Bài viết 


 
Vĩnh Tường: Abbot, DeSantis Đưa Người Về Thánh Địa Của Dân Chủ (264)

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ MỐI NGUY CƠ -Bài Thứ Mười (9?)  - Tất cả những sự kiện đă xảy ra đều ứng với lời nguyền rủa của oan hồn dân Chàm

Phạm Bá Hoa: Thư số 131a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với lá Thư này, tôi sưu tầm và chọn lọc những tin tức liên quan đến hồ sơ Vũ Trụ Không Gian: (1).(2).(3.(4) Và  là hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương


 Phạm Bá Hoa: Thư số 131 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - Với lá Thư này, tôi chọn lọc những tin tức liên quan đến nội bộ Việt Nam mà tôi sưu tầm được:(1) (2) (3) (4)


Vĩnh Tường: Chuyên Đâu C̣n Có Đó - Mar-A-Lago, Ai THÀNH, Ai BẠI?


 


Phạm Bá Hoa. Thư số 130a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - Với Thư này, tôi chọn lọc những tin tức liên quan đến hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương mà tôi sưu tầm được: (1). (2) (3).(4)....

 
Vĩnh Tựng: TT Trump Có Tội Gỉ́ Chăng? Rừng luật hay Luật Rừng? (258)

 

 


Phạm Bá Hoa: Thư số 130 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

  

L.S. Nguyễn Hữu Thống :  Giải Tỏa Hào Quang Đảng Cộng Sản

L.S. Nguyễn Hữu Thống:  Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí MinhPhạm Bá Hoa: Thư số 129a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- chọn lọc những tin tức liên quan đến hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương:(1)... (2)... (3)... (4)...


L.S. Nguyễn Hữu Thống:  Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh -Để xây dựng uy tín cho Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản VN đă sử dụng nhiều chiêu bài và ngụy tạo nhiều huyền thoại...
Phạm Bá Hoa: Thư số 129 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - tóm lược hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương (1). (2).(3).(4)


Vĩnh Tường: CÁI G̀ CŨNG LÊN - CHỈ CÓ MỘT CÁI XUỐNG

Ngô Minh Hằng: Trường Ca Của Người Vong Quốc: LỜI CẢM ƠN CỦA KẺ GỞI VÀNG /V́ Việt cộng tôi đến đây tị nạn /Chữ Tự Do tôi trân quí vô cùng /Bởi biết chắc ông không ưa cộng sản /Nên tôi gởi vàng. Xin cảm ơn ông!

Ngô Minh Hằng: Thơ Lời Cánh Chim Rừng: CẢM ƠN L̉NG CÔNG CHÍNH -Đây là lời biết ơn chân thành, xin gởi đến những Vị dù chưa một lần quen biết nhưng đă lây công tâm mà nói lời công đạo, chia lửa với Nmh khi Nmh bị bọn DLV tấn công, chụp mũ, phỉ báng và phun bẩn.

Bằng Phong Đặng văn Âu: TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ - Những vị dân cử ở Quận Cam phần lớn đều là thành viên của đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu (cơ sở Ngoại vi của Việt Tân), nên Cộng Đồng nát bét là đương nhiên!

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ MỐI NGUY CƠ -Bài Thứ Mười (9?)  - Tất cả những sự kiện đă xảy ra đều ứng với lời nguyền rủa của oan hồn dân Chàm

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ MỐI NGUY CƠ. Bài Thứ Tám - Tác giả sẽ viết làm nhiều kỳ, kính mong quư độc giả quan tâm vui ḷng kiên nhẫn theo dơi.

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ NGUY CƠ-Bài Bảy -ngày 20 tháng 7 năm 2022, tưởng nhớ 68 năm chia đôi đất nước, tôi viết tiếp bài “Không C̣n Là Mối Nguy Cơ” để mai sau những nhà nhân chủng học đỡ mất công đi t́m nguyên do nào mà ṇi giống Việt Nam bị diệt chủng

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ MỐI NGUY CƠ -Bài Thứ Năm - Mời độc giả kiên nhẫn đọc những bài viết tiếp theo để tôi chứng minh nước Việt Nam đă mất vào tay Việt Cộng và ṇi giống Việt Nam rồi cũng không c̣n.

Bằng Phong Đặng văn Âu: ĐÔI ĐIỀU NGHIÊM CHỈNH NÓI VỚI NGƯỜI CHỐNG CỘNG. -Theo nhận định của tôi, các đoàn thể Chống Cộng chỉ đặt nặng phần h́nh thức, mà không nghĩ đến Việt Cộng sử dụng Nghị Quyết 36 là có mục đích tiêu diệt ṇi giống Lạc Hồng

Phạm Bá Hoa: Thư số 128a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Với lá Thư này, tôi tóm lược hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương: (1) (2) (3) (4) (5)

Bằng Phong Đặng văn Âu: KHÔNG C̉N LÀ NGUY CƠ -Bài Thứ Tư - Nhận thấy Họa Diệt Chủng ṇi giống Việt Nam không c̣n là nguy cơ, mà nó đang trên đà hiện thực, người viết xin dẫn chứng những sự kiện để giải thích tại sao ḿnh quan niệm như thế ...

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa: Audio Kư Sự Trong Tù    

Phạm Bá Hoa: Thư số 128 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - tóm lược hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương ...

Phạm Bá Hoa: Thư số 127a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - Với lá Thư này, tôi tóm lược bản tin liên quan đến một số quốc gia trong vùng Ấn Độ - Thái B́nh Dương  

Viết Lại Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam -(GS Mark Moyar-Lê Tinh Thông chuyển ngữ) - đặc biệt trong năm khủng hoảng 1963, khi ṭa đại sứ Mỹ là chủ mưu một cuộc đảo chánh nhằm lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. 

Lịch Sử Việt Nam Chưa Được Nghe Nói Đến -Nguyên tác Sử Gia&Giáo Sư Mark Moyar - Lê Tinh Thông chuyển ngữ

Phạm Bá Hoa: Thư số 127 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Thư này, tôi tóm lược các bản tin liên quan đến hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương

Lâm Vĩnh Thế: Tái Chiếm Qung Tr: Trn Đánh Đm Máu Nht Trong Chiến Tranh Vit NamNguyễn Thiếu Nhẫn: Những Bức Ảnh Lịch Sử -“Bóng đêm càng dầy, binh minh sẽ gần kề!”  

Phạm Bá Hoa:Thư số 126b gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”  

Nguyễn Thị Bé Bảy: Trống Biden Đánh Xuôi, Kèn Bạch Ốc Thổi Ngược -Bạch Ốc "Walk Back" Những Tuyên Bố Của Biden

Phạm Bá Hoa: Thư số 126a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với lá Thư này, tôi chọn năm bài thơ gói ghém tâm tự của các tác giả về quê hương Việt Nam thời Việt Cộng, 

Bùi Diễm: Gọng Kèm Lịch Sử

Phạm Bá Hoa: Thư số 126 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Nội dung (1)Tâm tư của người miền bắc ... (2) Nữ tác giả Mỹ Trí Tử nh́n ngày30 tháng 4  (3)Trong hội thảo Bản Tuyên Ngôn Độc Lập: hồ chí minh chủ tọa, ..." (4) Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang

Phạm Bá Hoa: Thư số 125a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Thư này, tôi tổng hợp những bản tin liên quan đến hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dưong: (1)Một nhà b́nh luận về 8 điểm dẫn đến sự suy yếu của Trung Cộng trong năm 2022 này. (2) Tư Lệnh Hải Quân Đức nhận định...

Phạm Bá Hoa: Chút tâm sự của Người Lính Già - Chút tâm sự của tôi xin gởi đến quí vị quư bạn, và mong được thông cảm..

Phạm Bá Hoa: Thư số 125 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- tóm lược:(1) Bài viết “ Chín Mươi Năm Đảng Búa Liềm” của tác giả Phạm Đ́nh Trọng, (2)Bài viết của Nguyễn Đăng Quang giải thích “10 nguyên nhân ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam” (3) Và dịch Covid 19 ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ về những sự kiện liên quan đến NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 1963 

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ

Phạm Bá Hoa.: Thư số 124a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Trong lá Thư này có hai bài viết của hai tác giảđang sống trong xă hội xă hội chủ nghĩa Việt Nam

Phạm Bá Hoa.Thư số 124  gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- tổng hợp một số tin tức về (1) Hoa Kỳ với phát triển khoa học kỹ thuật tối tân về những vũ khí mới do điều khiễn từ xa. (2)Hoa Kỳ và Đồng Minh vừa hoàn thành viễn vọng kính không gian,vàđược phóng lên vũ trụ ngày 25/12/2021.....             

Bùi Diễm: Gọng Kèm Lịch Sử

Hổi Kư Của KALT-17 Năm Trong Các Trại Cải Tạo Cộng Sản Việt Nam  

Cao Văn Viên: Những Ngày Cuối Của Việt Nam Cộng Ḥa

Ngô QuangTrưởng-Trận Chiến Trong Mùa Phục Sinh 

Nguyễn Duy Hinh-Việt Nam Hóa Chiến Tranh & Ngưng Bắn

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai 

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 3 Đài Tưởng Niệm và Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ /  Bổ túc ngày 11/4/2018.        

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp quốc kỳ chúng ta khắp nơi.

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 2  quốc kỳ chúng ta khắp nơi

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 4 Đài Tưởng Niệm và Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân -"Cùng dựng lại quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ bằng những cách khác nhau".

Phạm Bá Hoa: Thư 123a Gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam-tổng hợp một số tin tức về (1) Hoa Kỳ tiếp tục đánh gục tập đoàn viễn Huawei ... (2)Trong trường hợp bảo vệ Biển Đông, rất có thể Hoa Kỳ .... (3)Sáu trong số mười quốc gia khối ASEAN sắp họp về an ninh ...

Phạm Bá Hoa: Thư số 123 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương

Phạm Bá Hoa: Thư số 122a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương để Các Anh nhận ra “Trung Cộng là mục tiêu của nhiều quốc gia và liên minh trên thế giới:

Phạm Bá Hoa: Thư số 122 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- tổng hợp một số tin tức về hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương .....

Phạm Bá Hoa: Thư số 121a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam- “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”,

Phạm Bá Hoa: Thư số 121 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - tổng hợp một số tin tức về hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương: (1) Hoa Kỳ và một số quốc gia đang hợp tác đối đầu với Trung Cộng. (2) Kinh tế gia Trung Cộng nói rằng tham vọng thống trị thế giới của ông Tập Cận B́nh .....

Phạm Bá Hoa:  Thư số 120 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.. 

Phạm Bá Hoa: Thư số 119a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- tổng hợp một số tin tức về: (1) Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương mà Hoa Kỳ và thế giới đang hợp tác chống Trung Cộng. (2) Kinh tế Việt Nam khốn đốn với đại dịch Covid 19, ..

Phạm Bá Hoa : Giới thiệu tác phẩm Chín Mươi Năm Nh́n Lại Cuộc Đời   1930 – 2020

Phạm Bá Hoa: Thư số 119 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về: (1) Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương mà Hoa Kỳ và thế giới đang hợp tác chống Trung Cộng, .... (2) Lănh đạo Việt Cộng lại chỉ thị các tổ chức đảng với nhà nước “kiên tŕ vận động Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại” đóng góp...

Phạm Bá Hoa: Thư số 118a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về: (1) Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương mà thế giới đang hợp tác chống Trung Cộng. (2)Việt Nam sa lầy trong chống dịch Covid 19, và cô gái Nhật với cô gái Việt Nam nhận định xă hội Việt Nam thời Việt Cộng. 

Phạm Bá Hoa: Thư số 118 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về: (1) Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương ...(2)Miến Điện bị quân đội đảo chánh. (3)Cuba cộng sản ...(4)Và lănh đạo Việt Cộng lại thực hiện kế hoạch chiêu dụ Cộng Đồng Việt Nam ..

Phạm Bá Hoa: Thư số 117a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với Thư này, tôi giúp Các Anh và những thành phần đă chọn dân chủ tự do, nh́n lại xă hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 trên đất Bắc, và từ năm 1975 đến nay trên toàn cơi Việt Nam

Phạm Quang Trình: Những lời trối trăn của ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu - “Cái việc sống, việc chết của chúng tôi là ở trong tay Đấng Chí Tôn. Người để tôi sống hay là tôi chết, th́ tôi cũng xin anh em nhớ sáu điều mà tôi đă đóng góp vào chế độ này.Ngô Đ́nh Nhu.

Phạm Bá Hoa: Thư số 117 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với thư này, tôi tổng hợp một số tin tức quốc tế và Trung Cộng lẫn Việt Cộng, liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến sự suy yếu của Trung Công, dẫn đến t́nh trạng mất chỗ dựa của nhóm lănh đạo Việt Cộng,....

Nguyễn Kỳ Phong: Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 Trung Tướng Ngô Quang Trưởng - Với tất cả sự kính trọng của một hậu sinh đối với Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, người viết xin kính dâng lên vị tướng quá cố đôi ḍng tưởng niệm này (NKP)

Ngô Minh Hằng: Kịch Thơ Trống Mê Linh- Màn 1-4

Tướng Lê Văn Hưng Và Những  Sự Thực Ở Chiến Trường An Lộc Trong Mùa Hè 1972-Kỳ 12

GS Nguyễn Văn Phú: Thư Gửi Con Cháu - Mong các con đọc kỹ thư này, suy nghĩ đến nơi và cố gắng thực hành những lời dặn.

Phạm Bá Hoa: Thư số 116 gởi  Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. - Nội dung Thư này xoay quanh hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương Trung Cộng,và mục tiêu chính mà thế giới nhắm vào là Trung Cộng.

Đỗ Ngọc Uyển: Đảng cộng sản Việt Nam đang tiếp tay cho Tàu cơ hội phát huy chiến dịch đồng hóa dân Việt…- Sau ngày 30-4-1975, lũ Việt gian cộng sản đă giết và thủ tiêu 165,000 quân, cán, chính VNCH và những người quốc gia trong 150 “trại cải tạo” của chúng trên toàn lănh thổ Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 115a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Lê Duẫn trong hàng ngũ lănh đạo cộng sản Việt Nam suốt 25 năm, đă tuyên bố rằng: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.

Phạm Bá Hoa: Thư số 115 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Là Người Lính trong quân đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, nghĩa là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử.

 Phạm Bá  Hoa: Thư số 114a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.-  Cách duy nhất để thoát khỏi Trung Cộng, là triệt hạ nhóm lănh đạo đảng cộng sản Việt Nam.    

Phạm Bá Hoa: Thư số 114 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Các Anh hăy nhớ ... Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, v́ Tự Do không phải là quà tặng, và Tự Do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước ...”.  

Phạm Bá Hoa: Thư số 113a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Thế Nào Là Tù Cải Tạo? – Bài 1 - Nguyễn Đan Quế và cả băng đảng Cao Trào Nhân Bản chỉ biết đặt Quyền và Lợi riêng của phe nhóm ḿnh, chứ không hề thiết tha với Tổ Quốc và Dân Tộc.   

Phạm Bá Hoa : Thư số 113 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- . Muốn được sống trong  Tự Do Dân Chủ, chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng./.

Phạm Bá Hoa: Thư số 112a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước c̣n hơn mất đảng”.[Nguyễn văn Linh]

Phạm Bá Hoa: Thư số 112 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. -Nếu Các Anh không đứng lên, sẽ không có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu, 

Phạm Bá Hoa: Thư số 111a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - tôi tổng hợp một số tin tức Việt Nam và quốc tế, liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến sự suy yếu của nhóm lănh đo Việt Cộng, như một cơ hội giúp Các Anh ...


Phạm Bá Hoa: Thư số 111 gởi Người Lính Quân Dội Nhân Dân Việt Nam. - “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”

Phạm Bá Hoa: Thư số 110a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Với Thư này, tôi tổng hợp một chuỗi sự kiện từ 18 văn kiện hợp tác mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Các Anh đă kư với Trung Cộng hồi năm 2015 và 2017 + cấp thẻ Chứng Minh Nhân Dân 12 số ...

Phạm Bá Hoa: Thư số 110 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -“Nước Việt Nam là của người Việt Nam, và chính người Việt Nam có trách nhiệm giành lại Quyền Làm Người của ḿnh, chớ không quốc gia nào làm giùm cho ḿnh cả, mà họ chỉ giúp chúng ta những phương tiện khi chúng ta cần đến”.

Phạm Bá Hoa: Thư số 109 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Phạm Bá Hoa -Với Thư này, tôi tổng hợp những tin tức mà tôi thu thập được về hồ sơ Biển Đông trong chiến lược Ấn Độ-Thái B́nh Dương, và hồ sơ giáo dục Việt Cộng.

Phạm Bá Hoa: Thư số 109a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Nhóm lănh đạo Việt Cộng từ lâu nay -ít nhất là từ sau hội nghị tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên tháng 9/1990- đă bám chặt vào Trung Cộng để bảo vệ cái đảng độc tài độc quyền và độc ác chưa từng có trong ḍng lịch sử Việt Nam.

Phạm Bá Hoa: Thư số 108a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Các Anh đi sâu vào nội dung sẽ nhận ra cơ hội và trách nhiệm của ḿnh đối với Tổ Quốc & Dân Tộc.

Phạm Bá Hoa: Thư số 108 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Các Anh hăy nhớ rằng: “Tự Do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có Dân Chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng”.

Phạm Bá Hoa: Thư số 107a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Với thư này, tôi tổng hợp những tin tức mà tôi có được, liên quan đến hồ sơ Biển Đông + Hồ sơ Thương Mại Hoa Kỳ với Trung Cộng + Hồ sơ SpaceX phủ sóng 6G toàn cầu + Hồ sơ giáo dục Việt Nam thời Việt Cộng …… 

Phạm Bá Hoa: Thư số 107 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Các Anh phải hiểu rằng, “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”,

Phạm Bá Hoa: Thư số 106a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Với Thư này, tôi tổng hợp những tin tức mà tôi thu thập được về hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương,  hồ sơ thương mại mở rộng, phi thuyền không gian Crew Dragon, và hồ sơ Việt Cộng.  

