bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai CPOWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


 

 Trần Mai C/youtube

Phim ti liệu: Nghiền nt nước Mỹ - Agenda: Grinding American Down/video

 

****

Quc Hn phn 41: NGA, A.C.La, DN CH CA, NNVT

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/LrrumG_-M34HFIUza5_IvWW_cFBEDiwLp9b9VWGnt5jbHDetssX3HQGHWLLQ3yhVvp7xwozKBqHPMokJnwIl7VcoIRd-bE5hnQBPRuEJlxgFWMM=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51114347216_5caaf3659c_o.png

 

KHNG RING TY NGUYN

http://www.danchuca.org/128kbps/KhongRiengTayNguyen.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

NHN NHƠ 

PHƯỜNG BT CHNH

Đng ăn đến tht Kobe
Khi dn ch
ết đi nm l trn lan
Tr
ưa chiều t tu c gian
Sng khuya đ
ng nhu nh vng bi thu.

Đng by bn: tht Wagyu*
Chuy
n g cũng xm tc th trơn tru
Ti
n vo lm ca kết s
B
c ra như lũ! Ngục t ai kham?

Tay Đon, Đng lm tham lam
Tay dn bi th
m, lũ lam, gng cm
M
t xu c nước chết chm
Đ
ng kia tng cm ăn gim nhn dn!

Nga, 21-9-2013.

*Wagyu: tht b ca M, ging như Kobe.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/DV0t3vYzJm6gVdaBFfMKsYC4XP9yahsSYW0tibyu4qgwtF77q-YScZUi6Zu-6IGs35OEUAEYP4PIqlmYZ11xEeLxeMWD7aMPXYSLl-HxFA=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/621/32227607153_7e94fb8970.jpg

 

NI LI:

-Tim (thy) đnh/đim tnh

-bu đến/bến đu

TING MNH NG NG

VN HƠN N, NG

 

Thức đen, thức trắng Người Mnh
Cớ sao đen đủi? Bất bnh Trắng Tinh:
Ti Xanh rnh, Trắng Bc nghinh,
Đen Thi Li, Tm Lịm, Xanh?* Xanh l!

Đỏ Lm phun lửa vng kh
Đen thui, đen thủi im re song hnh
Vắng tanh, Xm Ngắt* vo thnh
Tm nơi đng đc dn lnh thơm tho.

Xanh Lơ, Ti Mt* dặn d:
-Dẫu rằng tm ngắt, giữ cho thơm lừng!
Hi Rnh, Xấu Quắc hổng ưng:
-Ti tiền xẹp lp, thẳng tưng đủ rồi!

Uống l nh, ni khơi khơi:
-Giỏi giang, giỏi giắn, chạy thời phom phom
Bo Nho, Bẻo Nhẻo om sm:
-Nho Mềm, Mập , Ốm Nhom: rượu n!

*

Vng Kh vẫn khc: đỏ k
Vẫn  hơn nị, ngộ cận kề mới gh!

Nga, 31-7-2013.

 

*Những chữ viết hoa dng như đại danh từ: người miền Nam (viết đậm) v kẻ xm lăng (mu đỏ)

*Xanh l: mu o bo nho của bộ đội Việt Cộng khi vo cưỡng chiếm miền Nam (đa số bọn chng đều xm ngắt khi mới từ rừng vo thnh phố)

*Xanh lơ, ti mt: những chiến sĩ VNCH bị VC hnh hạ v bỏ đi trong cc trại t từ Nam ch Bắc.

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/_5yMV9_QBhbYSqSaXLphNeM1Pq7QgsCuZOqnAyQEawj0anbdTny581lLS6IKWUeYJUcq46VZ1rCwEp1fPiGI1-6rroe_a4EVbsW7a06cD2XicQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/5781/30970294305_9d5faa4848_o.jpg

Tranh v trnh by: A.C.La

 

CHNG MẶT.

Đỏ le, đỏ loẹt tay sai
Khiến dn xy xẩm mặt my
Đầy những tham quan, lại
Chỉ lo vơ vt miệt mi!

Nga, 13-10-2013.

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/bvkm2MxcCVmad-JnfxfHwErpP-G-hpekiN6RrTvWSPeMvCRjCVqo6KLvpK_CMrDuLJStaPWpcnhbgob4QucIIklJbcrEQTbBQEizCBC8uAduSw=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/3747/33001050976_dd96e94c22_o.jpg

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/nHO0HEaQQ28Wd0AodUyBNiXqOXR5I4ejyMdWvIlYLGO3F2l72ZgR9lW6Pw93gxwY7o93PyOgxg2wmOw_pf3d_VwM6i3xT2YSR-8oEpSZEos_R-g=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50186348138_9d1abc1cfa_n.jpg

NH NƯỚC TON TRỊ: NH TAN, NƯỚC MẤT!

Tập trung nh nước ton trị
Hối lộ tr, nước nhị ton
Của la, Nh tan, Nước mất
Dn đi tm chỗ thot thn.

 

X hội suy đồi đạo đức
Tuyn truyền trơ tro thắng thua.
Trẻ thơ bốn ma trần trụi,
Nh nước chẳng ai te tua!

Rước Hồ vo khoe liềm ba
Tn gio quốc doanh dựng cha
Kinh doanh bộn bề kh giả
Tu sỉ* mặc sức thi đua!

Bạc tiền đi liền thỏa thuận
Lem nhem len lỏi bạc vng,
Giặc by bao nhiu thế trận
Bấy nhiu chng thắng vẻ vang.

Ni g kinh bang tế thế
San h giặc xo tả tơi
Try tra hi tanh, tồi tệ
Dn ku đến khản cả lời.

Nga, 14.4.2021

*Tu s: S c viết du hi ca ch S NHC.

*Ni li v biếm: nh nước ton trị/tr nước nhị ton

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trang Face Book ca Nga:

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

y: 'Palatino Linotype',serif; color: black; background: white"> http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