bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

   

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Thơ tnh NGHI (25.5.2019: Mt Na Mun Trn) >Nhc: LNChu, NGUYN VĂN THNH

 

 

VN C L Y NHƯ RNG

*

Trch tuyn tp TH THM

*

Vn mi l đu cu chuyn,
V
n mi l mt ngt trăng,
V
n em, th sinh ng tuyn,
Khng h
mt cht kiu căng.

Lng la nh sc kim tuyến
Tnh anh đ
p khng ai bng!
D tr
i soi hay nguyt din.
Th
ương anh mi ngy mi tăng!

  Nghi, 12.7.2013.

 

AI M THM NH!

*

Trch tuyn tp EM ƠI!

*

-Thy khng thm? Chng thy th thm
Thm nghe, thm ng
m mi mm, mt trong.

*

"Nh em khng?" Quyết rng khng!
Nh
 mi, my ch khng nh Người!
Nh
hoi l nhng n cười
T
ươi như tri to gi mi. Mnh ơi!

Nghi v anh**8-7-2013.

D CHNG.

*

Trch tuyn tp SU TNH

*

Đ nghi li cng ng
Bun! Ơi bun vu vơ!
Ci g cũng t
m b
Ch cn ta vi thơ!

  Nghi, 12.7.2013

Đường bay YYC-Chicago

 

Ca khc NGUYN VĂN THNH:       

Click vo đậy nghe nhac&đọc bi =>Trăm Năm Ri y

(click download & open)

       

THU BAN SƠ MI V.

*

Trch tuyn tp TNH ANH CHO EM

*

Qun mưa, qun nng bn ngoi
Chuy
n nhau hnh phc cho di đam m
Trăng non, m
t mi, vng v
Dy em tng bước, ng ngh trăm b.

Nghi** 24-6-2013.

Đường bay Toronto > YYC

  

**************************

MT NA MUN TRN

*

Trch tuyn tp BT ĐN EM!

*

Mi quen đ cm ngt ngo
i chao nh m
t dt do yu thương
Qu
l th thch tnh trường
H
c tr ngơ ngc, ai nhường nhn ai?

Tm người gip đ mi mai
Ch
n kia ai biết nơi ny u lo?
H
may, mnh li ri ro
Su
t đi đi tru, bn tro gim người?

Con cu c b đng tươi
V
i ai, như th đ cười cng con
T
ưởng tnh l chuyn cn con
Ai ng
t khuyết mun trn kh gh!

Nghi, 25.5.2019

 

ĐM HNH PHC

Tng em đom đm lung linh
M
y đi đ cp như mnh vi ta.

Em nhn, ri th chng ra
V
ườn trăng lơ lng, n đa tung tăng.
Giăng giăng nh sng kh
p lng
Mnh nh
đom đm khoe khoang i tnh.

Gi la khm trc rung rinh
o em l
m tm xinh xinh chm vng.
B
ao con vn sa vang
Hnh nh
ư n gp điu đng li khen?

Vườn em thoang thong hương sen
Chng tre l
p lnh nh đn m chong.
Mi em ng
t la đng đng
Th
ơm như mt ngt hương đng ni kia.

Tre gi lc lc, lc la
Cy cao, bng c
, trăng ha n hn.
Cm
ơn em đp nht thn
Cm
ơn Cha M dy khn anh gim.

Nghi, 12-8-2015

 

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuHoi.mp3

 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps
/DungNuocGiuNuoc.mp3

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
LyTuongVaCongBang.mp3

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TramNamRoiDay.mp3