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 132- Kêu Ông Barr Ra Đây - Chính Trị Ngớ Ngẩn Thất Bại Te Tua! (P2)

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 132: Kêu Ông Barr Ra Đây, Dân Chủ Làm ǵ vậy? (P1) -...Hăy xem tiếp phần hai: Độc Tài Trở Nên Ngớ Ngẩn 

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 131 - DỰ LUẬT THỞ Cho Hoa Kỳ Của 4 BÀ DÂN CHỦ - Có lẽ Hoa Kỳ đang ngộp thở, không phải v́ con virus Vũ-hán mà là v́ bạo loạn đ̣i lật đổ cơ cấu xă hội tự do bậc nhất thế giới,

Phạm Bá Hoa: Thư số 106 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Với Thư này, tôi tổng hợp những tin tức mà tôi thu thập được về: Hồ sơ Biển Đông + Hồ sơ Hong Kong + Hồ sơ thương mại mở rộng + Và hồ sơ bang giao Hoa Kỳ - Trung Cộng đang căng thẳng, ….  

Vĩnh Tường: Video trên youtube -Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 130-Biden Dân Chủ Và Cảnh Sát

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 129- THẾ GIỚI CHẬP CHĂ - Tác Phẩm Của Đảng Dân Chủ

Phạm Bá Hoa- Thư số 105a gởiNgười Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Hoa Kỳ điều chỉnh chiến luợc quân sự trên thế giới, song song với những biện pháp mạnh đối với Trung Cộng, thậm chí một dự định cắt đứt bang giao với Trung Cộng cũng có thể sẽ là sự thật.  

Vĩnh Tường: Video trên youtube: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 127 -TỔNG TƯ LỆNH TRUMP Và CUỘC CHIẾN MẤT - C̉N

Lâm Vĩnh Thế: Tái Chiếm Qung Tr: Trn Đánh Đm Máu Nht Trong Chiến Tranh Vit Nam

 Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Kiến Trúc Sư Ḥn Ngọc Viễn Đông/Nguyễn Anh Tuấn

Chu Mỹ Dung: Cái Chết Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: món nợ lịch sư -....

Vụ ám sát Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm ở Ban Mê Thuột/Hướng Vân Thiên

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm  và những kẻ từng mưu sát Ông/Nguyễn Đức Chung

Chứng Nhân Một Sự Kiện Lịch Sử: 1/11/1963

GS Lê Xuân Khoa: Kỷ niệm 30-4-1975: Ôn lại một số đặc điểm trong lịch sử tị nạn Việt Nam từ 1975

Bùi Anh Trinh: ĐẰNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS, MẬT ƯỚC NIXON & PHẠM VĂN ĐỒNG

Phạm Cao Dương: Ngày Xuân viết thêm về Chuyện Tháng Giêng: Chiến Thắng Đống Đa đến Giỗ Trận Đống Đa
 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Quốc Hận lần thứ 40: Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng!

Ts Nguyễn Anh Tuấn (Political Scientist):Nhu Cầu Cứu Nguy Phật Giáo Miền Nam Trước Những Con Chó Sói Đội Lốt Phật Giáo Đă Làm Hoen Ố Ḍng Đạo Lư Trác Tuyệt Của Phật Giáo Việt Nam

Ts Nguyễn Anh Tuấn: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Trong Cách Mạng Dân Chủ Miền Nam Đă Làm Ǵ Để Giải Quyết 12 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Việt Nam Vào Thế Kỷ 20? ...

Hà Minh Thảo: Gương Ngô Đ́nh Diệm cho người Công Giáo Việt Nam - «....

Ts Nguyễn Anh Tuấn: Những lời trăn trối của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm gởi cho nước Mỹ trước khi từ chối tỵ nạn chính trị tại Ṭa Đại Sứ Hoa Kỷ, hiên ngang chờ đón cái chết  v́ nước v́ dân

Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh 26-10 Của Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa/gồm những video trên youtube

Vương Hồng Sển: Ông Diệm lựa mua đồ cổ - Tôi viết mấy trang nầy, chẳng qua để nhắc việc cũ, dẫu có người trách tôi c̣n tưởng niệm ông, thân nầy có thể ví với gái hư, nay đă già, cho nên thà ở góa ngồi ngoài lần chuỗi cho qua ngày tháng.

TS Nguyễn Tiến Hưng: Việt Nam Cộng Ḥa: Hóa ra có tới hai ‘Tháng Tư Đen’ - TS Nguyễn Tiến Hưng -Bài lấy từ trích dẫn trong cuốn sách ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’ của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng

Nhị Lang, tức Thái Lân Cố vấn Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam - Truất phế cựu Hoàng Bảo Đại – Kỳ 2

Nhị Lang, tức Thái Lân- Cố vấn Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam- Truất phế cựu Hoàng Bảo Đại - Kỳ 1 - T.....

Nhị Lang, tức Thái Lân: Cố vấn Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam - Truất phế cựu Hoàng Bảo Đại Kỳ 3 - Cái chết của Tướng Tŕnh Minh Thế -  ...

Ls. Lê Duy San:TT Ngô Đ́nh Diệm dưới cái nh́n của các lănh tụ quốc tế & Tưởng nhớ công ơn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm - ...

Audio Youtube Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm/Ngô Kỷ

Video/Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệc Với Bích Trâm –(Phỏng vấn Giáo sư Tiên Sĩ Nguyễn Tiến Hưng về Cố Tổng Thống Ngô D́nh Diệm)

Nguyễn văn Lục: Nh́n lại tin Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) chết trong tù trên báo Humanité, 1932 -.

Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi: Trong 5 Ngày Cuối Cùng Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam -

Ông Bút: Trần Gia Phụng, người thấy được cọng rác, chê cả căn nhà

Lâm B́nh Duy Nhiên: Nguyễn Ái Quốc có phải là Hồ Chí Minh?

Phạm Quang Chiểu:  Nguyễn Sinh Cung với Tăng Tuyết Minh

Phạm Trần Anh: Sự Thật Lịch Sử Của Cái gọi Là “Cách Mạng Tháng Tám” Và Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa  -

Ts Phạm Cao Dương: Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nh́n Lại:

Đỗ Ngọc Uyển: Dâng Một Tấc Đất – Một Thước Biển Cho Giặc Đại Hán: Tội Tru Di /

Ải Nam Quan ngày xưa: Theo Đại Nam Nhất Thống Chí (1882) đoạn nói về Ải Nam Quan

Giáo-sư Trần Đại Sỹ: Bí ẩn về việc đảng Cộng-sản lănh đạo nhà nước Việt-Nam nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-quốc.

Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh-Việt Nam Hóa Chiến Tranh & Ngưng Bắn

Trần Trọng Kim - Một Cơn Gió Bui: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/Lên Nam Vang

Phan Đức Minh: Ai ra lệnh giết Ông Ngô Đ́nh Diệm? Tại Sao?

TS. Nguyễn Anh Tuấn Political Scientist –Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Dưới Cái Nh́n Của Các Lănh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế

Cao Lân: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: Vị Nguyên-Thủ nghèo nhất thế giới video/Gs Nguyễn Trần Quư  

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa sụp đổ: Miền Nam Tự Do sụp đổ 

Nguyễn Đức Chung: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: “Tôi tiến, hăy tiến theo tôi; tôi lui hăy giết tôi; tôi chết hăy nối chí tôi”

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân -

Bỉnh bút độc lập Phạm Lễ, Ghi nhận và Tổng hợp: Trả lại danh dự cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu

Ts.Phan Văn Lưu: 26 Tháng 10 Ngày Độc Lập Của Việt Nam

Chu Mỹ Dung: Cái Chết Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: Một món nợ lịch sử

Trần Trọng Kim - Một Cơn Gió Bui

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

Cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa Nguyễn Văn Thiệu, đă dành cho tạp chí Spiegel của Đức một cuộc phỏng vấn dài về kết cục của Chiến tranh Việt Nam (1979)

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: TỰ DO NHÂN QUYỀN VÀ QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT

Ḥa B́nh không Danh Dự - Nước Mỹ đă bội ước Việt Nam Cộng Ḥa. [nguyên tác của Mark Morgan: Peace without Honor An American Betrayal] Lê Thy chuyển ngữ.

Bùi Anh Trinh: V́ sao Tổng Thống Thiệu phải bỏ Vùng 1 cũng như Vùng 2 -

Ts Phạm Cao Dương: Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam.-

Lâm Lễ Trinh: Viết Về Cái Chết Của Việt Nam Cộng Ḥa Dưới Thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.-

Tiến sĩ Phạm Cao Dương: Sau mươi bảy năm 1945-2012- nh́n lại, từ Bảo Đại đến Hồ chí Minh: Hai bản tuyên ngon độc lập

Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản.

Nguyễn Hùng Kiệt: Tiểu sử cuộc đời cố Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm

Hà Bắc: Diễn Văn Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Ngày 9 tháng 5 Năm 1957

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: Duyệt lại sự thật lịch sư.

Lịch sử chiến tranh Việt Nam 1945-1975 [VănNguyênDưỡng]

Mặc Lâm/RFA  phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành: Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm?

Phm Bá Hoa: Quan Đim Làm Nn Cho Nhng Lá Thư gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

Phạm Bá Hoa: Bảng Tổng Hợp Quốc Kỳ Của Chúng Ta Đă Được Cộng Nhận -

Mời đọc Phạm Bá Hoa: Kư Sự Trong Tù

Phạm Bá Hoa - Đôi Ḍng Ghi Nhớ [Hồi Kư Chính Trị 1963-11975]

Phạm Bá Hoa: Audio Đôi Ḍng Ghi Nhớ [Hồi Kư Chính Trị 1963-1975] 

Phạm Bá Hoa - Audio Quê Hương Và Quân Ngũ

Phạm Bá Hoa: ĐẢO CHÁNH NGÀY 1/11/1963

 30 năm [30/4/1975-30/4/2005] sau ngày mất nước, Nguyễn Khanh/RFA phỏng vấn Ông ROBERT FUNSETH, người phụ trách chương tŕnh HO.

30 năm [30/4/1975-30/4/2005] sau ngày mất nước, Nguyễn Khanh/RFA phỏng vấn Ông ROBERT FUNSETH, người phụ trách chương tŕnh HO.

 Công Dân NAT (Political scientist): Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Trong Cách Mạng Dân Chủ Miền Nam Đă Làm Ǵ Để Giải Quyết 10 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Việt Nam Vào Thế Kỷ 20 ?

Vơ Phương: Suy nghĩ về ngày 01-11-1963.

Nguyễn Văn Lục: Tầm vóc lịch sử của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

người lính già oregon: NGÔ Đ̀NH DIỆM: TRÊN NỬA THẾ KỶ OAN KHIÊN

Nguyễn Tiến Hưng: Nh́n Lại Lịch Sử 40 Năm Trước.

H́nh ảnh tài liệu của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoa Về trận hải chiến Hoang Sa năm 1974

Thế Giới Mà Mỹ Tạo Ra -Nguyên tác của Robert Kagan - Người dịch Nguyễn Quang A

LS Nguyễn Hữu Thống: B́nh giải với ông Tập Cận B́nh về Trung Quốc sử liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa.

 Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: B́nh giải với ông Tập Cận B́nh về Trung Quốc  Sử liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa [Bài đọc thêm]

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
 
Bài 1/4:
 Bài 2/4:
 Bài 3/4:
 
Bài 4/4:

Bác sĩ TRẦN ĐẠI SỸ: Giám Đốc Trung Quốc Sự Vụ của Viện Pháp-Á tiết lộ động trời: Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đă bán nước Việt cho Trung Quốc như thế nào?

Phạm Huấn Âm mưu ám sát Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bằng bom Daisy Cutter

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh: Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lănh Thổ: TUYÊN CÁO ngày 22 tháng 6 năm 2014 về  Âm Mưu của Trung Cộng Xác Nhận Chủ Quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan H D981.

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: Chính Sử Trung Quốc Phủ Định Biển Lịch Sử Trung Quốc.

 "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" của Đài Phát Thanh Sài Gòn VN.

Đài phát thanh SÀI G̉N - Bản tin cuối cùng

Ngô Minh Hằng: BẢN TIN CUỐI CÙNG -Cảm tác khi nghe lại "Bản tin cuối cùng ngày 29/4/1975" của Đài Phát Thanh Sài Gòn VN.

Video Bản tin cuối cùng 29-4-1975 của Đài phát thanh Sài G̣n.

Bản tin cuối cùng 29/4/1975 của Đài Phát Thanh Sài G̣n

Ngày nầy 46 năm trước: Thứ Tư 30-4-1975: Dương Van Minh ra lệnh đầu hàng - Việt Nam Cộng Ḥa bị bức tử.

Ngày nầy 46 năm trước:  Thứ ba 29.04.1975-  Cụ Trần Văn Hương không hề nhận “quyền công dân” của cộng sản và cho đến khi từ trần vào năm 1981 th́ Cụ vẫn c̣n là công dân của Việt Nam Cộng Ḥa.

Ngày nầy 46 năm trước:  Thứ hai 28.04.1975 “Trao Quyền” Cho Dương Văn Minh

Ngày nầy 46 năm trước: Chủ Nhật 27 tháng 4-1975: Lưỡng Viện Quốc Hội đồng ư "trao quyền" 

Ngày nầy 46 năm trước:Thứ Bảy 26 -4-1975 : Soạn thảo kế hoạch chiếm Saigon 

Ngày nầy 46 năm trước: Thứ Sáu 25-4-1975-Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra đi

Ngày nầy 46 năm trước: Thứ Năm 24-4-1975: Lá bài Trần Văn Đỗ?

Ngày nầy 46 năm trước: Thứ Tư 23-4-1975: Hà Nội thẳng tay bác bỏ thương thuyết ngưng bắn

Ngày nầy 46 năm trước: Thứ Ba 22-4-1975: Thả bom CPU ở Xuân Lộc.

Ngày nầy 46 năm trước - Thứ Hai 21 tháng Tư nam 1975-TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu từ chức

Ngày nầy 46 năm trước - Chúa Nhật 20 tháng Tư năm 1975

Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Nguyễn Quư Đại/Một thời Phan Châu Trinh: Nỗi buồn cuộc chiến-

Những bức ảnh chưa từng công bố: Nhà Trắng trong ngày 30-4-75

Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân -

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa sụp đổ: Miền Nam Tự Do sụp đổ 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và vụ án Caravelle: 11-11-1960 – Bài 1/5

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và vụ án Caravelle: 11-11-1960 – Bài 2/5

Phạm Kim Vinh: TỔNG THỐNG NGÔ Đ̀NH DIỆM

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960- Bài 3/5

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960 - Bài 4/5

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Vụ án Caravelle: 11-11-1960 - Bài 5/5

Minh Cảnh: Lư do lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm -

Người phụ nữ khiến vua Bảo Đại phải băi bỏ cả hậu cung

SlideShowMột thời Phan Châu Trinh

Vĩnh Tường: Nói Chuyện với B́nh Dân Kỳ 125 -TIỀN THƯỞNG - BÓNG MA NGA Lai Văng Trước Ngày Bầu Cử! (xem youtube)

Vĩnh Tưởng: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 123 - Cải Tổ Cảnh Sát Lại Là Cơ Duyên Thắng Lợi Nữa

Phạm Bá Hoa: Thư số 105 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Với Thư này, tôi tổng hợp những tin tức mà tôi thu thập được về hồ sơ Biển Đông, hồ sơ thương mại, hồ sơ dịch viêm phổi Trung Cộng, và hồ sơ Việt Cộng

Vĩnh Tường: Tổng Thống Trump Kinh Hoàng ..-Qúi vị tiến sĩ, giáo sư, nhà báo, luật sư ủng hộ DC thấy thế nào, có cao kiến ǵ hăy cho b́nh dân ngu khờ chúng ta biết với! X́n muôn phần đa tạ phải không?

Vĩnh Tường:: TUYÊN BỐ NGÀY QUỐC KỲ VÀ TUẦN LỄ QUỐC KỲ -Phát hành ngày 12 tháng Sáu năm 2020 / Tổng thống Donald J Trump

Vĩnh Tường: Video trên youtube: Nói Chuyện với  B́nh Dân Kỳ 122:Hai đại dịch trong trận đại chiến một mất mọt con (bài viết sẽ đang sau)

Phạm Bá Hoa : Giới thiệu tác phẩm Chín Mươi Năm Nh́n Lại Cuộc Đời   1930 – 2020 -Xin giới thiệu với Quư Anh Chị và quư Bạn quyển sách "Chín Mươi Năm Nh́n Lại Cuộc đời 1930-2020" của tôi, dày khoảng 2.800 trang theo khổ giấy 8.5 X 11''.

Vĩnh Tường: Chết Tiệt! Ai Đă Bị Tẩy Năo Rồi? Cơ quan tuyên truyền của TC đă trả hàng triệu dollars cho tờ Washington Post và Wall Street Journal

Vĩnh Tường: Nói Chuyện với  B́nh Dân Kỷ 121/xem video, bài viết sẽ đăng sau -Chuyện buồn của sĩ phu gốc Việt hơn 40 năm lấm lạc

Vĩnh Tường: Tin Vui Tuyệt Vời ! - TT Trump Kư Sắc Lệnh Hạn Chế Bảo Vệ Pháp Lư Truyền Thông Xă Hội

Vĩnh Tường: Ông Durham Không Chắc Buộc Tội Obama Hay Biden Mà Nhắm Vào Những Người Khác-Hôm thứ Hai, Bộ Trưởng Tư pháp Willam Barr cho biết, Luật sư Hoa Kỳ John Durham có thể sẽ không tiến hành một cuộc điều tra h́nh sự đối với cựu Tổng thống Barack Obama hoặc cựu Phó Tổng thống Joe Biden

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 114&115&116&117/ Vũ Khí Hiện Đại của TC/youtubes ...

Vĩnh Tường: Chiến Tranh Sinh học và Những Thay Đổi … vũ khí nào cũng cần thử nghiệm để đo lường mức tác hại và cách đối phó, từ cung kiếm, giáo mác đến súng đạn, hóa học hoặc vũ khí sinh học….

Vũ Linh: BÀI 120: HỘI CHỨNG CUỒNG CHỐNG TRUMP TRONG THỜI DỊCH - cuộc chiến của khối cấp tiến chống TT Trump lại không chậm bước chút nào. Trái lại, c̣n tăng tốc mạnh hơn theo đúng chủ trương của đảng DC: không bỏ lỡ cơ hội do một khủng hoảng tạo ra

Vĩnh Tường: Tổng Thống Trump Nói Đúng: Cuomo Thú Nhận New York Đă Có Cả “Kho” Máy Trợ Hô Hấp

Vĩnh Tường: TIN DỊCH Coronavirus/COVID-19 (VIRUS TỪ TRUNG CỘNG)- Thủ Tướng Anh Vướng Phải Dịch Vũ-hán - Bác sĩ Neil Ferguson Đánh Giá Lại Dự Đoán …..

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 112 -Trung Cộng – Virus - Dân Chủ Và Truyền Thông -Trước hết DĐĐL cầu xin Ơn Trên phù hộ cho mọi nhà, mọi người được b́nh an vượt qua cơn hoạn nạn do con virus quê từ bên Tàu này.

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 111 Từ Dịch 'Mồm Loa Mép Giải' Đến Dịch 'Bịt Miệng' *Chính Trị Phải Đạo và Hai Loại Dịch Liền Nhau * Thông Điệp KHÔNG LỜI của Trời Đất qua hai trận dịch: Mồm Loa Mép Giải Chống Trump và Dịch Bịt Miệng quê ở Vũ Hán

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 110 - DÂN CHỦ - CỘNG H̉A - Quyền Phá Thai và Bảo Vệ Sự Sống

Vĩnh Tường: Nói Chuyện với B́nh Dân Kỳ 107- XÉ XÁC THÔNG ĐIỆP - LỆNH BÀ CHẤM HẾT MỘT ĐỜI CHÍNH TRỊ?!

Vĩnh Tường: - Chánh Án Roberts Lên Án Schumer V́ Lời Tuyên Bố “Đe Dọa” Và “Nguy Hiểm” – Đệ nhất Phu Nhân Melania Trump Cùng Bộ Trưởng Ngoại Giao Pampeo Làm Lễ Vinh Danh và Trao  Giải Thường Cho Phụ Nữ Can Đảm Khắp Thế Giới

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 109- CHUYỆN CƯỜI ỨNG CỬ - GIEO G̀ GẶT NẤY!...- Đến đây, chọn lựa không c̣n là vấn đề khó khăn nữa, chỉ có điều là từ nay, không biết DC sẽ gieo những nhân ǵ

Vũ Linh: BÀI 112: CỤ XĂ NGHĨA SANDERS - “Bắc VN không phải là kẻ thù của tôi. Họ là những người dân rất rất nghèo, không có đôi giầy nữa. Họ ăn cơm bữa có bữa không. Họ đă tranh đấu cho tự do của đất nước họ từ 25 năm qua” (Sanders)

Vĩnh Tường: Catalina Lauf, hai mươi sáu tuổi, đang tranh cử vào Quốc hội ở Illinois Quận hạt 14 gọi ḿnh là người đối đầu AOC trong một cuộc phỏng vấn riêng với Daily Caller.

Vĩnh Tường: TRUẤT PHẾ - DÂN CHỦ LÀM NỀN CHO TỔNG THỐNG TRUMP... Hành vi của bà Pelosi đại diện cao cấp nhất của đảng DC chỉ thúc đẩy người ta thấy sự tương phản rơ hơn giữa chánh và bất chánh, tiẻu nhân hạ tiện. 

Vĩnh Tường (Dịch): THÔNG ĐIỆP T̀NH TRẠNG LIÊN BANG NĂM 2020 9:06 PM EST Ngày 4 tháng 2 năm 2020

Vĩnh Tường: Truất Phế Tổng Thống - Lẽ Phải Giải Oan Khiên - Dân Chủ Đại Bại?! … đă hai lần DC dồn hết công sức, chuẩn bị ăn tiệc đại thắng, nhưng đều bất ngờ - đối với họ - trở thành cuộc bắt gió đuổi mây, hay tệ hơn nữa, như dă tràng xe cát.

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 104 -Tổng Thống Trump Đại Thắng Mùa Xuân (P2) - Tổng thống Trump nên gửi lời cảm ơn DC và TTTT mới phải lẽ!

Phạm Bá Hoa: Thư số 99a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Với thư này, tôi tổng hợp các tin tức mà tôi có được và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh có nét nh́n rộng hơn và rơ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến bản chất độc tài và dối trá của nhóm lănh đạo Việt Cộng

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 103 Tổng Thống Trump Đại Thắng Mùa Xuân (P1) - - DẮT IRAN VÀO TRƯỚC CỬA H̉A B̀NH

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 102 - Một Bước Tới Ngay Trước Cửa Ḥa B́nh -… cái tựa bài nghe có vẻ sai lầm thật đấy! Nhưng nếu b́nh tĩnh chịu khó nh́n quanh một chút, người ta sẽ thấy có lư hơn cả những điều thường có lư

Phạm Bá Hoa: Thư số 99 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Với Thư này, tôi tổng hợp tin tức mà tôi có được, liên quan đến: Hồ sơ Biển Đông. Hồ sơ thương mại mở rộng. Hoa Kỳ thành lập quân chủng Không Gian. Và hồ sơ ô nhiễm không khí tại Việt Nam.

Vĩnh Tường: Lá Thư Của Tổng Thống Trump – Bóp Chết Ngay Bản Kết Tội Truất Phế Của Dân Chủ *Nói Chuyện Với B́nh DânKỳ 100  … quả là một chuyện phi thường lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ (HK)

Vĩnh Tường: Bức Thư Tổng Thống Donald J. Trump Gửi Đến Chủ Tịch Hạ Viện - Một trăm năm kể từ bây giờ, khi mọi người nh́n lại sự vụ này, tôi muốn họ hiểu và học hỏi từ đây, để nó không bao giờ có thể xảy ra với một Tổng thống khác.

Phạm Bá Hoa: Thư số 98a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Với Thư này, tôi tổng hợp tin tức mà tôi cóđược, liên quan đến hồ sơ Biển Đông, hồ sơ thương mại mở rộng, và hồ sơ Việt Cộng.

Vĩnh Tường: Báo Cáo của Tổng Thanh Tra T́m Thấy Ǵ? -Nhóm FBI Đă Sử Dụng Thông Tin với 'Sự Thiếu Chính xác Đáng Kể' Để Lấy Lệnh Cài Gián Điệp Trong Chiến Dịch Trump

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 98 ;Đàn Hặc Truất Phế - Dân Chủ Mau Mau T́m Lối Thoát - Cho nên nói rằng Quốc hội luận tội th́ thật tội nghiệp và bất công cho hai chữ Quốc hội lắm lắm!

Phạm Bá Hoa: Thư số 98 gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam -Nội dung Thư này, tôi tổng hợp tin tức liên quan đến hồ sơ Biển Đông & eo biển Đài Loan, hồ sơ Thương Mại mở rộng (gồm cả Hong Kong), và nội bộ Việt Cộng. 

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 97 -HONG KONG - Sự Thật Và Chính Trị  - dân Hong Kong giống dân miền Nam Việt xưa ở chỗ có được tự do, dân chủ, nhưng cuộc tranh đấu hoàn toàn, hoàn toàn khác hẳn.

Phạm Bá Hoa: Thư số 97a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Nội dung Thư này, vẫn là tổng hợp tin tức liên quan đến hồ sơ Biển Đông + Hồ sơ Thương Mại mở rông + Hoa Kỳ và khối ASEAN + Hồ sơ Việt Nam.

Vĩnh Tường: Nhét Lời Bất Lương vào Miệng Tổng Thống (Lời Mở đầu của Adam Schiff (DC), Chủ tịch Ủy ban T́nh Báo Hạ Viện)

DEVIN NUNES Mở Đầu Cuộc Điều Trần Lần Thứ Nhất (Chọc Thủng Cuộc Luận Tội Giả Hiệu Của DC) /Vĩnh Tường (dịch)

Vĩnh Tường: Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 87 -Ả-RẬP SAUDI - HK và IRAN - Thế Cờ Phải Giải… - Từ thời Tổng thống Bush, Iraq, Bắc Hàn và Iran bị xem là các trục ác ma. Iraq, Bắc hàn kể như lần lượt vào quỹ đạo của Hoa Kỳ (HK). Bây giờ đến lược trục Iran phải xoay. 

Phạm Bá Hoa: Thư số 95a gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.- Nội dung thư này, tôi tổng hợp tin tức và tài liệu từ trong nước và hải ngoại, liên quan đến hồ sơ Biển Đông + hồ sơ Thương Mại + hồ sơ Bắc Hàn + nội bộ Hoa Kỳ + Hoa Kỳ - Việt Cộng.  

Ư Nga: Thơ Á Nghi (Này Em Má Lúm Đồng Tiền: 27.9.2019) *Ảnh: Bảo Trâm *Thơ cảm tác: NLG-Vơ Rân, Trầm Vân / Anh nghèo, đội sổ mồ côi /Cau nhà thơm ngát, trầu trồi sắc xanh! /San đôi, sẻ nửa cho anh /Chúng ḿnh ăn nhịn, để dành nuôi… con!

Khẩu chiến chính trị giữa Biden và TT Trump.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: THOÁT TRUNG VÀ DI SẢN CỦA VIỆT NAM CỘNG H̉A … trong quá khứ,  đảng CSVN đă lừa phĩnh đồng bào với chiêu bài “H̉A HỢP H̉A GIẢI DÂN TỘC”. V́ vậy, phía người Việt quốc gia rất dị ứng  với cụm từ “H̉A GIẢI QUỐC GIA” hoặc “H̉A GIẢI DÂN TỘC” của CSVN. 

Phan Văn Song: Việt Nam Khủng Hoảng Lănh Đạo Giao Quyền cho Thực Dân Tàu  *Tàu Cộng  Thực Dân Của Thế Kỷ 21 - Không c̣n Việt Cộng th́ thoát nợ Tàu. Dẹp Việt Cộng, Thoát Hán Nạn!   

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: HAY NGÔI ĐỔI CHỦ - CHƯƠNG 19 - TỘI ÁC CỦA CÁC CHÉ Độ CỘNG SẢN • • • - Là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản từ năm 1945, nhân dân Việt Nam phải dũng cảm đấu tranh dẹp bỏ chế độ độc tài đảng trị đă và đang t́nh nguyện làm Thái thú của đế quốc cộng sản phương Đông đế dâng lên thiên triều Bắc kinh đất, biến và tài nguyên quốc gia đối lấy địa vị thống trị lâu dài nước Việt Nam khốn khố.

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp quốc kỳ chúng ta khắp nơi -bổ túc ngày 14-4-2019.-

Phạm Bá Hoa: Bảng tồng hợp ¼ Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc  đỏ.- Bổ túc ngày 27/3/2019

Phạm Đ́nh Hưng: THAY NGÔI ĐỔI CHỦ - CHƯƠNG 17 –Trí Thức -Căn cứ các sự kiện lịch sử chính xác kể sau  [nô tài, nhân tài, thiên tài], Hồ Chí Minh thuộc loại nô tài:

Trúc Giang MN: Chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump chống Trung Quốc - Tàu Cộng không có chính nghĩa, không có đồng minh cho nên khi cuộc chiến nổ ra th́ Tàu Cộng thua ngay từ hiệp đầu. Đó là nhận xét của tác giả Ngụy Kinh Sinh.

Xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Mô thức phát triển của Việt Nam -Sao chép 100% mô h́nh phát triển của Trung Quốc và gọi mô h́nh nầy là Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, Việt Nam đă xây dựng được một giai cấp Tư bản đỏ có nhiều đặc quyền đặc lợi, củng cố độc quyền thống trị vĩnh viển của đảng Cộng Sản nhưng cũng cải thiện được phần nào mức sống của quần chúng lao động

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Hai Mô Thức Phát Triển Của Đại Hàn Và Trung Quốc - Tạp chí Foreign Affairs số tháng 9/10 năm 2018 có đăng tải một bài viết khá thú vị tựa đề China Future Is South Korea Present (Tương Lai Của Trung Quốc Là Hiện Tại Của Đại Hàn).

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: THAY NGÔI ĐỔI CHỦ -Chương 8 – Một từ ngữ không Thể Nào Quên …. một từ ngữ gây nhiều ấn tượng đă được Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm sử dụng để nói về đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là từ ngữ Cộng Phĩ

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Quang, Ông Là Ai? -Căn cứ một thông tin chánh thức của Trung Quốc công bố năm 2014, Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Công Ḥa (Bắc Việt cộng sản) là Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc đă phục vụ trong Bát lộ quân

TS.Nguyễn Ngọc Sẵng: Trung Cộng, Một Con Đường Nhiều Bi Kịch -Cả ba biện pháp gây thiệt tḥi cho Mỹ th́ ít, ngươc lại Tàu sẽ thiệt hại nặng nề.  Nói theo thuật ngữ của giới kinh tế th́ chính Tàu “tự bắn vào chân ḿnh”..

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM: Kính gởi: Đồng Bào Quốc Nội, Hải Ngoại, Quư Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa ,Quư Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH

Ts Phan Văn Song: Bán Lúa Giống *Nói láo mười lần là nói láo, nói láo một vạn lần là sự thật "   *Nói láo càng láo thiên hạ càng tin".

Phạm Trần Anh: Sự Thật Lịch Sử Của Cái gọi Là “Cách Mạng Tháng Tám” Và Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa  - Bảy mươi năm nh́n lại thực tế đau thương của dân tộc Việt chúng ta đă trải qua 3 sự kiện lịch sử do đảng CSVN gây ra đối với dân tộc 3 ngày Quốc Hận

Ts Phạm Cao Dương: Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nh́n Lại: *Cả Nước Bị Lừa *Từ Cướp Chính Quyền Đến Cướp Tài Sản? Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín Viết Ǵ Về Biến Cố 19 Tháng 8, 1945?

Lá thư của Giáo Sư Nguyễn Công Tâm gởi Tổng Thống Donald Trump - Tôi xin tuyên thệ rằng chính quyền VNCH sẽ là đồng minh thân cận của nước Mỹ, và sẽ dành mọi ưu đăi cho quân đội Mỹ, có mặt ở Việt Nam, nhất là căn cứ Cam Ranh ….,

Xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: THAY NGÔI ĐỔI CHỦ  -Các chủ trương, chánh sách và hành động của đảng CSVN từ 1945 đến nay đủ chứng minh Cách mạng tháng 8 và hai cuộc nội chiến kéo dài 30 năm (1945-1975) do Hồ Chí Minh chủ động chỉ nhằm mục đích:THAY NGÔI, ĐỔI CHỦ.                            

TS.Phan Văn Song:  Yêu Nước - Mong những vị, những kẻ cầm quyền, c̣n tư tự trọng nào, giao trọng trách cho người công dân trách nhiệm, nếu không đảm đang được trách nhiệm Yêu Nước.

Trần Trung Đạo: Nguồn gốc CS của “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”- Các hội chuyên nghiệp được lập ra không phải là để hoạt động, phát triển, tương thân tương trợ giữa những người cùng nghề nghiệp mà để cho đảng (CS) dễ kiểm soát

Phạm Bá Hoa:  Tóm lược  tội ác của lănh đạo Việt Cộng 1945-2017. Phần =>  [1/3]  => [ 2/3] => [3/3]

Nguyễn Tiến Hưng: Việt Nam trong chiến lược Hoa Kỳ -. Một điều đáng chú ư là về phía người dân th́ chỉ hoan hô ông Trump mà không để ư tới ông Tập. Để biết rơ hơn liệu Việt Nam có được thuyết phục hay không, ta phải theo rơi những hành động có thực chất của cả hai bên trong những ngày tháng sắp tới.

Lê Thiên: Ông Bà Trịnh Văn Bô và Bà Cát Hanh Long: Những kẻ bị lừa v́ cả tin Hồ tặc. - Từ đầu tháng 11/2017, khi có tin bà Trịnh Văn Bô (nhũ danh Hoàng Thị Minh Hồ) từ giă cơi đời ở tuổi 104, truyền thông trong nước rộ lên chuyện dâng vàng, hiến nhà, mượn nhà, cướp nhà xảy ra tại Miền Bắc Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua.

TS. Nguyễn Anh Tuấn Political Scientist –Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Dưới Cái Nh́n Của Các Lănh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế

Cao Lân: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: Vị Nguyên-Thủ nghèo nhất thế giới -Thể chế Việt Nam Cộng Ḥa do chính Người đă khai sáng trên đất nước Việt Nam – Người đă hết ḷng yêu nước, thương dân. Và cuối cùng, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă sống v́ Tổ Quốc - Dân Tộc; và đă chết v́ Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam !

Nguyễn Đức Chung: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm: “Tôi tiến, hăy tiến theo tôi; tôi lui hăy giết tôi; tôi chết hăy nối chí tôi” -Với những bằng chứng hiển nhiên qua các nhân chứng sống trong lịch sử, người Việt Nam chân chính chúng ta chỉ có một con đường để cứu nước là: Nối chí Chí sĩ Ngô đ́nh Diệm!

Bỉnh bút độc lập Phạm Lễ, Ghi nhận và Tổng hợp: Trả lại danh dự cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu

Ts.Phan Văn Lưu: 26 Tháng 10 Ngày Độc Lập Của Việt Nam

Nguyễn Đức Chung:  “Hoài Ngô - Những bài báo, bài viết của các tác giả đề cập tới động từ “Hoài Ngô”, đa số đă dùng nó làm phương tiện để nói đến, hoặc ám chỉ những ai c̣n tưởng nhớ đến thời kỳ đất nước Việt Nam Cộng Ḥa, thời Đệ Nhất, dưới sự lănh đạo của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Chí Minh, Ông Là Ai ?- Người lănh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) thực hiện cuộc tàn sát dă man giữa người đồng chủng trong 30 năm chiến tranh (1945-1975) không cần thiết để áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Đông Dương và tái lập chế độ Bắc thuộc lần thứ năm là Hồ Chí Minh, cán bộ Đệ tam cộng sản quốc tế (Komintern) do Dmitry Manuilsky tuyển dụng năm 1924.

Mường Giang:  Đâu Là Sự Thật Về Ngày 19-8-1945: Việt Minh Cướp Chính Quyền? - Ngày nay ai cũng biết cuộc kháng chiến chống Pháp, sau khi thực dân trở lại tái chiếm VN vừa lúc thế chiến II chấm dứt. Đó là xương máu chung của toàn thể quốc dân VN, chứ không riêng của đảng CS hay cái gọi là cách mạng tháng tám, tháng mười, mà bấy lâu nay đảng Hồ cứ rêu rao tuyên truyền để lừa bịp công luận.

