bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

   

Thơ Nghi: EM ĐNH VN >Tranh: VIVI > Đa t Ban Bin Tp VIT NAM VĂN HIN

XUN BT DIT

Em nn nt ch nghing nghing vng nguyt

Anh đc, ghin nn mi biết tương tư

t dư, m tp v viết thư

Viết đ th, mt đ nh theo ch.

 

Gom tnh t, ngy kết thnh thi ng,

Đm hin t thn n đưa vo thơ

A ha vui! T đi k kh kh!

Ươm nhung nh, đi ch, thơ cng th.

 

Ri rng r tim si dn vương n

Anh đưa thơ vo nhc, ht em nghe:

Nht tri cau va rt xung sau h

Ngn nh nh: -Anh thm tru, vi nh?

 

Em nh b, e d li th th

Hoi rt r, nng gh vn gi se

Tay mn m nn l ngho, chn qu

Ơn Thượng Đế, v nh, anh hc v!

 

Đi dim l, trn tr nim vui tr

Ai c d hn ngh sĩ n hoa

D mưa sa hay trăng mi nn n

Thi, nhc, ha như ch em: hương ta!

 

Nh php l, xin đn ơn đp nghĩa

Mai đường kia, li n v chung nh

Vn thiết tha thơ, nhc nh tnh ta

V hoa l nn n xun bt dit!

Nghi

12-1-2013.

 

XIN THI LM G Đ

Nhếch mi nh, em mm cười xinh qu!

i mưt m, em ti đp thế a?

Nt hin ha, thương chi l Người Ta

Em lung cung nhn ra bao tru mến.

 

Em bn ln trong pho rn Tết đến

Ta hi tn, mi mo xch lm quen

Người ln chen, ta cũng vi li khen,

Thm li hn: -L thnh quen, năm mi?

 

Nghi

28-1-2013

Thơ Đc Vn

 

Nghi chn thnh cm ơn

trang web VIT NAM VĂN HIN

đ đăng ti 1.023 sng tc thơ văn ca Nga

v xin trn trng gii thiu đến qu Đc Gi năm chu

http://www.vietnamvanhien.org

http://www.vietnamvanhien.info

http://www.vietnamvanhien.org/index.html

http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html

 

Tp 1: 128 bi thơ, văn, nhc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga1.pdf

 

Tp 2: 134 bi thơ, văn, nhc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap2.pdf

 

Trch tuyn tp CHNG & NNG-C GI VIT

http://www.vietnamvanhien.org/YNgaTuyenTap.pdf

 

Tp 3: 135 bi thơ, văn, nhc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga3.pdf

 

Thơ văn Nga - Nghi  (Tp 4 - 198 bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga4.pdf

 

Thơ  văn Nga (Tp 5 - 108 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap5.pdf

 

Thơ Nga (Tp 6 - 126 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga6.pdf

 

Thơ Nga (Tp 7 - 74 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgatap7.pdf

Truyn ngn: DY CON

http://www.vietnamvanhien.org/DayCon.pdf

Thơ Nga (Tp 8 - 104 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap8.pdf

 

VĂN HC NGUN CI

https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2018/06/19/doc-tho-y-nga/

http://www.vietnamvanhien.org/DocThoYNga.pdf

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgatap7.pdf

 

Mc Lc

STT

Đ Ti (bm vo đ ti đc tiếp)

Tc Gi

1

Thơ Nga  ( Tp 1 - 128 bi)

Nga

2

Thơ Nga - Nghi ( Tp 2  - 134 bi)

Nga

3

Nga Tuyn Tp - Chng & Nng (15 bi)

Nga

4

Thơ Nga ( Tp 3 -135 bi)

Nga

5

Thơ Nga - Nghi  (Tp 4 - 198 bi)

Nga & Nghi

6

Thơ Nga - [Tp 5 - 108 Bi]

Nga

7

Thơ Nga - [Tp 6 - 126 Bi]

Nga

8

Đc Thơ  Nga

Nguyn Hu Luyn

9

Thơ  Nga - [Tp 7 -  74 Bi]

Nga

10

Dy Con (Truyn Ngn)

Nga

11

Thơ Nga -  Nghi  [Tp 8 - 104 Bi]

Nga - Nghi

TNG CNG: 1.023 sng tc

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

EM ĐNH VN

Em bp b ch Yu! như con nt

Anh đnh vn, rp ch thy m thương

Thy th thương, nhưng kh ni v lường!

Hi: C nh? Em tr li cho d!

Nghi, 16.1.2020

 

TI EM MAY O TT?

o di: gm, mng, vn tre

Anh v nm vng lng nghe tim mnh,

Nhn xuyn git nng lung linh,

Chng tre sao đp rung rinh l vn?

 

C ngy ci bng trng trơn,

M sao ch nghĩa chp chn lm thơ?

Tun sau em mc o tơ,

Anh v m , ngn ngơ sut ngy.

 

Điu g ngn ngt, say say,

Khi cơm lưng ba, d dy tnh chay?

Hnh như mt biếc? Chn my?

L đu ti o bay bay trang đi?

 

Hay l ti n cười ai?

Khng! Khng! Hng l tc di mướt, đen?

Phi chăng ti chng bn khen,

M anh thc trng chong đn? Hc chi?

*

Em ơi! Nguy tht l nguy!

Tun sau xin ch kiu kỳ o thay

Ko khng ti tri tim đy

Hc bi hng thuc, ch ti ngt ngy.

 

Cha khuyn: -Tp t, hết gy!

Anh đang lc lưỡng thế ny đy nha!

Bnh nm mt ch ti Cha,

Mt cng M li chy qua khp nh.

 

Bn g, bn vt, gom hoa

Cho anh ra chn th thnh hc thm,

Khn ra, bt hi chuyn em:

Gm, tơ, mt, tc? Ri rem sut tun!

Nghi** 13-1-2013.

 

XUN NO, XUN NO, XUN NAO

Mi anh trao, to bo pha ngt ngo,

L lao xao, trăng m o đm nao,

Da b ao chng kn đo, r ro;

Gi ngơ ngo rung hng cau ro ro.

 

Tre nhn nho, m ha vo, chế nho,

Dế xn xao hp khc tu n o,

Cho m đo chm kiu ngo nh sao,

Em kh kho hn bay cao lo đo.

Nghi, 14-1-2013

  

những bi thơ trước của Nga, click vo đy

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuHoi.mp3

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
CoKhongBaoGio.mp3

 


 

Phim

Phim ti liệu ( 27 pht) của hng NFSA _ c Đại Lợi ,ni về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ha ) thời chiến tranh.......!!!