bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&
 

 
Nhạc phẩm "Trả Lại Cho Dn"

Huỳnh Quốc Huy: THỜI CƠ THAY ĐỔI VẬN MỆNH QUỐC GIA - DN TỘC

https://youtu.be/4wTJwVyebEk

*** 

C GI VIT

*

Thnh knh vinh danh qu Anh Thư Việt Nam đ gi trn kh tiết trong tay VC

*

C Gi Vit thương cơ đồ tha thiết
T
đi c chưa từng biết m no
H
n Cng n by trinh tiết la l
B
u tm huyết dy v bao n kit.

C tn ti chn t đy cay nghit
Gi Tri
u, Trưng quyết chng li đc ti
Vi
t Nam, ai, đm qua i u hoi?*
Nam, Trung, B
c: thương nhn ti kh tiết!

Cng đin r trt phn n tng C
S
sng mi gương bao người Con Gi
H
ương bất dit! Ai snh ti Lc Vit:
Ch
ng gic H, chng ch nghĩa Tam V

Thơ knh viết vinh danh C Gi Vit
Đem ng
t ngo chia s bao kh đau
Th
ương qu hương, nui l tưởng dn nhau:
Gi
dng mu lun kiu hng bt khut!

Nga, 23-10-2015

*Ph n Vit b VC bn qua Tu

SAO K SAO!

Nng lm sao! Lm sao:
Gi
lp trường đng chao!
Gnh ba ru d
ư luận?
C
lm! Mc sao sao!

Nga, 16-10-2015

NH QU NT QU!

Rế, ni, đi đũa M ăn
Khay tr
u b Ngoi vn lăng xăng tm
Nong nia, gi
ường chng chng im,
(Tay sng, tay s
y; im lm d chi)

Thng bn n, mt bn ni
L
a chi thc, sn tay D chng ngơi?
Chu
ng tru, tru, ci cao ngi
T
ơ, thoi, khung cửi, l loi chung b.

Lũy tre un rng quanh co,
Xm, thn, đ
ường ci, con đ nh gh!
Nt qu đ
p c guc tre,
Đ
ến ni măng luc vng m b, bu.

Nh ơi l những nhp cu
C
u tre lc lo M u ơ ru
Qu
t tre, vng tr say nh
Gi
ường tre M ng by ch ra sao?

Đnh cha, miếu mo thế no?
Đ
ng kia c đp nt ngu, th Mao?
Nh
kh di! Nh i chao!
Sng trong, l
ch đc ngt ngo ướt tim.

Nga, 20-10-2013.

NHT TR ƯƠN HN?

C nht tr nghe sao m nghch nh,
R
i đng vin nhng qui d vng đin*
M
m khn trương, tay quyn biến bc tin
Kh
n: cướp bc! Trương: ươn hn! Tr nht?

Nga, 0112014

*Nghch ch v ni li: khn trương, động vin > vng đin

DN MANG CNG,

GNG ĐEO C,

KH ĐEO THN

Thế gian mun chưa về
Nn Thuy
n Bt Nh cha h bước ln
m hoi nh
ng tui cng tn:
M Ba, em chu, d
ưới trn, đo đi.

Mai kia dng bước thnh thơi
Khng ci o g
hoa tươi, cũng về
Hoa Vng S
c Đ mi m
Lm ngu
i t tế, ng Nh thong dong.

*

Ni đi phương Bắc canh phng
D
ng xy b ci rung đng phương Nam
M
gi, Cha yếu hom hem
C
nước xum hp ch em mt Nh.

May ra Nghip Lc bung tha
Ni
ết Bn, Cu Phm Lin Hoa hc bi
C thn, c nghi
p nng vai
Ch
cn c th mai được v

Nga

---

*Nghip Lc = s quyến r ca thế tc

C VNG V

CHNH NGHĨA

Rng c, biu ng rp tri
Vng t
ươi, bất khut chưa rời lng dn
Bi
ết rng qu gi v ngn
Th xin gi
vng tinh thn Quc Gia!

Nga, 011214

 

NGHE DN

CHI MT

Ơ hay chửi mt l sao?
Đ ai nghe ch
i thế no, c hay?
Nng đin, đ
ược chi, mt ngay?
Th
ế th hi quc l tay chn gim!
Nghe đu ch
i mt c chm
M khng tm hm tm hum trong Nh.

Thơ về: chi k vong gia.
Ch
i b ph Quc! Tht th mt gan!

Nga, 2-11-2014

T ƠN

Con t cng ơn Cha Mẹ
Đ cho con đ
ược cho đi
Cng sinh thnh, cng nui d
ưỡng
V cho con h
c lm người.

Em cm ơn Anh san sẻ
Bao năm v
t v thuyn nhn
Chia cng kh
đau, tui tr
D
n thn, thin nguyn n cn.

Ch cm ơn Em lo lắng
Săn sc Cha, M
, anh, em
Vi
c nh thu xếp m đm
Gi ghm trong ngoi tr
n vn.

Ti cm ơn bao Nghệ
G
i hng cho bao vn thơ
Nh
c ti khng được th ơ
Ph
t C T Do cho được.

Con t ơn Người V Nước
Anh th
ư, chư vị anh hng
Ng
ười sau noi gương kẻ trước
S
ng chết đu v Chuyn Chung.

Nga, 26.4.2007

CNG HƯỚNG

V MC TIU!

Chung Gươm Bn, chm sạch hn
Vi
t gian, Vit Cng: đng khen ch no?
Đng ch th
i phi dp mau!
N
m vng bn mng: r nhau vch trn

Ta nhn bn, khc phi nhn
Nh
p nhng ranh gii hi dn, xin đng!
Anh em mu
n tiến, ch dng!
Chn ra chi
ến trn: ngp ngng? Chết chung!

Nga, 011214

VIT GIAN

C G M KHEN?

Bt qung lm h người sang
Ai ng
 sang sng, tay ngang tn t
Tr
ti tng bc r to
D tm: ch
nh, đi co Cng Đng

*

Co chn đem snh phượng cng?
N
m vng đ r, đ hng cn t?

Nga, 011214

 

 
Bin Ha Memories #984 / Hồn Tử Sĩ

https://youtu.be/PTaEMWmzv-Y 

 

Nga (thơ)

 

 

 

 

24 bài thơ ph̉ nhạc hay tuỵt vời

https://youtu.be/zJPRnh2zo_c