bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

**** 

CHƠI VỚI CNG KH SNG! (Thơ Nga-phần 47): tranh A.C.La, nh NGUYN THNH TI

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/NebxwN0Q2LtcGXhx2wJU-fFHyDuAgdkI6SN4FLOLOX1sWhrCVrbnEKrLn9p0kC6H8qVrHHyTLbH3dQKdIzkLHhQREjuFFOlaw7KUlmECfJCatPI=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51641057289_bf7bb2a306_c.jpg

 

ĐỒNG LAO CỘNG KHỔ.

*

"Dng gậy ng đập lưng ng".

💕

-Theo em, Bch Hổ Du Tường *
Phi Tiềm Tẩu Bch, chịu nhường nhịn khng?

-B truyền tuyệt thế v cng
Nội cng thm hậu đủbồng giai nhn.

-Chưa xem thử, biết đu lần?
Đao, chy, kiếm, Thập Bt Ban* c vừa?

-Thưa c nương, đ thượng thừa
V vi quyền, vẫn sng trưa luyện rn
Long Quyền: đạt kh lực nghen!
Nội cng hay Kh đng khen như l
PHP: Thn, Tấn, Cước, Mai Hoa;
QUYỀN: La Hn Bo hi ha ung dung.

 💕

-Ồ! Chưa đủ, hỡi người hng!
Giặc Tu ng hẻm, hang cng hunh hoang
Theo em thời phải dọc ngang
Đnh cho xấc bấc xang bang, đuổi về.

Bao mn v, bấy nặng nề
Sao cho tường tận đủ nghề nh anh!
Thương dn thời phải tm thnh
Qun điều thường nhật v danh tầm thường.

Xua hung c, dẹp bất lương
Mời thanh nin biết xuống đường cng ta
Kh khăn mấy, chẳng nề h
Đừng như Việt Cộng lơ l chuyện chung. 

Qu hương đến chỗ mịt mng
Theo em? Lửa nhớ bập bng chuyền mau!
Việt gian, Việt Cộng như nhau
Đảng, Đon cho lắm cũng Tu m thi.
Đua nhau chng giết dn rồi!
Dẹp tan cộng sản, em thời theo anh.

Nga, 18-8-2013.

Theo ti liệu đ đọc được về v thuật:

*Thập bt ban v nghệ hay thập bt ban binh kh Việt Nam dng để chỉ 18 loại vũ kh cơ bản của một số mn v cổ truyền Việt Nam, đặc biệt l cc nhnh v c xuất xứ từ Bnh Định gồm: siu đao, thương, gio (một loại binh kh di hơn thương), mc, kiếm, x mu, khin, phủ hay phủ việt (ba), kch, roi, giản, chy, đinh ba, co, cn, dy vải hay dải lụa c buộc vật nặng ở đầu, tthủ cước (tay, chn, quyền). Từ thời Lthời Nguyễn đ đưa vo khảo hạch, thi cử để tuyển chọn cc cử nhntiến sĩ v bao gồm bắn cung, phng lao, lăn khin, cưỡi ngựa, ma gio, ma siu đao, ma kiếm, đấu kch, ma cn, đnh quyền v.v.

*Cc thế v của Thiếu Lm Tự: nội cng, kh cng, tấn php, thn php, cước php, mai hoa quyền, la hn quyền, bo quyền

*Bch Hổ Du Tường: leo tường

*Phi Tiềm Tẩu Bch: chạy trn vch, bay trn mi.

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/iTXCy-U9jQyqqaJxL6ogv1aEi53XMpUOsGyRlJYUU9VVQhTi0GglikosdIOKd_QUP4eCnwiqUOCqyc5mFm9LmeJFbNF_V0pCPkjwSK5q32YTnXk=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51640472943_63c9566796_o.png

TNH BẠN HỮU, TNH NGHỆ SĨ.

Cờ giương lộng, tnh yu Qu bay bổng
V yu thương ni giống, gp chung lng
Cng khơi trong, gạn đục, chia ấm nồng
Tnh nghệ sĩ bao dung v trn trọng.

Cng nui dưỡng đời lưu vong, hy vọng:
Lng trung thnh với Chnh Nghĩa Quốc Gia
Gip vượt qua mọi chia rẽ m la,
Trnh phn ha, gp i Hoa ha nh!

Học sng tc người xưa cao ch cả
Biết xt xa trước vận Nước, th Nh
Thương dn ta mu thắm đỏ san h
Đang giy giụa ku la trong biển mu.

Tnh Bằng Hữu lm gương soi con chu
Biết chia đau khi tổ quốc nt nhu
Soi gương xưa, sử sng học thuộc lu
Qua sng tc đổi trao tnh yu Nước.

Nga, 17-8-2013.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/ue7GBwpbrZtgDDpTvvlUWndvnRfzt96_gUDJl16GOp-KGTR_1PTShZP_l6PqtpOjnq4uneTUrKb0GOh8Ozs6wXm5PPwJFPqsVTXxccQ6SLx4i8s=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51643156718_6d4354435f_o.png

VỖ BO TRƯỚC KHI NGẢ THỊT

Li đng trước, lủi pha sau

Nam, Ty, Đng, Bắc giặc vo qu đng

Bắc, Nam, Trung: cổ lắm trng,

Tại sao Việt Cộng lại thong dong, cười?

Chờ chết tươi!

Nga, 18-8-2013.

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/HIpH1aFobhBuhA_HJuNfZ387uTNdKAa2c4t2Mfjjn6lZLBRJg-rDSx6Kk7X07HmKzX7Cb3xPPd_aK5Q_F0f3P5I6-UH2WOsgVdnqvcVKLJZ4JFs=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51643173618_00466b9a74_o.png

TA TRẢ THم MNH?

Sai lầm trả đũa, trả mm
Chia nhau tan tc, lỗi lầm rắp tm.
Uyn thm Việt Cộng cười ầm
Việt gian tung lưới ngấm ngầm đnh ta.

Nga, 17-8-2013.

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/KWJpxP0r0aEF0lDoGBmfnWatA0pzDbFtLTsmQiYuLjqvZeaPB1RuUFoknGAmMU_yI6L2S58p51fiJ_PTIiyNGBrF5TQ5FeEDQdoS-sLloZ-CnFM=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51642136847_d492957733_o.png

 

GIẶC VO NH, ĐNG HƠN KIẾN

Thương dn đi khổ cơ hn
Trong Nh đầy giặc, đảng đon ở đu?
Ai ln tột đỉnh cng hầu,
Ai cn đy biển ngụp đầu say sưa?

Đảng đang k bậy, hứa bừa
Noi gương ch bc học lừa tổ tin?
Thanh nin ơi! Hỡi thanh nin!
Mau tay quyền biến! T quyền chớ tha!

Nga, 14-8-2013.

yngacalgary@aol.com

https://www.facebook.com/YNGACANADA/

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 Con Lớn Của Bà Ng Minh Hằng Ln Tíng Cng Đạo Cho Mẹ/Ph.Diễm

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

 

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ

 
SiGn Thuở Đ Lm Sao Qun (L Khắc Bnh)