báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

     Ư Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

TINH THẦN

T̀NH THÂN

Dựng lên cổng trại bằng tre
Nút dây rất chắc, cột, se… mấy ṿng
Anh em sum họp thỏa ḷng
Rừng cây, bóng mát thong dong hẹn ḥ.

Cỏ sân êm ái bày tṛ:
Dùng dây di chuyển vật to thật ch́,
Thăng bằng học thế đứng, đi
Đạp xe thi: chậm ŕ ŕ, bất di!

Khoe tem, huy hiệu ly kỳ
Sưu tầm, tích lũy, dự thi, trưng bày...
TINH THẦN SẮP SẴN không lay
T̀NH THÂN gắn bó*, thẳng ngay, trung thành.

Dấn thân phục vụ: em, anh
Sả thân
 đóng góp, nhạy, nhanh giúp đời
Đi đầu trung hậu, vui tươi
Trưởng Niên nhân hậu gọi mời nơi nơi.

Lửa tàn? Gọi lửa, cùng khơi!
Đàn anh
 gương mẫu dạy: chơi, thi tài
Cùng nhau vững tiến, triển khai
Kết đoàn, giúp ích, miệt mài góp tay.

Đệ, huynh, tỷ, muội về đây
Vững vàng hội tụ, dựng xây phong Trào
Đừng cho hồng, đỏ lọt vào
Ở đâu có Cộng sẽ nhào đổ ngay!

Ư Nga, 30.1.2018

 

*Các chữ tô đậm là 11 châm ngôn Hướng Đạo Trưởng Niên đă được đề nghị bầu chọn ngày 18.8.2017 tại hội trường trại BÁCH HỢP 2017, với 56 Trưởng Niên tham dự, để đưa ra Đại Hội Trưởng Niên tại trại THẲNG TIẾN 11 quyết định:

 

-GẮN BÓ:                                29 phiếu

-VỮNG TIẾN:                         08phiếu

-VUI TƯƠI:                             07 phiếu

-PHỤC VỤ:                              06 phiếu

-ĐÓNG GÓP:                           01 phiếu

-NHÂN HẬU:                          01 phiếu

-DẤN THÂN

-DẤN THÂN PHỤC VỤ

-GIÚP ÍCH

-GƯƠNG MẪU

-TRUNG HẬU

Bây giờ

Ư Nga thân kính mời quư Trưởng cùng ôn lại kỷ niệm và cùng cười với Hướng đạo VN Hải Ngoại nha.

HỘI NGHỊ TRƯỞNG 2016

(Kiwanis Land, Garden Grove, California, U.S.A.)

Sơn Ca Mơ Mộng-Ư Nga

 

Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại (PT HĐVNHN) đang ngày càng tạo uy tín lớn trong cộng đồng, nhất là những nơi có đông đảo người Việt tỵ nạn cộng sản như Mỹ (lấy một ví dụ nhỏ: riêng tại Miền Tây Nam Hoa Kỳ thôi, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến cho biết:“Có 17 Liên Đoàn, với khoảng 2.800 Hướng Đạo Sinh các ngành và khoảng 300 Trưởng”). Theo tôi, sở dĩ Hướng Đạo Việt Nam thành công như thế là nhờ đă giỏi: hướng trẻ về nguồn, dùng phương pháp Giáo Dục Bằng Tṛ Chơi đào tạo trẻ trở nên tháo vát, giỏi giang và hữu dụng cho xă hội. Sự thành công thể hiện rơ nét nhất là qua các trưởng trẻ hôm nay: (những em mà cách nay 12 năm, qua các trại Thẳng Tiến 8, 9 &10 hăy c̣n bập bẹ tiếng Việt ngượng ngùng trong những bước đầu mới chập chững bước vào Hướng Đạo) vậy mà nay các em đă có thể đứng tŕnh bày những vấn đề lớn trước tập thể bằng tiếng Mẹ một cách trôi chảy, dơng dạc, đầy tự tin và đạt tính thuyết phục cao nơi đám đông. Các em làm được những việc rất xuất sắc, qua các dự án lớn, phục vụ cho cả mấy ngàn người, nhờ vào kinh nghiệm chuyên môn Hướng Đạo đă học hỏi, nhờ vào sự phối hợp rất khoa học với kỹ thuật hiện đại và trên hết, nhờ vào tinh thần muốn bảo tồn và yêu thích văn hóa Việt. Tôi thật sự xúc động khi nghe các em tâm sự về ư chí muốn dấn thân phục vụ cho phong trào để giúp các em đồng hương VN nhỏ hơn, đă sinh ra và lớn lên trên đất người.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi quư Phụ Huynh hăy khuyến khích con em đi theo Hướng Đạo và theo học các trường Việt Ngữ v́ anh chị em chúng tôi là những người t́nh nguyện dấn thân và phục vụ cho cộng đồng một cách hoàn toàn vô vị lợi. (Là một người đă từng làm việc ấy từ năm 1980 đến nay, từng tiếp xúc, t́m hiểu với bổn phận “giúp ích” cộng đồng, tôi biết rất rơ là tuy có gặp nhiều chướng ngại nhưng nhờ vào lời hứa thứ hai của Hướng Đạo: Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào”  điều luật thứ 8 là “Hướng Đạo Sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi” mà anh chị em không hề năn ḷng).

