bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

****

    

TRI N QL VNCH phần 24-HƯƠNG MI CN LƯU: thơ Nghi >>GIỚI THIỆU: tem, bi vở & huy hiệu VNCH: Khng Qun, Thiết Gip, Nhảy D, Pho Binh...

 

 

Nghi chn thnh cm ơn

Qu Độc Giả vẫn m thầm tiếp tay CHUYỀN LỬA!

VỢ LNH M ANH!

*

Knh tặng những người vợ lnh VNCH vẫn lun st cnh cng chồng gp lửa.

*

Đn ng giữ lửa hang cng*
Đần ng ng hẻm: khng khng ăn chơi.

*

Thương Anh sng chi v đời,
Nhường ai chuốc rượu-x-hơi, tối m.
Ng khng lửa, hẻm m u
Hang bừng lửa, đố kẻ th xm lăng!

Đuốc Thing chuyền lửa sing năng
Lnh gi cn lắm ti năng chưa dng
(Khi xưa ti tr, trẻ trung
Thin Thần St Cộng ho hng hơn ai.)

Xin anh tận sức, ch trai
Từng vo lửa đạn miệt mi v dn
Đấu tranh, xy dựng chỗ cần
C em khch lệ tinh thần ngy đm.

Nghi, 15.6.2020

*Hang cng: trong bi m chỉ qu hương đang trong tay bọn Việt Cộng, bị bưng bt khng lối thot.

 

ANH LM TON

*

Tặng những phi cng QL VNCH lập gia đnh muộn v anh chị T.H.

*

Đ đợi đến đầu bạc
M em cn ở đu
Chưa chịu về lm du?
Thương anh ton tnh trật!

Bận thị st mặt trận
Hay triển khai hnh qun?
Em cần mấy phi tuần*
Đn rước về chung sống?

Trong đợi chờ mn mỏi
Anh chuyển lửa miệt mi
Chẳng cần biết tương lai
Học ton hoi chưa giỏi!

Anh biết em vẫn đợi
Bao nhiu năm trun chuyn,
Vượt nhục nh, muộn phiền
Chỉ v yu lnh chiến.

Hy đương đầu thử thch
Sinh tử rất mỏng manh
Mnh cng nhau đồng hnh
Gnh việc chung b tnh.

Nghi, 15.6.2020

yngacalgary@aol.com

PHI TUẦN: section: một phi tuần của Khng lực Việt Nam Cộng Ha gồm từ 2 đến 3 phi cơ do một sĩ quan chỉ huy.

 

 

Nga GIỚI THIỆU: 

BI ĐỌC THM:

PHI CNG KHU TRỤC

https://vnchtoday.blogspot.com/2014/02/phi-cong-khu-truc.html

THIẾT GIP KỴ BINH

https://linhvnch.wordpress.com/thiet-giap-ky-binh-vnch/

ĐẠC SAN KỴ BINH

http://thietgiapbinhvnch.com/dacsankb.php

https://www.youtube.com/watch?v=YHXX79f0Giw

http://batkhuat.net/tl-qp-ch-hh-qlvnch.htm

https://qlvnch.wordpress.com/2013/05/13/quan-su-thiet-giap-ky-binh/

Knh  mời qu Trưởng Hướng Đạo xem tem VNCH:

https://khoa28tvbqgvn.com/tem-thu-vnch/

https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/khong-ro-tac-gia/bo-suu-tap-tem-viet-nam-cong-hoa-1951-1975

http://www.vietnamconghoa.us/hinhanh.htm

https://son-trung.blogspot.com/2012/02/tem-viet-nam-cong-hoa.html

http://www.phaobinhvnch.org/

Thủy qun lục chiếnQun lực Việt Nam Cộng ha

https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/14/binh-chung-thuy-quan-luc-chien-qlvnch/

http://www.tqlcvn.org/chiensu/cs-bc-tqlc-vn.htm

http://www.tqlcvn.org/thovan/index.htm

https://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtqlc/ndwdc_st_hhqlvnch_hhtqlc_2017MAY06.htm

