bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

Hy ủng hộ tổng thống Donald Trump https://viet4trump2020.blogspot.com/

Video- BẦU CHO TỔNG THỐNG DONALD TRUMP/Nhạc v lời: Hong Tường

****

    

Biếm thi Nga (phần 2): CẶP TO? CO TẬP! >Thơ đề tặng, trnh by: HUY LINH, NGUYỄN SEN, NGUYỄN HỮU NHẬT

                                                            

CẢI THIỆN, TCH C:

CN BỘ C BẠN!

Phong b: chạy chức, hợp đồng
Hoa hồng? Bng cất! Bất cng đại ti!
Lương thu khai thật? Thật khai!
Đầu tư, bồi dưỡng? Cn đai hột xon.

Chạy quyền? Tham nhũng xếp hng
Thi đua chạy việc? Xnh xang bạc tiền!
Lộng hnh cấp dưới, cấp trn
Bi trơn hối lộ? Uy quyền kiểu ăn:

Ăn nguyn, bớt xn nhập nhằng,
Ăn trn, ăn bẩn, lương tăng di di.
Tăng luơng, thưởng xếp hoi hoi
Ton đồng ch cả! Ra oai đống ch.

Bao nhiu lương lậu kể chi
Chỉ đồng lương thật đủ uy xy nh?
Quỷ chung*? Trch thưởng đảng ta.
Thi đua ăn chận mới ra đại đồng!

Cn bộ ton c Bạn Hồng*!

Nga, 28-9-2013.

*Chữ đậm: ni li & biếm.

* Cải thiện: chữ của vc > tm thm cho bữa ăn.

*Quỹ Chung: quỹ chung của nhn vin

*Bạn Hồng = đảng vin. 

 

TON ĐẢNG LN ĐỒNG.

Giết dn v tội,
Tăng thm hận th
Kẻ th l l
Ai tha thứ đảng?

*

Thầy Mo x bn bn thờ Ma X*
Miệng dương gian tn pht chuyện thin đng*
By giối gian, quờ quạng, miệng hunh hoang
Đ gn, dở cn gỡ, dn, ht hiếc.

Đảng mi miết nhắn, răn đe, mắng nhiếc
Dng t quyền ht xiệc, diễn lin min
By oan khin ln bn tiệc, tuyn truyền
liệt! Cực! Dn ti ka: lực kiệt!

Đảng biết giật, một kỳ cng bất diệt!

Nga, 28-3-2013.

*Những chữ in đậm: ni li

*Thin đường của x hội chủ nghĩa. 

GIAO LƯU VĂN HA?

HAO GI LĂN, DU*!

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều?
Diệt! Van kiệt giọngKiệt Diều Đứt Dy!
Dứt đy, dẹp đ! Chng my
Hết cn đường sống, hết by giao lưu!

Giao lưu văn ha nai, cừu
Tiếp tay giặc đỏ trơn tru lọc lừa
Lăn trn, du lịch, ba hoa,
Lăn, cho, du h: kẻ ra, người vo!

Nga, 22-5-2014

*Chữ đậmni li v biếm

Giao lưu văn ha > hao gi lăn du

SỰ Đ RỒI?

X HỘI XỔI, HẠ!
Hết nhượng bộ ny, lắm Bộ: nhượng khc
Con chu Karl Max sao m r ngu?
Hữu nghị anh em trở thnh kẻ th
Chủ nghĩa Xổi, Hạ đại đồng ăn cướp!

Nga,     8-9-2013.

*Bộ no của đảng csVN cũng đều bị Tu Cộng mua chuộc cả

*Chũ nghĩa x hội >  ni li: Xổi, Hạ = từ thượng tầng đến hạ tầng kiến trc đều như 1 thứ ăn xổi v hạ thấp nhn phẩm con người xuống tận đy vực của sa đọa v đi ngho. 

 

TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH, TIẾN

VỮNG CHẾT!
Khẩn trương
 đi ngủ chốn nao?
Khưỡng chn chi nhủi, nơi no trốn chui?
Tại sao giặc tiến, đảng li
Bung xui từ độ ha gii Việt gian?

Khẩn trương ton giống khưỡng chn!

Nga, 23-5-2014

*Chữ đậmni li v biếm.

CẶP TO CO TẬP

Cặp To? Co Tập!
Kỳ ny đại hội nước ti
Cặp da đội hại tước ni cặp thường
Lương đền, khoe cặp, tn dương
Vương tn, gian tướng ln đường ph trương?

 Tha hồ vương giả tn vương
Vươn vươn, tn tn chnh trường mỵ dn
Cặp to, o mớibt thần
Giận mi chẳng c tinh thần tập co.

 Thn tnh? i mu, dn lo
Giận mi thần Bt hẹn h k chi?
Họ HN h hẹn lễ nghi
Nghỉ L*, ph Hn, 
quốc kỳ thm sao?
Nghĩ, l, chi, k ồn o
Việt h, Tu phntn no lo dn?

 No tn co Tập, c lần;
No tn ới mu tnh thn
* Cần l
Tha hồ ph hội ngao du
Cặp to m ngủ mập đ la.

 Thm sao, o mới mượt m
Ngy thơ, lu c? Hồ tha, lo g!

Nga, 10.10.2020

*Chữ đậm: biếm v ni li.
*Lương đền: cặp da, o vest, bt kim loại đều đặt may v mua từ Tu Cộng bằng tiền thuế của dn để tặng khng cho đảng vin đi dự đại hội đảng (trong khi trẻ em đi phải mt rc m ăn).
*Biếm > vương tn: con nh qu tộc đảng.
*Vươn: gin thẳng gn cốt ra, tn: tn gẫu.
*Nghỉ (dấu hỏi) L: bỏ L Nin; *Nghĩ, l (dấu ng): nghĩ ngợi, l lếch.
*Co Tập: co ro trước TẬP CẬN BNH.
*Ới mu tnh thn: gy cảnh mu đổ trong Nh.

 

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3