1-Hội Nghị Trưởng 2016 đă làm ǵ?

Qua 66 phiếu bầu hợp lệ của các chi nhánh và các miền về tham dự, Hội Nghị Trưởng 2016 đă đưa ra được một Quyết Nghị ngày 3.7.2016, gồm 12 điều, sẽ được thực hiện và cập nhật vào các văn kiện tu chính kế tiếp của Hội Đồng Trung Ương.

Với 6.500 Hướng Đạo Sinh VN các ngành, trong 60 Liên Đoàn HĐVN trên thế giới, th́ theo Ư Nga, niềm vui quan trọng nhất chính là thành quả đă đạt được sau hai ngày họp hành bận rộn và căng thẳng với 15 biểu quyết chính được đưa ra, bao gồm 26 đề nghị,nhằm cải tổ mọi sự thuận lợi cho sinh hoạt của Phong Trào trong giai đoạn hiện tại (tóm tắt của tác giả, từ Biên Bản của Đại Hội Đồng ngày 3.6.2016):

-Các Miền/Chi Nhánh:

*Phải có một Trưởng phụ trách Truyền Thống Hướng Đạo VN & Văn Hóa VN.

*Nên có cơ cấu theo tiêu chuẩn chung.

*Nên có Ủy viên để làm việc và thu thập tin tức, tài liệu cho Ban Tu Thư & Bản Tin.

*Mỗi Đơn Vị cử tri có 1 phiếu tại hội Nghị Trưởng & Đại Hội Đồng.

*Các Đơn Vị không hiện diện trong Hội Nghị Trưởng không thể ủy nhiệm Trưởng thay mặt để bỏ phiếu.

*Các Đơn Vị không hiện diện trong Đại Hội Đồng th́ có thể ủy nhiệm Trưởng thay mặt để bỏ phiếu.

*Phó Chủ Tịch Nội Vụ có quyền giải quyết công việc nếu Chủ Tịch không c̣n đảm trách nhiệm vụ. Trong ṿng 6 tháng phải tổ chức bầu cử tân Chủ Tịch.

-Thành lập:

*Toán Huấn Luyện của Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo VN

*Ban Tài Chánh và một Hội Bảo Trợ bất vụ lợi

-Thực hiện:

a-“Pin” đeo huân chương: Bắc Đẩu & Bách Hợp (cho các trưởng có công lớn với Phong Trào)

b-Huân chương HIỆP SĨ (cho Đoàn Sinh), GIÚP ÍCH (cho Phụ Huynh)

Trại Thẳng Tiến:

-Các Đơn Vị có quyền quyết định Trại Thẳng Tiến sẽ được tổ chức tại đâu

-Xử dụng ngân sách sau khi hoàn tất tổ chức trại phân chia theo tỷ lệ:

*x% Miền/Chi Nhánh

*y% Hội Đồng Trung Ương-Hướng Đạo VN

*z% Quỹ Thẳng Tiến

-Phát hành Tập Tài Liệu Hướng Dẫn sau khi cập nhật một số điều khoản sau Quyết Nghị tại Đại Hội Đồng 2016.

-Đóng góp yểm trợ cho các hoạt động của Hội Đồng Trung Ương: mỗi đơn vị/20$/1 năm

2-Có ǵ vui?

