bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

   


 

THƠ ƠI! (Thơ Nghi phần 35): nh: CVN, thơ đề tng: MINH PHƯỢNG, LƯU HOI, ĐỨC HNG

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/_IL4T56kAuKgEeiBeCIpRGHsOlbYWFJWSSBYKXC8Skx1Ssfp3T6scGiTHg5vZ-cWFeNGUc4teUZfMaOaNP_Z1hOwnMIWdqw_9CG1dcXxavJyyVo=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51296699227_ae3c22625e_n.jpg      https://ci6.googleusercontent.com/proxy/jTxM_RYyiPLiNBg2JoWY_4UkKKXsTdxnzSgYVci3XTcIwsgqTTcmNvyNu6ia9Gp-mzLz55ZwahXzLEnU78BPotYtTMJkh5W41D_PwQyq-GE4rQY=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51283811249_9aec7ae6e3_o.png

THƠ ƠI!

*

69 ngy khng c anh

*

Viết ra, xa bỏ, vất đi
Viết đi, viết lại vẫn thi chưa vần
Vần rồi, thơ vẫn đằng vn
X thơ đau giấy, tm phn nhớ chồng.

Nhớ chng! Chng nhớ em khng?
Lời kinh, cu niệm mnh mng: Về Nguồn!
Lm sao mau dứt lệ tun
Để anh siu thot theo luồng Phật quang?

Nghi, 27.10.2021

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/K2dagSIqIx0rzRkkC6BAE7YSdGSKtVMzWXjCoYhRM5dSn1lTKbuPXKnRkbSP3wNWOFV1tySoLAkIGVnGAGaMPt0X05tVOB9EvybmfpIb1qmCgd4=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51631958416_fefb27f620_o.png

NHỚ

*

Cho Mnh yu dấu

*

Biển su, ni thẳm, xa tăm tắp
Nhớ qu anh ơi những ngọt bi
o lụa bay vờn trong gi nhẹ
Vắng chng, nng ngắm lấy chi vui?

Hoa hồng đơm nụ, l non non
Trng ngng, m u: tri vẫn cn
Chm chọc, đn chim tung cnh nhỏ
Để mnh em lại bng chon von.

Nghi, 3-8-2015. 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/_4U1rsMfBZ1VOtYQIFaAmJwdP_rJ8ISOe9xhONeKZRj6yIytMSSM3lCPIJZf4sbL99tvzj-32LqoHPLF7Ut0iBfXqkC1jBoxnvq7X3hWMd-pztg=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51632677004_7c5442d6a0_o.png

ẤY ỜI ƠI!

Le le loe! Le le loe!
Ai l cnh bướm ve ve, k k.
Te te toe! Khe khe khoe:
Đng, Ty, Nam, Bắc lập le lắm hoa.

C hay l thi con nh
Hiền ngoan ai lại mặn m với Ai
Từng ngy di, vẫn miệt mi
Chờ chng hong tử thin thai gh tm.

Rừng lặng thinh, ni lặng im
Nhưng chng hứa đn, bầy chim nhắn rồi!

Nghi, 6-8-2015 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/E5XLdUaylSgU2n9ZalOGbOv7cqqTsfoe_bS0Cfumtr9U8caDGJUbTsk5K4783L4d-Fz0kH1vIsiC7fwniSTlCRTlM_KC7v5O0gOk3PZlWb82CpA=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51626576610_11a5d71bde_o.png 

THƯƠNG ANH HOI!

Anh thm trầm, tinh tế
Thương em bằng đam m
Thơ văn cng ủ
Mấy chục năm vẫn thế!

Nhờ vậy m khng ế
Đắt hng nhất thế gian
Dẫu tnh bướng vẫn gn
Nụ cười vẫn ngạo nghễ.

Yu Qu, anh rơi lệ
Vẫn giữ vẹn lời thề
Thương dn, khng mặc kệ
Thương em, anh vỗ về.

Lm sao em dm ch?

Nghi, 23-8-2015

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/hu2VXoGRW3IT7noug_Sna8araZ6K3_MrdQEOkp34NA5jqg0Myxzse_iDg3FqACFQ4_YxKelpGGVRrcMyaZGDRoMp0NTq6ZdPGkXC4YcqI8rimbk=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51632746534_c85e552d6a_o.png 

Ở ĐU NGƯỜI QUN?

Chờ cả ngy di, anh ở đu?
M qun Người Nhớ rất u sầu
Lao xao ka l rơi canh cnh
Lệ nhớ anh: rơi, cũng hỗn ho.

Nghi**23-8-2015

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/Ds_c3NIymwZea55-jYl_xyta7UQF7s54XLbhWy3gqlh5ueKSWGb866iYmx7Sms_4QEPw7AunO8wp7PotQ8YbQAE3fLY81PsBAC38awdxSCpBo80=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51632924745_89a94c1fc5_o.png

ĐỦ, THIẾU, DƯ

Đủ cơm, đủ o bn mnh
Thiếu Ba, em, M, thiếu tnh qu hương
Dư buồn, dư khổ, dư thương
Anh chia th sớt! Tha phương đường di.

Nghi, 6-8-2015

yngacalgary@aol.com

 

những bi thơ trước của Nga, click vo đy

      Nga (thơ)

 

 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

http://poem.tkaraoke.com/

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/TuHoi.mp3

 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
CoKhongBaoGio.mp3

 


 

Phim

Phim ti liệu ( 27 pht) của hng NFSA _ c Đại Lợi ,ni về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ha ) thời chiến tranh.......!!!