TS Phạm Cao Dương: Trước nạn Trung Quốc xâm lấn càng ngày càng rơ rệt: Đọc Lại Những Bài Viết Của Các Cố Vấn Tầu Ở Việt Nam Trong Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Nhất (1946 - 1954): Đảng Cộng Sản Việt Nam đă để mất chủ quyền của đất nước từ bao giờ?

Phạm Bá Hoa: thơ "Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa 60 năm nh́n lại ... " /Từ Tổ Tiên dựng nước /Từ Anh Hùng mở nước  /Từ Hồn Thiêng Sống Núi /Từ Anh Linh Tử Sĩ /luân lưu trong gịng máu /Người Lính Việt Nam Cộng ḥa

Trọng Đạt: Tổng Thống đắc cử Donald Trump và biệt lập thuyết Nixon. - Một điều chắc chắn là dù chính phủ nào, đảng nào cũng luôn ư thức cái tương quan môi hở răng lạnh cổ điển như tự bao giờ. Họ không thể từ bỏ đường lối cố hữu pḥng thủ đất nước từ xa để bảo vệ thị trường tài nguyên, quyền lợi an ninh kinh tế của nước Mỹ tại khắp mọi nơi trên thế giới.

Ts Phạm Cao Dương: Lịch sử nào cho tuổi trẻ học đường VN? …người ta có thể nói rằng nền sử học Mácxít Việt Nam, phân biệt với nền sử học Việt Nam dù là ở miền Bắc trước năm 1975 và trên toàn quốc sau năm 1975, với những thành tích sửa đổi văn bản, ngụy tạo nhân vật, uốn cong các dữ kiện lịch sử, tránh né sự thật hay …  sẽ làm cho các nhà sử học tương lai phải mệt nhọc lắm mới t́m ra được một số không nhỏ những sự thực...

Wayne Ally Root: Tại Sao Sáu Mươi Ba Triệu Cử Tri Mỹ Không Bỏ Rơi Ông Trump -Xin lỗi những người bạn dân chủ tuyệt vọng và hoang tưởng của tôi. Việc sa thải giám đốc FBI đă không giúp ích cho bạn. Câu chuyện “giả mạo” liên quan đến người Nga đă không giúp ích cho các bạn. Cáo buộc “cản trở công lư” giả dối đă không giúp ích ǵ cho các bạn. …

Đỗ Ngọc Uyển: Tám mươi năm tội ác của Cộng sản và Ḥa Giải Dân Tộc. - Để Hoà Giải Dân Tộc: Phải Mang Bọn Tội Phạm Việt Cộng Ra Trước Công Lư

TS Mai Thanh Truyết: Đảng cộng sản Bắc Việt có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không? -Nguy cơ mất đảo, mất biển của Việt Nam ngày càng đến gần và với vai tṛ điều hành đất nước của ĐCSBV, chúng ta cần phải đặt câu hỏi về việc nhà cầm quyền CSBV đă làm ǵ để Việt Nam rơi vào t́nh trạng nguy khốn hiện nay

Đỗ Ngọc Uyển: Một âm mưu quỷ quyệt của Việt cộng: Triệt hạ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa.

TS. Mai Thanh Truyết: Theo Mỹ mất đảng - theo Tàu mất Nước -Cuộc cách mạng ngày hôm nay phải là Cuộc Cách Mạng Môi Trường, một cuộc cách mạng toàn dân do chính Tuổi Trẻ trong nước phất ngọn cờ do tiền nhân đă trao cho.

Đỗ Thái Nhiên: Tây Tạng 59, Việt Nam 75. -Không có ư chí phục hận trong hiện tại làm ǵ có tương lai dân chủ nhân quyền cho Việt Nam? Đây là lư do giải thích tại sao hai chữ “quốc hận” được dùng để đặt tên cho ngày 30/4. Tên gọi này là tên gọi hợp lư nhất, tên gọi bất khả thay thế.

Trần Trung Đạo: Bài Học “Thoát Nga” Của Lithuania. - Cách mạng dân chủ được viết bằng xương máu của những người đă đổ xuống trong thời điểm lịch sử nhưng giữ được lâu dài nhờ những nhà lănh đạo có tầm nh́n xa vào tương lai đất nước.

TS.Mai Thanh Truyết: Đảng Cộng Sản Bắc Việt Là Chướng Ngại Chính Cho Tương Lai Việt Nam. - Đánh đổ ĐCSBV là mục tiêu cần phải cương quyết nhắm tới, không c̣n có con đường thứ hai nào khác!

Toàn văn diễn văn của Tổng thống Donald Trump trước Quốc hội Hoa Kỳ

Trúc Giang MN: Chứng minh tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng  v́ đă kư 15 văn kiện bán nước.- Sau khi phân tích và đánh giá nội dung của 15 văn kiện thỏa thuận th́ đúng là những văn kiện bán nước và kết luận: “Tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng”.

TS.Mai Thanh Truyết: Người Việt Hải Ngoại có thể làm ǵ để bảo vệ Việt Nam? - Chỉ c̣n hơn 3 năm nữa thôi, Hội nghị Thành Đô sẽ biến Việt Nam thành tỉnh “Quảng Nam” của TC. “Ḿnh” phải làm ǵ đây? Đă đến lúc cần phải lấy máu để rửa vết nhơ của dân tộc như lời dặn của Vua Duy Tân!

Trần Trung Đạo: TT Trump Và “Chính Sách Một Trung Quốc” - Một quan điểm có tính cách đối ngoại hết sức quan trọng và ảnh hưởng đối với chính trị Á Châu trong đó có Việt Nam, được Donald Trump đưa ra ngay cả khi chưa chính thức nhậm chức tổng thống là phê b́nh “Chính sách Một Trung Quốc” tồn tại từ 1979 đến nay

Trần Trung Đạo: Chủ nghĩa dân túy Mỹ và Donald Trump. - kết quả cuộc bầu cử cho thấy sự xuất hiện của Donald Trump là một đáp ứng trước nhu cầu thay đổi chính sách của người dân Mỹ và chương mới trong lịch sử Mỹ vừa bắt đầu.

TS.Mai Thanh Truyết:  Thử phác họa con đường tương lai cho Việt Nam. - Cách đây gần 63 năm, ngày 20-7-1954, đất nước Việt bị chia cắt làm hai do các thế lực quốc tế dàn xếp, đi ngược lại nguyện vọng của người dân Việt. Hôm nay, thêm một lần nữa xin được chia sẻ và phác họa Con Đường Tương Lai Cho Việt Nam sau 42 năm dưới ách thống trị của CSVN.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử-Thư Ngỏ Kính Gởi Tổng Thống Đắc Cử Donald J. Trump. - tôi chỉ c̣n một hy vọng duy nhất là mong ông tương kế tựu kế với Đồng Minh nhằm xé Trung Cộng ra từng mảnh như đă chia nước Tàu ra thành nhiều tô giới như dưới triều nhà Thanh, th́ Đất Nước Việt Nam sẽ có cơ may thoát ra khỏi gọng kềm của bọn Quỷ Đỏ Trung Cộng thôn tính

Phm Bá Hoa: Quan Đim Làm Nn Cho Nhng Lá Thư gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) - Một cuộc chiến tranh lạnh đang âm thầm diễn tiến giữa hai cường quốc hat nhân Nga-Mỹ do tham vọng của Tổng Thống Nga Vladimir Putin muốn chứng tỏ Liên bang Nga do ông ta cai trị đă vươn lên trở thành một siêu cường kinh tế và quân sự không thua kém Hoa Kỳ.

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM: Đếm Lại Phiếu Bầu Cử Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ 2016. Bài toán cho thấy nếu c̣n thua ở bất cứ TB nào trong 3 tiểu bang đang “bị” đếm lại, th́ UCV Hillary vẫn vĩnh viễn ra đi khỏi ảo mộng “trị nước, b́nh thiên hạ”.

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM:  Lư Do Donald Trump Đắc Cử Tổng Thống Thứ 45 Của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. - ngày mùng 8 tháng 11 năm 2016 đă khai mở một thành tích mới trọng lịch sử bầu cử Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ……

TS Phạm Cao Dương: Nhân Vụ Các Cô Giáo Tỉnh Hà Tĩnh Bị Ép “Tiếp Khách, Rót Rượu, Hát Karaoke Cho Quan Chức Tỉnh”, Nh́n Lại Những Đặc Tính Truyền Thống Cơ Bản Của Nền Giáo Dục ở Miền Nam Thời Trước Năm 1975.

Xă luận bán nguyệt san Tự do Ngôn: Lũ chồng lũ trên nhà cầm quyền !!! Trận lũ lụt ở miền Trung mới rồi (đặc biệt tại Quảng B́nh và Hà Tĩnh) được gây ra bởi trời th́ ít mà bởi người th́ nhiều, …..

Mai Thanh Truyết: Trung Cộng Không Đáng Sợ Đâu… - Sự phô trương sức mạnh ở biển Đông chỉ là một h́nh thức để giải tỏa tính ức chế cực đoan sẳn có của dân tộc “Trung Quốc” của người Hán, cũng như làm nhẹ sức ép của quyết tâm dành lại độc lập của người dân Tây Tạng,

Ts.Phan Văn Lưu: 26 Tháng 10 Ngày Độc Lập Của Việt Nam

Nguyễn Quang: Một mặt trận hai kẻ thù: Việt cộng bán nước, giặc tàu xâm lăng  “Nếu bọn Việt Cộng thắng, th́ quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống măi măi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô tôn giáo." [TT Ngô Đ́nh Diệm khánh thành đập Đồng Cam - Tuy Ḥa 17-9-1955]

Kiêm Ái: Donald Trump, Độc Cô Cầu Bại -Đúng là Donald Trump đang tứ bề thọ địch, địch từ trong đảng, địch từ đảng Dân Chủ, địch từ những đồng tiền rất dơ bẩn của Hillary Clinton, địch từ những vu khống, nhục mạ, cả vú lấp miệng em của giới truyền thông v.v...

Hà Bắc: Diễn Văn Của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Ngày 9 tháng 5 Năm 1957

Nguyễn Cao Quyền:  Một Cách Nh́n Về Vấn Đề Chiến Tranh Hay Ḥa B́nh Ở Biển Đông - “Liệu Trung Quốc có là mối đe dọa cho ḥa b́nh tại vùng Á Châu-Thái B́nh Dương trong những thập kỷ trước mắt hay không ?”.   Câu trả lời phải dựa trên hai yếu tố “khả năng” và “tham vọng”.  

Nguyễn thị Cỏ May: BÓNG ĐÈ. -Thực tế ở Việt nam ngày nay, Bóng Mao đang ngày càng phủ trùm kín đất nước, áp lực ngày càng nặng đến khó thở. Cũng do ư muốn của đảng cộng sản ở Hà nội. Thậm chí có không ít đảng viên có thể nói “ Việt nam có trở thành một tỉnh lẻ hay vùng tự trị của Trung quốc th́ đă sao ? Ta vẫn sanh sống và đảng vẫn lănh đạo kia mà”.

Lê Duy San: Mười Tội Ác Của Hồ Chí  Minh Và Đảng Cộng Sản Việt Nam.- Ng̣ai 10 tội đại ác này, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam c̣n phạm cả trăm ngàn tội ác khác trong suốt cuộc chiến từ 1945 đến 1975 mà đa số đều là giết người vô tội và cho đến bây giờ chúng vẫn c̣n đang tiếp tục gây tội ác cho dân tộc Việt Nam.

Vũ Đông Hà: Formosa: Cú lừa vĩ đại của Ba Đ́nh và thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh.- Nếu đảng cộng sản VN vẫn tiếp tục độc tôn lănh đạo và cai trị, những cú lừa vĩ đại do Ba Đ́nh dàn dựng sẽ tái diễn; thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh sẽ trở thành một chiến dịch diệt chủng dài hạn. ...

Trần Gia Phụng: Tại sao ông Ngô Đ́nh Diệm không làm Thủ tướng năm 1945?- …. Một lư do khác khiến ông Diệm từ chối lời mời của vua Bảo Đai v́ ông Diệm nhận định rằng t́nh h́nh người Nhật đang suy yếu một cách nhanh chóng, và thật là thiếu sáng suốt nếu lập chính phủ dưới sự chiếm đóng của người Nhật. ...

Ts Mai Thanh Truyết: Việt Nam: Con Đường Tương Lai Âm U.- Hơn 41 năm sống trong hoà b́nh, thiết nghĩ thời gian cũng đủ dài để thiết lập một xă hội ổn định cho Việt Nam.  Nhưng tiếc thay điều đó không xảy ra cho nước ḿnh!

Khuất Phong Nguyễn Đ́nh Phùng: Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi! cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đă gần kề và khó ḷng tránh khỏi được !  Máu lửa và chết chóc sẽ lan tràn. Nhưng cũng có thể đây sẽ là khởi đầu cho chấm dứt của cộng sản Trung Hoa khi Tập Cận B́nh bị tiêu diệt. Và Việt Nam  cũng sẽ phải thay đổi theo

Lữ Giang: Một đ̣n nặng nữa giáng xuống Liên Âu.- Trong 10 năm qua, Hoa Kỳ đă giáng xuống Liên Âu ba đ̣n khá nặng, nay Anh giáng xuống Liên Âu một đ̣n thứ ba. Liệu giữa Anh và Liên Âu có tiến tới một giải pháp "ổn định" nhanh chóng được không?

Nguyễn Cao Quyền: CSVN : Từ Bước Quy Phục Thành Đô Qua Chính Sách Ba Không Đến Lập Trường Một Có.- Sớm muộn ǵ rồi đây đất nước và dân tộc sẽ nhanh chóng trở thành văn minh dân chủ, nếu lới hứa bán nước Thành Đô không trở thành sự thật.

Phm Bá Hoa: Quan Đim Làm Nn Cho Nhng Lá Thư gi Người Lính Quân Đi Nhân Dân Vit Nam. Li nói đu. - Tôi biết chc rng, ḿnh đă và đang làm mt vic nên làm, phi làm, và làm đến khi không c̣n làm được na, Và trong ư nghĩ đó, tôi bt đu t tháng 11/2011 vi Thư s 1 …

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: TỰ DO NHÂN QUYỀN VÀ QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT - Kỷ Nguyên Hậu Cộng Sản (Soạn thảo cho các sinh viên ở trong nước, các sinh viên Việt Nam tại hải ngoại và các sinh viên Việt Nam du học tại hải ngoại)  Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam 2014

BNS Tự Do Ngôn Luận: Cuộc chiến tổng lực dẹp yên vụ cá chết -những kẻ đó [VC] vẫn b́nh thản để cho biển chết, cá chết, dân chết, v́ đối với chúng, không có Tổ quốc chẳng có Đồng bào. VN cũng chẳng phải là quê hương của chúng, v́ từ lâu chúng đă chuẩn bị sẵn cơ ngơi ở xứ lạ, nơi chúng sẽ đến để hưởng thụ số tài sản kếch sù mà chúng đă cướp được từ đồng bào và từ mảnh đất nơi chúng đă sinh ra và lớn lên.

Phạm Bá Hoa: Bảng tổng hợp 2/4 quốc kỳ chúng ta giương cao khắp nơi. -.Người tổng hợp xin được góp lời vinh danh và cám ơn quí vị cùng quí bạn trẻ, đă vận động và thực hiện thành công với các cơ quan hành chánh địa phương trong các ngày lễ và trong mọi trường hợp, góp phần tạo nên “Bảng Tổng Hợp Quốc Kỳ Chúng Ta Giương Cao Khắp Nơi".

Phạm Bá Hoa: Bảng tồng hợp 1/4 Dựng Lại Quốc Kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ. Nh́n lại lịch sử thế giới, hầu như chưa có trường hợp nào một quốc gia không tồn tại mà quốc kỳ của quốc gia đó vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ, tại những nơi có Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản trên thế giới như quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ của chúng ta. 

Trần Trung Đạo: Bruce Springsteen và Barack Obama, hai cánh én tự do.-Bruce Springsteen và Barack Obama là hai cánh én tự do nhưng mùa xuân không đến từ cánh én ghé qua một đôi ngày mà phải được mang về bằng bầy én Việt Nam. Mùa xuân rồi sẽ đến.

Bài phát biểu của Tổng Thống Obama tại Hà Nội: Trong tương lai, nước Mỹ  vẫn sẽ đưa tàu và máy bay qua lại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và chúng tôi ủng hộ tất cả các nước khác có quyền hành động như vậy. [TT Obama]

Tiến sĩ Nguyn Ngc Sng: Obama: Chuyến Công Du Và Nhng Đàm Lun  - Chuyến Công du ca Tng Thng Hoa Kỳ Obama được dư luận Hoa Kỳ, Vit Nam và Trung cng đc bit chú ư, nht là người Vit trong và ngoài nước từ các đối tượng doanh nhân, gii chinh trị, những người tranh đu cho nhân quyn ở Việt Nam

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một bí ẩn lịch sử. HỒ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là một người hay hai người khác nhau?

Phạm Cao Dương: Nhân Mùa Quốc hận 30 tháng Tư 2016, viết lại cho giới trẻ Việt Nam ở Hải Ngoại:  Sự H́nh Thành của Siêu Quốc Gia Việt Nam Thiên Niên Kỷ Thứ Ba và Việc Dựng Tượng Đức Thánh Trần ở Little Saigon

Trúc Giang MN: V́ sao ông Ba Y Tá đi chùa? -anh Ba mang đến cửa Phật toàn là ác nghiệp, cho dù có lấy hết nước của Biển Đông mà rửa, th́ cũng không sạch được tội ác đă gây ra.

Đinh Từ Thức: Những Ngày Cuối Cùng Ở Việt Nam.- Bài điểm phim “Những ngày cuối cùng ở Việt Nam và Phép lạ bị lăng quên”, “The Last Days in Viet Nam”, phim tài liệu do đạo diễn Rory Kenedy thực hiện

Lữ Giang: 30 tháng tư: Nh́n người rồi lại nh́n ta!  -Cuộc tháo chạy của VNCH năm 1975 được khởi đầu bằng cuộc tháo chạy của Cộng Ḥa Khmer. Mỗi lần đến 30 tháng tư, chúng ta cần nh́n lại hai cuộc tháo chạy này dưới những khía cạnh khác nhau để rút thêm những bài học lịch sử.

Bác Sĩ Trần Mộng Lâm:  30 tháng Tư: Nói Với Các Người Anh Em Họ Miền Bắc.  Thế Sư xoay vần, người có lúc mạnh, lúc đau yếu, nước có lúc thịnh, có lúc suy. Đừng nghĩ là chế độ các anh sẽ vĩnh cửu.

