bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

   

Thơ Nga: KHAI BT ĐẦU XUN

 

 

AI

Vừa khai hội đất trời, ma xun tới.

Kho cho mời hy vọng tới nơi nơi

Ta buồn ring, chuyện sng ni ai cười?

Nghn dấu hỏi, giống ni ai được ni?

 

Nga, 25.1.2020

Mồng 1 Tết Canh T

 

AI GIỮ LỬA CNG EM?

 

Mỗi nơi Tết rộn rng

Cộng đều bị ln n

Mỗi ma xun sắp sang

Lng lại đau: Quốc Nạn!

 

Mỗi lc thấy mai vng

Lại thương sắc cờ sng

Cờ chnh nghĩa vẻ vang

Mai dịu dng, duyn dng.

 

T Sửu Mẹo, Thn Dần

Nước Nh đường cng quẫn

Giao thừa, pht nghinh tn

Thương dn, ai khng hận?

 

Năm no em cũng tin

Năm nay Cộng mạt vận

Lửa Thing em giữ gn

Soi ngy mừng Cộng tận!

 

Nga, 25.1.2020

Mồng 1 Tết Canh T

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 

 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3


 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3