bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

 

 

 

NHNG K PHN QUC

CHNG THAM NHŨNG

Như loi vt mt ch
Chng lang thang mi đường
Tm mi
ếng ăn m th
Om sm sa, ph trương:

Con Bp Chp đp ngang
Con Ngang Tng khoe khoang
Con Nh
Nhăng l mng
Con D
Hm lăng nhăng.

Chưa tng phc v người
Ch
bt người cung phng
Cho chng đ
ược ăn chơi
C
m co tr hưởng th.

Chu du t đng Đ,
L
bch sang đng Hng
L
p đng Cam lng vng
Đ
u trường tanh danh vng.

*

I ung ngng nghu hnh thnh
Cng ch
ng tham nhũng cng mnh
Đ
ng vo quyn lc l trnh
Lm sao xoay chuy
n tnh hnh?

Cơm tha, canh cn nh quan
Đ
ng sai nu mn M Dn
Nm vo n
i, ton tp nhp
B
ưng ra: Cho L Ngu Đn.

Trung ương khng h minh bch
T
t c do đng điu hnh
Hnh, ti cng phi cng thơm
Đ
tha thi hoăng ai biết?

Đng vin ti bc k k
Dnh lu th
i phi bao che
D to tha h
ht bc
Cng che cng ph
i kết b

Nga*Phoenix, 8.4.2007

 

MI TNH

MI H, RĂNG LNH

Đm đm Nam ngy kh kh,
B
c di ct mc, b b sang Nam
Ngy ngy B
c m Ti Tham,
D
y Nam bn Nước, hc lm đnh cao

Bin Nam, hi sn anh co,
Tham , tham nhũng qu
ơ quo cho nhanh,
Th
ương nhau? Ti sn đưa anh
Đem v
Trung Cng đ dnh m Mi.

Răng nm, Răng nghĩ li-thi
T
m chng như thế cn đi chi hơn?

Nga, 16.12.2005

  

MU GA PH

THBNH

*

Knh tng nhng ngườV Lnh VNCH
đ c chng chết trong cc tri t VC

*

Th tang, sao vn ngi trng?
Xanh xao n
i nh, mi mong bng Người!
Lng em tm l
m ưu tư
Trng đm khng ng khi th ra oai.

Đm đen trăng chng khoe ti
Đ
cho dế khc trng bi n non
M h
ng em đi st son
C
thay sc đ, m con ti hn.

o nu vai rch, gu sn
Bo bo xm m
c ho hon phn ngho
Đ
i đi? Bc bo, vng vo!
M
gi bếp khi lam chiu ht hiu

Cng rau, tri b kh queo
C
ươn trơ mt, sc cam gho người
Anh đi c
i to hết đi
L
y ai chiến sĩ phc khi C Vng?

Nga, 14.8.2006

  

THƠ THƠ

Gi mm, thơ cng mm hơn
M
t ướt, sao thơ chng trơn?
i chao bao gi
thơ ln
Đ
thơ thi khng gii hn?

*

Đc v rng ch, tuyt vi!
Vi
ết ra khng được na li hu duyn
Trăng non t
a sc du hin
Tay non vi
ết lch, mun phin vy quanh!

Sao rơi, người nht đ dnh
Ch
rơi triu triu, trng trnh thuyn thơ
Quanh co vn no tm b
Thơ Thơ mt no vn h hng tri.

Thuyn dn Vit, nng ngm ngi
Con dn Vi
t, nh ngt bi s chia
Bn ny kh
t n bn kia
Th
ơ ny, sng hn đến khuya, vn tm.

S nh đc đ trong tim
Lm th
ơ, cung bn: tn ghim nơi no?
H
ng tm ho kit treo cao
H
giương cung xung, đng bo thm đau!

Lng dn thc đ, mưa go
Lng ti thao th
c gin tro ra thơ.

Nga, 27.3.2006

 

 

 

MU THN, ANH NH G KHNG?

Thơ Nga, nhc Dn Ch Ca, phim Youbube, PPS: L Tr Thm

Danchuca đ thc hin hin đ tưởng nim 40 năm Tết Mu Thn v cuc tn st tp th Huế t bi thơ cng tn ca Nga.

Xem phim:
http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis

http://www.youtube.com/watch?v=9o9tnW5lGSY

http://www.youtube.com/watch?v=e3vdxau_tps

VIT CNG 1968

 

K cưỡng chiếm vn l loi man r
Nhum kinh hong đt Huế, trn Mu Thn
Bao m
chn tp th xc lương dn
Đ
thăng chc v lp đi bt nghĩa.

Nga, 1.8.2006

  

Hnh sưu tm

 

SINH VIN HIN ĐI

Tri mưa bong bng bp bng
B ru chu ng
bnh bng nh thương
Vng no k
o kt nhp vương
Tay no gn gu
c vn thường nhp đưa
Nh
ơi li ru mi trưa
C
ơn mưa du mt, gi la u ơ!

u ơ theo bt vo thơ
Gi em-mt-gc, ngy thơ ch đi
Khoen đeo mi, l
ming cười
Mũi xu ton s
t, qun mi qu hương.

Đi chn vng ngoi bt thường
L
c lư theo nhc, biết đường v đu?
Em khoe r
n h, ti su
Con ng, chu Đ
ng cũng giu gm gh!

Cũng may ti chưa được v
Nhn em trn lưới, no n tm cang
Đ
ng khoe sp đến thin đng
Chu con rch r
ưới, nm vng l lơi.

Bao nhiu đy t gp thi
Nhn dn lm Ch
ku tri ai nghe?

Nga - WoodRidge, 8.11.2006

CHAO ĐO

Người ngoan viết dng thơ hin
đin, viết ch tin đem khoe
Ng
ười ngho o chng đ che
giu sao li đem le h hang?

Người ngoan văn, v gii giang
L
i thơ nhc nh kh khng nim đau
Ni
m Đau Chung, nhc biết bao
L
i dn than th, Tri cao knh tường.

Người đin x o, x qun
khng đin, vi my phn x tưa
Ph
n trn qun vi thưa
D
ưới chn dy ng, gia cha da ra.

Người đin: o by, qun ba
khng đin di: tht da đ ngoi!

Nga*Đường bay Phoenix-Denver 080407

 

HA GII VI AI?

M man trong cuc lm sao sng sut?
Nghe l
i dua nnh, lm chuyn nc cười
Đn m
i trng vng ton k vut đui
Trnh sao tru đnh b
ưu đu st trn!

Nga, 3.10.2006

VIT CNG ĐNH VIT GIAN

*

Gi Thanh (Canada)

*

Người ta bn tu đ Thanh
Khng nhanh trnh, ch
y loanh quanh, chết chm!
Mi
ng bay, đn lc, cc bm!
Xem chi b
n, giết? Chy gim l ln!

Vit gian, Vit Cng my tn?
C
ng đng đng đo. Mng nn đ xy.
H
ơi đu đ đến by
Đem ti
n tu tn, nhc try x người
Đnh nhau chng l
c rc bươi
Th
i hoăng con ph; k cười, người khinh.

*

Cng Đng T Nn chng mnh
Gi
l giy rch, tnh Vit Nam,
Đi ngho khng đ
dnh chm,
C
Vng gi vng! Đ, Cam ch gn!

*

Bn ny tay bn mu dn
Bao năm c
ướp bc, n nn biết bao
C
cho bn chng đnh nhau
R
i ra s r vng thau c m!

Nga*8.4.2017

 

Knh mi Qu V đc thm thơ ca tc gi trn trang web ca

NGUYT SAN VIT NAM

http://nsvietnam.blogspot.ca/2016/03/trang-tho-y-nga-thanh-kinh-vinh-danh.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2016/03/phan-2-tho-y-nga-vinh-danh-ql-vnch-long.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/11/co-on-va-uoc-mo-y-nga.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/04/vet-thuong-tim-tho-y-nga-anh-ayd-le-thi.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/02/on-xuan-xin-ung-quen-tet-mau-than-1968.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/01/tho-y-nga-nhac-dan-chu-ca-chu-quoc-han.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/01/tho-va-tuy-but-y-nga-long-nhan-ai.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/04/bon-muoi-nam-quoc-han-y-nga.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/03/tho-y-nga-kinh-tang-nhung-nguoi-linh.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/02/tri-nguoi-linh-vnch.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/02/tho-tinh-nghi-10-mong-la-het-tet.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/12/tho-y-nga.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/12/trang-tho-y-nga.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2015/12/biem-thi-chinh-tri-y-nga-cui-gao-la-u.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2016/01/y-nga-khai-but.html

http://nsvietnam.blogspot.ca/2017/04/trang-tho-y-nga.html

 

Nguyt San VIT-NAM

Tp Ch Văn Hc u Tranh Cho Mt Vit Nam T Do Dn Ch

Apr 04 (18)

Vit Nam Trong Bng Ti Nhưng Khng B Lng Qun

Văn Quang: Ngưi nng dn Vit b nhng c la như...

Mt năm thm ha Formosa - Knh Ha, phng vin R...

Trang Thơ Nga

Chng ta ri như nhng con c trong lưi đưc chết...

Đc Bo Vm 523 do Hong Tun v Nguyn Khi

The Beatles - Abbey Road And Beyond

Thp nến: 1 ngy mi thơ Nguyn Ngc Duy, Nhc: Th...

Đ Thanh Vn - Ti v Dũng Phi H b cn đ đnh n...

GIC MƠ MIN ĐIN - Nguyn Qu Đi

Xin Đi Kiếp Ny - Nguyn Bch Ngn

Trump: Vit Nam "Gian Ln Thương Mi"

Chemical attacks st hi thưng dn tr em ti Syr...

Nhc đ Bolsa

Con Chnh Tng - Nguyn Phương Thy

Donald Trump đn tiếp Tp Cn Bnh

Tưng thut Bui Ra Mt Tp truyn HOA TƯƠNG TƯ c...

Min dch tr liu, hưng điu tr mi cho bnh un...

  Apr 03 (21)

Tin nng: UBND huyn Lc H H Tĩnh đ THT TH

THNG TƯ ĐEN: NGHĨA NGY QUC HN 30.4

Đng lng qun mt cuc chiến - Đng Ch Hng

Nguy cơ bin ngưi Tu trn ngp Vit Nam!

U.S. mulls F-35s for Taiwan deal

Thư của pḥt tử yu Nước

 

Read The Latest News On NSVIETNAM Blog

http://nsvietnam.blogspot.ca/

 
Bu`i Ba?o So+n CVA65 

 

 

Nga (thơ)