Nguyễn Cao Quyền: Tháng Tư Ôn Lại Vấn Đề Nhân Quyền Và Tội Ác Của Cộng Sản.- Tháng Tư là tháng để chúng ta ôn lại những điều cần thiết cho công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản mà toàn dân từng thực hiện thấm thoắt đã hơn 40 năm mà chưa đạt kết qủa mong muốn.

Mường Giang: Bốn Mươi Mốt Năm VNCH Sụp Đổ, Nh́n lại " Bên Thắng Cuộc " Như Ta Thấy ! /bức tranh mây chó " thời giải phóng " / bốn mươi mốt năm chẳng đổi dời  /thương lính Miền Nam thành " giặc ngụy " / rợ Hồ bán nước lại lên ngôi

Phạm Cao Duong: Tài liệu cho ngày 30 tháng Tư Một vài ghi chú về Đảng Cộng Sản và Chủ Trương Chiếu Cố Miền Nam: Chiến Tranh Phát Xuất Từ Đâu và Từ Bao Giờ? - Đây không phải là một bài khảo cứu theo đúng nghĩa của nó mà chỉ là những ghi chú liên hệ tới nguồn gốc của cuộc Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Hai hay là Chiến Tranh Việt Nam gọi theo người Mỹ

Trần Gia Phụng: C̣n Cộng sản th́ c̣n Quốc Hận Tiếp nhận một gia tài khổng lồ, phồn thịnh là miền Nam Việt Nam sau năm 1975, CS đă đưa đất nước đến chỗ bệ rạc, bế tắc về tất cả các mặt văn hóa, kinh tế, chính trị, quân sự, khinh thường dân chúng một cách trắng trợn, và nhất là chỉ v́ mưu cầu quyền lực và quyền lợi, tập đoàn lănh đạo CS đang bí mật đưa Việt Nam vào con đường Hán hóa, bán đứt đất đai, biển đảo do tổ tiên để lại cho kẻ thù phương bắc

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Hồ Sơ Panama: Dân Tàu Nỗi Cơn Phẩn Nộ.- Hồ sơ Panama sẽ góp phần làm thành cơn băo chính trị, khiến giai cấp công nhân lao động nghèo khổ phẫn nộ vùng lên đấu tranh, ĐCSTQ buộc phải thay đổi bộ mặt chế độ độc tài toàn trị để thích ứng với t́nh thế, nếu không muốn ĐCSTQ phải sụp đổ toàn diện

Barbara Walters nói về Jane Fonda [song ngữ]: Xin giúp đỡ bằng cách gửi email này đến mọi người trong hộp thư của quí vị.  Nếu đủ số người thấy điều này, có thể t́nh trạng của bà ta sẽ thay đổi.

Trúc Giang MN: Cửu Long Cạn Ḍng, Biển Đông Dậy Sóng.- “Cửu Long cạn ḍng, Biển Đông dậy sóng” là do một tay Trung Quốc tạo ra. Dùng Mekong làm vũ khí nước để khống chế đảng Cộng Sản Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Lâm Lễ Trinh: Viết Về Cái Chết Của Việt Nam Cộng Ḥa Dưới Thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.- Từ ba thập niên nay, không đợi đến ngày 30 tháng Tư trở lại mới có thêm tài liệu giải mật được phổ biến từ ba phiá Mỹ, Cộng sản và Quốc gia liên hệ đến giai đọan hấp hối của chính phủ Nguyễn Văn Thiệu kết thúc bằng cuộc tháo chạy của Hoa kỳ năm 1975.

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Tập Cận B́nh Ngạo Mạn – Tàu Cộng Bị Bao Vây&Cô Lập Tại Sao Bắc Kinh Sợ Những “Quy Tắc Quốc Tế” ? - Chiến lược gia Yakov Berger khẳng định: “Nếu Tàu Cộng tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Hoa Kỳ th́ điều đó “CHẲNG KHÁC NÀO TỰ SÁT”…

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Đề nghị một chiến lược với Washington [bài 2]-  -Chiến tranh môi trường. - Tôi tin chắc rằng, tất cả quốc gia dưới hạ nguồn sông Mekong như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam sẽ nhiệt liệt tôn vinh Hoa Kỳ là vị cứu tinh của 200 triệu dân, mà phần lớn sống nghèo khổ bằng nghề nông và đánh bắt thủy sản trên ḍng sông Mekong…

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản- Tiếng nói bất khuất từ Sài G̣n. - Chúng ta đang sống trong một xă hội lấy chủ thuyết cộng sản – chủ thuyết đặt trên nền tảng của gian dối, lừa gạt:

Hạnh Dương: Trung Quốc nhai không được nuốt không trôi vụ xâm lăng Biển Đông đang sắp bùng nổ chiến tranh. - “Tôi không nói Trung Quốc là một kẻ thù của Mỹ. Tôi đơn giản chỉ nói là nếu chúng ta không ứng phó tốt với sự nổi lên của Trung Quốc, đó sẽ là một thảm họa cho thế giới ” [Tướng Michael Hayden].

Letamanh: Quyền lợi và “Đàn Anh”! - Xét cho cùng chỉ có những nước nhược tiểu, bé miệng th́ lúc nào cũng bị các “Đế Quốc”, được ví von là “Đàn Anh” bí mật chia chác quyền lợi với nhau trên xương máu của đàn em!

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Đề nghị một chiến lược với Washington.- Con rồng đỏ Trung Cộng sẽ vùng vẫy trong biển nước một cách tuyệt vọng. Sóng nước Dương Tử Giang và sông Mekong sẽ cuốn trôi bản chất kiêu căng, ngạo mạn và tham vọng bất chánh của Tập Cận B́nh ra Biển Đông…

Hà Nhân Văn: Mê hồn trận đại hội XII – Đàng CSVN đang hết thời.- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng CSVN, Đại hội Đảng lần thứ XII đang diễn ra cuộc đấu đá công khai tranh giành quyền lực giữa các phe phái lănh đạo, chính yếu vẫn là phe đầy tớ Trung Cộng và thân Âu, Mỹ, Nhật Bản, Mỹ vẫn là đầu tàu.

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Đảng Cộng sản Việt  Nam Dùng Ma Túy Làm Liệt Kháng Tinh Thần Đấu Tranh Của Giới Trẻ.- Mong rằng thanh thiếu niên, sinh viên học sinh Việt Nam phải nhận thức sâu sắc điều nầy: “VƯỚNG VÀO MA TÚY LÀ TỰ SÁT”.

Phạm Hoàng Tùng: Mạng Lưới Trên Thế Giới Của Lực Lượng Khủng Bố Việt Tân.-Những người thành tâm muốn tranh đấu dân chủ tự do cho tổ quốc Việt Nam chúng ta th́ cứ mạnh dạn hoạt động theo đường hướng chính trị của ḿnh. Cần ǵ mà phải núp bóng Việt Tân mới hoạt động được.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên: Ai Cập: Đường Đi Đến Tự Do Dân Chủ Nhiều Chướng Ngại Và Dễ “Chệch Hướng”. –(CSVN) Con gịi nào cũng giống con gịi nào, th́ khỏi cần phải mất giờ xem con gịi này làm Tổng bí thư, con kia làm Chủ tịch hay Thủ tướng.

Trần Trung Đạo: Từ tranh chấp Trọng-Dũng, t́m hiểu sáu lư do giúp chế độ CS tồn tại.- Các nước tư bản tự do v́ lư do kinh tế đă không c̣n giương cao ngọn cờ dân chủ như trước nữa. Họ mặc nhiên chấp nhận chế độ Cộng Sản như là một thực tế của mỗi quốc gia hơn là một phong trào quốc tế. Nhân dân Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam, Lào, Trung Hoa v́ thế sẽ tiếp tục là những dân tộc chịu đựng trong cô đơn.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ. - Dầu muốn hay không, họ cũng bắt buộc phải tiếp tục thờ phượng người “Cha Già dân tộc” gốc Tàu theo kế hoạch của đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục xây dựng vô số tượng đài Hồ Chí Minh từ khắp trong nước ra đến các nước ngoài như tại thị trấn Newhaven, Anh quốc, nơi có một người thợ nhồi bột ḿ tên Nguyễn Tất Thành làm việc chân tay cho một tiệm bánh ḿ của người Pháp ở London trước năm 1917.

Ts Phạm Cao Dương: Lịch sử nào cho tuổi trẻ học đường VN? - Thật là cay đắng khi mà mọi người bị uốn cong như lưỡi câu, và chẳng ai nói lên sự thật nữa, chẳng c̣n ai như Sử Ngư nữa. Sử Ngư là người chép sử nước Vệ đời Xuân Thu nổi tiếng v́ thẳng thắn, trung thực.[ Hà Văn Tấn]

Đoàn Thanh Liêm: Vùng lên, Các bạn ơi! /Đă đến lúc  /Ta phải công khai trực diện  /Lăn xả vào cuộc chiến. / Chúng ta đ̣i hỏi  /Không phải chỉ cơm no, áo ấm   /Mà c̣n cả nhân phẩm, t́nh thương.

Phạm Bá Hoa: Bảng Tổng Hợp Quốc Kỳ Của Chúng Ta Đă Được Cộng Nhận -Người tổng hợp xin được góp lời vinh danh và cám ơn quí vị cùng quí bạn trẻ, đă góp phần dựng lại quốc kỳ chúng ta trong những trường hợp khác nhau tại các quê hương thứ hai,....

Ts Phạm Cao Dương: Biên Giới Việt Nam và Trung Quốc qua Các Triều Đại Quân Chủ Việt Nam.- “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ?  Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần.  Nếu họ không nghe, c̣n có thể sai sứ sang phương bắc tŕnh bày cho rơ điều ngay, lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc th́ tội phải tru di”.[Vua Lê Thánh Tông (1473)]

Đào Văn B́nh:Tổng Kết T́nh H́nh Thế Giới Năm 2015: Thế giới năm vừa qua quá nhiều biến động với những sự kiện nổi bật …

Nguyễn Vĩnh Long Hồ: Phiếm: Tập Cận B́nh – “Biển Đông Là Di Sản của Tổ Tiên.- Bắt đầu câu chuyện “Phiếm” nầy , tôi xin kể câu chuyện thuộc dạng “tiếu lâm thời đại”, nó vừa mang tính khôi hài, ngớ ngẩn, đến lố bịch của một viên tướng Hải quân Tàu, mang đến cấp bậc Phó Đô đốc TC về Biển Đông

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế: Đặt Vấn Đề Bổn Phận Cứu Nước Của Lănh Đạo Các Tô Giáo.- những Lănh đạo Tôn Giáo không thể trốn bổn phận cứu nước lúc này:TẠO ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN CÙNG ĐỨNG DẬY ĐUỔI QUÂN CHỆT XÂM LĂNG VÀ TRỨNG TRỊ KẺ PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC !

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Việt Khang Đặt Câu Hỏi Thời Đại:- Trong nước, Việt Khang đặt câu hỏi “Anh Là Ai?” để hỏi Hồ Chí Minh là ai mà sản sinh ra một bầy quỷ sứ làm tay sai cho giặc Tàu, khiến cho Đất Nước sắp mất vào tay kẻ thù muôn kiếp của dân ta mà không biết đau, không biết nhục?

Bùi Anh Trinh: Đằng sau Hiệp định Paris, Mật ước Nixon & Phạm Văn Đồng.- Năm 1973, ngày 7.2, mười một ngày sau khi kư kết Hiệp Định Paris, Kissinger lên đường đi Hà Nội. Tại Hà Nội Kissinger trao cho Phạm văn Đồng một công hàm của Tổng Thống Nixon, trong đó quy định thể thức thanh toán số tiền bồi thường chiến tranh cho Hà Nội là 4,75 tỷ USD.

Hăy đọc Cương Lĩnh người cộng sản mới biết Hồ Chí Minh là ai.- Cội nguồn thật sự của tất cả chế độ cộng sản trên thế giới từ 1917 đến nay 2015: Cương Lĩnh của người cách mạng (1869). 26 điều luật mà mỗi người cách mạng bắt buộc phải tuân hành:

Trúc Giang MN: Tập Cận B́nh dẫn vợ qua Việt Nam để kéo Hà Nội về với Bắc Kinh. - Trên thực tế, Việt Nam đă lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, tư tưởng, xă hội…Đó là kết quả của truyền thống làm tay sai, bán nước có từ thời Hồ Chí Minh-Phạm Văn Đồng, đến Nguyễn Văn Linh-Đỗ Mười-Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh…

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu. Sau Thế Chiến 2, các lănh tụ có tinh thần quốc gia và dân tộc của hầu hết các nước cựu thuộc địa ở Á châu ….  đă từ chối đi theo con đường cộng sản của Liên Xô và Trung Quốc.  

Mặc Lâm/RFA  phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành: Tại sao phải giết Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm?

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Biển Đông Dậy Sóng. - Thực hiện khát vọng truyền đời của Hán tộc, đảng Cộng sản Trung Quốc đă sử dụng một Thiếu tá T́nh báo tên Hồ Quang (Hồ Chí Minh) để khống chế đảng Cộng sản Việt Nam, nuốt trọn cả nước Việt Nam sau 30 năm chiến tranh, ……..

Lưu Nguyên Đạt, PhD,LLB/JD, LLM: Quyền Lợi Quốc Gia & Mưu Đồ Múa Rối Biển Đông. - quyền lợi quốc gia gồm [a] các quan tâm và tham vọng về mặt quyền lực quân sự, kinh tế, văn hoá [b] mà một quốc gia đôn đốc thành lợi ích cốt lơi, thành quốc sách hay định hướng căn bản.

Phạm Quang Tŕnh: Trường hợp Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. - Sở dĩ tôi nhắc đến Nguyễn Tường Tam là muốn nói rơ cho hậu thế biết cái chết của ông và nguyên nhân đă đưa ông đến cái chết ấy.

Ts.Phan Văn Lưu: 26 Tháng 10 Ngày Độc Lập Của Việt Nam.. Thưa Ông Đại Sứ, ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Tôi muốn báo cho ồng biết rằng Ong đang nói chuyện với một Tổng Thống của một quốc gia đôc lập và có chủ quyền. Tôi chỉ rời khỏi đất nước nảy, nếu đó nguyện vọng của dân tộc tôi.[TT. Ngô Đ́nh Diệm]

Lữ Giang: Thi hành lệnh truất phế Bảo Đại (Ghi nhớ 60 năm ngày truất phế Bảo Đại) - khi các tài liệu căn bản về chiến tranh Việt Nam đă được công bố gần hết, chúng ta không c̣n có thể ngồi viết hay nói theo cảm tính, tức theo ư muốn của ḿnh được nữa, ....... 

Nguyễn Thu Trâm: Viết Cho Ngày 01 Tháng 11: Muôn Đời Thành Kính Tri Ân. - Đối với phần lớn người từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 th́ sự kiện ngày 01 tháng 11 năm 1963 măi măi là một cơn ác mộng.

Nguyễn Quang Dy: Tam giác Mỹ-Trung-Việt đang chuyển đổi. -Nếu chuyến thăm Mỹ gần đây của ông Tập Cận B́nh làm nổi bật quan hệ Trung-Mỹ đang xấu đi, và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông làm rơ hơn quan hệ Trung-Việt đang căng thẳng, th́ ….

Xă luận BNSTDNL:  Sửa luật hay siết luật ??? -… chiến dịch sửa luật lần này của Hà Nội chẳng phải là để cởi mở theo chiều hướng nhân đạo và dân chủ theo yêu cầu của quốc tế, đ̣i hỏi của nhân dân chỉ là để siết luật hơn.

Trúc Giang MN: Đại nạn di dân nhập cư: Châu Âu trước thử thách giữa t́nh người và mối đe dọa khủng bố. - Người Á Rập Hồi Giáo chạy nạn tạo ra những khó khăn về kinh tế, xă hội, chính trị trong hiện tại và những đe dọa về khủng bố trong tương lai.

Tôn Thất Thiện: Đổi Mới “Gọi Là” và Đổi Mới “Thật Sự”. -(Nhân đọc “Việt Nam Cần Đổi Mới Thực Sự” của Vơ Nhân Trí, do Đông Á xuất bản, 2003)

Bùi Anh Trinh: Thắp Nén Hương Nhân Ngày Giổ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. - Giờ đây đă 40 năm trôi qua, nếu người Mỹ không lên tiếng giải oan cho ông Nguyễn Văn Thiệu, th́ cũng nên trả lại sự thật cho lịch sử

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Ground Zero. - Tôi cảm thấy trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau khi đứng đây tại Ground Zero này, nơi hàng ngàn mạng người đă bị lấy đi trong một hành động vô nghĩa của sự hủy diệt. [J.B. Đặng Minh An chuyển ngữ]

Diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. - Sáng thứ Sáu, 25 tháng 9, vào lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng thăm và đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York.(Vũ Văn An chuyển ngữ

Diễn Văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ của Đức Giáo Hoang Phanxico. - Tôi hết ḷng cám ơn qúi vị đă mời tôi nói chuyện với Buổi Họp Hỗn Hợp này của Quốc Hội trên “lănh thổ của người tự do và là nhà của người dũng cảm”. [Vũ Văn An chuyển ngữ

Bài phát biểu của Tổng Thống Obama trước Đức Thánh Cha Phanxico (Chuyển ngữ: Vinh Sơn Vũ Tứ Quyết, S.J)  và Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Bạch Ốc [Thành Thi  chuyển ngữ]

Phạm Cao Dương: 70 Năm Nh́n Lại Từ Bảo Đại Đến Hồ Chí Minh: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập. - Họ [dân chúng] chỉ biết hay chỉ được học bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 mà không biết hay không được học bản tuyên ngôn của Hoàng Đế Bảo Đại ngày 11 tháng 3 năm 1945.

Giáo Việt Nam thành công cụ thay thế Phật Giáo Ấn Quang

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên  Kinh tế: Bùng nỗ khủng hoảng mkinh tế Trung Quốc bắt nguồn từ kinh tế thực chứ không phải tài chánh. - Loạt Bài sẽ viết để chứng minh sự thất bại của Mô H́nh Kinh tế Cộng sản,  tuần tự  đề cập những chủ đề sau đây

TS. Âu Dương Thệ: 70 Năm các “Đầy Tớ” Xây Dựng Chế Độ “Cộng Ḥa Chuối”! - Thật quá rơ ràng, các “Đầy tớ” đang phản bội nhân dân. Thực chất khẩu hiệu 70 năm của chế độ toàn trị “dân làm chủ, đảng làm đầy tớ” là như thế!!

Iris Vinh Hayes, Ph.D.: Xin Đng Tránh Xa Chính Tr. Đă đến lúc mi người cn phi đng lên cùng nhau tham gia vào nn chính tr ca đt nước mt cách tích cc và c th đ tái lp mt cơ chế điu hành đt nước ca dân, do dân và cho dân.

Đại Nghĩa: Trả sự thật lại cho Nhân dân và Lịch sử.- nhà sử học Hà Văn Thịnh  :“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau ḷng ….” [Đại Nghĩa: Nói thật, th́ không phải là cộng sản

Xă luận BNSTDNL Thần kinh khốn nạn! Năo trạng đáng nguyền !!! - VC tự ra luật: “Nhà nước là chủ sở hữu mọi tài nguyên đất đai” để rồi ung dung cướp nhà, cướp ruộng của hàng chục triệu người, cướp có luật pháp, cướp có tổ chức, cướp có kế hoạc

Nguyễn Cao Quyền: Kiểm Kê Thực Tế Để Lượng Định Tội Ác Của Cộng Sản. - Kiểm kê thực tế tội ác cộng sản là khép lại cánh cửa của chủ nghĩa Mác-Xít không tưởng để cho hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại không c̣n là ảo vọng.

Trúc Giang MN: Những Thủ Đoạn Tập Cận B́nh Trong Việc Thành Lập Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á. -“Giả sử như Vladimir Putin hay Tập Cận B́nh nắm vai tṛ lănh đạo, th́ thế giới của chúng ta sẽ bi đát đến như thế nào?” (GS Joseph Nye

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi cứ măi điêu linh - Kỳ 9 - Muốn biết ai là Nguyễn Ái Quốc, Lư Thụy, Hồ Quang, Hồ Tập Chương, Hồ Chí Minh hăy t́m hiểu kỹ thuật băng rộng kư lục âm thanh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi cứ măi điêu linh - Kỳ 8- Diện tích quần đảo Hoàng Sa, đất đảo được biết đến do ngư dân Việt Nam thường trú đặt tên từng ḥn đảo, băi cát, đá ngầm, đảo san hô, cồn cát, rạn đá ngầm và băi ngầm

Vũ Đông Hà: Phùng Quang Thanh và con đường lưu vong. T́nh trạng "biến mất" của Phùng Quang Thanh (PQT) trong những tháng ngày rất sôi động của sân khấu chính trị Việt Nam đă dấy lên nhiều chiều hướng suy luận:

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi cứ măi điêu linh - Kỳ 7.- Việt Cộng cho Trung Cộng tự lập biểu đồ kiểm soát Biển Đôn

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi c măi điêu linh - Kỳ 6 - Trước năm 1965, B Thông tin ca Vit Nam Cng Ḥa đă thu thp mt b sưu tp bn đ Bin Đông "Trin lăm b sưu tp bn đ Hoàng Sa và Trường Sa Vit Nam, tài liu phong phú, chng tích lch s và pháp lư rơ ràng"

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi cứ măi điêu linh - Kỳ 5. - Trung Cộng sửa đổi địa lư tạo ra hỗn loạn Biển Đông.

Huỳnh Tâm: Quê hương tôi cứ măi điêu linh - Kỳ 4 - Theo tài liệu Trung Cộng đă cho Việt Nam vay hơn 260 tỷ đô la không lăi tạo điều kiện thực hiện chống Pháp và chiến tranh thống nhất miền Nam Việt Nam

Xă luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 223: Đi hai tay không! Về hai tay không !!! - Nhân dân đất nước chỉ thật sự hy vọng khi cái đảng bất tài, bất tín, bất nhân và bất lực này phải ra đ

BS Nguyễn Lương Tuyền&Thân Trọng An: Việt Nam Dưới 40 Năm Cộng Sản Đô Hộ. - Chế độ Việt Nam Cộng Ḥa, tuy phải đối phó với những khó khăn do cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhứt 1945 -1954 để lại, vẫn là một chế độ dân chủ, hoàn toàn khác biệt với chế độ độc tài toàn trị ở Miền Bắc vĩ tuyến 17

Hà Nhân Văn: ISIS mưu đồ lập đế quốc Islam! TT Obama ḥa với Iran, cứng cựa với Do Thái! Tại sao? - Chưa một thời nào Mỹ gặp khó khăn chồng chất như hiện nay, kể cả trong chiến tranh lạnh và cuộc chiến VN. So với Mỹ, TC yên một bề

Trúc Giang MN: Âm Mưu Chia Đôi Thiên Hạ Của Tập Cận B́nh. - Tập Cận B́nh đă kích động chủ nghĩa dân tộc để thực hiện Giấc Mộng Trung Hoa mà mục đích sau cùng là biến Trung Quốc thành siêu cường số một trên thế giới

Lữ Giang: Đàng sau các cuộc chiến bí hiểm của Mỹ trên thế giới hiện nay. Họ tin rằng Hoa Kỳ đă từ bỏ chính sách can thiệp trực tiếp bằng quân sự vào những nơi đang xảy ra biến cố và thay thế bằng chiến tranh ủy nhiệm (proxy wars

Nguyễn Văn Lục: Hồ sơ đen về những kẻ bội phản chính trị-Trahison politique- trong nhóm trí thức thành phần thứ ba. -Có thể có hai Hồ sơ đen: Hồ sơ đen trong nước sau 1975 và một hồ đen ngoài nước trước và sau 1975.

TrầnTrung Đạo: Không ai trong số họ đă hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm” - Tưởng Niệm 85 năm Ngày Tang Yên Bái

Trn Trung Đo: Tham vng và ni lo ca Tp Cn B́nh.- Vào ngày 29 tháng 5, mt viên chc M cho CNN biết các giàn pháo ca Trung Cng được tiết l trong bài báo ca Wall Street Journal đă không c̣n thy trên không nh na, có th đă được tháo g hay che giu

Đinh T Thc: CÂY BÚA, CON NGƯỜI VÀ CON B̉. -Điu này s giúp TBT Đng Cng Sn VN khng đnh trước Hoa Kỳ và thế gii, rng: “Chúng tôi có th không hoàn ho trong vic s dng tiếng Anh, nhưng chúng tôi là bc thy trong lănh vc s dng cây búa mt cách tuỳ tin, dù trên con người, hay con ḅ

Trần Trung Đạo: Khi lănh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác. - Nh́n bức tượng Hồ Chí Minh ngồi chễm chệ giữa chánh điện, xem buổi lễ mừng sinh nhật của họ Hồ cùng lúc với Đức Thế Tôn thị hiện, đọc những lời nịnh bợ đảng CS một cách trơ trẽn của các lănh đạo “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” ...

Trúc Giang MN: Ai Đang Đánh Nhau Ở Yemen? - Ngày 11-9-2014 Tổng Thống Obama đưa ra chiến lược chống khủng bố quốc tế mới gồm ba mục tiêu: đẩy lùi-làm suy yếu- tiêu diệt. Tổng Thống Obama tuyên bố:

Nguyên Thch: Nếu không có s nhim mu, hăy coi như chúng ta mt nước ! - .., trước vic bày binh b trn như Thiên la Đa vơng t phía Trung Cng, Vit Nam được xem như hoàn toàn b tê lit, tr phi mt sư nhim mu nào đó khiến toàn th dân tc Vit Nam cùng nhau vùng dy ...

L Giang: Hoa Kỳ và mt trái ca lá bài TPP. -: “Nếu Vit Nam, hay bt kỳ quc gia thành viên nào khác trong hip đnh này không đáp ng được các đ̣i hi đó, h s phi gánh chu các hu qu tương ng”[TT Obama]

Trần Gia Phụng: Kinh Nghiệm Ḥa Giải Quốc/Cộng. - Vào cuối tháng Tư vừa qua, trong và ngoài nước xuất hiện một số bài báo đề cập đến vấn đề ḥa giải quốc cộng sau khi chiến tranh đă kết thúc 40 năm.  Chuyện nầy chẳng có ǵ mới mẻ, cũng đă từng diễn ra năm 1945

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLb/JD, LLM: -Múa Rối Biển Đông & Mặc Cả Quyền Lợi Quốc Gia. - Quyền lợi quốc gia đối chiếu với hai thuật ngữ “National Interest” [Anh ngữ] và “Raison d’État” [Pháp ngữ].  Theo những quan điểm trên, quyền lợi quốc gia gồm [a] các quan tâm và tham vọng về mặt quyền lực quân sự, kinh tế, văn hoá [b] mà một quốc gia đôn đốc thành lợi ích cốt lơi, thành quốc sách hay định hướng căn bản.

Việt Thức: Ngày 30 Tháng Tư là “Ngày Hành Tŕnh Ti T Do” Hay là “Ngày Quc Hn”, “Quc Tang”? - Nhng hin tượng “Hy Vng” và “T Do” có th tưởng nim hay ăn mng bt c ngày, tháng, năm nào “KHÁC”, ch không th ln át, thay thế Ngày Quc Hn “30 Tháng Tư” được.[Lưu Nguyên Đạt]

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Hướng Đi Cố Định Của Cộng sản Việt Nam, - dưới chế độ cộng sản, tánh xấu ăn cắp đă rơ rệt trở thành một dân tộc tính của người Việt Nam. Dân tộc tính xấu xa nầy đă nhân lên bội phần trong 40 năm độc tài toàn trị của đảng CSVN trên toàn cơi nước Việt Nam thống nhứt kể từ ngày Quốc Hận 30-4-1975 [bài đă được cập nhật ngày 5-5-2015]

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Trúc Giang MN: Việt   Nam đặt Hải Pḥng vào con đường Tơ Lụa của Trung Cộng là tự rước họa vào than, - Chế độ độc tài thối nát của đảng tham nhũng ngày nay đă hết thời rồi. Dân tộc Việt Nam dưới chế độ nầy sẽ nhanh chống trở thành một sắc tộc thiểu số trong “đại gia đ́nh các dân tộc” của Trung Hoa hiện nay.

Phạm Bá Hoa: Trường ca "Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa 60 năm nh́n lại ... " /Từ Tổ Tiên dựng nước /Từ Anh Hùng mở nước  /Từ Hồn Thiêng Sống Núi /Từ Anh Linh Tử Sĩ /luân lưu trong gịng máu /Người Lính Việt Nam Cộng Ḥa 

Lữ Giang: Diễn biến đưa tới biến cố 30 tháng 4. -Tổng Thống John F. Kennedy: “Thay đổi là luật của cuộc sống. Và những kẻ chỉ nh́n vào quá khứ chắc chắn sẽ mất tương lai”

Trần Quí Cao: Đôi điều lạm bàn về lich sử hiện đại Việt Nam từ sau Tháng Tám năm 1945. -Bài 4: Hậu quả của cuộc “Kháng chiến chống Mỹ cứu nước”

Trúc Giang MN: Bàn Tay Bí Mật Nào Gây Ra Đại Nạn Rắn Độc Cắn Người Trên 10 Tỉnh VN? - Đại nạn rắn lục đuôi đỏ là chiêu đánh phá được thực hiện bí mật nên khó t́m ra chứng cớ, v́ thế nhà văn Vơ Thị Hảo xếp nó vào t́nh trạng nghi vấn. Nghi vấn thủ phạm có thể là Trung Cộng

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].- Ngay từ đầu, nhân dân Việt Nam đă bị đảng Cộng Sản lừa gạt đúng như lời nói của Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Xô Mikhail Gorbachev: Chế độ cộng sản là một chế độ dối trá, lừa bịp.

Trần Trung Đạo: Câu hỏi tháng TƯ-Chúng ta có nhiều quá khứ nhưng đất nước chỉ có một tương lai, đó là tương lai tự do, dân chủ, nhân bản và khai phóng cho những ai, sau những điêu tàn đổ vỡ, c̣n biết nhận ra nhau, c̣n biết yêu thương mảnh đất thiêng liêng, vinh quang và thống khổ Việt Nam

TS. Nguyễn Hưng Quốc: Tháng Tư Từ Hai Góc Nh́n. -Lại tháng Tư. Lại thấy trên báo chí và các mạng lưới truyền thông xă hội trên internet những bài viết về một trong những biến cố lớn nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại: tháng Tư 1975

Ls. Lê Duy San: Nhân ngày Quốc Hận 30/4, Nh́n lại 30 NĂM CUỘC CHIẾN VIỆT NAM. -Đọc lại lịch sử, chúng ta thấy năm 1945, ngày 9 tháng 3, chính phủ Trần Trọng Kim ra đời. Nếu bọn Việt Cộng không cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim và rước Pháp vào th́ đây có thể nói là chính phủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam, một chính phủ tự do, độc lập và có chủ …

Huỳnh Tâm: Nguyễn Phú Trọng khoán mại Việt Nam cho Trung Cộng. -“…Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam chấp nhận thay đổi mọi mặt và tham gia vào con đường "hải thượng ti trù chi lộ" (...) xây dựng thế kỷ 21, phía Việt Nam đă sẵn sàng để làm việc với một cơ chế tốt cho ban chỉ đạo hợp tác song phương…

Mường Giang: Thân phận dân tộc Việt Nam sau bốn mươi năm trong thiên đường xă nghĩa.-

Hữu Nguyên :40 Năm Quốc Hận 30.4. -Trong số những ngày tháng đáng nhớ nhất của lịch sử Việt Nam thời hiện đại, Ngày Quốc Hận 30.4.75 là ngày đánh thức những đau đớn tột cùng, những kỷ niệm kinh hoàng nhất của đông đảo người Việt trên khắp thế giới. V́ vậy, ..

Trúc Giang MN: Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo là con đẻ của Mỹ. -Thời gian gần đây, một số nguồn tin trên truyền thông quốc tế nói đến tổ chức Hồi Giáo cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo (IS) là con đẻ của Mỹ..

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Giữ hay bỏ ngày QUỐC HẬN 30 tháng Tư? - Một người bạn trẻ hỏi tôi: “Gần bốn mươi năm đă trôi qua, chúng ta nên giữ hay nên bỏ Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư?”. Tôi trả lời lập tức, không một chút do dự: “Phải giữ Ngày Quốc Hận để cứu nước.

Mường Giang: Bốn mươi năm Quốc Hận nh́n lại chân tướng Hồ chí Minh theo tài liệu của Đảng

Trúc Giang MN: Tiếp bước những anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa trên mặt trận mới. -Ngày 30 tháng 4 là dịp để chúng ta tưởng niệm và vinh danh các anh hùng, tử sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, đă nêu cao tinh thần chiến đấu chống kẻ thù đến hơi thở cuối cùng. Nhất định không sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản

Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng: NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975  --Để đời đời nhân loại không bao giờ quên NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975 CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM, các Cộng đồng  người Việt lưu vong tỵ nạn Chính trị trên toàn Thế giới đă ......

Mường Giang: Nh́n lại sự nhục nhă của Trung Cộng Qua Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008. -Th́ ra phái đoàn thể thao của VN đến vận động trường quốc tế, mục đích chỉ để khoe LA’CỜ MÁU’ với thiên hạ năm châu, nhưng cờ VC và cờ Trung Cộng đâu có khác nhau mấy, làm như vậy, chắc để chứng tỏ rằng VN giờ chỉ là một tỉnh của người Tàu. Những điều trông thấy càng đau đớn hồn -/-

Trọng Đạt: Tổng thống Thiệu triệt thoái Quân Đoàn II ...dù TT Thiệu cho rút khỏi Cao nguyên hay không cũng không tránh khỏi sự sụp đổ sau cùng, không bao giờ miền Nam VN c̣n hy vọng được Hoa Kỳ cấp viện trợ để tiếp tục chống xâm lăng. Ngay cả TT Nixon cũng không thể quay ngược bánh xe lịch sử, người Mỹ đă quá ghê tởm cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Hà Nộ

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên. Sau một thời gian dài tuyên truyền gian dối về lư lịch của Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam đă phải công nhận một sự thật lịch sử: Cục Văn Thư và Lưu Trử của Cộng Sản Việt Nam đă chánh thức công bố:Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang của Quân Đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất: Thử Đi T́m Mối Tương Quan giữa Liên Bang Tàu-Việt và Ngày Quốc Hận 30-4.- Nếu Dự Luật S-219 chỉ là một việc làm thiển cận, nhất thời thiếu suy xét, th́ xin ông TNS Ngô Thanh Hải nên dừng tay lại. C̣n như nếu ông đă biết mà vẫn chủ tâm làm một cách có tính toán th́ chắc chắn lịch sử Dân Tộc sẽ măi măi ghi dấu "Ngô Thanh Hải" là một vết nhơ trên đó.