https://caybut2.blogspot.com/2018/02/le-hang-minh-trau-ien-truong-va-thuy.html

https://sites.google.com/site/cqnucchau/l-on-147-thy-qun-lc-chin

http://tqlcvn.org/chiensu/cs-td2-tran-cothanh-72.htm

https://viteuu.blogspot.com/2013/05/thuy-quan-luc-chien-kich-chien-voi-cong.html

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/chien-doan-a-thuy-quan-luc-chien-tran-danh-phung-du-mu-xanh-hoang-tich-thong/

https://vnchtoday.blogspot.com/2014/10/trau-ien-va-co-van-mymuon-van-phai-noi.html

http://batkhuat.net/van-lucluong-dacnhiem-thuybo-hq-vnch.htm

**

Gia Đnh Mũ Đỏ Việt Nam Vng Thủ đ Hoa Thịnh Đốn v Phụ Cận 

với những HUY HIỆU của QL VNCH được sưu tầm rất cng phu:

http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhkq/ndwdc_st_hhqlvnch_hhkqvnch_
2013JUL02.htm#HHKQ

http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhkq/ndwdc_st_hhqlvnch_hhkqvnch_2013JUL02.htm

http://nhayduwdc.org/index.htm

http://www.nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtg/ndwdc_st_hhqlvnch_hhbctg_2013SEP02.htm

 xem  thm:

Ph Hiệu, Huy Hiệu, Huy Chương Qun Lực Việt Nam Cộng Ha/by  Michael Do

Chn thnh cm ơn:

Anh NAM PHONG, trang web VIỆT NAM VĂN HIẾN 

đ lưu trữ thơ văn của Nga trn trang:

http://www.vietnamvanhien.org/YNga.html

v xin trn trọng giới thiệu đến qu Độc Giả năm chu trang web: 

http://www.vietnamvanhien.org

http://www.vietnamvanhien.info

http://www.vietnamvanhien.org/index.html

Tập 1: 128 bi thơ, văn, nhạc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga1.pdf

Tập 2: 134 bi thơ, văn, nhạc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap2.pdf

Trch tuyển tập CHNG & NNG-C GI VIỆT

http://www.vietnamvanhien.org/YNgaTuyenTap.pdf

Tập 3: 135 bi thơ, văn, nhạc

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga3.pdf

Thơ văn Nga - Nghi  (Tập 4 - 198 bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga4.pdf

Thơ  văn Nga (Tập 5 - 108 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap5.pdf

Thơ Nga (Tập 6 - 126 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga6.pdf

Thơ Nga (Tập 7 - 74 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgatap7.pdf

Truyện ngắn: DẠY CON

http://www.vietnamvanhien.org/DayCon.pdf

Thơ Nga (Tập 8 - 104 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgaTap8.pdf

Thơ Nga (Tập 9 - 144 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga9.pdf

Thơ Nga (Tập 10 - 71 Bi)

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNga10.pdf

5 bi thơ Xun

http://www.vietnamvanhien.org/NamBaiThoXuan.pdf

Khai bt đầu xun

http://www.vietnamvanhien.org/KhaiButDauXuan.pdf

DỊCH WUHAN

http://www.vietnamvanhien.org/DichVuHan.pdf

VĂN HỌC NGUỒN CỘI

https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/2018/06/19/doc-tho-y-nga/

http://www.vietnamvanhien.org/DocThoYNga.pdf

http://www.vietnamvanhien.org/ThoYNgatap7.pdf

Thư Mục

STT

Đề Ti (bấm vo đề ti đọc tiếp)

Tc Giả

1

Thơ Nga  ( Tập 1 - 128 bi)

Nga

2

Thơ Nga - Nghi ( Tập 2  - 134 bi)

Nga

3

Nga Tuyển Tập - Chng & Nng

Nga

4

Thơ Nga ( Tập 3 -135 bi)

Nga

5

Thơ Nga - Nghi  (Tập 4 - 198 bi)

Nga & Nghi

6

Thơ Nga - [Tập 5 - 108 Bi]

Nga

7

Thơ Nga - [Tập 6 - 126 Bi]

Nga

8

Đọc Thơ  Nga

Nguyễn Hữu Luyện

9

Thơ Nga - [Tập 7 -  74 Bi]

Nga

10

Dạy Con (Truyện Ngắn)

Nga

11

Thơ Nga - Nghi  [Tập 8 - 104 Bi]

Nga - Nghi

12

Năm Bi Thơ Xun

Nga

13

Khai Bt Đầu Xun [ 4 Bi]

Nga

14

Dịch Vũ Hn

Nga

15

Thơ Nga -[Tập 9 - 144 Bi]

Nga

16

Thơ Nga  [Tập 10 - 71 Bi]

Nga

TỔNG CỘNG: 1248 sng tc

---------------------------------------------

TRANG FACEBOOK CỦA  NGHI:

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

HƯƠNG MI CN LƯU

*

Knh tặng qu Ga Phụ Thiết Gip Binh QL VNCH thờ chồng v nui con nn người.

*

Tặng em một đa hồng thơm
C nghe lạ lẫm tay cầm lưu hương?
Hương hoa thơm cả phố phường
Như ban n, thưởng yu thương ẩn tng.

Cm ơn hương tỏa dịu dng
Tri tim phản ứng: rộn rng nhịp tim
Hậu phương được hưởng ấm m
Chiến Binh t tc qua đm s g.
Cha em từng giỏi chỉ huy
Tha hồ anh kể binh kỳ Bnh Long.

Thương em, hoa bứng về trồng
Cụm hồng Đ Lạt hương nồng, mượt nhung.
Hy chờ phn quyết cuối cng
Cha cho, Mẹ chịu: vui chung đi mnh
Php sau được cưới vẹn tnh
Bạn b Thiết Gip, Kỵ Binh đầy nh!

i chao sao lạ qu ka!
Sao mơ trở lại thời chưa lấy chồng?
Mấy mươi năm mỏi mn trng
(Từ anh mất tch, cn bồng con thơ).
By giờ bn chu dại khờ
B cn nằm mộng, ai ngờ gặp ng?
i! Anh từng rạng chiến cng
Nơi no c nhớ em khng hỡi chng?

Nghi, 15.6.2020

BI ĐỌC THM:

THIẾT GIP KỴ BINH

https://linhvnch.wordpress.com/thiet-giap-ky-binh-vnch/

ĐẠC SAN KỴ BINH

http://thietgiapbinhvnch.com/dacsankb.php

https://www.youtube.com/watch?v=YHXX79f0Giw

http://batkhuat.net/tl-qp-ch-hh-qlvnch.htm


Người Lnh Kỵ Binh.

GIỚI THIỆU trang web Gia Đnh Mũ Đỏ Việt Nam Vng Thủ đ Hoa Thịnh Đốn v Phụ Cận với những HUY HIỆU của THIẾT GIP QL VNCH được sưu tầm rất cng phu:

http://www.nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtg/ndwdc_st_hhqlvnch_hhbctg_2013SEP02.htm

https://qlvnch.wordpress.com/2013/05/13/quan-su-thiet-giap-ky-binh/

 

Knh  mời qu Trưởng Hướng Đạo xem tem VNCH:

https://khoa28tvbqgvn.com/tem-thu-vnch/

https://sites.google.com/site/namkyluctinhorg/tac-gia-tac-pham/
khong-ro-tac-gia/bo-suu-tap-tem-viet-nam-cong-hoa-1951-1975

http://www.vietnamconghoa.us/hinhanh.htm

https://son-trung.blogspot.com/2012/02/tem-viet-nam-cong-hoa.html

CHẴN CHI RỒI!

*

Knh chia sẻ với những người vợ lnh VNCH chung tnh v chị T.

*

Mượt m diễn giải chữ yu
Ai đem hoa tặng, thơ kiu: si tnh!
C cười người qu tự khinh:

-Thưa ng, ti đ c Mnh-của-ti,
Chu con một chục đủ rồi
Thm ai cũng lẻ. Chẵn chi vui hơn!

Kể từ tan tc, c đơn
Chồng ti m nỗi on hờn mất Qu
Sng bung, tun lệnh no nề
Tim đau người lnh ủ nhục hnh.

 Sĩ quan tiền st Pho Binh
Bao nhiu thnh tch tận tnh gp tm.
Tai quen sấm st* ro gầm
Chiến trường: thnh gic thẩm m cn ti.