Bây giờ Ư Nga kính mời quư Hướng Đạo Sinh và quư Phụ Huynh cùng với ống kính máy h́nh, dơi theo một ṿng trại Hội Nghị Trưởng 2016 (HNT 2016), nơi có các trưởng đă và đang sinh hoạt trong Phong Trào, về tham dự Hội Nghị từ khắp nơi, qua những h́nh ảnh chụp được nhé! Vị nào không thể xem được h́nh trên màn ảnh của “email” th́ xin liên lạc về yngacalgary@aol.com, nhận “att” (hồ sơ đính kèm) để có thể xem được hết 109 tấm h́nh.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anh Em Hướng Đạo (Từ trái, trưởng: Anh Dũng, Đ́nh Tuấn, Ư Nga, Hồngtiên)

 

Toán Hầu Kỳ

HỌP HÀNH NHƯNG KHÔNG “HÀNH” KHI HỌP

Tr. Chiêu, Ủy Viên Tài Chánh, tuy không thể nhập trại, nhưng nhờ sự kết nối của Tr. Tuệ, đă trực tiếp báo cáo qua điện thoại với lời mở đầu thật duyên dáng: “Thưa quư Trưởng em đang mặc đồng phục ở nhà đó ạ!” Mọi người đều cười v́ ai cũng biết: vào họp mà không mặc đồng phục đàng hoàng là bị mời ra ngay.

Tr. Quế Chi

 

3-HỘI THẢO:

trưởng hồ Mậu tŕnh bày GIỮ G̀N TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC

trong PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO VN HẢI NGOẠI

Thay v́ thuyết tŕnh rồi mới hội thảo th́ Thuyết Tŕnh Viên đề nghị gần 100 trưởng (đă được chia thành 6 nhóm), sẽ thảo luận mỗi nhóm một câu hỏi, trong ṿng 40’, rồi đúc kết, đưa vào biên bản và báo cáo trước Hội Nghị. Ai nằm trong nhóm nào th́ sẽ thảo luận câu số tương tự. Sau đó Trưởng Hồ Mậu sẽ tŕnh bày và đúc kết chung lại các câu trả lời.

6 câu hỏi đó là:

1-Người trẻ VN hải ngoại có thể đă nghĩ rằng: với vốn liếng kiến thức khoa học nhân văn và chuyên môn được cung cấp từ nhà trường, họ đă có thể vững vàng trong cuộc sống; khuyến khích họ trở về với truyền thống dân tộc để làm ǵ? Có mang lại lợi ích cụ thể nào không? Trưởng thử liệt kê một số lợi ích?

 

Phần trả lời của các nhóm 1, 2, 3, 4 & 5 về 5 câu hỏi đầu đều tích cực, lạc quan và cho nhiều ư kiến rất hay để học hỏi. 

Riêng câu số 6 chính là phần thảo luận của nhóm mà Tr. Lê Đức Phẩm đă giới thiệu là Nhóm “Sáu-Lục-Six: Sáu mà không Xấu”, tức nhóm Đại Bàng, mà Ư Nga may mắn được là một thành viên, được ghi lại những ư kiến xuất sắc nhất rồi tóm lượt và báo cáo trước Hội Nghị như sau: nếu chỉ có một phút để trả lời chính xác th́ không có khó khăn nào hết! V́: 

A-TRỞ NGẠI TRONG SINH HOẠT

Tuy có những trở ngại lớn như:

-Phải sinh hoạt bằng ngôn ngữ Mẹ, tránh nói tiếng Anh với các em mà phải làm sao vừa đào tạo các em hướng về cội nguồn được mà cũng vừa giúp các em trở nên những công dân hữu dụng của xă hội tạm cư.

-Nhiều phụ huynh cũng không biết hết về các truyền thống đất Mẹ mà lại c̣n phải bận bịu kiếm kế sinh nhai nên họ đem con em đến giao hẵn cho đoàn.

-Phải có được sự thông cảm giữa ba thế hệ:

a-Quư trưởng lớn tuổi với các trưởng trẻ hơn,

b-Giữa các trưởng với phụ huynh,

c-Giữa các trưởng với các em

là một điều khá vất vả (chính các trưởng trẻ đă trưởng thành ở đây cũng chưa biết ǵ nhiều về văn hóa VN nên việc truyền đạt lại cho các em nhỏ cũng không phải đơn giản). Cùng một lúc, chúng tôi phải vừa giữ ǵn ngôn ngữ Mẹ, vừa dạy các em đạt hết mọi đẳng cấp chuyên môn của Hướng Đạo bằng tiếng ngoại quốc.

