mt đi cng anh
Song hnh đu ng
i đường đi kh,
Ch
ướng ngi s g k hng anh.

  

GIC NGOI Đ TRONG

          *

Khu hịu Khng Có Gì Quí Hơn Đ̣c Ḷp Tự Do sao lại dán trước c̉ng t?  

Đ Bnh.

*

S đ, c nga khp nơi,
L t, s
x, ăn chơi v lường,
Nh hng, sng b
c tn dương
Đ banh c đ
, đy đường bia m.

*

Đng say, ngt ging, mt mm
Ph
n vinh! Lc th! Om sm khoa trương.
S ke bun bn c
ng trường,
H
c sinh ht sch sao tường ch trai?

Ht ca, nhu nht đm say
L
y ai gi nước? Gic ngoi đ trong!
Tham ăn, bc l
t, bt cng,
Đ
t dng, bin nhượng, nhum hng Vit Nam.

p dn mun vn sng ngm!
Đy dn l
ưu x, m thm lao n,
Tr
thơ nn th ngi ch
Ngoi nhn hm hiếp: ngn ngơ, kinh hong*

Cng Tu dy dc, hng ngang
Thu r
ng, v rn, ngang tng nước ta
Nh
n nhơ, Cng Vit ba hoa:
T
do! gi to, tht th say sưa

Cng t, khu hiu kh ưa:
T
do! Đc lp!* Thượng tha ma mai:
Qu g? Kh
u hiu nhm tai!
Qu g chng r
ước Hn loi vo Trong?

Nga, 11.4.2009.

*Nhng trinh n Vit 12, 13 tui ngy thơ khng nhng b bn Vit Cng v Tu Cng hm hiếp ly hn m cn b VC bn sang Min, Thi v khp nơi đ lm giu cho bn con ng chu cha VC.

*Khu hiu Khng Có Gì Qu Hơn Đ̣c Ḷp Tự Do thường b treo tt c mi nơi, k c ti cc c̉ng t.

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/NiaKS7T_vqKw-7WM-Ozyf6jySJE79l00nvqAzzBuS0NysyJgGGDQht-gFYkZDsL0rDgt1ONUO53XSnqOZktvGXSt1YgS595hrIzdjwgyHm3xbQCSBA=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/4/3765/32227606223_8919ffb297_z.jpg

ĐNG KHOE 

BNG CP ĐNG!

Đ hay l đ l g
C
sao v l? Dy chi tr n?
Ni năng ch
ng cn người nghe
H
c bi php tc hy khoe cp, bng!

Nga, 25.12.2015

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/KbrWbzf2whxobDT7xorO7f-hrb_Cl0Pyq6ew2mI9cYOFEmr56Z8ivBuXIudCsk0fWlV09uRA87qr3GrH_PZGqQRozoZlcG4m7RTxG8mTfpd5OIRK6g=s0-d-e1-ft#https://c2.staticflickr.com/8/7495/29455767132_026ae54ce0_b.jpg

ĐU NGƯỜI YU NƯỚC?

*

Tưởng nim người bn đ chết trn đường tm t do.

*

Nhiu khi thiếu đ điu đ nương ta
L
m khi tha: su, đem cha. Kh chưa?
M
y cho va nhng li ha d ưa?
Tim l
nh gi ngy mưa, ai chia La?

Cng mt la: bn b thn my đa,
Cht th
ương yu m p: c ai tha?
Tm th
ượng tha ch: c ai thưa?
Ti ch
n la, ai, cho va thn thiết?

Ai tm huyết, khng kiu căng? Sao biết?
Ton nh
p nhng tr ho thng, hung hăng,
Khng l
p trường, chng đng đn, lăng nhăng,
Khng ngay th
ng cn nh nhăng, qui đn.

Nhang* ln qun, khi su khng gi tn
Th
p bn thn duy nht, b đường trn
Đ ha thn rong bi
n, chng m phn
Bu
n v tn khng tri m, tri k!

Nga, 11-12-2015

 

MUN ĐƯỢC THƯƠNG

Thương em, anh phi ho hng
Th
ương Qu trước nht, Chuyn Chung lăn vo
T
m lng phi tht thanh cao
Đ
em được hc: đng bo hoi thương!

Nga, 27-6-2010

 

NGA KNH CHUYN & CM ƠN

 

TRN CHIN SAU CNG TI QUNG TN

(Knh dng hương linh T Sĩ cc cp thuc QLVNCH đ hy sinh trong trn chiến sau cng ti Qung Tn, thng 3/1975.

  Đ tưởng nim c trung t Nguyn Văn An, quyn lin đon trưởng LĐ12BĐQ v đi y Quỳnh, trưởng ban 4/LĐ12BĐQ)

HUY VĂN

( Chn thnh cm ơn:

Trung T Hong Ph, Lin Đon Ph LĐ12BĐQ

Thiếu t H Văn Hc, Tiu Đon Trưởng TĐ39/LĐ12BĐQ

Đi y Nguyn Trung Tn, Y sĩ Trưởng LĐ12BĐQ

Đi y Trn Văn Quy, Tiu Đon Ph TĐ 37/LĐ12BĐQ

Đi y Trn Văn Vương, Đi Đi Trưởng ĐĐ3/37/LĐ12BĐQ
Trung y V Văn Hi
n, Đi Đi Trưởng ĐĐ2/37/LĐ12BĐQ

Trung y Nguyn Duy Tn, Đi Đi Trinh St Trung Đon5/SĐ2BB

Thiếu y Đ Văn Tun, Đi Đi Ph ĐĐ2/TĐ2/Tr Đ5/SĐ2BB

Chiến Hu Đ Như Quyn, Đi Đi Thm Kch LĐ14BĐQ

đ gp thm chi tiết v tnh hnh chiến s v nhng đa danh lin quan ti cc trn đnh.)

 

Đu thng 3-1975

Tướng Trưởng cho lnh rt Lin Đon 12BĐQ t Qung Ngi v hu c ti Đ Nng ( thn Ph Lc, x Ha Khnh ) đ ti trang b v b sung qun s. Đy l ln hnh qun dai dng nht ca Lin Đon: sut t đu thng 4/1974 trong cc tnh Qung Ngi, Qung Tn ri đến cc qun trong đa bn ca tnh Qung Nam ( phn ln l bo v qun Đc Dc trong trn ti chiếm Nng Sơn thng 7/1974 v ri sau đ l gi an ninh sườn tri, khu vc đng bng H Nha thuc qun Đi Lc, đ Nhy D ri Thy Qun Lc Chiến rnh tay c đch ti H Nha v cao đim 1062 vo thng 10/1974) sau cng l tr vo Qung Ngi t đu thng ging 1975 ( bo v qun Minh Long v mt ty bc ca Tiu Khu ) cho đến sau Tết.

 

Mt tun tri qua tht nhanh, nhưng cũng va đ đ chnh đn v nhn thm qun s b sung. Đy cũng l khong thi gian k lc đ Lin Đon nhn li tt c nhng qun nhn cơ hu vn đ c mt Saigon, Dc M hay Vũng Tu đ hc cc kha hun luyn chuyn mn v Tiếp Liu, Tng Qun Tr, Truyn Tin, hoc B Binh Cao Cp v c Vin Thm. Thi gian mt tun cũng va đ đ Lin Đon12BĐQ triu hi Đi Đi Trinh St 12 t Dc M v nhng sĩ quan ưu t ca cc Tiu Đon được gi đi hc, trong s nhng v ny c Đi y Trn Văn Vương ca Tiu Đon 37BĐQ, Đi y Thng thuc ban 4 Lin Đon v Đi y Trn Văn Quy, người chu trch nhim dn bn Đi Đi Trinh St ca cc Lin Đon BĐQ thuc Qun Khu 1 v th hun qun trường BĐQ ti Dc M. Ngoi tr Đi y Quy chuyn qua lm Tiu Đon Ph TĐ 37BĐQ, nhng v khc đu tr li v tr cũ ca mnh như trước khi được gi đi hc cc kha chuyn mn.

 

Tun l đu thng 3-1975 cũng l mc thi gian khai mo cho mt cuc quyết đu sinh t gia Qun Lc VNCH v b đi chnh quy Bc Vit v bng dưng p lc đch gia tăng mt cch trm trng trn ton lnh th ca Qun Khu 1 v trn vng Hong Triu Cương Th thuc Qun Đon 2 v Qun Khu 2. Tin tc chiến s mi ngy mt căng thng sut t Qung Tr đến Qung Đc. Ngay khi đch tung qun vo Qung Đc ( tn cng tnh l Gia Nghĩa, v qun Kiến Đc ) vo ngy 08-03-1975, th Lin Đon 12 BĐQ đ c mt ti vng tiếp gip gia qun Thăng Bnh ca tnh Qung Tn v qun Quế Sơn ca Qung Nam đ va gp phn bo v khu vc pha ty bc th x kim tnh l Tam Kỳ, va cng vi Trung Đon 56/ SĐ3BB đ phng đch qun dng hnh lang Hip Đc- Quế Sơn ln chiếm v pha đng, tc quc l 1 v ven bin. Lc đu khng thy đng tĩnh ca đch trong vng thung lũng Quế Sơn v phn đt gip ranh gia hai tnh Qung Nam v Qung Tn, nhưng chiu ngy 08-03-1975, sơn pho ca đch rt đn lin tc vo v tr ca B Ch Huy Lin Đon 12 BĐQ đng ti căn c Hương An thuc qunThăng Bnh, tnh Qung Tn. Khng c thit hi nhn mng, nhưng kho đn ca căn c b trng mt qu 122 ly lm n tung mt s ln đn dược tn tr. Khng c cch đ dp tt ngn la v đn n lin tc. Ct khi đen ngm, nghi ngt, dng cao trn nn my cng lm l r mc tiu. Hương An b pho kch cho đến ti, nhưng mi lo ngi nghing nng v pha Tam Kỳ v tin tnh bo cho biết ton b sư đon 2 CSBV cng vi mt lc lượng tăng cường gm cc Trung Đon bit lp ca qun khu 5 cng sn v c thnh phn ch lc tnh cũng đ c mt trong vng ni ca hai qun Tin Phước v Hu Đc. Thm mt ln na, người Lnh QLVNCH li lm vo thế b đng v ch biết ch đch chn đa thế đ by cuc chơi.

 

Th hai 10-03-1975

T m sng, đch đng lot tn cng Chi Khu Tin Phước v Hu Đc. Sau thi gian chng hơn na năm được sng trong yn bnh, người dn khn kh ca hai qun min ni ny li phi gng gnh nhau tn cư v cc cao đim cũng như nhng căn c trng yếu quanh cc chi khu v dc theo hai bn Tnh L 533 ni Tam Kỳ- Tin Phước, li tr thnh chiến trường đm mu. Đch tung lc lượng hng nhu nht ca qun khu 5 l sư đon 2 CSBV vi nng ct l trung đon 31 v 38 cng vi l đon 52 cng mt tiu đon đc cng tăng cường. Ngoi ra, cn c hai trung đon pho 368, 572 cng vi trung đon cao x 573 v trung đon 574 thiết gip. Tt c mi n lc ca đch đu tp trung vo chiến trường Tin Phước - Phước Lm ( Hu Đc ) đ lm bn đp trn xung đng bng v tn chiếm th x Tam Kỳ. Khng c  g khc l trong  đ hnh qun ca đch. Vn l nhng mn th qun bt chp phi pho thường xuyn h tr cho cc đơn v tr phng. Tuy nhin đến xế trưa cng ngy th tin tc chiến s ti cc vng ni Tin Phước đu lm vo tnh trng nguy ngp khi trung đon 38 CSBV đ bt đu trc x bng đi bc 122 ly v 85 ly khng git vo qun l Phước An, trong khi đ th L Đon 52 CSBV bt đu xung phong ti cc cht chiến lược pha ty v ty nam ca chi khu Tin Phước l ni T Sơn ( căn c 211 ) v ni Ph M ( cao địểm 300 ) v mc d được s h tr ti đa ca khng qun ( t Đ Nng vo oanh kch ), ca pho binh din đa, cc đơn v trn th ti Tin Phước v Hu Đc vn b đch trn ngp sau gn mt ngy c th. Cc Lin Đon ĐPQ 912 v 916 m đường mu rt lui khi khu vc giao tranh đ bo ton lc lượng (v sau đ đm trch nhim v ngăn chng đch ti pha đng ca th x Tam Kỳ, tc bn kia quc l 1, v pha bin). Đ ngăn cn bước tiến qun ca đch, trung đon 5/ SĐ2BB đang hnh qun trong Qung Ngi được điu đng tr v Qung Tn đ gii ta khu vc Sui Đ, Bn Qun v ri qun dc theo tnh l 533, cũng như ti cc cao đim chiến lược ti tnh l 531, bn pha hu ngn ( hướng bc ) ca sng Tam Kỳ. Cng lc đ Lin Đon 12 BĐQ nhp cuc sau gn mt năm tm xa Qung Tn. B Ch Huy Lin Đon 12 BĐQ vo đng chung vi Tiu Khu, cn hu trm nm trong Trung Tm Ym Tr Tiếp Vn ngay k bn. Cc Tiu Đon 21BĐQ v 37BĐQ được tung ngay vo vng đi Đc Tn, ni Khnh Th Đng, ni Cm v ri di bn cnh phi, v hướng bc ca trung đon 5/ SĐ2BB đ chn đch, Tiu Đon 39 BĐQ n ng dc theo tnh l 586 ( Kỳ Ph, Cm Kh, Ph An , Ph Th, Ngc Nam ...) v trn vng ni Dương Cn v ni Ngc, cao đim 400 mt ny l cht quan st trng yếu đ kim sot ton b khu vc đng bng ph nhiu ca pha ty bc th x Tam Kỳ, tnh Qung Tn.

 

Th ba 11/03/1975 - Th by 15/03/1975.

Trung Đon 5/SĐ2BB va vo vng l chm đch d di ti khu vc Phước Lm, Sui Đ ( tnh l 533 ) v ti Dương Lm ( ni Yon ), ni Ln cng  cc cao đim dc theo tnh l 531. Cuc phn kch ca cc đơn v VNCH gp phi sc khng c kh mnh lit ca đch qun. Tuy Qun Lc VNCH đang trong tnh trng khan hiếm  đn dược v qun dng mt cch trm trng, cc đơn v tham chiến ti Qung Tn vn nhn được s ym tr ti đa ca pho binh cơ hu Sư Đon 2 BB v ca khng qun Đ Nng vi nhng phi v oanh tc bng A-37 ngay t ngy đu nhp trn. Cng lc đ, đch khng ngt pho kch vo th x Tam Kỳ gy thương vong v thit hi ti sn cho nhiu người dn v ti ti khu vc chung quanh Tiu Khu v Bnh Vin Qung Tn.  Cuc chiến ging co hu như bt k đm hay ngy ti Qung Tn đ tr thnh mi quan tm hng đu ca Tướng Ng Quang Trưởng nn ng ra lnh cho tướng Nguyn Duy Hinh điu đng Trung Đon 2/Sư Đon 3BB t Qung  Nam vo tăng cường cho mt trn Tam Kỳ trong ngy 13/03/1974. Như biết được kế hoch điu binh ca Qun Đon 1,  Qun Khu 5 ca đch gom cc lc lượng t Quế Sơn v Hip Đc ( gm mt tiu đon ch lc tnh, cc tiu đon bit lp v mt trung đon chnh quy ly t lc lượng đang kim sot vng Nng Sơn- Trung Phước) tn cng đ to p lc ti pha ty Thăng Bnh v ngay ranh gii Qung Nam, Qung Tn trong hai ngy 14 v 15/3/1975. Do đ, trung đon 2/SĐ3BB - thay v xung Qung Tn đ tiếp vin cho mt trn Tam Kỳ- đ phi chuyn hướng đ hnh qun khn cp vo khu vc thung lũng Quế Sơn v chm đch ngay lp tc ti vng đng bng tri di gia hai tnh l 535 ( Qung Nam ) v 534 ( Qung Tn ). Ngoi mt tiu đon thuc trung đon 4/ SĐ2BB t Chu Lai, được tăng vin khn cp cho trung đon 5/ SĐ2BB, th khng cn đơn v no khc đ tiếp ng cho Tam Kỳ k t ngy 15-03-1975. Tuy nhin, d phi đương đu vi mt lc lượng đng gn gp 3 ln v mt qun s, cc đơn v ca SĐ2BB v LĐ12BĐQ cũng đ oanh lit ti chiếm v gi vng v tr ti cc trng đim Sui Đ, Đc Tn, Dương Ln ( cao đim 90, trong vng ni Yon ) Ph Ninh, Khnh Th Đng v ni Dương Cn. Chiến tranh v gn lm Tam Kỳ rng đng, ngoi cc trường hc đ phi đng ca t ngy 10/03/75 ( v tnh mng ca hc sinh b đe da trm trng khi đch pho kch ba bi vo th x ) th Tam Kỳ vn sinh hot bnh thường trong tiếng sng ln, nh lin tc vng v hoc tiếng đn pho n ngay trong ph.

 

Cha nht 16/03/1975 - Th năm 20/03/1975.

Đ d dng theo st din tiến ca cc trn đnh v cũng đ thu ngn thi gian tiếp nhn qun nhu v đn dược, b ch huy Lin Đon 12 BĐQ di bn doanh t trong Tiu Khu ra khu vc nh ga xe la cũ ngoi ty bc Tam Kỳ, cn hu trm ca cc tiu đon th được đưa vo trung tm th x v đng ti khu nh dnh cho U Ban Lin Hip 4 Bn trước đy. Dy nh ny ch cch trường trung hc cng lp Trn Cao Vn- nơi đt bn doanh ca B Tư Lnh tin phương SĐ2BB- chng 2 khu ph. Nhp đ giao tranh bt đu tăng dn t ngy 16/03/1975 nn đ c thm nhiu đơn v hnh chnh v cng s phi đ phi ngưng hot đng. Khng kh chiến tranh đ tht s trn v th x vn bnh yn nm trn quc l 1 by lu nay vi cc mu o trn v qun xa thường xuyn qua li nhiu hơn, tuy vy vn cn sinh kh trong sinh hot hng ngy nh hng qun sinh hot bnh thường v cc phương tin giao thng cng cng vn được duy tr trn đường ph. Trong khi tnh hnh hướng đng ca quc l 1- tc phn lnh th dc theo ven bin- ch rn ln vi cuc chm sng gia du kch vi cc đơn v ĐPQ v Nghĩa Qun, th bn hướng ty v ty nam ca Tam Kỳ đ xy ra nhng trn giao tranh khc lit gia b đi chnh quy bc vit v cc đơn v ca B Binh v BĐQ ti cc trng đim Sui Đ, Đc Tn, Dương Ln, Ph Ninh ( SĐ 2BB ) Khnh Th đng, ni Dương Cn v ni Ngc ( LĐ 12BĐQ ) đ ca đch đ r rng: đnh tc chiến đ dt đim Tam Kỳ sau khi đ lm ch được ton vng pha ty ( Tin Phước ) v ty nam ( Hu Đc- Phước Lm ) mt tun trước đ. Cc đơn v VNCH b lm vo tnh trang thiếu ht qun s v đn dược mt cch trm trng. Con đường vo Chu Lai thường xuyn b du kch ca đch quy ph dc theo đon Kỳ Lin - L Tn nn cc đon cng voa ti đn đ hết sc vt v trong hnh trnh hu như tng ngy. Trong khi Trung Đon 5/ SĐ2BB v Lin Đon 12 BĐQ dc hết ton lc đ chng gi ti phng tuyến pha ty v ty nam đ bo v Tam Kỳ, th đch cũng ra sc c lp tnh Qung Tn bng cch thường xuyn quy ri ri tn cng qun L Tn, ct đường tiếp v pha nam v gy p lc đ cm chn Sư Đon 3BB v Thiết K 11 ti Thăng Bnh, qun cc bc ca tnh Qung Tn.

 

Ngy th su 21/03/1974 v th by 22/03/1975

Vo lc rng đng ngy 21/03/1975, đch tn cng cc căn c 175 ti Sui Đ v ti cao đim 375 ( trn đnh Bn Qun ) cũng như ti ni My ( cao đim 78 ), Dương Lm ( cao đim 97 ) v trn vng ni Yon ( căn c 83 ). Cng lc đ, trung đon Ba Gia ca đch- được thiết gip v 2 tiu đon ch lc tăng cường cũng tn cng cc đơn v khc ca trung đon 5/SĐ2BB ti ni Tn Li, đi Ph Ninh v khu vc ni Cc, Ni Ln dc theo hnh lang ca tnh l 531 v con sng Tam Kỳ. Trong khi Trung đon 5 vt v chng đ ti pha ty nam th tnh hnh chiến s ti phng tuyến ca Lin Đon 12BĐQ hướng ty v ty bc ca Tam kỳ cũng si đng khng km. Đch m đu trn chiến bng cch cho đc cng git sp cu Kỳ Ph trn tnh l 586 pha ty bc Tam Kỳ đm 21/03/1975. Sau đ, cc lc lượng thuc tnh đi ( D72 ) v huyn đi Tam Kỳ ( V12 ) đng lot tn cng ni Cm, ni Kỳ Phước ( cao đim 104 ) v trong khi Cm Kh, ni An H, b ch lc tnh uy hiếp th sư đon 2CSBV tung ton lc tn cng phng tuyến ca cc tiu đon 21 v 37BĐQ ti vng đi Đc Tn, Thnh Đc  ( Kỳ Ngc, Kỳ Long , Kỳ An ) Khnh Th Đng ( cao đim 110 ) cũng như ti tuyến đng qun ca tiu đon 39BĐQ ti ni Dương Cn, ni Ngc v x Kỳ Ph. Cc đơn v tham chiến ti Qung Tn đ khng c qun tr b v khng cn đường tiếp ng v sau khi đon xe phi hp ca sư đon 2BB v LĐ12BĐQ ti chuyến đn cui cng t Chu Lai v Tam Kỳ vo trưa ngy 22/03/1975 th trung đon 36 ca b đi cng sn đ thnh cng trong vic tn cng v c lp qun L Tn ngay đm hm đ đ ct đt quc l 1 v ngăn chn đnh tăng cường cho Tam Kỳ hai tiu đon cn li ca trung đon 4/SĐ2BB ca chun tướng Trn Văn Nht, tư lnh SĐ2BB.

 

Cường đ giao tranh ti Qung Tn đ ln đến mc t chiến trong hai ngy 21 v 22/03/1975. Bo co thương vong t cc nơi gi v đ ln đến mc bo đng v trong khi đ th phi pho cũng b hn chế v mt s lượng. Ch ring pho đi ( gm 4 khu 105 ly ) ca lin đon 12 BĐQ va nhn tiếp tế ngy 22/03 th bui ti hm đ đ gi v b ch huy Lin Đon xin thm đn. B tư lnh tin phương ca sư đon 2BB cũng ri rm khng km khi ban 4 ca LĐ 12BĐQ vo tn bn doanh đt trong trường trung hc tnh l ( trường Trn Cao Vn ) đ xin thm đn dược v cc loi tiếp liu phm cn thiết. Mang tiếng l tăng phi cho sư đon 2BB nhưng phng 4 ca sư đon cũng rt cng bng vi BĐQ trong vic phn phi đn dược. Nhưng phi ni l c hai đơn v đang " đng cam cng kh " v tiếp liu th như mưa ro tưới rung kh, m nhu cu chiến trường th đang bước vo giai đon x lng ca mt canh bc. Tht l bun lng khi mi th đu phi tiết kim, k c xương mu ca chiến sĩ QLVNCH. Tng đơn v ca sư đon 2BB v BĐQ ln lượt b tuyến. Cc căn c ca BĐQ trn Dương Cn, ni Ngc, Khnh Th cng vi vng đi Thnh Đc tiếp theo nhau rơi vo tay đch qun. Dưới p lc ca cng qun, tiu đon 21 v 37 BĐQ đnh rt v c th ti vng Xun An, Chin Đng, Ph Trch, cn tiu đon 39BĐQ th bo v mt bc dc theo tnh l 586. Sư đon 2BB th ph vng vy, lui binh t Bn Qun, ni Cc, Kỳ Tn, Dương Lm v tn Trường Xun, Khnh Tn v ti t chc li đi hnh v tuyến phng th ti vng đai quanh Xun Trung, Ph Tr, Kỳ Nghĩa l nhng x, thn, p pha ty nam, ngay cnh phi trường Tam Kỳ. Mt s qun nhn b lc đơn v nn đ di tn qua phng tuyến ca bn như trường hp ca nhiu qun nhn thuc cc ton trinh st ca trung đon 5 đ theo BĐQ rt v Chin Đn, Ph Trch v c người cn v tn Tam Kỳ trnh din ngay ti b tư lnh tin phương sư đon 2BB ti trường Trn Cao Vn. Ngược li, đ c kh nhiu chiến sĩ Bit Đng Qun t cao đim Charo ( Khnh Th đng ) v vng đi Đc Tn- sau khi tan hang-  đ dt v pha Dương Lm v kt lun ti đ vi cc chiến sĩ ca tiu đon 2/5/SĐ2BB cn đang c th.

 

Cha nht 23/03/1975

Đch by thế trn, chn sn chơi. Ta lm vo thế b đng ngay t pht đu lm chiến. Đch chiếm đu, gi đ. Ta cn lng ln hi. Đt thuc v người. Dn cũng cng đường lnh nn nn mt s phi li nơi chn nhau ct rn v khng th theo chn ca Lnh như trường hp người dn lnh ca vng ni Tin Phước- Hu Đc trong nhng ngy va qua. Trn đường lui qun vi v, đ c nhiu t sĩ phi nm li trn tuyến đu.Trong gi pht quyết lit nht ca chiến trn, s di tn ca ton th thương binh đ l mt c gng tt cng ca cc đơn v. Vic b li đng đi cc cp ti mt trn l vic chng đng đng, đ l chưa ni đến vic ku gi phi pho dp ngay trn h chiến đu trong khi đ " ci răng lược " vi qun đch. S quyết chiến v quyết t ny ca tiu đon 2/5/SĐ2BB đ chn đng s di chuyn ca cng qun ti tnh l 531 v 533 trong đm 22/03/75. Nh đ m Trung Đon 5 mi c cơ hi chnh đn li đi hnh v dn trn tuyến mi, ch cch Tam Kỳ chng hơn mt tm đn hiu qu ca sng ci 61 ly. S hy sinh no cũng km theo ni đau lng khn t. Dn khng cn Lnh đ bo v lng thn nn đnh mang danh phn " vng gii phng ". Lnh khng cn Dn th chng khc g con c thiếu nước hay con người thiếu dưỡng kh. Hu phương ca đch l rng ni thm su, l Trường Sơn ngt ngn cy l. Hu phương ca Lnh l thn trang ph tc v thnh th mun mu. Nay thn trang đ lt vo tay đch nn người Lnh co v bo v ph x ca phn đt t do by gi đ tr thnh mc đo. Tam Kỳ vn gượng sng tng ngy v gn như b t lit hon ton khi đến th by 22/03/75 th Ty Bưu Đin Tam Kỳ cũng phi chnh thc ngưng hot đng.

Bng dưng tiếng sng vang tri t hai tun qua thưa dn ri im hn vo bui xế trưa ca ngy 23/03/1975. Cc đơn v tham chiến hi h chn chnh nhn lc. Vic ti phi tr cũng như di chuyn thương binh được thc hin trong tnh trng khn cp. Ch đng bun hơn hết l đn dược đ cn. Sau my ngy cao đim va qua, ai cũng đau lng v chuyn đnh đm m phi d xn, tnh ton v mt ym tr v tiếp vn. Người Lnh QLVNCH chưa bao gi lm vo tnh trng bi đt như lc ny: phi pho đu hn chế v khng phi ch c Qung Tn m ton ci Qun Đon 1 v Qun Khu 1- t Qung Tr vo ti Qung Ngi- đu c nhu cu ngang nhau. Th cũng đnh ti đu hay ti đ. Lnh m Em!

Chiến trường lng du khng c nghĩa l tnh hnh đ yn n. Trong hon cnh ca Tam Kỳ chiu nay th cu hi lng vng trong đu mi người l đi phương đang toan tnh nhng g. Đch cũng đang gom qun chun b cho c tp dt đim, hay đang say men chiến thng v ch lo vơ vt chiến li phm hoc bn khoc lc vi người dn hm qua cn thuc quc gia, by gi đ nm trong s cai tr ca nn ci v dp ru. Tam Kỳ đang sinh hot trong tnh trng người dn đ b đi qu na. Trn gương mt ca tng người cn  li l ni bt an mc d qun x vn bn bun như thường l. Lnh vn cn đy, Dn chưa tuyt vng. Chiu nay yn lng nhưng ngy mai s ra sao?!  Tam Kỳ đang hi hp tng gi v khng kh ngp th khng khc g đang ngay trong mt bo. S tĩnh lng rn người trước khi cung n ba vy cng chng xung khi hong hn gc ni. Bng ti dy đc hơn thường l v đ c nhiu nh trng, sn khng v ph x thưa tht xe c di chuyn trn đường ph. Đm li v trong đc qunh thinh khng. Đm di nht ca Tam Kỳ đang bt đu vi cu hi: ri mai s ra sao?! Cu tr li ch biết dnh cho đnh mnh!

 

HUY VĂN

SNG V DN, CHT V NƯỚC!

Thơ Nga 29-8-2013

Ph nhc: MAI ĐNG (Sent: Tue, Dec 31, 2013 6:10 pm)

Ha m: MAI TRUNG CHNH (Sent: Wed, Jun 4, 2014 9:05 am)

Trnh by:  Nht Lm (Solist Ca Đon M Ph H)

Knh mi Qu V bm vo "link" t vng đ thưởng thc nhc phm

Sng V Dn, Chết V Nước.

https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-upload_owner

 

https://youtu.be/e9uoKyEwkTw

Sng V Dn, Chết V Nước.

Nga (thơ)