bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

   

 

KẾT BẠN.

*

Trch tuyển tập THUYỀN NHN

*

i qu mến những thuyền nhn bnh dị
Nhưng kin tr với ch đấu tranh,
Bằng tm thnh khng phch lối, loanh quanh,
C bch hạnh của thập ton thiện tnh!

Nga

1-9-2013

ANH EM NH

CỘNG SẢN

*

Trch tuyển tập BIẾM THI

*

Một hai xạo, đ qu đ
Nh ngươi ba xạo, quả l phiền dn!

*

Vng đất cận bin Việt: đ Tu
Răng mi hữu nghị lm g nhau?
Anh em nh Cộng cng dng Mu
Lếu lo Ba giao* xo xạo xo.

Nga, 8-9-2013.

*Ba giao, khng bang giao > Ch Ba = Tu

 

 

CHIỀU C THN

*

Trch truyển tập BAO GIỜ EM VỀ?

*

Ngoại gi ngoy trầu trước mi nh tranh,
Diều bay trong gi, c lả ruộng xanh,
Trẻ chạy loanh quanh chn trần đ kiện,
Tru Về đầu ngỏ ng vịt bơi quanh.

Mẹ nhn tứ hướng: bao giờ con về?

Nga, 1-9-2013.

  

Bi họa nhuận sắc 14.10.2019

ĐẠO ĐỨC

*

Trch tuyển tập LẠC QUAN

*

Niết Bn, cứu rỗi, đức tin,
Thin đng, cầu nguyện? Giữ gn rất hay!
Hay hơn hết vẫn thế ny:
Tn đồ no cũng sống đầy THIỆN TM!

Nga, 1-9-2013.

TỰ DO ĐẬP LỘC

*

Trch tuyển tập EM HỌC SỬ

*

Chống lại bọn Đng Hn
Nhiều Nữ Tướng ra oai
Rước giặc vo bn Đất
Cả đảng địu trn vai.

Một x hội chủ nghĩa
Giết sạch hết nhn ti
Đu tự do, hạnh phc
M độc lập khoe hoi?

Cu so ngữ trn giấy
Cng viết cng mỏi tay!

Nga, 3.12.2019 

Tự Tại!

*

Trch tuyển tập TIẾNG NƯỚC TI

*

Thương từng tinh tiến* tri tim
Tm trạng tự tin, thư thi
Thanh tịnh tu tập, thiền tm
Tinh thần thảnh thơi, thơ thới.

Diệu Từ ( Nga),17.11.2019

*TINH TIẾN: thấu r, tiến ln, khng lầm

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 

 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3


 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

 

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3