 Mậu Thn từng đnh rất oai
Ma h đỏ lửa hnh hi trọng thương
Vẫn quay trở lại chiến trường
Đến ngy mất Nước nhiễu nhương cơ đồ.

C đu nị ngộ hm hồ
Vừa thin tả, lại nhi nh lắm tr
Lưng khom, cm rm co ro
Lấy chi snh với m so người hng?

Nghi, 15.6.2020

*SẤM ST: khẩu hiệu của Pho Binh QL VNCH

BI ĐỌC THM: http://www.phaobinhvnch.org/

KẺ NHỚ  HOI, NGƯỜI ĐNG TR

*

Knh tặng người lnh THỦY QUN LỤC CHIẾN QL VNCH.

*

-Bng khung em tự hỏi mnh
Say thơ chếnh chong, say tnh ra sao?
Tuổi hai mươi đ vẫy cho
Bảy mươi, chẳng nhớ ngọt ngo thế nao?

-Ngy xưa anh thch th tho
Thều tho răng rụng, nay go, hy nghe:

 Si anh trồng, rễ trn trề
Em ch cổ thụ bứng về ngắm ring.
By giờ cng quả cha chiền
Em khng thm ng, v duyn mất rồi!

 Nhắc g năm thng đ tri
Cho anh đm ngủ bồi hồi nhớ xưa?
Thời Non Sng gọi, đ thưa
Ln đường nhập ngũ cho vừa ch ta!

 (Thời m dn chẳng bị lừa

Sang Min xm lấn dy dưa ngụy t)
Thời Tru Đin* chẳng hc bừa
Đnh đu đẹp đ! Lun ha lng dn.

 Chinh Nam, dẹp Bắc Sng Thần
Mn chn quyết tiến bao lần dấn thn,
Chiến binh quyết tử đ thuần
Lừng danh Cọp Biển * ngng chn, bất cần.
Gian nguy trận mạc, phong trần                    
Vẫn lun chấp nhận gp phần bn ba.

Thưa em rằng, chẳng răng thừa
Vẫn thương như thuở xng pha năm no:
Chiến y dẫu nhuộm mu đo
Nụ cười vẫn nhớ thương trao, nn sầu.

 Ngọt ngo như thế l bao?
Sao mau đng tr? Xin cho thua em!

Nghi, 15.6.2020

Theo: https://caybut2.blogspot.com/2018/02/le-hang-minh-trau-ien-truong-va-thuy.html th: Danh xưng Tru in được Bộ Tư Lệnh TQLC chấp thuận, biểu tượng cho sự Cảm Tử, Hy Sinh v Dũng MnhTru in chỉ biết hc tới hăng v xung phong đnh Cộng.

*THỦY QUN LỤC CHIẾN QL VNCH với: -Khẩu hiệu: Chinh Nam, dẹp Bắc; Quyết tiến, quyết tử! & -Tn khc của THỦY QUN LỤC CHIẾN QL VNCH: Cọp Biển, Sng Thần.

BI ĐỌC THM

 

Thủy qun lục chiếnQun lực Việt Nam Cộng ha

https://dongsongcu.wordpress.com/2016/05/14/binh-chung-thuy-quan-luc-chien-qlvnch/

http://www.tqlcvn.org/chiensu/cs-bc-tqlc-vn.htm

http://www.tqlcvn.org/thovan/index.htm

https://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtqlc/ndwdc_st_hhqlvnch_hhtqlc_2017MAY06.htm

https://caybut2.blogspot.com/2018/02/le-hang-minh-trau-ien-truong-va-thuy.html

https://sites.google.com/site/cqnucchau/l-on-147-thy-qun-lc-chin

http://tqlcvn.org/chiensu/cs-td2-tran-cothanh-72.htm

https://viteuu.blogspot.com/2013/05/thuy-quan-luc-chien-kich-chien-voi-cong.html

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/chien-doan-a-thuy-quan-luc-
chien-tran-danh-phung-du-mu-xanh-hoang-tich-thong/

https://vnchtoday.blogspot.com/2014/10/trau-ien-va-co-van-mymuon-van-phai-noi.html

http://batkhuat.net/van-lucluong-dacnhiem-thuybo-hq-vnch.htm

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3