bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

   

Thơ Nga: (7.9.2019 Mẹo nhớ HỎI-NG) >Tranh VIVI

(Trch tuyển tập MẸO NHỚ CHNH TẢ)

VẢI, VI

TấmVi

May đồ, cắt vi: ngồi đo
Nằm sao cắt kho? Ai cho ko cầm?

Vi Giống
Nh nng vi giống cho chăm
Sao cho hạt giống yn nằm chờ mưa.

Tri Vi
Mẹ ngồi lột vi đến trưa
Em ăn, c cm ơn chưa m cười?

Nga, 6.9.2019

-Tri vi c vỏ mu đỏ, vị ngọt.
-Tấm vi (dệt bằng sợi chỉ, tơ, bng)
-B vi: người phụ nữ gip việc cho cha.
-Vi: rơi te ra > vung vi, vi hạt giống, vi chi.

  

THM MU, THM VẤN

Mu loang đỏ thm cả sn
Nn nhn nm khc, ku oan, phn trn.

*

Mu loang đỏ thm cả sn
Nạn nhn nằm khc, ku oan, phn trần.

*

Thẩm Vấn
Thm Phn thm vấn tội nhn
Ngồi ngay ta chnh hỏi han kỹ cng.

Nga, 6.9.2019

*Thm: mu sậm

*Thm: phn xt kỹ cng > thm định, thm đon

Chn Đĩa, Con Đa
Ci đĩnằm trn bn ăn
Cn con đa đi bm chn ph người.

Nga, 13.6.2019

 

Rủ, Rũ

R r phải hỏi mọi người
Người đau nằm rũ r rời, ai đi?

Nga, 7.9.2019

*R: khuyn dỗ, nhủ bảo, rủ rỉ
*Rũ: lả xuống, gục xuống, bung xuống, thả xuống > Rũ rượi

HỞI, HỠI

 

Hi lng, hi dạ rong chơi
Xm, vng sắc ngựa hỏi mời c ln?

Hi i! Ngựa ng ai đền?
Hi ai gip đỡ chiếu mền đm nay?

Nga, 6.9.2019

*Hi: thỏa lng, bằng lng. Sắc ngựa mu xm hơi vng

Theo link https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0u_l%C3%B4ng_ng%E1%BB%B1a: Ngựa hi l những giống ngựa c sắc: xm hơi vng, trắng pha vng vng hay loại c 4 chn đen: trắng mịn như bng hoặc trắng nh bạc. Ngựa hi đồng với sắc trắng, đui mu vng đồng nhạt

*Hi: tiếng than, tiếng gọi người.

 

 

Ng, Ng

-Ng nghing, ng thịt, ng đường*
Ng cy, ngả bng: hỏi tường mới đi!

-Ngnằm, thn thể bất di
Ai ăn v chuối vất chi bầy hầy?
Ng năm, ng bảy bn lầy
Nn con bị ng, hư giy bảnh bao.

-Trở về, hỏi chọn ng no
M con để ng lăn nho? Mẹ trng,
Mạ non nghing ng, gi đồng
Ng lưng mẹ hỏi. Ng lng nằm lo!

Nga, 6.9.2019

Theo cc tự điển:

-Ng đường = chỉ phương hướng, nẻo, pha (tự điển Việt Bồ La, 1651, của A. de Rhodes, bản dịch của Thanh Lng, Hong Xun Việt, Đỗ Quang Chnh v Việt Nam tự điển của Hội Khai Tr Tiến Đức).

-Ng mnh, ng cy xẻ gổ, ng mũ cho thầy, ng tru b lm thịt, cy ng bng (bng ng)

-Ng: để cho ln men (lm bnh, rượu.v.v), đổi điệu, đổi mu ny sang mu khc (TD: l đang mu xanh đổi sang mu vng vo ma thu)

-Ngngửa (ng mnh, cy cối bị gi thổi ng nghing), ngả ngớn.

-Ng: 1 trong 5 dấu (sắc, huyền, nặng, hỏi, ng)

-Ng ba, ng năm: chỗ c nhiều đường rẽ (ngy xưa cũng dng dấu hỏi, nhưng sau ny lại dng dấu ng) Việt Nam Tn Tự Điển của nh sch KHAI TR cũng ghi l dấu ng.

-Ng: dứt khot hẳn (ng gi, ng ngũ, ng lẽ), đổ hẳn xuống, lăn xuống đất (trượt chn ng),

-Ng: chn nản ng lng,

-Ng nước: (bệnh v uống nhằm nước độc),

-Ng: ci ti của bản thn (ng chấp, ng kiến, ng tướng, ng i, ng mạn), đi (ng quỷ: quỷ đi)

-Ng: thi (Ng mặn: thi khng dng chay nữa).

Canada, 7.9.2019

Thưa Qu Vị,

Những bi thơ ngắn ny trch trong số 212 chữ, về MẸO NHỚ CHNH TẢ dnh tặng ring cho cc học sinh lớp Việt Ngữ v cc em Hướng Đạo Sinh ngnh Thiếu.  Đa số gom lại từ những bi tc giả đ v đang dạy cho học sinh tại cc trường Việt Ngữ ở , Canada v sinh hoạt trong phong tro Hướng Đạo với cc Si Con, Thiếu Sinh.

Với mẹo nhớ ny, người viết nhận thấy cc em đ vui học tiếng Việt một cch th vị v khng bao giờ mắc lỗi lần thứ hai.

Nhằm mục đch chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GN VĂN HA VIỆT, mọi sự sai st, xin được học hỏi thm nơi Qu Học Giả, qu Trưởng Hướng Đạo & qu Văn, Thi Hữu.

Đa tạ

Nga

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 

 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3


 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3