bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 

https://youtu.be/sglW1FywLM8?list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

Mất Anh Đm Ging Sinh/Thơ Nga - Anh Bằng phổ nhạc 


2016 Rewind: Amazing Places on Our Planet in 4K Ultra HD (2016 in Review)

https://youtu.be/ICFQS_jpzFY

***
 

Trang biếm thi chnh trị, , tranh:

Nga, Bảo Trm &

♫♫♫

DN CHỦ CA

 

phổ thơ  Nga

 

Ha m v trnh by:

 

Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THNH

 

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

MỌI VIỆC CHỈ NH NHNG

 

Nh nhng, nhất nhng chi ai

Khi em lm việc miệt mi ngy đm

Đn anh bắt nạt đn em

Cm rm, cảm rảm, rối rem nhức đầu.

 

Khuyn anh dễ di bớt no

Chết, bao nhiu tuổi cũng vo o Trơn*

Quan ti đẹp, chẳng v sơn

Chỉ hoa trang tr! Đẹp hơn mấy ngy?

 

Nga, 20-12-2015

---

*o trơn = quan ti

 

PLAY LIST - thơ Nga phổ nhạc


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2yY7l5
vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

 

BLOG NGA -THƠ, VĂN v BT K CHNH TRỊ

http://trangthovan1.blogspot.com.au/2015/08/
trang-tho-y-nga-thanh-kinh-vinh-danh.html

 

CCH G CỨU MẠNG DN TA?

 

Đi Loan, Nhật Bản, Nam Hn

Người ta minh mẫn, hon ton v dn

C đu cch mạng mấy lần

Lần no cũng vẫn vong n, ngu đần!

 

Nga, 20-12-2015

 

YU TINH ĐỎ

 

Đồng minh nhưng chẳng đồng tnh

Mối tnh Tu-Việt lnh bnh yu tinh

Răng Mi mo m dị hnh

Rập rnh ni Hn! Đng khinh ni no?

 

Nga, 20-12-2015

 

T NHN DẠY ĐẢNG

*

Thnh knh chia sẻ nỗi nhục nhằn

của những NGƯỜI LNH VNCH trong cc trại t của VC

*

 

Điều tra?

Nghề nghiệp tầm thường!

Lm rương, lm nẩy ở trường-thiếu-khn

Học cho thần phch hon hồn

Lm nương, lm rẫy: đất hn cạp ăn.*

 

Rương cho đảng, đựng nhục nhằn

Nẩy khn t xu, họa hoằn bớt ngu

Rẫy, nương: sỏi đ l l

Thnh cơm-ảo-tưởng, Hn th khiếp kinh:

Vượt qua bin giới điều đnh

-Răng Mi cng đỏ: ngộ rinh da Tu!

 

Rương nương, rẫy nẩy một mu

Phải vng mới cứu được nhau kiếp ny!

Nhục nhằn đ đến ăn my

Nương, nương rương! Dạy đm ngy! Vẫn tham!*

 

Nga, 20-12-2015

 

*Khẩu hiệu VC: Với sức người sỏi đ cũng thnh cơm

*THAM: xin hiểu theo nghĩa: tham nhũng v tham lam

*Nghịch chữ: lm nương, lm rẫy > lm rương, lm nẩy (RƯƠNG: ci hm, ci tủ: đựng đồ)

 

TẬP CẬN BNH BẬN TẬP... KNH!

 

Xảo ngn lời lẽ hng hồn:

Ha bnh, ổn định, thượng tn Điểm no?

Tương thn, tương i! Lm sao:

Xm lăng, cưỡng chiếm! Tương chao, x dầu?

 

Nga, 20-12-2015

 

*Nghịch chữ: Cận Bnh > bận knh > knh = chống lại

*Chữ trong ngoặc kp: họ Tập pht biểu ngy 7-11-2015, tại đại học Quốc Gia ở Singapore sau khi thăm VN

 

   Nga (thơ)

 

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon