bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 Trần Mai C/youtube

Phim ti liệu: Nghiền nt nước Mỹ - Agenda: Grinding American Down/video

 

****

 

Thơ Valentine Nghi (phần 2) >Tranh, tranh thơ: VI VI, BẢO TRM

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/WithB-LCfY0XMPy1StGdIZe1vzjwU43IK_9wqr3-fyA5ExoJS2a22MRrAYCIAYJT4eyUgBOqj2yLCg4wB-sv2baiSVB6riKyfUQCVNXPVtozy9o=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50941038548_9dec65270f_o.png 

TH PHI Đ?

CH EM TH CI Đ!

-Th phđ! Ko khng xương tan nt

Mn nht g cũng tnh nghĩa phu th.

 

-Th ci đ! No đu em chết nht!
Anh m
p ph, chy đu thot? Kh gh!
Em
m yếu, anh nng n đng n
Ai b
o anh tp th dc c ch
Theo b
n b m cơ thể trn xoe?
Sing t
p luyn anh cn chi ai đ.

Nghi, 26-7-2013.

*Ni li: Th đ/Th đ 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/r-kXStI0UqB1hJrCZxhiESRYoKlX1yhtsrO3Boa2XBt-oei7xznZfia35A8uf_5OtO10J3SCncd4yYddKTRX1j0k8K6I-WwYVpG83FsyK8h6wv8=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50934253922_d8cabeb082_z.jpg 

THUYỀN HẠ THỦY

Lần đầu anh nắm tay em
Nghe như t o tỏ niềm bng khung
Nghe như thủy triều cao dng
Nghe như sng vỗ lng lng Thuyền Tnh.

Nghi, 23.6.2008.

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/6nQg70ccz7dLtp9hztxZiW1TmK7hRAPm58F6rFUcyXoIxgf3uwvqzC2Crg7d4yTXu6FyPC3VtmHtuAg-ZWuzFlvPd5QjLXNKf_i4t0mejI18Ee4=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50934147281_04e4ed0d32_z.jpg 

BIỂN CHIỀU ĐẸP LẮM Đ EM!

-Nắng chiều chờ tắt ka anh
Đi đu nu cht nắng hanh by giờ?

- đy! Ta hy cng ch!
Ch
thm cht xu, trn b hong hn.

Nghi, 21-9-2013.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/aHsTIIGkCpBe2-oyPGf9cyN4mW2Ge5Xb3YpwmvbJKMTJ6lM4Rt_eElB3QrKcDQsuU6iNCvp7arowyjEj6z0Dfzp8PY4UV_4CFM0DwimoVzalJic=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50933458363_5d4fd9d86f_z.jpg

NGƯỢNG

(Cho Mnh yu du.)

 

Em bi ri v lm du người l
Em th
n thng lc gi M, thưa Ba
Thm ch, c, d, d
ượng Đng ơi l!
Ng
ượng hơn cả, chiếu hoa Người chung gi.

Nghi**5.5.2008.

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/ORJyyEa0zPBn8iRQ2kYfu0cex5xjRkTCFmxorNzQAEMSROAII7R91clUC4GSd2KYM16h1LsI9LwLIunkYxLH2W0A0FV_UlQz8HnW8ysuV3Y=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7282/27519943801_7f99f756c7.jpg

HUƠNG TNH

Em chỉ muốn một nụ hn đằm thắm
Nhiều nồng nn, u yếm nghĩa phu th,
Thật vẹn ton một vị ngọt đam m,
V thơm ngt hương hoa yu vừa hi.

Nghi**17.6.2008

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

y: 'Palatino Linotype',serif; color: black; background: white"> http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3