bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

Trang thơ NGHI & Trang web: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

THI ĐẬU

Nhớ hoi lng ma giữa đồng
Ai từng bẻ trộm, mnh mng ruộng no,
Rủ nhau xước ma đem khao,
Khao thm khờ khạo: mi trao ngọt ngo!

Nghi*2.6.2017

TỎ TNH

-Cổ em sao lạ qu ka?
Ni khng ra chữ! Ậm , ậm ư
Hnh như đ cảm, hnh như

-Ừ anh cũng vậy! Cứ dư chữ hoi!
Anh.. anh như thuở học bi
Em em lập lại, chữ di di ngn
Hnh như mnh cảm v ngần!

Nghi*30.5.2017

 

MẤT RỒI!

-Anh vẫn thch mu trinh nguyn lụa trắng,
T dịu dng khoe trong nắng tung tăng,
o nhẹ nhng bn b bạn trẻ măng
Chưa nhuộm bẩn nặng nề cam, hồng, đỏ.

-Em vẫn thch mu xanh rừng, cy cỏ
Về thủ đ vi giờ php hẹn h
Lnh dặn d: -Hết gian khổ cam go
Sẽ dạm ngỏ c học tr ngồ ngộ.

Thế m Đỏ nỡ by tr nhuộm bẩn
Cướp cờ vng, gieo chết chc tang thương
Bao tai ương theo họng sng bạo cường
Ph hủy cả qu hương v dn tộc.

Nghi*24.7.2017

HNH NHƯ YU?

Ni cao tắm nh trăng vng
Đẹp sao đi mắt của chng đm nay
Ảo mờ, mềm mại trăng by
Tri tim cứng rắn lung lay mất rồi!

Nghi*5.6.2017

VUI NHA ANH!

Mền chung thủy hai đứa mnh cng đắp
Ấm p về đầy ắp cả gối chăn
Bao nhọc nhằn, cay đắng hết băn khoăn
Hương hạnh phc tỏa thơm lừng bất tận.

Nghi*24.7.2017 

Nghi knh chuyển v cm ơn trang web của:

SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ, NHN RA BỐN PHƯƠNG

& Thi sĩ MẠC PHƯƠNG ĐNH:

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/

2014

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2014/10/chum-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2014/12/a-oi-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2014/12/ao-tim-me-hien-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2014/12/chan-tinh-tho-y-nga.html

2015

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/01/chum-tho-nghi.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.com/2015/03/chum-tho-y-nga_30.html

 

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/03/chum-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/05/chum-tho-tinh-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/06/nguoi-linh-thoi-chien-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/10/chum-tho-tinh-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/11/em-i-roi-lai-mang-ve-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/12/chum-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2015/12/chum-tho-y-nga_9.html

 

2016

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/01/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/khai-but-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/luc-bat-nghi-chum-tho-luc-bat.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/03/chum-tho-tinh-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/02/le-tinh-yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/tho-ve-me-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/toc-em-trong-gio-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/05/trang-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/06/trang-tho-tinh-nghi-ngay-1462016.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/08/trang-tho-y-nga-ngay-882016.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/09/trang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/11/tuong-niem-thi-si-bui-giang-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/12/chum-tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2016/12/chum-tho-y-nga_15.html

2017

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/01/a-nghi-cung-khai-but-chuc-mung-nam-moi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/01/chum-tho-nhac-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/01/yeu-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/01/yeu-tho-nghi.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/02/chum-tho-nghi.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/02/chum-tho-nghi_27.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/03/tho-tinh-nghi.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/04/tho-y-nga.html

http://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/04/an-mung-thang-tu-tho-y-nga-nhac-thang.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/05/luc-bat-nghi-3052017-totinh-anh-trinh.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/08/tho-tinh-nghi.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/08/trang-biem-tinh-trinh-bay-nghi-tranh.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/09/chum-tho-tinh-nghi.html

https://nhinrabonphuong.blogspot.ca/2017/08/140-chu-voi-meo-nho-hoi-nga-chinh-ta-y.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/10/chum-tho-nghi.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/11/chum-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2017/12/trang-tho-nghi.html

2018

https://suoinguontuoitre.blogspot.ca/2018/01/chum-tho-y-nga.html

https://suoinguontuoitre.blogspot.com/2018/01/chum-tho-nghi.html

     Nga (thơ)

 

 

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon