bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *

Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

      Nga  -  thơ                                                                                                                                                                            


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

****


 

TRI THC (Thơ Nga phần 49): tranh VI VI, nh: NGUYN THNH TI, TM; ht ni ĐC HNG, gii thiu trang website LONG H VĨNH LONG, phụ bn sch NGUYN HU NHT

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/skkuI4nLF8T5I9uxIYSuqU2awjdQca2pIBk7zPuc4Uea6eMSMLk5meMdY0EVcvnvm2t4cOiKCUGncK3psgro5eGA9AMbBpTefj9QwS8ez2zfhn0=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51678144438_540d7d85af_b.jpg

 

ĐI CHA

Tiếng đồn cha ấy linh thing
Hai kẻ gian tr bn sing cng dường
Hai người mua một b hương
Cầu xin th những mấy chương sớ di.

Vo cha sợ mất đi giy
Ăn chay ba bữa, đếm tay: 
-Đủ lời!

Nga, 8.9.2008.

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Bx6jtO-R_QcBUTB9hZK-KETPjrVVdq9FKXd2XidUGzZK4QI2o062jPkst-g3vD_IlPWH25ZAPsKxPnGp47DXOm8e-o2Z4170Kz-vc9mLNQ8bc9k=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51525021467_df8668a559_b.jpg

BẤT NGHĨA

*

Thương về qu Trưởng lun m thầm
dấn thn cho Phong Tro Hướng Đạo Hải Ngoại

*

Ăn cho chưa xong, đ bt rồi
Bạn ny đng nghĩa bạn-đầu-mi
Lượm ln ci bt lăn long lc
Cứ rửa xong lau, trưng để đời!

Nga, 24.11.2008.

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/GpJowgfoKiEryXtzI-j4NhuffS1lMnpZ7SdhnT1FV_Mn2AQWmg68OZ3PX1cd7tvyrrsYpHbjHMo1HDZicDbmL_0CfKRPv57g8LDDwf1V_CE=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/5765/30839300901_3a00586e2d.jpg

B QUYẾT BẢO VỆ SẮC ĐẸP

Thật th em xấu như ma
Mở trang bo đọc, sao m thấy thương:
Tưởng g? 
B Quyết Soi Gương
Dạy người bảo vệ, tận tường từng li.

Đẹp đu m giữ? Cười ph!
Sao khng dạy B Quyết g Giữ Hương?

Nga, 17.9.2008.

 

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/6PiSTMToHhgTx2w912g_NykbYAlga1pOMbdaUXupd9hAOkeSGJdLR2f12q8h8BaHcx4alzBacAyVyFC4P6L4SDr8e2bjY5lCNKmU63Yogv_vhUg=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51680766369_4e62ab3690_b.jpg

TẢN Đ

Tản Đ đời đục, giữ trong
Khng mng tư lợi! C, Khng? Chẳng mời!
Khơi khơi tiếng ni cay đời
Nước non, cy cỏ: rong chơi, dung ha.

Nga

Calgary-Phoenix, 7.12.2008

Cm ơn chị Kim Oanh!

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/o4BNyouKaiEJAB0t4Ns4KBnMXXUabznDzhhTw8moAJXfK2G9Z5U97OBAe9qHqwunvrj8GLlE4xMiiZs-amKc42298MnF6iScWrEE7ylPMD6Pdx8=s0-d-e1-ft#https://live.staticflickr.com/65535/51676156252_60d1e27123_o.png

http://lethikimoanh9.blogspot.com

Ngy Xưa Cn B-KimOanh

https://longhovinhlong.blogspot.com/2021/11/tho-tranh-nu-sinh-sai-gon.html

Thơ Tranh: Nữ Sinh Si Gn-Nga

 

YẾM XƯA

o sang khoe tấm lưng trần
Tiệc tng ai mặc, tần ngần soi gương
Chong vai o khoc ấm lưng
Hỏi ai:
 -Giống yếm ngoại thường mặc khng?

-Yếm nu, ngoại lt bn trong
o ai sang cả lụa nhung: ra ngoi!

Nga, 5.9.2008

 

Những bi thơ trước của tc giả Nga:

      Nga (thơ)

 


 

 


Vẫn mơ về Đ Nẵng

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nh văn Phan Nhật Nam - ...

Giới thiệu 2 trang webs: 

Xứ Quảng Qu Mnh

http://macphuongdinh.blogspot.com/

&

VƯỜN THƠ TKARAOKE

 

http://poem.tkaraoke.com/11032/Y_Nga/
 

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiGianVaChinhNghia.mp3

 

 http://www.danchuca.org/
22Kbps/LoiNhanCuaMe.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/CoThangConNit.mp3


http://www.danchuca.org/22Kbps/
SucSongCanhTan.mp3

https://drive.google.com/file/d/0B2-ZjFvrqtlbNGNoNENyUjZqbDA/view?usp=sharing

http://www.danchuca.org/22Kbps/
MotManhGiangSon.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
DuongVongDuongNgay.mp3
 

http://www.danchuca.org/
22Kbps/NayEmBeYeu.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
ThoiTaHayQuen.mp3

http://www.danchuca.org/22Kbps/
TroChoiNamMuoi.mp3

http://www.danchuca.org/
22Kbps/KhongGiongAi.mp3
 

 
THỜI SỰ 30 04 TM THƯ

 
SiGn Thuở Đ Lm Sao Qun (L Khắc Bnh)