bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

 

 *** 

Trang biếm thi Nga Mồng Bốn Tết

*Thnh knh tưởng niệm:

 -Đồng bo đ chết nơi xứ người trn đường lưu vong v lao n

 -Những Ngư Dn trong nước đ bị Tu Cộng bức tử trn vng biển Qu Nh

*Knh tặng:

-Qu CHIẾN SĨ QLVNCH, 

-Qu trưởng Hướng Đạo Quốc Gia,

-Qu Chị Em đang dấn thn đấu tranh cho một VN khng cộng sản 

-v Thanh Nin, Sinh vin, Học Sinh Quốc Nội.

*Trch tuyển tập THƠ YẾT HẬU

TẶC!

Thủ theo hung kh giết người
Sẵn sng chống trả đ đời mới thi
Hnh hung tới chết con mồi
Vng, đinh, cẩu tặc chuyn hi của hời.

Thm phường hải tặc ngoi khơi
Đảng chơi chữ mới qu trời: lạ, quen?
Lạ!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

Lạ:

Người lạ đ giết dn ta
Cướp lun cả c chnh l Hn gian! 

CHNH, T?

Ton anh hng giết giặc
Nn mới mất đất Nh
Lắm Cng hm bn nước
Đảng vĩ đại cả ra
T!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

*VĨ: cn c nghĩa l đui > biếm: đảng li đui t hn nht bn nước ra


 

T!

Xưa anh hng vẹo vọ
Nay thịt, rượu lắm v!
Địa đạo b chết bỏ
Quen thi theo, thụt th:
Giặc!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

 

QUN

Biểu ngữ, khẩu hiệu chnh nh
Đnh đấm dở hơi, dở dạ
Theo th mi quốc, cầu vinh
Lực lượng qun đội hn hạ.
Ph!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

RỖI!

Họp hnh, Quốc Hội bn chi?
Ton l Đại Biểu nhất nh, nhậu to
C ng đề nghị ra tr:
Hy đưa mo, ch hay ho v ngồi
Bảng k gia sc cho rồi!
i!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

*Theo SGCN: Từng c Đại Biểu  Quốc Hội đề nghị đưa ch, mo vo danh sch gia sc

 

PHẢI!

i ho hng Bạch Đằng Giang!
Qun dn cản bước si lang vo Nh
Phải chi Cửu Long, Hồng H
Thời nay cũng vậy: hng ca chung ging!

*

Việt Nam minh chu trời Đng!
Chị em ơi! Quyết ch khng nn lng!
Vng ln! 

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

TU!

Đ lắm đủ điều dn sợ hi
Nghi ngờ, căm phẫn quyện lo u
Lộng ngn, lũ Vẹm: tuyn truyền lo
Ngao ngn lng dn: tiếng nguyện cầu.
Thấu?

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VẦN VỤNG LẮM M

Vần thơ Yết Hậu
Vụng về vi cu
Lắm những nỗi sầu
M Trời chưa thấu! 
Knh mời!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

CẦY

Dồi trường, chả nướng, tiết canh
Lng xo, rựa mận, chiếu manh xm by
Nhậu đm chưa đủ, nhậu ngy
Khng cy m lắm thịt cầy đẩy đưa.

Hỏi ai m thấy kh ưa,
Dn: cy thổ huyết, c chừa một ai?
Đảng!

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

OAN!

Mẹ chiến sĩ được đền ơn đau đớn
Bị cướp nh theo chỉ thị Tận trưng!
Xưa tận trung, nay bị cướp, thẳng thừng
Hỏi sai, đng, trưng trung đều rẻ rng:
Cộng?

Nga

Mồng Bốn Tết Kỷ Hợi, 8.2.2019

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/