bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 PLAYLIST nhạc phổ thơ Nga

 
Thng Tư Cn Buồn - Nga - Ca Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thnh  Trnh by

https://youtu.be/w21wcfxfI5M?list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

 

***
 

CN CCH CI * Thơ NGA 22.5.18

*BẢO TRM trnh by sch Nga

*Giới thiệu bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương 

************************************

 

Phần thơ khng tranh ở cuối trang (Unicode)

TU G?

Tu Tm dễ di, dịu dng
Ăn chay tu Tướng, nhẹ nhng Dục, Si
Quả, hoa, ngũ cốc thiếu g
Đạm, xơ, ngọt, bo chất chi cũng đầy

*

Tu g giữ Nước được đy?
Nh trn người lạ lm thầy người quen!

Nga*21.3.2017

ĐỪNG TIN 

ĐẢNG NI!

Tn Dc Tổ ni hoi khng biết mỏi,
B Xạo Ke miệng inh ỏi chch che,
Ch Giật Le, tr con trẻ đem le,
Thm thm Nổ khiến người dn điếc ry

Đảng bảnh chọe tung xe điều tri khoy,
Xm xun xoe những ho nhong mu m,
Chng nhập nhe li đui Hn ngo ngoe,
Ai ha hợp? Ai cặp k ha giải?

Thắng hay bại đ r rng tri, phải
Phe Quốc Gia hay cộng sản? Rnh rnh:
Chnh với t đ phn biệt lằn ranh
Người Chnh Nghĩa phải thng minh luận tội!

Nga*1.4.2017

DN HỎI

Quan bất ti u minh,
Tướng tham , hn nht,
Đảng rước giặc, đn nghinh,
Đon co đầu, rụt cổ.

Bộ Chnh Trị l đ,
Trung Ương hưởng lạc th:
Đem mạng dn ra h
Dn ny m dn chủ?

Nga

Canada*21.3.2017

BN DN 

NUI ĐẢNG

*

Thương về những thiếu nữ miền ni bị đảng bn sang Tu

*

-C du mới cưới đầu rằm
Trăng chưa kịp khuyết đm nằm đăm chiu
Rượu, tr, bnh chửa kịp thiu
Sao c đ đn gi hiu hiu buồn?

Sao c lệ mặn giọt tun
Để cho những cnh chuồn chuồn mỏng thm?
Thiệp hồng nằm ngủ m đềm
M hồng sao lại hng đm u sầu?

-Đảng ra lệnh phải lm du
Vo nh của giặc m hầu hạ thi
Một đi khng thấy khứ hồi
Thn đơn, thế lẻ, mồ ci dặm ngn.

Bị hnh hạ, chẳng ai can
Khc la mặc sức giọng khn cả ra
Chồng em l một lo gi
Tm mươi c lẽ? Đại gia sang giu.
Nhục hnh phải chịu đớn đau
Thương thn trinh tiết nt nhu từ đy!

Nga*2.4.2017 

Nga cm ơn v knh chuyển & giới thiệu trang nh của

-Bo điện tử TRCH NHIỆM 

do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương 

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

http://www.trachnhiemonline.com

 http://www.trachnhiemonline.com/index.htm

 

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170408-YNga-TrangThoTriAnChienSiVNCH.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170410-YNga-TrangThoTriAnChienSiVNCH-Phan.11.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170415-YNga-VinhDanhNguoiLinhVNCH-Phan.13.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170418-YNga-TuyButVaThoVinhDanhNguoiLinhVietNamCongHoa-Phan.14.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170427-YNga-ThoYNga-27-4-2017.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170529-YNga-ThoTienLen.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170703-YNga-TrangThoTinhANghi.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170712-YNga-TrichBiemThiChinhTriThu.2.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170718-YNga-ThoYNga-HoaHoangChuongLam.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170724-YNga-ThoYNga-Tranh-ShinyaKowatari.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170805-YNga-BiemThi.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170815-YNga-TrangThoTinhANghi-15-8-17.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170826-YNga-TrangThoKinhTangQuiTruongHuongDao.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20170917-YNga-TrangThoTinhANghi-16-9-17.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Dien-Dan/DD-170923-YNga-SoiSangVuKienWJC-UMASSBoston.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20171001-YNga-TrangThoMuaThu.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20171006-YNga-TrangThoTinhANghi-5-10-2017.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20171014-YNga-ThoTinhANghi-GauSong.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20171016-YNga-BiemThiYNga-HoDem.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/VN-20171018-YNga-ThoTinhANghi.htm

http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

http://trachnhiemonline.com/Van-Nghe/YNga_tho/list-YNga_tho.htm

CN CCH CI?

*

Thơ Yết Hậu

*

Chuyn ch Cha, cấm cha chiền
Chuyện chn chnh chả chi chuyền chu con
Cuối cng cờ cũng chẳng cn
Chn!

Nga, 22 thng 5.2018

*******************

      Nga (thơ)

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng