bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            

(Mời click vo đy =>Xin giới thiệu một số bi của Vĩnh Tường qua youtube cho qu vị c thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai CPOWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****

Thơ nhạc Quc Hn (phn 52): NGA, ACLA, DN CH CA

PH TIẾN SỈ* DM DỤC

Ci đầu bệnh hoạn t dm
Khoe: 
Cao bằng cấp! (chết bầm tường treo)
Quắt queo tư cch rẻ bo
Bo kh cẩn bạc (mốc meo, hư tường).

*

Việt gian bi bẩn lớp trường
Thương em m chữ đ nhường bất lương
Đau cơn Quốc Hận nhiễu nhương
Bao nhiu tiến sỉ, chiếu giường bấy nhiu!

Nga, 25.4.2021

*SỈ: cố viết dấu hỏi của nghĩa SỈ NHỤC

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/JAySYarKMGDuWgwDHh6Sg0JnwDMfJ9ROLOTF7jFGUoZSCYPLJW9apaJCKp-asqQyVzrKBnIZmc_xoK5rrnOwOBrK3zJOfn4qL1L_XvmRMdrMso8=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51128590143_2d70f2dd46_c.jpg

 

THUYỀN NHN LẠI NHỚ THUYỀN NHN-Dn Chủ Ca phổ thơ Nga

http://www.danchuca.org/128kbps/ThuyenNhanLaiNhoThuyenNhan.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

http://www.danchuca.org

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/E07NTMKsMRB1AdNs9Yp5UHwysh1t-olw703zLSUd_1sKF0JGwb0a-KPTd8jH_B2ZNGXq1bBQraHk-FIIDA4QCttdsTQNcHNBlmgjAk1hLAV1pA=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7884/33489013988_79c030c5be_c.jpg

GIẢI PHNG,

CHUNG NO PHẢI GING?

Từ ngy giải phng: ly tan!
Chung No phải ging nỗi oan dn lnh?
Ly tan cộng với tan tnh
Đại gia: cộng sản! Dn thnh bại gia!

Nga, 16-2-2014.

NI LI: giải phng/phải ging

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/3GMnbKqgsUcMkDG1WVqLDwxzyvOKqZfjz9iqwnZMD02YfJQcsAGJo9OkyFusUK4WZW8aBs4XZFRF8zOyKt-70hiZ1G7bCnXfwysmJn4zA2DaNw=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/7825/47161963161_9dec41df32_z.jpg

 

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Trang Face Book của Nga:

https://www.facebook.com/YNGACANADA

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

 

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ

 
SiGn Thuở Đ Lm Sao Qun (L Khắc Bnh)