-Hăy c̣n rất ít phụ huynh đóng góp công sức vào phong trào, trong khi hàng tuần các trưởng chỉ có thể cố gắng hết sức để chú trọng vào phần chuyên môn Hướng Đạo, mà th́ giờ của chúng tôi rất eo hẹp trong việc giúp các em đạt đủ các tiêu chuẩn cần thiết cho một Hướng Đạo Sinh trong việc đi từ dưới lên trên để đạt hết thành quả về giáo dục, văn hóa VN, chuyên hiệu, đẳng thứ.v.v… Chúng tôi nghĩ rằng: cần khuyến khích sự ủng hộ của phụ huynh nhiều hơn trong giáo dục cội nguồn v́ chính họ mới có nhiều th́ giờ hơn để góp phần quan trọng trong việc uốn nắn các em hàng ngày ở nhà. Các trưởng trẻ tâm sự: 

“Khi học tiểu học các em chỉ muốn sinh hoạt thuần túy Hướng Đạo (Việt Nam hay Âu, Mỹ ǵ cũng được), nhưng khi lên đại học th́ chúng em lại muốn hướng về cội nguồn, qua các sinh họat của riêng Hướng Đạo Việt Nam, để truyền đạt lại cho các em nhỏ hơn những kinh nghiệm mà chính chúng em đă hấp thụ được từ các bậc đàn anh, đàn chị đi trước”. 

B- KHÓ KHĂN KHI PHẢI ĐỀ CẬP TỚI TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA:

-Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để kết hợp giữa văn hóa VN và Hướng Đạo địa phương mà d́u dắt các em hướng về cội nguồn. Chúng tôi không đến với Hướng Đạo VN để sinh hoạt rặt theo nguồn gốc Âu Mỹ! Chúng tôi đến đây không phải v́ HĐ chung chung mà v́ Hướng Đạo VN!-Hướng Đạo mà không hướng về cội nguồn VN th́ không phải là Hướng Đạo VN mà là Hướng Đạo Âu Mỹ! Phong trào Hướng Đạo VN có vững vàng và phát triển mạnh hơn trong tương lai hay không là chỗ Phong Trào có biết chú trọng phần giáo dục các em về văn hóa Việt hay không. Chỉ cần dạy các em hiểu được cái gốc của văn hóa VN th́ phong trào tự động sẽ vững vàng v́ chúng tôi quan niệm: nếu muốn phong trào phát triển hơn và tồn tại măi măi th́ bắt buộc chúng ta phải chú trọng giáo dục các em về truyền thống văn hóa dân tộc. 

-Nếu không có Hướng Đạo VN th́ chúng tôi đă không đến với phong trào, mà đă đến với phong trào Hướng đạo của VNth́ phải giữ ǵn truyền thống văn hóa ta. Bảo tồn văn hóa Việt chính là lư do mà chúng tôi muốn dấn thân phục vụ cho phong trào.Chỉ đơn giản thế thôi! 

Tóm lại, chúng tôi không thấy điều ǵ khó khăn khi: “đề cập tới truyền thống văn hóa dân tộc VN với các huynh trưởng khác, với phụ huynh các em và với các em” cả!

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Kẻ xấu luôn luôn lợi dụng trà trộn vào tập thể để mua danh, chuộc lợi (thành phần này đă có anh chị em để ư và lên tiếng rồi) ở đây tôi chỉ muốn nói đến những Trưởng đă dấn thân suốt cả một đời cho phong trào và bây giờ vẫn muốn tiếp tục phát triển, đi chung và san sẻ mọi thăng trầm với phong trào để tạo thành một thế vững vàng của HĐVN, bao gồm đầy đủ tất cả các ngành: Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng & Trưởng Niên. Xin miễn bàn đến những ǵ bi quan có hại nhé!

Theo Quy Chế th́ chỉ cần “trên 21 tuổi mà không là Tráng Sinh Hướng Đạo Việt Nam” th́ có thể tham gia vào Hướng đạo Trưởng Niên rồi, vậy mà không hiểu sao khi nói về bên Trưởng Niên là ai cũng phán “trưởng lăo” nghe sợ quá!

Có ngồi vào họp hành chung với “người lớn” mới thấy sự may mắn của “bọn con nít” chúng ḿnh. C̣n “trung niên”, chúng ḿnh c̣n hơi…. dư dư… sức khỏe nên ai cũng phung phí quá chừng mà không biết đem vào chia sẻ ở đây cùng những trưởng đang rất cần nhiều bàn tay trẻ trung hơn góp sức lại. Các làng Bách Hợp ai cũng muốn làm nhiều việc để tạo cơ hội cho mọi người gặp mặt và phát triển hơn, nhưng làm việc ǵ th́ cũng đ̣i hỏi sức lực cả, một thứ rất hiếm đối với những vị trên 70 tuổi. Ước mong sao Hội Đồng Trung Ương sẽ để mắt và luôn lưu tâm đến bên Trưởng Niên nhé!

ĐÊM LỬA TRẠI

Khi tất cả cùng cất cao tiếng hát trong đêm:

“Anh em ta… mau cố chất cây khô vào đây đốt… chung

Đêm khuya nghe… tiếng tí tách cây khô nổ… vang giữa… rừng…”

là lúc tâm hồn ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng của ngọn lửa giữa sân. Đời đi sinh hoạt Hướng Đạo, ai cũng nhớ hoài những đêm lửa trại! Lần này, phần sinh hoạt cũng đă thật vui với bao nhiêu trận cười. Trong màn đêm mát mẻ của California, chúng tôi ḥ hét, th́ thầm, hát ḥ và nhảy múa đủ thứ kiểu; màn tŕnh diễn nào cũng đầy sức sáng tạo độc đáo và ư nhị.

Có 6 nhóm, mỗi nhóm đều… có một số, có tên gọi và có… vô số tṛ chọc cười, nhưng có một Nhóm không mang… số nào cả th́ lại tập hợp toàn những giọng ca vàng của Hướng Đạo: đó là Nhóm Chủ Nhà và quư Trưởng trong Hội Đồng Trung Ương. Chúng tôi: người th́ biễu diễn bắn cung làm con chuồn chuồn mất cả khả năng… sinh sản, (mà không một ai kiểm chứng được con chuồn chuồn rơi trên mặt đất là chuồn chuồn “anh” hay chuồn chuồn “em”); kẻ th́ bên xứ lạnh, hồ bị đóng băng hoài nên qua xứ nóng “Hát Chèo”: đang chèo ngọt nước th́ tự nhiên lại đổi “ton” sang “Bốn phương trời ta về đây chung vui…”. Rồi nhóm Đại Bàng số 6 của tôi bàn nhau thế nào mà trong khi tôi phải bỏ dở phần sinh hoạt của Xưởng Văn Nghệ để đi họp bên Hướng Đạo Trưởng Niên th́ họ rủ nhau đêm nay “bay cao, bay cao” vào “ăn dừa” tại Lửa Trại:

KHEN THƯỞNG & CÁM ƠN

ĐÊM VĂN NGHỆ BẾ MẠC

Biểu quyết rồi!

Báo cáo xong!

Mọi biểu quyết cũng đă được Đại Hội Đồng họp hành phân tích, thông qua 98%!

Hội thảo hào hứng!

Trại khen thưởng và cám ơn các trưởng cộng tác cũng đủ bá quan văn vơ luôn!

Họp hành hai ngày th́ ai cũng làm việc căng thẳng và nghiêm túc thế, nhưng mà khi chơi văn nghệ th́ bảo đảm là không nơi nào có thể vui hơn với sức sáng tạo và óc hài hước của quư Trưởng. Dù ai đó có nhút nhát cỡ nào th́ cũng phải ḥa đồng theo tập thể, không ai ngồi yên được với các trưởng này. Bây giờ th́ cùng xem các trưởng nhà ta từng cầm đoàn phá phách như thế nào khi không có các em Sói và Chim Non nhỏ nha.

 

MÙ U RƠI, RỚT U CÁI ĐẦU

Quư Trưởng có bao giờ nghe “hợp ca cải lương” chưa? Mà không phải vài người hay một ban hợp ca nho nhỏ đâu nhé, nguyên cả một hội trường cùng hợp ca, cùng... đóng tuồng luôn! Hay ở chỗ là “ca sĩ” nào cũng vừa ca, vừa cười đến chảy cả nước mắt mà vẫn diễn tả thật đạt sự bi thảm của những trái mù u rơi trên những-cái-đầu-chê-tóc, qua người “Nhạc Trưởng” tài ba Nguyễn Hữu Khanh- LĐ Hướng Việt–IRVINE, CA

Mới học câu đầu thôi: “Ai có qua bên sông... À ơi, mù u chưa rớt.” đă có người hỏi ngay:
-Chưa rớt hay chưa chín?
-Chưa...rớt! Chứ chưa chín làm sao rớt?
Tr. Thiên Hương:
-Em đề nghị ai cùng... "HỌ" với anh Khanh th́ xin lên đây đứng nha
Bên dưới có người lo âu:
-Coi chừng mù u rớt bể cái... "mù u" đó nha!

Quản Tṛ thật đặc sắc

ẢO THUẬT

Ca Nhạc Sĩ DIỆU HƯƠNG

YÊU NHAU

GIA Đ̀NH HỌ NGU & NHỮNG CÁI TÊN “RỪNG… PHONG”

Tr. Côn (Canada):

Dạ thưa quư Trưởng,

HĐ ḿnh có tên rừng, nhưng bên Canada có nhiều cây phong (maple) lắm nên gia đ́nh chúng tôi ai cũng có tên… rừng… phong hết á nha! Trước hết xin giới thiệu gia đ́nh họ NGU:

-Anh Mai Quốc Việt, anh này đă đi du lịch khắp Canada nên tên… rừng phong của anh là Ngu Toàn Quốc.

-Anh có vị phu nhân Lệ Hằng, từ ngày chị theo ảnh, chị trở thành Ngu Hằng Ngày.

-Sau khi anh tham gia HĐ Calgary th́ anh chiêu dụ được cô Tố Quỳnh, cô này th́ Ngu Dă Man: thấy HĐ dzậy mà c̣n chui dzô!

-Đă dzậy, chui dzô xong, cô c̣n dụ thêm được một cô khác, cô này đúng thật là Ngu Hết Sức! Ngu Vô Phương!

-Bay qua phía Đông của Canada, có một cô Ngu Dài Dài: đi HĐ gần 30 năm, từ thời đi ngành Kha, lập gia đ́nh, đă nghỉ ở nhà sinh con rồi mà c̣n trở lại với HĐ.

-Ngu vậy mà cũng có người chạy theo, người đó là tôi! Tôi đúng là Ngu Tới Bến!

-Nhưng trùm hết phải nói là Chi Nhánh Trưởng: Tr. Trang, Ngu Triền Miên!

Hôm nay chúng tôi xin tŕnh bày bản nhạc Hát Trước Biết Sau. 

May quá! Hổng phải Ngu Ơi Là Ngu đâu à nha! (YN)

“Nếu tôi mà không đưa, là chắc em ngồi em cưa, hoặc chém tôi…. Rồi méo mó nhức nhối tim... Rồi thời gian lặng lẽ trôi, mà ôi tiền cứ vơi… Anh cho em 500, bàn tay ngang nhiên em cầm, mà rách nát cái túi tôi…”

Khi hát tới đoạn này có một Áo Đỏ cầm nón đi ḷng ṿng xin tiền. Thấy có vài người bỏ tiền vô nón nên Tay Đàn của Ban Văn Nghệ cũng “hát” giùm: “Xin anh cho 500”

Hát xong, Áo Đỏ được cả hội trường khen thưởng: “Ngu là ngu quá! Ngu là ngu ghê! Ngu không chỗ nào chê!”

Hai tai cứ lắng nghe họ hát “chê”, hai bàn tay trưởng Côn cứ đếm tiền, đếm vừa xong là “phản pháo”… liền:

-A! Mấy người đó nói ḿnh ngu vậy mà năy giờ họ lên đây hát có ai có tiền không nè? Đám ḿnh giả ngu vậy mà có được 2$56 xu.

Xin cám ơn sự… chịu đựng của Quư Vị

Sau đó tr. Côn đă gửi lại cái nón tiền này cho quỹ Hội Đồng Trung Ương!

Xướng Ngôn Viên nghe vậy hối tiếc quá chừng:

-Biết vậy năy giờ ḿnh đă để cái nón phía trước rồi. Anh tặng quỹ hả? Anh mới đúng là Ngu Dài Dài chứ hổng phải chị kia đó nha!

 

NGÂM KIỀU BẰNG GIỌNG HUẾ & ANH NGỮ

Chủ Nhà tiếp khách kiểu chi mà bắt lên chịu u đầu, u trán khách khứa ri hỉ?
Tr. Côn tức ḿnh nên ngâm truyện Kiều, giọng Huế và dịch sang tiếng Anh để trả thù ń:

Câu trả lời này đúng là của một Hướng Đạo Sinh yêu nước phải không quư Trưởng?

Phần Anh Ngữ c̣n lại đă được đề nghị không nên “phát sóng” v́ sợ những trung tâm nhạc nổi tiếng sẽ ganh tỵ với Tr. Côn nên Ư Nga xin chuyển đề tài qua màn văn nghệ tiếp nối nha:

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/KEZEBHxgMGnWvujJJL4DGMu8iY2QR9X2vta-T5b-A7rxB0Aw6xgOR53qjSCDK_KNcFpMH2RkN5Pu6ZBZ1IjbXaqaQo5p2QXA6ZpRMIa7V0K0xyy1OQ=s0-d-e1-ft#https://c1.staticflickr.com/9/8840/28258417230_ea53ffa443_b.jpg

 

NHÓM "KHÔNG SỐ"

Bài hết rồi!

Ư Nga thành thật cám ơn tất cả quư Trưởng đă đóng góp công sức chung vào Hội Nghị Trưởng 2016 nhé! Nhất là đối với quư Trưởng đă tận tâm, tận sức thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị cho các phần quan trọng về hành chánh, sắp xếp chương tŕnh sinh hoạt, lo lắng thủ tục nhập và xuất trại, in tài liệu, làm bảng hiệu, mướn trại và chu đáo trong việc xếp đặt kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, dựng lều, dỡ lều và tổng vệ sinh toàn trại.v.v…. Kể tên ai ra th́ cũng chỉ được một vài vị tiêu biểu, thế nào cũng sót nhiều người, Ư Nga chỉ xin mượn những tấm h́nh đẹp nhất mà Trại đă vinh danh và cám ơn đă ghi lại được của những trưởng, có vài h́nh không đưa vào bài v́ không được đẹp nên thế nào cũng sót và thiếu. Mọi sự thiếu sót hay khuyết điểm trong bài này, xin quư Trưởng vui ḷng lượng thứ bỏ qua.

Hy vọng bài đă đem lại cho quư Trưởng một nụ cười. Hẹn sẽ tường thuật bài NHT kế tiếp, nếu c̣n đủ sức chạy ṿng ṿng nữa.

 

Vậy là xong bổn phận tường tŕnh của một trại sinh, bây giờ Ư Nga xin phép năn nỉ ỉ ôi vài lời trước khi kết bài này: trước đây Ư Nga thất vọng tên rừng của ḿnh đă phải “vượt qua bao nhiêu thử thách” J mới về đến đích và được Hội Đồng Rừng cho tên rừng, vậy mà sao lại là “Sơn Ca Mơ Mộng” nghe ủy mị thế không biết? Hóa ra, theo trưởng Tôn Thất Hy cho biết:

-“Tại trưởng cứ mơ mộng hoài cho một VN sớm có tự do dân chủ”.

Đă thế, th́ xin mơ mộng thêm đây: trong bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ quốc và Quốc gia tôi”, từ ngày rời nước đi t́m tự do, đă và vẫn luôn luôn nh́n về đồng bào bất hạnh bằng tấm ḷng khắc khoải xót thương, Ư Nga tha thiết kêu gọi quư Phụ Huynh, quư Thân Hữu và quư Trưởng tránh dùng bài hát NỐI V̉NG TAY LỚN của Trịnh Công Sơn trong những sinh hoạt Hướng Đạo và Cộng Đồng (một bản nhạc mà ngày 30-4-1975 người nhạc sĩ phản chiến “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” ấy đă lên đài Phát Thanh hát và kêu gọi “nối ṿng tay” với Việt Cộng). Bản nhạc đó luôn nhắc nhở một nỗi đau đớn lớn tiềm ẩn, của những nạn nhân đă mất tất cả, v́ một chế độ vô nhân.

Giờ th́ Ư Nga phải… kính chào quư Trưởng lẹ lẹ không thôi tr. Phẩm cúp máy nha!

Sơn Ca Mơ Mộng-Ư Nga

Canada, 28 tháng 7.2016

(nhuận sắc lại ngày 30.8.2016, lúc 21g18)

yngacalgary@aol.com

 

 

     Ư Nga (thơ)

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon