bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


Vẫn mơ về Đ Nẵng
https://youtu.be/36rKpc9GCeA

***

Đn Tn Nin 2019

 

TN NIN Ở QU NH

Din Hồng ai người triệu tập?
Tn nin, ai người ngậm ngi?
Chuyện buồn nước nh tới tấp
Bao nhiu nt thắt rối ni.

Đảng rước giặc tiến vo cắp
Cắp mau, tiến mạnh độc quyền
Cộng Việt tnh nguyện dng hiến
Cộng Tu tự đắc dĩ nhin!

Cộng đảng ham quyền, m lộc,
Dn tnh ta thn oan khin.
Mỵ dn: Giảm ngho, xa đi
Kết quả? Đi ngho triền min!

Cộng sản no cũng cấp tiến
Bn cả đất nước v tiền
(Từ Nam tiến, miền Bắc cắp
Thương dn vượt ải trun chuyn!)
*

c đảng cắp, tiến hnh diện
Lương dn trun chuyn, thụt li
Lo chuyện trn trời, dưới biển
Đất liền giặc tiến, đảng lui!

Cấp tiến: tiến, cắp. Ai cấp?

Nga, 1.1.2019

*Nam tiến: sau 30.4.1975 Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN xong l vo cướp hết của chở ra Bắc 

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/