bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

***

 

ĂN MỪNG THNG TƯ?

Quan to, tướng lớn yếu hn
Giặc vo st nch cn quen chơi bời?
Trung Ương người lạ lm trời
Biểu sao cắc-k-mấy-đời chẳng nghe.

Cao quyền ăn bẩn chia phe
Thương dn thấp cổ, vỉa h đi meo,
Lang thang lếch thếch dn ngho,
Sang giu chỉ thấy leo nheo đảng, đon.

Tiền đu hưởng thụ bầy, đn?
Của ăn, của để giang san s g
Giặc vo đường bệ oai nghi
Sai đu chạy đ, bin thy mở toang,
Mặc dn hốt hoảng, kinh hong
Chống Tu xấc bấc, xang bang, nhọc nhằn.

Ngoại giao nhặt rc xin ăn
Bn trong đo hố. Dn lăn nơi no?
Mốt mai giặc Hn trn vo
Tha hồ mặc sức m co rc xơi!
Ăn mừng thống nhất nơi nơi:
Người quen thnh lạ, tả tơi gối quỳ
May ra sẽ phải lết, đi
Thng Tư: khc trước hong kỳ ăn năn!
 

Nga*12.4.2017

 
Bin Ha Memories #984 / Hồn Tử Sĩ

https://youtu.be/PTaEMWmzv-Y 

 

Nga (thơ)