bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

   

 

Thơ dạng Unicode ở cuối trang

TƯỞNG TẾT HẾT ĐI!

  *

Thương về tuổi thơ VN bất hạnh

*

Bảy mồng phải ngủ dưới ghe
M tm, kiếm tp. Măng le hết rồi
Lng trn xm dưới đi ơi:
Gi tm đọt chuối, trẻ moi c mồi.

mồi! Khng phải c mi
Lội sng, vớt củi cht rồi ăn chi?
Thấy đu bnh, mứt cầu kỳ
Thấy đu o mới, l x m Xun!

Nga

6-2-2014

 

  

NŨNG NỊU ĐẦU NĂM.

*

Thương về tuổi thơ VN bất hạnh

*

Sau ngy Tết, bao ngọt ngo, ngon bo
Ai tron trn những chỗ mo, mất eo
Chưa hạ nu đ mếu mo đủ điều:
-Nhn bnh, mứt; dẫu liều khng dm rớ!

*

Nghe than thở, anh nhn cờ, chợt nhớ
Bao trẻ thơ: đi, lạc chợ, bơ phờ,
Xm chực chờ cht nước phở đơn sơ,
Người thừa mứa, trẻ nho v ginh hp.

Căn nh Việt mấy chục năm lụp xụp
Trẻ tả tơi, x xụp hp thức thừa
Tiệc tng dư của đảng mấy khi chừa
Cứ đem đổ cho vừa thừa v sản.

Nui cộng sản, Việt gian: như ch nạn
Dn lao n ly tn khắp phương trời,
Mắt lệ rơi, xc: thế giới cho mời.
Đảng trục lợi, ăn chơi, vung liềm, ba

Nga

6-1-2013.

 

TUNG TUYẾT

Đầu năm em vốc tuyết
Tung khắp bốn phương trời.
Đan khăn mừng năm mới:
Sắc cờ vng thương ơi!

Chc bao người tm huyết
Đang lun lạc khắp nơi
Lm nn điều đặc biệt
Cho dn Việt đổi đời.

Chc Thi Tỷ, Thi Vương
Thương dn v thương nước
Chc Thi Huynh, Thi Tướng
Giữ LỬA trn đường trường.

Nga

1-1-2014. 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

TIM NẰM TRONG NGỰC

o di người Việt vui Xun
Đừng ch người Sikh quấn khăn trn đầu
Turban, khăn đng: đủ mu
Khc nhau ở chỗ sinh vo nước nao.

*

Đừng ch bai, chớ x xo
Đem người chế nhạo, bảnh bao g mnh?

Nga, 8.1.2020

  

KING KHEM?

Người ny tng, chẳng chi ăn
Kẻ kia thừa mứa, lại rằng king khem.

Bao người đi khổ v thm
Đảng no, dn đi: rối rem nỗi niềm.

Thức ăn nằm ngủ im lm
Thương người bất hạnh, nho mềm: dng ai?

Nga

21-9-2013.

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 

 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3


 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3