bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta va xem bi, va nghe nhc v xem videos trn youtube!!!!

&&&

 

https://youtu.be/sglW1FywLM8?list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

Mất Anh Đm Ging Sinh/Thơ Nga - Anh Bằng phổ nhạc 


2016 Rewind: Amazing Places on Our Planet in 4K Ultra HD (2016 in Review)

https://youtu.be/ICFQS_jpzFY

***

Thơ NGA, NGHI:

Cho Đng Đi Nhau

 

*Tranh, nh: NV~TM, ACLa, MARIO PACHERA, L THY VINH

*Gii thiu din đn C GI VIT

NH HOI

NIM ĐAU ĐT M

 

Gi t bn, dm ngn thi v sn

Ra Cn Thơ, Mũi N nhớ Long An!

Đi Nha Trang, Đ Lt nh Đin Bn,

Ri Rch Gi? Xa gia đnh! Ly tn!

 

Ri ra bin, lnh đnh cng thm nn

Thuyn tri tri, sang Thi nh Vit Nam

Phn đi đi m đm cnh bit giam

Tri t nn khc con m nh M!

 

Ti lng l c đơn từ ng r

Bao đau bun t lc bước xung ghe

Ngy ra đi, hn: -Con s tr v!

M Thi, , Canada lưu lạc!

 

Sng đm bc, khc cnh nh tan tc:

Ba ra đi, b cưỡng bc hi hương,

Đa em trai b p đến cng đường

Đi xm chiếm nước lng ging v đng,

 

N ht hong nhn bn b mt mng

Vượt đường rng tm nh snh: vượt bin!

V Si Gn ri ra bin trun chuyn

Thot nguy biến, vo M Lai may mn.

 

Hai tay trng, ti nhc nhn tin tn

Tm lm than m san s gian nan

Bao lo toan cu gip cnh nguy nn

Cha M, Bn, anh em v gia tc.

 

C dn tc đn đau t tn gc

No ring thn phi khc hn thuyn nhn

Tr m dn ca cng sn v thn

Đ di hn ngn đi cơn Quốc Biến!

 

Nga*7.11.2017

KHNG AI HON HO

 

Mi người cht xu kia, ny

K th khi ng chn tay xi, cy;

Hay lăn, phi tri gi quay,

Trng đm vng vy m by v cng.

C chng ni m, ln đng;

Mng du rng Bc, bin Đng vi nng;

ng Ph: gc, đp khoe khoang;

B Ghen: vn trng gin, sng, đm, xay;

Hnh cho b ght thưa, dy;

Na đm ch chiết đng cay mi va.

 

L đm! Chưa ni sng, trưa

My ai hon ho, người ưa trăm phần?

Ta b: ngn chuyn x thn

Lm sao ton vn? Nghip nhn y m!

Ci Ta v Ci Ca Ta

No đu đơn giản th ra, ht vo.

 

Luyn rn, ch tiếp kiếp sau

Sng lnh, đon tn kh đau kiếp người

Tu tm, chuc ti ty thi

Gip người, đem đo đ đi ty duyn

Mai gi, lc ng ln... thin

Khng đau đn, chng lm phin đến ai.

 

Ght, thương, lợi, hi cũng phai

Bao nhiu ca ci mit mi? Tr lui!

Li đu thai, li tht li

Tr sơ sinh mới ngt bi hưởng vui!

 

Nga, 7.11.2017

CHO ĐNG ĐI NHAU

*

Nghe cc c tm s

*

Ai cũng biết người gi thường hơi điếc

Qua email thư viết bo đm hơn

L hm no đa ch chy lơn tơn

Cc b lo gin hn cho... đi đng!

 

Ai cũng biết mt người gi khng sng

Nn viết chi cũng vĩ đi c trang

Thư gửi qua t: đ, tm, xanh, vng

Thư gửi li phi mu m tht chi.

 

Internet t tm ti hc hi

Hc săm soi lc đu chut*, đui voi

Mc bn tay nhc mi chu thit thi

Phi thăm hi bn b xa mun li!

 

Nga, 7.11.2017

*CHUT = Mouse

LƯU LUYẾN M CHI

*

Thn tng qu Trưởng Hướng Đo chnh trc

đang gp sc lm đp cho thế h tiếp ni.

*

Lưu g những k v tm?

Luyến chi nhng bn him thm thường tnh?

Hy vui vi chnh thn mnh

Dn thn san s, chung quanh người cn!

Nga, 7.11.2017

 

C NH HNG XM

Bng dưng quen thuộc qu chng

T nhin xao xuyến. Người Dưng ơi

Tr nn thn thiết ri a?

 

Khi khng m nh sen ng nh anh,

Nh chm khi bếp mi tranh,

Nh tay anh tng hoa chanh ci đu,

Nh ly sang c nhp cu

Đng nhn by tr chăn tru n đa,

Nh rau xanh ngt cng cua,

Nh men chua tri đu ma anh cho,

Đm no đui mui vo vo

Sng ra chim ht lu lo lm bi

 

Nh nhiu nhưng... chẳng nh Ai

Ai đang trng trt ng, khoai chn no?

Hay đang vun my liếp rau,

Ri ra đng dưới hng cau mơ trầu?

M u Ai vt lm du

Chong đn nh Nh Đi Lu Khng V?

 

đy khng phi nh qu

Em lm ti t, b ch sut ngy

Tm thn nhi n đi đy

Nui Cha, M, đng đng cay v vn!

Nghi, 7.11.2017

NNG M C ST I TNH?

Nia, s, mng, thng em khoe:

-Gin, sng xong đng, đem le nng sn!

 

Chuyn xa em k sao gn?

Li em nghe ta chung ngn đu lng

Xen trong th th du dng

Em trao tiếng st ng ngng tim ti

Nghi, 7.11.2017

 

PHN THƠ KHNG TRANH

 

ƠI!

Đong đưa vng Mẹ ngy xưa

Ging ru đơn giản M đưa vo đời

Đong đưa vần điu ngt li

Nn thơ con nhắc mi thi ơi!

Nga, 7.11.2017

 

THU CA

Gi la nn nng được vn

Lung linh nhy ma chp chn c hoa

Cc vng rc, nng chan ha

Khi m, khi t, nng thoa sn nh

Nng thi vũ khc Thu Ca

Khng gian mt du. Thu ! Thu ơi!

Nga, 6.11.2017

 

ĐM THU

Đm thu, l khch đường di

Đn khuya leo lt nh ai ta bun

Thn gy lnh nước mưa tun

L chn x l nh ngun, thương Qu

T đi d vn

Mt ngy nng m được v Vit Nam!

Nga, 6.11.2017

 

GI THU

Nhn rng liu nhnh ma thu xanh yếu,

L nh anh, bung r u bun.

Vai em thun, tc bay, lnh gi lun

Nng ln mun vườn nh ai hiu ht.

Nghi, 6.11.2017

Nga knh chuyn

v xin gii thiu Bn Đc khp năm chu trang web ca:

 

C GI VIT

http://cogaivn.jigsy.com/

 
C Gi Việt
https://youtu.be/OG6VT58uyiA

 

Hnh chn dung những thnh vin Diễn Đn C Gái Vịt v vi sinh hoạt. Nhạc phẩm KHC TM CA C GI VIỆT do L T...

Chn dung văn thi hu CGV

 

   Nga (thơ)

 

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon