bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai CPOWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

 Quốc Hận (phần 46) thơ nhạc: NGA, NGUYỄN HỮU TN, HUỲNH TM HOI, NGUYỄN VĂN THNH

CT!

*

(Tặng qu Chị Em lun giữ vững lập trường Quốc Gia)

*

Tưởng mi giữ lửa đấu tranh
Ha ra m gi, tnh hanh cng người,
Thấy Hoa đẹp, chng ghẹo, cười
danh khắp chốn: chn, mười chưa ưng?

Đủ trăm chưa chắc mi ngưng
Trnh xa! Chớ c danh xưng, tự dừng!
Gươm kia rất bn, chưa chừng
Đ vung, gươm chẳng chịu ngừng da tanh.

Ở đy Hoa-i-Quốc sanh
Chưa hề c tử! Muốn lnh th king!

Nga, 19.4.2021 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/TKJfoF_fdCz4Rf8hc9-GVniM8asn33B02g15JIAXZxkzLsfnDgVAehyXpNJaRLw8dSUUlQxfLP7lhTF5rfV4SKE4mYqxS_ekspgUVa9Du1WE-A=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7856/46537099705_c28dc57ebe_z.jpg 

NGY XUI

Người ta bảo nhau king cử
Hm nay thứ Su, Mười Ba
Dặn d
: Phải cẩn thận nha!
Lm lnh, trnh xa điều dữ.

Cn ngy no xui hơn nữa?
Ba Mươi của một thng Tư
Cột đn cũng muốn... di cư
Đất nước thnh T Kn Cửa.

Cn ngy no xui hơn thế?
Thứ Tư của năm Bảy Lăm
Đếm hoi đ mấy chục năm
Chao i l cơn hưng phế!

Nga, 13.6.2003. 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/BgqAKR42bzZ_Dps0R4znfimXhJUcSlWO1RAlpwtvUVsi7j7ByczBT5hAhrjCl7V8re1MaPDuC7Kt16T-NR6d7Dy-Uu5-r3k0zW3e1aRIVoy_FQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7838/33576122988_f696dcab55_z.jpg 

30 THNG TƯ

Mỗi năm chng mỗi ăn mừng
Mỗi năm ta mỗi nhắc chừng với nhau:
Chng mừng v ăn được lu
Ta đau v xt thảm sầu của dn.

Nga, 25-5-2011.

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RxZRLs0fK80OkZTDyO6IQkRCWxV4_vbyERA6nFecPz3N0xA1_JunGABkjQWfwtanSO6uaaWqL_pJCUHJYMDtylVfJUnmNmb-YTSv3nhaVbEx_Q=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7899/32281216587_1276573919_z.jpg

THỦ PHẠM-Dn Chủ Ca phổ thơ Nga

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuPham.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/3mjKHSbVPpOIsfeUPRbJDpMnmROl4492tLAv7o2hFPTSf5YOATqSE_X65NQ1yW09cjDVywItL3Ht1a4qXSoWWim-TE4qDuScDAR27AnQf6K6RQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7860/46500016454_fe33eee090_z.jpg 

youtube "THNG TƯ LỆ A TM MU"


Thng Tư Lệ a Tm Mu

thơ HỒ TRIỀU LAM

nhạc NGUYỄN HỮU TN

youtube HUỲNH TM HOI 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/2-P9oB_uwp0_tzKsSzRXUFsSkS3FE22alfczHWWPoU4pe41l395UvUlAzrw-T3Xnl95eKoZ5LRkH2u-6EyQ_c78t1fCETNpxq-FgwuDIz9n5dQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7888/46500016514_b2a9697a26_z.jpg

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trang Face Book của Nga:

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

 

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ

 
SiGn Thuở Đ Lm Sao Qun (L Khắc Bnh)