bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

    

Thơ Nga: Tưởng niệm & Quốc Hận (phần 12): ... NHỮNG NGƯỜI LNH VNCH Đ HY SINH V DN >ĐỨC HNG gp Lửa

  

HẾT THUỐC CHỮA!

Thật sng long, tối tn bao bệnh viện
Thuốc ngoại ny, bc sĩ nọ chữa ai?
Ủy Vin kia, Thường Vụ ấy rặc loi
Cn bộ đỏ dơ hầy những bề thế!

Dn sạch sẽ (khng Mc, L chnh chẹ)
m k k b bệnh, bt b be
Xc mỏng ve, bệnh tr trệ, lặc l
Quơ bạc lẻ đi tm từng Phng Khm.

Bc sĩ Việt khng cn ai để bm
Sao phải cam tm giặc Hn đa khoa?
Chng trn qua bc sĩ giả gian t
Chẩn bệnh? Lạ! Bn thuốc ma thả cửa!

Giặc mc ti dn ngho thật đon đả:
Thng dịch vin, ph hướng dẫn phiền h
Cứ rề r, bn sổ khm c ma
Bc sĩ ngoại lm ăn thật khấm kh!

Bọn giặc lạ xm by tr lu c
Những đa khoa na n: Dược, Y, Nha
Lừa dn quen cn non dạ trong Nh
Đảng Đất Đ thật th hết thuốc chữa!

Khng gỗ đ, thanh nin chờ chi nữa?
Hết xun ny đến Tết khc di ra
Dn bn ba nui đảng thm mượt m
Đeo lon l dng Nh, nui người lạ!

Nga, 9.10.2019

 

 

SO SNH?

Nhạo bng: người đấu tranh
Sống ngay thẳng, chn thnh
Mi c g so snh
M khoe ti khn lanh?

Hoa hiếm nở ở nơi
Chọn cư tr loi dơi!
Vạn vật đều tỏa sng
Ở đu c mặt trời! 

Mi chẳng hề thương dn,
Chỉ miệng lưỡi T Tần
Với đầu c thiển cận
Thin tả trong ngu đần!

Ở đu nh sng sang
Đều tỏa cht ho quang
Hy sinh v tổ quốc
Ai ham hố bạc vng?

Nga, 4.4.2020

 

VIỆT CỘNG

Bắc thuộc lần thứ nhất
Hai B đ đấu tranh
Chỉ cần h một tiếng
Hưởng ứng su lăm 
(65) thnh!

Bắc thuộc ny thứ mấy?
Cộng đảng c mấy tay?
Ton tham quan lại,
Hưởng chức cao, lộc dy!

Nga, 4.4.2020 

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

  Canada, 29.3.2020

Thưa Qu Vị,

Nga xin knh gửi nhạc đ được phổ v trnh by từ thơ  Nga bởi qu Nhạc Sĩ:

-ANH BẰNG

-DN CHỦ CA NGUYỄN VĂN THNH

-L TRUNG DIỆU CHU

-LMST

-MAI ĐẰNG

-NGUYỄN HỮU TN

-PHIU BỒNG & NGUYỄN HỮU TN

-TRẦN QUAN LONG & NGUYỄN VĂN THNH

-TRC MINH diễn ngm

Tc giả chn thnh đa tạ cng sức đng gp chung ny của qu Ca, Nhạc Sĩ v Độc Giả.

Ring những Nhạc Sĩ v Độc Giả đ phổ nhạc v ht cho thơ Nga nhưng chưa tạo links được, tc giả xin php sẽ giới thiệu vo dịp tới.

MẤT ANH ĐM GING SINH- Anh Bằng         

http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis 

Nhm Dn Chủ Ca - Nguyễn văn Thnh

 CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!

http://www.danchuca.org/128kbps/ChiEmOiChuyenLua.mp3

http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

 CỐ GẮNG LN!

http://www.danchuca.org/128kbps/CoGangLen.mp3 (hi-speed)

 ĐỌC THƠ TIỀN NHN

http://www.danchuca.org/128kbps/DocThoTienNhan.mp3

http://www.danchuca.org

 GIỮ LỬA ANH EM ƠI

http://www.danchuca.org/128kbps/GiuLuaAnhEmOi.wma

Sent: Wed, Apr 23, 2014 9:36 pm

 KHNG RING TY NGUYN

http://www.danchuca.org/128kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3 (hi-speed)

 KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐU?

http://www.danchuca.org/128kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (hi-speed)

 MAI CHỊ VỀ

http://www.danchuca.org/128kbps/MaiChiVe.mp3  (hi-speed)

 MẬU THN, ANH NHỚ G KHNG?

 

http://www.youtube.com/watch?v=PpOqi9k3Uis  http://www.danchuca.org/128kbps/MauThanAnhNhoGiKhong.mp3 (hi-speed)

Xem PPS: Lỗ Tr Thm

MẬU THN ANH NHỚ G KHNG- NGA
 

LỖ TR THM

 

MỞ MY, MỠ MẶT

http://www.danchuca.org/128kbps/MoMayMoMat.mp3 (hi-speed)

 MƯA ĐM V 1 DẤU HỎI

http://www.danchuca.org/128kbps/MuaDemVaMotDauHoi.mp3 (hi-speed)

NẾU LẠNH QU NH ANH C CHIA?

http://www.danchuca.org/128kbps/NeuLanhQueNhaAnhCoChia.mp3 (hi-speed)

NẾU LẠNH QU NH ANH C CHIA-THƠ NGA 

THNG TƯ CN BUỒN!

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuConBuon.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThangTuConBuon.mp3 (dial-up)

THNG TƯ NY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG!

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuNayLatTrangSuSangChuong.mp3 (hi-speed)

THNG TƯ TƯỞNG NIỆM

http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (hi-speed)  

THNG TƯ TƯỞNG NIỆM-THƠ NGA-LỖ TR THM PPS

LỖ TR THM

THM 1 NỐT NHẠC (ONE MORE MUSICAL NOTE)

www.lmstflorida.com/?1018 (.mid + .gif + .pdf)                       

http://www.danchuca.org/128kbps/OneMoreMusicalNote.mp3 (hi-speed)

THƠ

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed)

THỦ PHẠM

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3 (hi-speed)

THUYỀN NHN LẠI NHỚ THUYỀN NHN

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (hi-speed)

THƯƠNG CA

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongCa.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/ThuongCa.mp3 (lo-speed)

http://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/2011/08/09/video-thuong-ca

THƯƠNG THỜI QU THƯƠNG!

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuongThoiQuaThuong.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

TRẬN TN TA VẪN CHƯA THUA

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuRoiAnh.mp3 (hi-speed)

TƯ TƯỞNG 

http://www.danchuca.org/128kbps/TuTuong.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuTuong.mp3 (lo-speed)

Video: NDT

 
Đừng Tin G Cộng Sản N

http://www.youtube.com/watch?v=f7soPRr9dRw

ƯỚC NGUYỆN

http://www.danchuca.org/128kbps/UocNguyen.mp3 (hi-speed)

V TỒ QUỐC 

http://www.danchuca.org/128kbps/ViToQuoc.mp3 (hi-speed)

VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM!

http://www.danchuca.org/128kbps/VNOiVN.mp3 (hi-speed)

V SẢN

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-speed)

X LỤA

http://www.danchuca.org/128kbps/XeLua.mp3 (hi-speed) 

Knh mời Qu Vị bấm vo links những bản nhạc để nghe DN CHỦ CA phổ thơ NGA

Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THNH ha m v trnh by

(Trch từ trang web của Dn Chủ Ca)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org 

120. Chợ Xun Mồng Ba - thơ Nga 
119. Giữ Lửa Anh Em Ơi - thơ Nga 
115. Đọc Thơ Tiền Nhn - thơ Nga

112. Bưc Lang Thang Cuối Cng - thơ Trần Minh Hải 
111. Chị Em Ơi Chuyển Lửa - thơ Nga 
109. V Sản - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
108. Mở My - Mỡ Mặt - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

105. Nhắn Người Tuổi Trẻ - thơ Thế Huy Paris (dial-up) (Hi-Speed)
104. Thuyền Nhn Lại Nhớ Thuyền Nhn - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
103. Thng Tư Cn Buồn - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed
101. Khởi Đầu, Chấm Dứt Ở Đu? - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed
99. Thu Rồi Anh - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
98. Thương Thời Qu Thương! - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed
95. Thng Tư Ny Lật Trang Sử Sang Chương - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
94. Thủ Phạm - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
93. Tư Tưởng - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

89. Thương Ca - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
88. V Tổ Quốc! - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
82. Cố Gắng Ln! - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
81. Ước Nguyện - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
73. X Lụa - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

68. One More Musical Note - thơ Nga / Thoại Lin (dial-up) (Hi-Speed
65. Mưa Đm V Một Dấu Hỏi - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)
62. Khng Ring Ty Nguyn - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

59. Việt Nam Ơi! Việt Nam!!! - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

49. Mậu Thn, Anh Nhớ G Khng? - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

38. Nếu Lạnh Qu Nh Anh C Chia? - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

32. Mai Chị Về - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

19. Thng Tư Tưởng Niệm - thơ Nga (dial-up) (Hi-Speed)

 

L Trung Diệu Chu

 CHỊ EM ƠI! GIẶC TRONG, GIẶC NGOI!

Dng nhạc & tiếng ht L TRUNG DIỆU CHU GERMANY (att đnh km)

http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VT/YN/LHCCSHTD_VT_YN_DT_ChiEmOiGiac
TrongGiacNgoai_2011JUN25.htm

Thơ Nga, nhạc L Trung Diệu Chu

Phổ nhạc 12-4-2012.

EM QU HƯƠNG

Thơ Nga,

Nhạc v trnh by: L Trung Diệu Chu (Gesendet: 11:32 Montag, 15.April 2013)

 
EmQuHương(Lơ`iThơNga_NhạcLNC_LTrDiệuChu_ĐnHTitửtạinh_VideoChau6168-F

http://www.youtube.com/watch?v=gyxM1UJPdzc

 
EmQuHương(Lơ`iThơNga_NhạcLNC_LTrDiệuChu_ĐnHTitửtạinh_VideoChau6168-F

http://www.youtube.com/watch?v=gyxM1UJPdzc&feature=youtu.be

Phổ nhạc 9-4-2012.

SAO NỠ THỜ Ơ (TNH NGHỆ SĨ)

Đn ht ti tử: Ngọc Chu

 
Sao Nỡ Thờ Ơ_LờiThơNga Nhạc_LNC_LTrungDiệuChu_VideoChau6168 F

http://www.youtube.com/watch?v=Apl08lzaEsU

Thơ Nga, nhạc v trnh by: L Trung Diệu Chu

Phổ nhạc 30-4-2013

MAI ĐẰNG: 1 bi

SỐNG V DN, CHẾT V NƯỚC!

Thơ Nga 29-8-2013

Phổ nhạc: MAI ĐẰNG (Tue, Dec 31, 2013 6:10 pm) (att đnh km)

 
Sống V Dn, Chết V Nước.

https://www.youtube.com/watch?v=e9uoKyEwkTw&feature=em-upload_owner

TRC MINH diễn ngm

CHỊ EM ƠI CHUYỀN LỬA!

 
Trc Minh - Chị Em Ơi Chuyển Lửa - Thơ Nga

http://www.youtube.com/watch?v=wTVaRjqRNuw

Thơ  Nga

Giọng Ngm: Trc Minh

Lời Dẫn Nhập : Trần Kim Bằng, m Thanh: Danny Lưu - Nicholas Trần, Prodigiwaves Studio

Hnh Ảnh: Tiết mục Vua Quang Trung Đại Ph qun Thanh được trnh diễn trong Hội chợ Xun Tn Mo 2011 tại Thnh phố Garden Grove, do:  Tổng Hội SV-HS Nam California tổ chức. 

Photographer: Nicholas Trần - Gavin Ho. Thực Hiện: Anh chị em Paltalk - Nam California

PHIU BỒNG & NGUYỄN HỮU TN

CHỈ MỘT LẦN THI

 
Chỉ Một Lần Thi - Phiu Bạc

https://www.youtube.com/watch?v=Gzpmq25csPE&list=PL2yY7l5vnochdkdgJSRgv9MfHHAOyu5Lr

NGUYỆN LNG                

http://vietnamlibrary.informe.com/viewtopic.php?t=4600&highlight=

TRẦN QUAN LONG & Nguyễn văn Thnh

 THƠ

http://www.danchuca.org/128kbps/Tho.mp3 (hi-speed)

LMST: 34 bi

 

BA OI  www.lmstflorida.com/?1155

Nga

Bờ Gic  www.lmstflorida.com/?351

-Nga

 

C Phải Ma Xun  www.lmstflorida.com/?239

-Nga

Chỉ Một Lần Thi  www.lmstflorida.com/?105

-Nga

 

Đm 30.4  www.lmstflorida.com/?935

Nga

Đn Tn Nin   www.lmstflorida.com/?1487

-Nga

Đng Nghĩa Trở Về  www.lmstflorida.com/?531

-Nga

 

 

Gom Từ L a, Ươm Mầm Cho Xanh  www.lmstflorida.com/?694

-Nga

Hẹn H Nhiu Kh - Complicated Vow! Nga

   www.lmstflorida.com/?261    

www.trinhnu.net/nhac/?6588

 

Hỏi Tm  www.lmstflorida.com/?775

-Nga

Hướng-Đạo Quốc-Gia  www.lmstflorida.com/?367

-Nga

Kẻ Mua Người Bn  www.lmstflorida.com/?1165  

Nga

 

Khấn Trời Được Chết Bn Nhau  www.lmstflorida.com/?124

-Nga

Lm Thơ Cho Nh  www.lmstflorida.com/?344

-Nga

Lời Nguyện Năm Xưa  www.lmstflorida.com/?104

-Nga

 M Ơi! Con Thương Lắm!  www.lmstflorida.com/?767

-Nga

Mũ Đỏ  www.lmstflorida.com/?718

-Nga

 Nắng Thu  www.lmstflorida.com/?419

-Nga

Người Lnh Thời Chiến  www.lmstflorida.com/?299

-Nga

Ngược Gi  www.lmstflorida.com/?308

-Nga

01-Si Con - The Cubs        

Thơ  PhanNguyễn VinhNga, Nhạc LMST (28.07.07)

www.lmstflorida.com   www.lmstflorida.com/?369    

 Tn Mo Cứu Nước, Cứu Dn  www.lmstflorida.com/?1303

Nga

Thm Một Nốt Nhạc  www.lmstflorida.com/?1018

Nga

Thương Thời Thương  www.lmstflorida.com/?324

-Nga

Thuyền Nhn  www.lmstflorida.com/?958

Nga

Thuyền Nhn Ơi! Thuyền Nhn!  www.lmstflorida.com/?307

-Nga

Tiếng Việt  www.lmstflorida.com/?570

-Nga

Trường Đồ Tri M Lực!  www.lmstflorida.com/?371

-Nga

 Tứ Tuyệt Tha Hương  www.lmstflorida.com/?277

-Nga

Từ Giọt Mực Rơi  www.lmstflorida.com/?551

-Nga

Vng Thu, Sầu Len  www.lmstflorida.com/?773

 

 

-Nga

 

Knh gởi: Nữ Sĩ Nga,

Hng năm, cuộc chuyển lửa mạnh nhất của Nữ Sĩ Nga thường vo Ma Quốc Hận, Thng Tư Đen!

Năm nay, Đức Hng xin gp vi ngọn lửa trong b đuốc của Nữ Sĩ Nga!

 

BA MƯƠI THNG TƯ!

Ba Mươi Thng Tư: ti gh sng lăm lăm nghnh địch
Tự nhủ thầm: vin đạn cn lại sẽ nhắm đng mng tang!
Nhn chung quanh bỗng sao im tĩnh mịch
Sng Bnh Dương biến mất chốn Sa Trng?

Ba Mươi Thng Tư: cả Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu ứng chiến
Thầy Tr qun ăn, bỏ ngủ, hốc hc, ưu tư
Ở tuyến no cũng nghe radio vang tiếng
Theo di từng mảnh tin, d tim đ mệt nhừ!

Ba Mươi Thng Tư: bỗng nhin qun ta r sng
Bỏ chiến ho chạy lang thang khng biết đi đu?
Tưởng Tổng Thống Dương Văn Minh khng hề nao nng
C ai ngờ lại hất tổ quốc xuống vực su!

Ba Mươi Thng Tư: lời đầu hng khng điều kiện
Pht ra từ chiếc my lủng lẳng trn vai sng Binh Nh
Tinh thần chiến đấu đang hăng bỗng dưng ngừng tiến
Nhưng Anh khng bung sng! Vẫn cng đồng đội bước đi!

Ba Mươi Thng Tư: người Hạ Sĩ Quan Ti Chnh
Chạy vc theo bao bố nặng Tiền Lương
Mặt bng hong, tay run run nắm chặt, miệng cầu Trời, Phật, Thnh
Khng biết nhận ra ai để giao lnh? Cn đang chạy trn đường

Ba Mươi Thng Tư: vị Trung T Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu khng hề bỏ chạy
ng đứng giữa đường lm Tuyến Phng Thủ hin ngang
Nghĩ về ng: tm hồn ti knh ngưỡng, tự ho, rực chy
Hiểu thấu thế no gọi l nh Vinh Quang!

Ba Mươi Thng Tư: ti nhn thấy im lm hng đon Xe Bọc Thp
Đến st gần, bỗng giật mnh thấy r xc Anh, Em
Đều tự st! Khng c Qun Sử no ghi chp
Những hy sinh tận cng, kin cường chiến đấu ngy đm!

 Ba Mươi Thng Tư: Thang Tự Do ở Si Gn lịch sử
Những con người liều chết thot ra đi.
Hng chục trực thăng gầm gừ v mệt ứ
Xt xa nhn nc: bốc đi, m nhớ đến tiếng Quan Họ Ba V!

Ba Mươi Thng Tư: Cộng Qun vẫn khng qun lường gạt
Hng đon Sĩ Quan đi Học tập chỉ mười ngy! 
Rồi bao năm dầm mnh trong khổ sai, đi kht, nắng thiu, mưa tạt
Căm hờn hiểu được mưu Quỷ Đỏ hại Người Ngay!

Ba Mươi Thng Tư: Quản Gio cười ngạo nghễ:
Cải tạo g cc Anh? Thực chất l đi t
Động Tc Giả! Bọn ta phải lm như thế
Th mới mong Cch Mạng sẽ mi mi thin thu!

Ba Mươi Thng Tư : bao Chiến Sĩ Quốc Gia bị lưu đầy trong rừng su, ni thẳm
Thung lũng ở Hong Lin Sơn: sốt c tnh. chết xanh mi
Trong nhn gian vng ấy c con trẻ ca rằng :
Thương nhau cho thịt, cho xi
Ght nhau đưa tới Mai Ci, Hạ Ho

Từng đon Bộ Xương Đi Kht Biết Đi chập choạng tm suối tắm
Vẫn để mắt nhn xem c nhi, rắn đang tri?

Ba Mươi Thng Tư: nhiều Mồ Chiến Sĩ Quốc Gia khng Bia Mộ
Vất vả bao nhiu cho cc Hiếu Tử sau ny
Phải luồn lụy, gian lao vượt ni rừng, ton đi bộ
Mới tm được hi cốt cha, m khc. Oan khuất ngất từng my!

Ba Mươi Thng Tư: ti lm tu vượt biển
Th chết trong ging bo cn hơn sống với c quỷ đội lốt người
Mũi C Dom, Tc Rng hay ngay cả Ghe Chi th thiển
Cũng săn tay cho chống, quyết ch vt biển khơi!

Ba Mươi Thng Tư: hơn su trăm năm mươi ngn người chết (650.000)
Hồn thc oan vẫn vật vờ hiện trn bọt sng biển, lẫn trong bng
Cho đến by giờ cuộc Bỏ Phiếu Bằng Chn vẫn chưa hết
Khng bao giờ chọn lũ Cộng Sản Tam V!

Ba Mươi Thng Tư: Đầu Lnh Việt Cộng ngy đm than thở
Quan Thầy Trung Cộng chọn cch Tm Thực Ăn Dần
Họa Mất Nước biết lm sao xoay xở?
Thi đnh phận lm 
Thi Th Chăn Dn!

Ba Mươi Thng Tư: khng đủ lm cho dn Nam thức tỉnh?
Bao sai lầm đ khiến nước mất, nh tan,
Bao Lnh Tụ khng cn được người dn tn knh!
Tin Trch Kỷ, Hậu Trch Nhn mới mong trổi dậy giữa đống tro tn!

Ba Mươi Thng Tư: niềm đau thương v tận
Khng giấy mực no tả được hết Mối Hận Su
Của Một Khối Kiu Hng nhưng lận đận
Sẽ tm được Bến Vinh Quang cho chỗ đậu của con tu!

Ba Mươi Thng Tư: luận Anh Hng chớ dựa vo Thắng Bại
Từ ngn xưa d t, nhỏ, nhưng Ni Giao Chỉ vẫn quật cường!
Nay, dn số, lực lượng Quốc Gia ngy cng tăng vĩ đại
Quyết tiu diệt Tư Bản Đỏ, Độc Đảng, Độc Ti Cộng Sản! 
Lịch Sử sẽ phải sang Chương!

Đức Hng

Sydney, c Chu, 01/04/2020

 

TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI LNH VNCH Đ HY SINH V DN

*

Đa tạ tc giả những bi BT K CHIẾN TRƯỜNG VNCH lun vinh danh đồng đội đ nằm xuống v qu hương.

*

Mến gửi Thanh Nin, Sinh Vin, Học Sinh quốc nội, để cc em hiểu r QUN LỰC VNCH đ chiến đấu v dn, trong khi tướng t Việt Cộng đ chẳng lm được g để bảo vệ tổ quốc v đồng bo trong 45 năm qua.

*

Bao nhiu l chiến tch
Nhắc Tn Cảnh, Ty Ninh
i Bnh Long, Chương Thiện
Anh đ từng hy sinh!

Kia Tiểu Đon tc chiế
Đnh trực diện khắp nơi,
Nọ Đại Đội trinh st
Lưu danh thơm mun đời!

Đ khiến giặc đin đảo:
Ơn tiền st Pho Binh
Cng Nghĩa Qun thm bo;
Khng Qun, Bộ Binh

Những nhn cch sĩ kh
Chết đường bệ, oai nghi
Dũng cảm v tận tụy
Chịu lỡ tuổi xun th!

Bộ Tư Lệnh Qun Viện
Giữ trật tự, trị an
Cng Cng Binh Kiến Tạo,
Người lnh Địa Phương Qun

 Những trận chiến: Quảng Tn,
Chuyện Chiến Dịch Hạ Lo,
Lam Sơn Bảy-Mười Chn (719)
Đều được đnh gi cao!

 Kia Cảnh St D Chiến,
Nọ Biệt Khu Thủ Đ,
Cng Qun Vận, Thiết Gip
Biết bao nhiu cam go!

 V bảo vệ đồng đội
Bao xc tung ln trời
Thn người như cột khi
Knh cả đời Anh ơi!

 Kỵ Binh, Cảnh St
Qun Nhạc trợ hng binh
i Kontum, Bnh Gi
Lẫy lừng những địa danh!

 Từ A Chu, A Lưới
Đến Quảng Trị, Đng H
An Lộc, Huế, Đồng Hới
Đều vang lừng hng ca!

 Anh dnh hết tm huyết:
Chạm địch vng tam bin,
Giữ Quảng Trị, Đồng Thp,
Di tản vng cao nguyn!

 
Knh Cng Binh Chiến Đấu;
Thương Qun Cảnh, Hải Qun
Kể hoi vẫn khng hết
Cng của cả Lục Qun!

Gi vần thơ thương tiếc
Lng knh trọng qu Anh
Đ v dn, v Nước,
Đẹp bao bước qun hnh!

 Ngy Đại Tang dn tộc
Hoa, tri, bi Ngũ Ngn
Chc qu Anh yn giấc:
Dng cu kinh ru hồn
Thơm nn nhang tưởng niệm!

Nga, 4.4.2020

 

THẮP HƯƠNG NGY GIỖ BẠN

Sống kn đo người bạn hiền ngoan đạo
Thuộc lu lu bao tục ngữ, ca dao
Chẳng ồn o xu nịnh kẻ to lao
Chuyện gia đạo ngoi trong lo chu đo.

 Thch Hướng Đạo, gp cng lao, xng xo
Bạn thm giao lun hiệp, tm đầu
Nhắc nhở nhau yu tổ quốc, đồng bo
Chạy đn đo chia ngọt ngo trưởng lo.

 Tuy nhn hậu nhưng khng hề chao đảo!
Tết năm no cũng gp gạo Thương Binh,
Gửi hương hoa trng tu mộ an bnh
Qu hậu hĩnh tri n bao người Lnh.

 Tm an định, bạn lung linh đng knh
Vng nhn sinh bạn thi: tnh, thưa, trnh
Hy an bnh, vui hưởng Php Hoa Kinh
Đ nhập định, tu hnh v tr tụng.

Nga, 10.10.2019

*Kinh Php Hoa: 1 trong những bộ kinh lớn của Phật gio, thường được tr tụng hng ngy, tổng hợp những tư tưởng cốt tủy của Bt Nh, Hoa Nghim, Duy Ma (Ai ai cũng c Phật tnh v ai cũng c khả năng thnh Phật). Kinh c gi trị về tm thức hướng thiện, hướng thượng của mọi chng sanh trn con đường thực hnh Bồ Tt hạnh.

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3