bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

   

 

Thơ Nghi: TM "HOA" LẠ, HỌA LA KHỐN MỐN!

 

LƠ LỬNG

 

Tơ lụa o di, khen Rất nng!*

Ngẩn ngơ, ai hiểu Ai khen chi?

Ai nhờ Ai chẻ tre, nghe ngng?

Suy nghĩ, hiếu kỳ mệt cch chi!

 

Nghi

29-11-2012 

*Hot = nng > tiếng Anh.

 

XE NHẸ, ĐƯỜNG QUEN

 

Khng thương nữa hở người thương?

Hm nay, ngy trước đ dường bằng nhau!

Khng người thương? Chẳng c sao!

Vẫn vui! Chẳng chướng ngại no bận tm! 

Nghi

17-11-2012

 

 

TM HOA LẠ, HỌA LA KHỐN MỐN!

*

Chia sẻ với qu Chị Em bất hạnh trong hn nhn

*

Ai bỏ vợ, m một lo Hoa mới

L một Mo m khốn đốn bất an

Ti ngho nn, lm cật ruột, tim, gan

Hoa  vi vĩnh ton bo ngư, vi c.

 

Chng m gi; nng yến so, vị lạ,

Sm-hầm-g, cho c, trứng ba ba

Xc bnh đa đi gỏi-mt-tm-g

Tiu bậy bạ, tiền vung ra ph của!

Xi hể hả, người dở hơi, dở dạ

Thẻ mới r, nng vừa cạ: trống trơn!

Thật bất nhơn: của cứ chạy, người cn

Chng đnh chạy! Khng l Mo theo nữa!

 

Hời! Vợ giả, Dở Ngươi no theo: mửa

Bứng, tra tra: khng kh; găm, hầm, s

Rẻ, mới? Th: Nồi cứ riềng Vung ta!*

Mo hay mửa dơ nh, hi hể xả.

 

Vừa yn ả lại đi tm Hoa lạ

Bnh Đc gần ăn ớn, đc Bnh xa!

Gnh Đc Bần khng kh, chỉ khống kha.

Tm Hoa  mới lại va vo ma Hới!

 

Thn ky v*, gi, nhơ, mơ vời vợi:

Lại trở về với vợ đợi, con trng

Thề thi khng đc Bnh, chỉ lm chồng

Mỹ, Hới, Đc, Mo, Mừa đ khốn mốn!

Mo hay mửa, Mẽo* hay Mừa đều trốn,

Đc, Hới, Hoa: mo hay mửa cả ra!

Lo lắng l vợ sẽ chẳng thứ tha

Tm Hoa lạ: họa la, thn rệu r!

 

Nghi, 17.11.2019

 

*Xin hiểu như danh từ ring: Mỹ, Hới, Đc, Mo, Mừa, Hoa, Vung; Dở Ngươi, Nồi

*Tục ngữ: Nồi no p vung nấy!

*Mửa: i, nn

*Riềng: xiết chặt lại

*Ky v: đồ dng để xc đất bị bể phải v lại.

Ni li cc chữ:

-Bnh Đc gần > Gnh Đc bần

-Dơ nh > gi, nhơ  

-Hi hể xả > Xi hể hả

-HOA LẠ, HỌA LA

-Hoa mới > ma Hới

-Hời vợ giả, Dở Ngươi > người dở hơi, dở dạ

-Khng kh > khống kha

-M khốn đốn > đ khốn mốn!

-M một lo  > L một Mo

-Mẽo hay Mừa > Mo hay mửa

-Rẻ, mới? Th > Thẻ mới r,

-Sm-hầm-g > Găm, hầm, s

-Trứng ba ba > Bứng? Tratra

-Vi c > ky v

*Xin hiểu như danh từ ring: Mỹ (Mỹ), Hới, Đc, Mo, Mừa, Hoa, Vung; Dở Ngươi, Nồi

*Tục ngữ: Nồi no p vung nấy!

*Mửa: i, nn

*Riềng: xiết chặt lại

*Ky v: đồ dng để xc đất bị bể phải v lại.

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

những bi thơ trước của Nga, click vo đy

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuHoi.mp3

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
CoKhongBaoGio.mp3

 


 

Phim

Phim ti liệu ( 27 pht) của hng NFSA _ c Đại Lợi ,ni về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ha ) thời chiến tranh.......!!!