bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai CPOWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

Thơ nhạc Quc Hn (phn 50): NGA, BO TRM, V ĐI TN, V T HN, DN CH CA

M SẢNG, V SẢN

Cng cộng sản vinh quang cng hằng sản
Của khoe khoang ti ăn cướp dễ dng,
Đem sử vng ra nhuộm đỏ bao trang,
Thi dựng tượng, đua dt vng vạn trạng.

Cng cộng sản* cng lm cn*, m sảng,
Tm ti sản chung lm gia sản ring
Đầy Tớ qun chưa xch Chủ th xiềng
Loa sang sảng chuyện Ếch ngồi đy giếng!

Nga, 23.4.2021

*Sản: ti sản

*Cn: xằng, bậy

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/K2Xza2YtI-iwD_2ogq6zOGKy1MWVLaguF4MLgDli-zvMbo-eoywjsmrrDs-ceHm4wJ-SDowyztPs9W5mAlK8btTHRyc0sh8D0T-vgdSOgzOTHDU=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51123376206_02998d0ac4_c.jpg

NI LI: qu b/b qu -Cc ng/cng c 

 

From: Han Vo-Ta  To: yngacalgary@aol.com                

 Sent: Sun, Apr 18, 2021 8:41 am

Xin mời qu anh chị nghe lại bi  "Cuối Đường Mẹ Đi"  

do chị Lm Dung trnh by 

(vừa lm lại video lồng trong những hnh ảnh cuộc di tản 30 thng 4, 1975.)  

CUỐI ĐƯỜNG MẸ ĐI

Nhạc V T Hn (2020)

Thơ V Đại Tn (1975)

Tiếng ht Lm Dung

 

CUỐI ĐƯỜNG MẸ ĐI - Thơ V Đại Tn (1975) - Nhạc V T Hn (2020) - Tiếng ht Lm Dung

Thn mến

VTH 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/v8EouRT3jQQk06VTzhg8kUv4AK68a1rLEsjCTd94mtWTLskPN7aTKrAQQxtUUBBdKUr3VarRK0XKFeB0OS9qMm5Lxx6mCzS3X5TZrEhX8E_w=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50933438878_9f6226cdf9.jpg

V SẢN-Dn Chủ Ca phổ thơ Nga

http://www.danchuca.org/128kbps/VoSan.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/6conn3cLcIock5Ykk7XpXWE2mv50hE5N6DkvJiIyN9IJmWD2BM04ezvVvHT9Qpwir3lG9IwBkbdpZAdREPYnOEkz6VKRCfQM1RZ7MS16XlAQ=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/50934250882_4bcf652bca.jpg

HỒNG NHAN BẠC PHẬN

Kiều xưa một nỗi đoạn trường
Kiều nay trăm nỗi trường: đường-bn-thn
Tuổi xun bn khắp xa gần
Để nui đon, đảng v thần ăn chơi.

Nga, 23.10.2011

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trang Face Book của Nga:

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

 

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ

 
SiGn Thuở Đ Lm Sao Qun (L Khắc Bnh)