Chu chi Nam: Ba Mươi Tháng Tư Chiến Thắng hay Chiến Bại. -Và ngày ba mươi tháng tư chỉ là một ngày đại họa cho quê hương, đất nước, cho dân tộc Việt Nam

Lá Thư cuối cùng của Tổng Thống Nguyễn văn ThiệuTrong khi mất quân Đoàn I và quân Đoàn 2 vào tay bắc Việt, th́ Hoa Kỳ cúp viện trợ, đồng thời, t́m cách bỏ chạy, do Kissinger chủ trương với luận cứ:  "Tái lập hoà b́nh Việt Nam trong danh dự"

Xă luận bán nguyệt san TDNL : Nỗi nhục Trường Sa !!! -Đúng là một cuộc chiến bi thương, không cân sức, nhưng những người lính đă ngă xuống trong ḷng biển quả đă vị quốc vong thân, xứng danh hiệu anh hùng của Dân tộc và đáng được vinh danh ngàn đờ

Trúc Giang MN:  Việt Cộng Có Nhiều Mưu Mẹo Lắm. -Việt Cộng có nhiều mưu chước lắm. Trong nước đối với nhân dân, ngoài nước đối với Trung Cộng và cả đối với Mỹ nữa

Giáo sư Tiến sĩ Nuyễn Phúc Liên, Kinh tế: Âm mưu xóa Quốc Hận 30-4: Đám bưng bô cộng sản Việt Nam lộ diện  -QUỐC HẬN 30/4 là của toàn Dân, không ai có quyền xâm phạm đến NGÀY TANG và NGÀY GIỖ Lịch sử ấy

Hà Nhân Văn: Việt Nam Trước Thách Đố Đại Hán Đỏ Xâm Lăng. -Thế nước đang chơi vơi, bên lề sụp đổ. Tiên quyết là phải có tự do dân chủ, nhân quyền và phải có thế tựa Âu Mỹ mới chống trả được đại họa Đại Hán Đỏ

Trần Trung Đạo: Hăy nói trước ngày chết. - Từ khi Tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tường Bá Linh bị đập đổ vào 1989, khoảng gần 100 triệu người từ nhiều quốc gia đă bị giết

Ngô Văn Tuấn: 40 Năm, Phải Động Viên Toàn Dân Cùng Nhau Vượt Lên. -“…khi muốn tiến lên mạnh mẽ và vững chắc, có thể đạt đến vị trí ngang bằng với những nước tiên tiến, phải động viên toàn dân cùng nhau vượt lên trên tất cả mọi thử thách từ bên trong cũng như bên ngoài nước. Đây là sự sống c̣n của toàn thể dân tộc và tổ quốc Việt Nam

Trần Gia Phụng: Chính Phủ Trần Trọng Kim, Chính phủ dầu tiên của nước Việt Nam Độc Lập. Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đ́nh Huế xin từ chức.  Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm ḍ việc thành lập chính phủ mới

Xă luận bán nguyệt san TDNLTâm tư trước thềm năm mới Ất Mùi. -Không khí ngày Tết dân tộc đang bao trùm lên người Việt chúng ta tất cả, dù chúng ta đang ở phương trời nào, trên dải đất h́nh chữ S hay khắp các châu lục. Không khí ấy khiến ḷng chúng ta, nhất là các đồng bào xa xứ, nhớ tới không gian của Quê mẹ

Phạm Cao Dương TS: Thêm Chuyện 70 Năm Trước: Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945.  -Đây là trận đói thê thảm nhất và khủng khiếp chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam với hàng triệu người đă bị bỏ mạng, đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân chính đă đưa tới biến cố 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh cướp chính quyền, ...

Lữ Giang: Cuộc chiến giàng quyền lănh đạo thế giới. -Hiện nay trên thế giới có hai cuộc chiến lớn đang diễn ra, đó là cuộc chiến chống khối Hồi Giáo quá khích đang gây bạo loạn khắp nơi trên thế giới, và cuộc chiến giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc về quyền lănh đạo thế giới

Lưu Nguyễn Đạt, PhD. LLB/JD .LLM: Từ Quốc Hận 30 Tháng Tư Tới Sứ Mạng Chân Chính Của Người Việt Tử Tế. -Hiện tượng và hiệu ứng “Ngày 30 Tháng Tư” Năm 1975 tới nay, sau 40 năm ṛng ră, vẫn bao hàm nhiều ngộ nhận cần sửa sai và định hướng lại.

Lưu Nguyễn Đạt,  PhD, LLB/JD, LLM: Muốn Chống Ngoại Xâm Hăy Dẹp CSVN và Xây Dựng Lại Chính Nghĩa và Quyền lực Dân Tộc. T́nh h́nh tại Đông Nam Á vẫn khẩn trương dưới áp lực mỗi lúc mỗi táo bạo của CSTQ, trong khi CSVN vẫn lỳ lợm, ngoan cố, thêm lạm quyền, tham nhũng bất trị, tiếp tục hèn với giặc, ác với dân

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống:  Duyt li sự tht lch sử. - Ngày nay sự tht lch sử cho biết Đng Cng Sn Đông Dương không tự giải tán năm 1945, và Hồ Chí Minh đă về chầu tổ Mác- Lê ngày hôm trước, 2 tháng 9, 1969.

Trần Gia Phụng: Đảng cộng sản không có trái tim Việt Nam. -từ khi thành lập ngày 06-01-1930 cho đến ngày nay, đảng CSVN chỉ làm lợi cho đảng CSVN, làm lợi cho đảng viên CS và cho QTCS, cho Liên Xô, cho Trung Cộng, chứ chẳng làm...

Phạm Bá Hoa. Thư số 40 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt  Nam -Nội dung thư này, tôi cùng Các Anh t́m hiểu về Viện Khổng Tử mới khánh thành tại Hà Nội, và t́m hiểu v́ sao mà  Trung Cộng yêu cầu sử dụng tiền của họ  (nhân dân tê) trong giao dịch qua lại giữa Việt Nam với họ.    

Hoàng Ngọc An: Thư ngỏ gởi Cựu Thiếu úy Phan Nhật Nam Tiểu Đ̣an 7 Nhẩy Dù, KBC 4979 v/v Lá Thư Ngỏ ô gửi cho KHG Dương Nguyệt Ánh ngày 28/102015. -v́ thư của ô Nam được phổ biến rộng răi ở công cộng nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có quyền đóng góp ư kiến, mong ông hoan hỉ.

Phạm Cao Dương TS:  Nhân Dịp Đầu Năm Ất Mùi – 2015, Một Chút Lịch Sử Gửi Tuổi Trẻ Việt Nam: Lẽ Ra Ngay Từ Năm 1945 Dân Tộc Ta Đă Có Dân Chủ – Tự Do Rồi. -Viết để tưởng niệm các học giả Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hăn, những người đă góp phần xây dựng nền giáo dục mới cho nước Việt Nam độc lập và một thế hệ trí thức mới đă đứng ra làm việc nước

Nguyễn Quốc Đại: Sự thật phủ phàng về Hiệp Định Paris 1973. -Ngày 27-1-2013 sắp đến sẽ đánh dấu 40 năm kư kết Hiệp Định Paris 1973, một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng đối với Việt Nam v́ những hậu quả của nó áp đặt trên mảnh đất này trong gần bốn thập niên cho tới ngày nay.

Mường Giang: Khe Sanh (1967-1968) Hoa Kỳ thắng Cộng sản Việt Nam trên chiến trường nhưng thua Việt cộng ở Hoa Thịnh Đốn. - Đô Đốc Grant Sharp nói rằng Ông và thuộc cấp dưới quyền bị các nhà lănh đạo của nước Mỹ tại Hoa Thạnh Đốn, cột chặt một tay khi họ chiến đấu tại VN

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất: Lằn Ranh QuốcCộng: Con Đường Moran. -Lằn ranh Quốc - Cộng đang lộ ra rơ nét. Ṭa soạn của hai tờ báo NV và SGN đều nằm trong cùng một thành phố Westminster, và trên cùng một con đường Moran St, chỉ cách nhau vài phút đi bộ. Con đường này nên được coi là là lằn ranh Quốc-Cộng cụ thể cho người tỵ nạn VN.

Xă luận bán nguyệt san TDNL: 65 năm bang giao Trung-Việt !!! -Phải chăng đó sẽ là thành quả bang giao Trung-Việt được làm nên bởi những kẻ cũng da vàng máu đỏ, cũng con Hồng cháu Lạc, nhưng chưa bao giờ có ư thức quốc gia, tự hào dân tộc và t́nh nghĩa đồng bào? Hỡi quốc dân đất Việt, c̣n đợi ǵ nữa?

Dr. Đỗ Kim Thêm LL.M.,M.A [dịch]:  Henry Kissinger — Hướng Tới Một Trật Tự Cho Châu Á: Đối Đầu Hay Đối Tác? - Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai trụ cốt thiết yếu cho một trật tự của thế giới. Điểm đáng chú ư là cả hai nước cùng thể hiện trong lịch sử một thái độ nước đôi để hướng tới một hệ thống quốc tế mà hiện nay họ đem lại sự ổn định, bằng cách là họ xác định những kết ước cho hệ thống này, ngay cả khi họ dành quyền xét đoán những khiá cạnh của việc phác thảo

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 12. - Vào năm 2020. Điểm hẹn Việt Nam mở cửa toàn diện, Trung Cộng tràn ngập cố vấn Hoa Nam, giáo dục pháp luật, chính trị, quân sự theo hệ tư tưởng Mao và đổi mới BCT/BCH/TƯ Cộng sản Việt Nam, nay mai không c̣n biên giới.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG -Trước khi cướp được chánh quyền và trong khi là một đảng cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam đă có quá nhiều hành động cướp của, giêt người không khác ǵ những băng đảng tội phạm. Đảng nầy đúng là một Mafia Việt Nam.

Phạm Khánh Chương: Chế độ cộng sản là thảm họa và sự khinh bỉ của nhân loại.  Đức Dalai Lama : "Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại"

Phạm Cao Dương TS:  Sáu mươi năm nh́n lại: Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh: Hoàng đế Bảo Đại đă thật sự giành lại Độc lập cho Việt Nam từ ngày 11 tháng 3 năm 1945

Mường Giang: Làm sao quên được 10 năm (1979-1989) giặc Tàu cưởng đoạt và tàn phá Nước Việt ? Vài giờ, sau khi chiếc trực thăng cuối cùng chở toán quân của Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Jim Kean, rời nóc bằng của Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Miền Nam VN, để bay ra biển Đông, lên hạm về nước trong danh dự. Cũng là lúc bộ đội Bắc Việt vào Sài G̣n bỏ ngỏ, qua lệnh đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh.

Trúc Giang MN: Việt Nam Kiện Trung Quốc Bằng Cửa Sau -Việt Nam đă lách vào vụ kiện Trung Quốc bằng cửa sau” là nhận xét của GS Carl. Thayer, một chuyên viên về Việt Nam người Úc.

Chu chi Nam: Tại sao Việt Nam vẫn chưa có cách mạng? -Đây là một đề tài tôi đă suy nghĩ nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng bao chục năm, và đă viết rất nhiều lần; nhưng nay tôi vẫn phải viết lại, v́ Việt Nam vẫn chưa có cách mạng.

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 11-  Tôi muốn sử dụng sức mạnh của đảng bằng mọi cách tốt nhất và lấy quyền thống trị Việt Nam, dù sự khác biệt hai bên lănh đao không cùng tầm nh́n tương lai, từ độ cao này tôi xây dựng chiến lược cho t́nh h́nh quan hệ song phương Trung-Việt .........[Giang Trach Dâng}

Xă luận bán nguyệt san TDNL: Giết Người Quá Dễ !!! -Luật sư Nguyễn Mạnh Tường đă lưu danh thơm trong lịch sử tư pháp Việt Nam nhờ bài “Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, xây dựng quan điểm lănh đạo” đọc tại Mặt trận Tổ quốc ở Hà Nội ngày 30-10-1956 

Huỳnh Tâm:Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 10 . Thưa ông Lê Đức Anh:- Nếu Việt Nam bị mất lănh thổ, lănh hải và chủ quyền quốc gia, sẽ không c̣n tồn tại trên trái đất này, vậy ông có suy nghĩ này không.- Điu này chúng tôi đă tự liệu "Thà mất nước c̣n hơn mt đảng"!

Lê Chí Linh: Ḥa Giải Ḥa Hợp Dân Tộc. “Người Quốc Gia khinh chúng nó. Việt Cộng c̣n khinh bỉ hơn. Việt Cộng là loài vô liêm sỉ đấy, nhưng c̣n thừa liêm sỉ và lưu manh để biết khinh bỉ những kẻ trước đây từng chịu ơn người Quốc Gia nay cúi đầu ḷn trôn Việt Cộng.” [Nguyễn Văn Chức, cựu Sĩ quan QLVNCH, Luật sư, Nghị sĩ]

Phan Thanh Tâm: Hồ Chí Minh: con khủng long ba đầu, chin đuôi. -Lời trối trăng của nhà triết học Trần Đức Thảo cho biết, “nếu không dám khui ra những sai trái lịch sử của “ông cụ” , không dám đưa ra ánh sáng tội lỗi của Marx th́ không bao giờ thoát ra được t́nh trạng bế tắc chính trị độc hại như hiện nay ở nước ta”

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 7 . "Hiệp ước phân định Vịnh Bắc Bộ" đă kư tại Việt Nam lần này, Việt Nam chỉ được hưởng 53,23% tổng diện tích của vịnh Bắc Bộ; Vịnh Bắc Bộ mà "Bác" bán trước đó là 35%, thế hệ sau của "Bác" bán thêm 12,77%, nâng lên tổng số 46,77% về tài nguyên của bành trướng trong Vịnh Bắc Bộ.   

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 6 -Ngoại trưởng Trung Quốc Tiền Kỳ Tham tuyên bố trong hội nghị đàm phán tại Hà Nội: − Đă đến lúc chúng tôi xử lư vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, thẳng thắn, thu về toàn bộ lănh hải, nay phân giới cắm cột mốc chỉ là một động tác giả h́nh, nhằm che khuất ḷng dân của bạn phẫn uất, chúng tôi thực hiện những ǵ dưới sự đồng t́nh của quư đồng chí.

Phạm Cao Dương TS:  Đính chính một sai lầm: Không Thể Hiểu Nam Hải là Biển Trung Hoa hay Biển Nam Trung Hoa được. -Ư chính của người viết trong bài này là về quan niệm về hai nước đă song hành tồn tại từ đầu ở Đông Á là Bắc Quốc và Nam Quốc chứ không phải là một nước An Nam đối kháng với một một nước Trung Quốc văn minh và hùng mạnh hơn nằm ở giữa.

Huỳnh Tâm: Tiến tŕnh đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 2 -Ngày 2 tháng 9 năm 2014. Trời bất dung thân, nhà máy bị x́ hơi độc ra ngoài, 61 đảng viên CSVN đă kiến nghị đưa ra những yêu cầu đ̣i bạch hóa Hội nghị Thành Đô, muốn biết cụ thể những hóa chất độc đó là như thế nào và báo động đến nhân dân cùng nhau biết để lên tiếng bảo vệ đất nước Việt Nam.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử. các tài liệu viết của người ngoại quốc và các sự kiện cụ thể kể trên giúp cho tôi có một cơ sở vững chắc để phán đoán và kết luận: Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.

Phan Châu Thành: Ai là tác gi đích thc ca đ ngh bán nước ca CSVN Thành Đô 1990? -…Sửa chữa hay vượt qua thỏa thuận bán nước ở Thành Đô của CSVN như thế nào? ...."

Nguyễn Đ́nh Phùng: Vũ khí chiến lược dầu hỏa. Trong ṿng ba năm nay, những tính toán về thế chiến lược địa dư toàn cầu đă bị một vũ khí chiến lược mới của Hoa Kỳ làm thay đổi hẳn cục diện.

Phạm Cao Dương: Việt Nam 1945: Những Ngày Cuối Cùng Trong Cuộc Đời Làm Chính Trị Của Học Giả Phạm Quỳnh. Sau Đảo Chính 9 tháng 3, 1945 Hoàng Đế Bảo Đại vẫn c̣n tín nhiệm Học Giả Phạm Quỳnh và muốn giao thêm nhiệm vụ mới

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Ngày Tàn Của Nền Đệ Nhứt Cộng Ḥa Viet Nam: Khi hay tin nền Đệ Nhứt Cộng Ḥa Việt Nam đă sụp đổ, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ Ngô Đ́nh Nhu đă bị giết chết, Hà Nội đă vỗ tay ăn mừng được tiếp nhận một món quà hậu hĩ từ tay siêu cường số 1 trên thế giới.

Ngô Nhân Dụng: Cộng Ḥa có thể kiểm soát cả Quốc Hội -Thứ Ba tuần tới, đảng Cộng Ḥa hy vọng sẽ thắng lớn: Tiếp tục giữ đa số tại Hạ Viện và có thể chiếm thêm một số ghế để kiểm soát cả Thượng Viện. Chính trị nước Mỹ sẽ hoàn toàn thay đổi trong hai năm tới, v́ hai ngành hành pháp và lập pháp thuộc hai đảng với đường lối khác và đối nghịch nhau

Ts.Phan Văn Lưu: 26 Tháng 10 Ngày Độc Lập Của Việt Nam.. Thưa Ông Đại Sứ, ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Tôi muốn báo cho ồng biết rằng Ong đang nói chuyện với một Tổng Thống của một quốc gia đôc lập và có chủ quyền. Tôi chỉ rời khỏi đất nước nảy, nếu đó nguyện vọng của dân tộc tôi.[TT. Ngô Đ́nh Diệm]

Ngô Nhân Dụng: Bệnh chứng Nguyễn Cơ Thạch . Ông Nguyễn Cơ Thạch đă kết luận về Hội nghị Thành Đô: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đă bắt đầu.” Bệnh chứng Nguyễn Cơ Thạch cũng là bệnh chứng “Bắc thuộc mới.”

Phạm Lễ ghi nhận và tường tŕnh: Kỷ niệm lần thứ 58 Quốc Khánh (26-10-1956 – 26-10-2014) VINH DANH VIỆT NAM CỘNG H̉A. Đệ nhất Việt Nam Cộng ḥa (1955-1963) là chính phủ của Việt Nam Cộng ḥa được thành lập sau cuộc trưng cầu dân ư năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Bằng cuộc trưng cầu dân ư truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng

Nguyễn Cao Quyền: Á Châu Trong Hai Tầm Nh́n Trung Quốc Và Hoa Kỳ. -Về phương diện lịch sử người Trung Hoa coi nước họ như bao trùm cả một vùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng-Mạnh gồm hai nước Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản và quần đảo RyuKyu

Lữ Giang: Chiến thuật nghiệt ngă của Mỹ ở Trung Đông. Trên đây là một kế hoạch nghiệt ngă, rất phức tạp và kéo dài, nhưng Mỹ phải làm để khống chế sự lộng hành của khối Hồi Giáo và bảo vệ an ninh thế giới.

Xă luận BNS/TDNL: Hành quyền hưởng lợi được ngày nào hay ngày đó !!! Tại VN, hơn nửa thế kỷ qua cho thấy đảng và nhà cầm quyền CS chỉ là 1 tập đoàn tội ác, gây cái chết cho hàng triệu đồng bào và đầy đọa đất nước trong nghèo đói, ô nhục và sắp tới là nô lệ Tàu cộng. Vậy tại sao toàn dân chưa đứng lên để xóa sổ cái chế độ tham tàn này

Về hội nghị Thành Đô 'bán nước cho Trung Quốc' -Hiện nay, nhiều người bàn tán về đề tài “ Thoát Trung “, nhưng họ quên rằng điều kiện đầu tiên, ắt có và đủ, để “Thoát Trung”, đó là “ Thoát cộng”.

Ngô Nhân Dụng Hồ Chí Minh quay trong Đèn Cù. Hiện tượng Đèn Cù cho thấy người dân Việt vẫn khao khát muốn biết thêm  sự thật. Đảng Cộng Sản Việt Nam không muốn dân đọc Đèn Cù, nhưng họ vẫn cho cán bộ văn hóa mở chiến dịch chỉ trích, quảng cáo cho cuốn sách. 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế. Với các dẫn chứng cụ thể, người viết sẽ chứng minh chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay về thực chất là một tân chế độ quân chủ chuyên chế

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ. -Người xưa đă dạy: Sự thành công của các vấn đề quốc gia đại sự tùy thuộc vào ba yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân ḥa. Trong bài viết nầy, tôi chỉ nêu lên yếu tố thiên thời tác động đến nền chánh trị Việt Nam trong thế kỷ 20

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.  Dân gian miền Nam thường dùng từ ngữ “bắt chước” với ngụ ư chê trách để nói về việc sao chép (copy) hay ăn cắp (piracy) một tư tưởng, phát minh, sáng kiến hoặc kỹ thuật của người khác để làm của riêng ḿnh

Đỗ Ngọc Uyển: ĐỆ TAM CỘNG HOÀ: TIẾNG VỌNG của QUÁ KHỨ trong TƯƠNG LAI. --Đệ Tam Cộng Hoà chính là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là sự phản chiếu của tương lai lên quá khứ của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông -  Ngày nay, muốn khắc phục các hệ lụy tai hại kể trên do Việt Cộng gây ra và thu hồi lại quần đảo Hoàng Sa sau nầy, tôi nghĩ cần phải phục hồi chánh thể tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Ḥa mới có hy vọng thắng kiện. Năm 1974,

GS Lâm Thanh Liêm: Chính Sách Cải Cách Điền Địa của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. -Trong 20 năm (1955-1975), chính phủ miền Nam: Việt Nam Cộng Ḥa đă thực hiện 2 lần cải cách đièn địa:- Cuộc cải cách điền địa lần thứ nhất do Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm thực hiện (1955-1963)

Toàn văn chiến lược chống khủng bố của TT Obama: ..... Cả thế giới mong chờ và dơi theo sự kiện này, bởi theo tin tức đưa ra trước đó, ông sẽ tŕnh bày chi tiết về chiến lược tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, hay ISIS, SISL, những kẻ khủng bố độc ác, tàn bạo, gây căm phẫn dư luận thế giới suốt thời gian qua.

Nguyễn Quốc Khải: Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973.

Ngô Nhân Dụng: Chc Ci Cách ra mà ngi. -Đúng là hết khôn dn ra di cho nên mi đi chc Ci Cách ra mà ngi. Khi mt chế đ lâm vào bước đường cùng th́ nó mi sinh ra nhng tṛ d di, ng ngn, lung tung beng như vy

Trúc Giang MN: Lời thú tội kinh hoàng của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Vơ Phương: Suy nghĩ về ngày 01-11-1963.-Năm 1963, hèn hạ, phản bội và làm tay sai. 12 năm sau, năm 1975, lảm tay sai, hèn hạ và phản bội. 22 năm sau, năm 1997, lại phản bội, làm tay sai và hèn hạ. ...

Mường Giang: Ngáy 2 Tháng 9 Lại Tới Sao Quên Được Nạn Đói Năm Ất Dậu 1945. -Năm 1945 Nhật Pháp và Việt Minh gây nên thảm nạn 2 triệu người chết đói từ Quảng Trị ra tới Miền Bắc VN. Tháng 4-1975, Cọng sản đệ tam quốc tế Hà Nội lại gây nên cơn hồng thủy biển Đông, mà mở màn từ những ngày di tản tại Huế, Đà Nẳng.

Huỳnh Tâm: Giặc đă ùa vào nhà Việt Nam. -“……”

Hoàng Sa Trường Sa ở Biển Đông nhưng ít người Việt Nam hiểu rơ về hai quần đảo nầy.

Nguyên Anh: 2/9: Ngày Quốc Nhục ! -Hăy cùng nh́n lại ngày 2/9/1945 và suy nghĩ nếu trong ngày này mà Hồ Chí Minh không xuất hiện th́ sẽ ra sao ?
 

Trần Trung Đạo: TT Ngô Đ́nh Diệm đă từng giúp gạo cho dân Tây Tạng tỵ nạn tại Ấn Độ? -Vài tháng trước trên internet xuất hiện bài viết “Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LẠI LẠT MA nói về ĐỆ NHẤT VNCH” với nội dung ...

Nguyễn Văn Lục: Tầm vóc lịch sử của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.Tầm vóc lịch sử - nhân cách Ngô Đ́nh Diệm - thành quả của nền Đệ Nhất Cộng Ḥa trở thành biểu tượng cho một giai đoạn sáng ngời với nhiều oan nghiệt!!!

Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?" -Nh́n lại biến động chính trị Năm Con Thỏ, 1963, Việt Nam mất chủ quyền chỉ v́  chống lại mưu đồ biến Tổ-quốc thành trận địa cho 2 khối Quốc-Cộng tỷ thí hơn thua. Mất nước từ Năm Măo 63. Mất nước rồi, mới nhận ra Ḷng Yêu Nước.

THƯ NGỎ của một số Công Dân Tín Hữu Công Giáo Việt Nam gửi đồng hương Việt Nam hải ngoại về trường hợp ông Quyên Di /Bùi Văn Chúc.

Nguyễn Tiến Hưng: Nh́n Lại Lịch Sử 40 Năm Trước. -Chúng tôi gọi ngày này là “Ngày Song Bát,” ngày lịch sử của Hoa Kỳ, cũng là ngày đánh dấu buổi hoàng hôn của nền Cộng Ḥa Việt Nam.

Dân Việt: Kinh tế thị trường XHCN. Cuộc đánh tư sản lần cuối, cách vô sản hóa người dân. ... chưa từng thấy một nước CS nào trên thế giới, cho đến ngày tàn, lại thực hiện được một xă hội có tài sản chung để mọi người dân cùng được hưởng, ...

Liên Thành: Tưởng Niệm Giám Đốc Sở T́nh Báo Xâm Nhập Miền Bắc Phan Quang Đông Bị Nhóm Loạn Tướng Xử Tử H́nh. “Em Thúy Toan người vợ hiền yêu quư nhất đời anh. Em ơi, ṭa án Cách mạng vừa xử anh tử h́nh. Anh cố nuốt lệ viết cho em, trăn trối cùng em v́ ngày giờ của anh trên đời đă đếm trên đầu ngón tay rồi.……."[Phan Quang Đông]

Chu Tất Tiến: Hồ chí Minh đă âm mưu bán nước từ năm 1924.  -Rât nhiều người lầm tưởng rằng Cộng Sản Việt Nam mới thực hiện âm mưu bán nước từ năm 1958, khi Phạm Văn Đồng kư công hàm bán nước cho Trung Cộng. Thực tế, Hồ Chí Minh đă âm mưu bán nước ngay từ những năm 1924, khi họ Hồ từ Moscow đến Quảng Châu,

Nguyễn Tiến Hưng: -Nh́n lại lịch sử 40 năm trước. -“It's so sad, it's so sad” (Thật là buồn, thật là buồn), tôi nghe thấy Pat lẩm bẩm nói bâng quơ... Không ai nói năng ǵ nữa. Cũng chẳng c̣n hạt nước mắt nào để mà khóc. Tôi ngả đầu vào lưng ghế và nhắm mắt lại,” TT Nixon viết để kết thúc cuốn hồi kư dài 1,120 trang

Hồ TấnVinh: Nhận định thời cuộc-Chính ông Hoàng Quốc Việt kể cho tôi nghe rằng ông đă vội đến gặp ông Hồ báo tin người ta sắp xử tử bà Năm, ông Hồ hứa sẽ can thiệp, nhưng rồi ông ta lờ đi’. [Bùi Tín]

Ngô Nhân Dụng: Tổng Thống Nga Vladimir V. Putin đang lâm vào thế bí sau khi chiếc máy bay MH-17 của Hàng Không Mă Lai bị bắn hạ, làm chết 298. -Ông Putin có thể đang chiếm lợi thế về quân sự tại miền Đông Ukraine, nhưng trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế, ông ta đang bị đẩy vào chân tường.

Xă luận BNS TDNL: ĐỂ CHO CON CHÁU ... “Để cho con cháu…” là một từ thường thấy trên môi miệng của các lănh đạo CSVN. Nó rất đa nghĩa. Mới đây nó được nhắc lại bởi vài quan chức chóp bu của đảng và nhà nước. Thành thử chúng ta thử bàn qua vài khía cạnh của cụm từ này:

Xă Luận [Bán Nguyệt San TDNL]: Học thêm kẻ thù và rước thêm kẻ thù !!! -Nh́n theo quan điểm “chính sách Trung nhập” của hai đảng CS, th́ đây chẳng có ǵ phải thắc mắc. Việc ấy chỉ nằm trong kế hoạch đưa thêm người Tàu vào đất Việt, chuẩn bị cho đại sự và theo đại cục.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền: Tưởng niệm Quốc Hận: 20-7-1954! Giờ đây, kể từ ngày Quốc Hận: 20/7/1954; 58 năm dài đă trôi qua, với bao nhiêu những biến cố tang thương, dâu bể, dù là người miền Bắc hay người miền Nam, và dù một lần, hay hai lần bỏ xứ ra đi ...

Kha Trần: Gịng sông Bến Hải vẫn c̣n. -Làm sao lấp được một gịng sông khi những tiếng nói đ̣i hỏi tự do, công lư, dân chủ, nhân quyền hàng ngày bị Cộng Sản Việt Nam dùng bạo lực công an quân đội khống chế, đàn áp, bịt miệng bỏ tù giam giữ ngày đêm trong tù ngục.

Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu: Ngô Đ́nh Nhu: Chỉ Là Vấn Đề Thời Gian. Người Tàu thôn tính Việt Nam “Chỉ là Vấn Đề Thời Gian”. Câu nói của ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu là một viễn kiến chính trị sâu sắc. .

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống: Chính Sử Trung Quốc Phủ Định Biển Lịch Sử Trung Quốc. -Điều đáng lưu ư là, cho đến những năm 1956, 1974, 1988 và 1992 các đảo Hoàng Sa và Trường Sa đă do Việt Nam chiếm cứ công  khai, ḥa b́nh, trường kỳ và liên tục  nên không thể coi đó là đất vô chủ. (terra nullius)

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng đối đầu với Nhật Bản:  Cả hai [Tập Cận B́nh và bà Park Geun-hye, TT Nam Hàn] đều nói lên nỗi lo ngại khi chính phủ Nhật giải thích bản “hiến pháp ḥa b́nh” theo cách mới để tăng cường quân lực và sẵn sàng tham chiến, không phải chỉ để tự vệ mà cả khi cần hỗ trợ các đồng minh.

Nhất Thanh: Vai Tṛ Cộng Sản Trung Quốc trong Chiến Tranh Việt Nam, 1954-1963. -Theo tài liệu từ Trung Hoa, vào năm 1963 CSTQ và CSVN đă ngầm kư kết hiệp định là Bắc Kinh sẽ gửi quân tác chiến vào Bắc Việt Nam khi cần. Quân đội CSTQ sẽ ở lại và chiến đấu tại miền Bắc để đoàn quân VC được rănh tay xuống miền Nam.

TS. Nguyễn Hưng Quốc: Sự Sụp Đổ Của Chủ Nghĩa Cộng Sản Tại Việt Nam. Một nhà nước được xây dựng trên một đám kiêu binh, trong thời đại ngày nay, không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào cả.

Gs Nguyễn Văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyên Dân Tộc. Phần I. Linh Mục Phạm sơn Hà, ở Đức giới thiệu: -Công Hàm Phạm Văn Đồng Và Hiện Trạng Biển Đông.

Đoàn Thanh Liêm: Giải mă lănh tụ: Một đóng góp quan trọng của Trần Đức Thảo, -Hơn nữa, sự Giải mă Lănh tụ (Deciphering) được tŕnh bày vi nhiu chi tiết xác thc trong cun sách sẽ giúp ích rất nhiu cho công cuc “Giải trừ Huyền thoi Hồ chí Minh”

Cao Huy Thuần: «CÔNG HÀM PHẠM VĂN ĐỒNG» Góp ư về việc giải thích -Thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai ngày 14-9-1958 tạo lư lẽ pháp lư cho phía Trung Quốc để quả quyết rằng Việt Nam đă công nhận chủ quyền của Bắc Kinh trên Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngô Nhân Dụng: Ảo tưởng ‘nước lớn’ -Khi xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng lên v́ giàn khoan dầu HD-981, một nhà báo ngoại quốc đến Việt Nam t́m hiểu dư luận đă thuật lời Tiến Sĩ Nguyễn Quang A nói, “Họ có máu xâm lăng, c̣n máu chúng tôi là kháng cự”

Hội Sử Hoc Việt Nam: Bảng Lên Tiếng Thứ 59: Hồ chí Minh và Việt cộng đă bán sạch biển Đông của Việt Nam từ hơn 50 năm qua. Những chuyện trước mắt như HD 981, Trung cộng kiện Việt cộng trước Liên Hiệp Quốc và ngược lại chỉ là những màn hài kịch không hơn không kém !

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh: Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lănh Thổ: TUYÊN CÁO ngày 22 tháng 6 năm 2014 về  Âm Mưu của Trung Cộng Xác Nhận Chủ Quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan H D981.

Hải Châu: “Công hàm 1958″ qua đánh giá của các học giả quốc tế. -- Nhiều học giả, nhà nghiên cứu có tên tuổi trên thế giới dự hội thảo quốc tế “Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử” tại Đà Nẵng đă phản bác luận điệu của Trung Quốc liên quan đến “Công thư Phạm Văn Đồng 1958”

Gs Ts Nguyễn Phúc Liên : Với giàn khoan HD-981, CSVN chạy đàng trời cũng chết. -HD-981 là một độc dược mà CSTQ đă luyện từ Công Hàm Bán Nước kư bởi hai tên tổ tội đồ Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh.  CSTQ buộc CSVN phải há mồm ra để uống độc dược dù có muốn hay không.

TS Nguyễn Bá Long: Muốn Cứu Việt Nam, Phải Có Những Bức Phá của Một Lực Quyết Định Từ Dân Tộc Giúp Việt Nam Thoát Khỏi Tàu Phù. Mất Biển Đông Là Việt Nam Sẽ Bị Diệt Vong. Vấn Đề Biển Đông Theo Hiện T́nh Cần Phải Ứng Phó Nhanh Mới Kịp. Giải Pháp Đề Nghị Của Phong Trào Hiến Chương 2000.

Trần Gia Phụng: Đă đến lúc phải dứt khoát.  - Đă đến lúc thanh niên sinh viên Việt Nam phải tranh đấu để xóa sổ chế độ CSVN để xây dựng một tương lai tười đẹp hơn. Đă đến lúc nhân dân Việt Nam phải dứt khoát hành động! Nếu không, thời kỳ bắc thuộc đen tối đang chờ đợi Việt Nam. 

BNS Tự Do Ngôn Luận: Lật thuyền Ba Đ́nh và lật giàn Hải Dương! -Giàn khoan HD 981 của Tàu cộng đă khiến cho đồng bào Việt Nam c̣n ḷng ái quốc hết sức phẫn nộ đối với lũ xâm lược. V́ tất cả đều thấy đó là một nguy cơ. Thế nhưng nhiều người cũng nhận ra đó là một cơ hội tốt ....

LS Nguyễn Hữu Thống: B́nh giải với ông Tập Cận B́nh về Trung Quốc sử liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa. [Bài đọc thêm]

LS Nguyễn Hữu Thống: B́nh giải với ông Tập Cận B́nh về Trung Quốc sử liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa.

Ngô Nhân Dụng: Đảng Phá Sản. Chỉ có một cách thoát ra khỏi ngơ bí này là xóa bỏ chế độ cộng sản. Dân tộc Việt Nam cần lập ra một thể chế chính trị mới, giống như các nước cộng sản Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ đă làm 

Trần Gia Phụng: Chung quanh công hàm Phạm Văn Đồng. -Đă đến lúc phải quyết định dứt khoát: Hoặc CSVN theo thế “ve sâu lột xác”, hoặc CSVN phải bị lật đổ mà thôi. Nếu không, hiểm họa một thời kỳ Hán thuộc mới đang chờ đợi Việt Nam.

Ngô Nhân Dụng: Trung Cộng toan tính ǵ?  -Có thể nói, Trung Cộng đă trắc nghiệm thành công. Họ thấy phản ứng rất nhẹ, gần như hờ hững của Mỹ và các nước ASEAN, khi nghe chính quyền cộng sản Việt Nam kêu cứu.

Ngô Nhân Dụng: Làm Cách Nào Xóa Mối Nhục Bán Nuoc ? -Dân Việt phải tự quyết định, tự ḿnh làm một “cái khởi đầu nào đó” cho nước Việt Nam. Đó là cách tốt nhất để xóa mối nhục bán nước năm 1958.

Dương Danh Huy và Phạm Thanh Vân: V́ Sao Cần Bàn Về Tính Quốc Gia Của VNCH Và Tính Chất Pháp Lư Của Việc Thống Nhất Đất Nước

Trần Trung Đạo: Việt Nam Cộng Ḥa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc. -Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đ̣i lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại.

Lưu Nguyễn Đạt, TS & LS : Múa Rối Biển Đông & Mặc Cả Quyền Lợi Quốc Gia. -Quyền lợi quốc gia đối chiếu với hai thuật ngữ “National Interest” [Anh ngữ] và “Raison d’État” [Pháp ngữ].  Theo những quan điểm trên, quyền lợi quốc gia gồm [a] các quan tâm và tham vọng về mặt quyền lực quân sự, kinh tế, văn hoá [b] mà một quốc gia đôn đốc thành lợi ích cốt lơi, thành quốc sách hay định hướng căn bản.

GS Lê Xuân Khoa: Khúc Ngoặc Lịch Sử -Việt Nam đang đứng trước một khúc ngoặt khó khăn, một t́nh trạng oái oăm chưa từng thấy trong lịch sử v́ chính quyền có thể thuận theo ư nguyện của nhân dân hay ngoan cố duy tŕ chế độ độc tài tàn bạo dù có phải cúi đẩu tuân phục quân xâm lược.

Trương Nhân Tuấn: V́ sao Việt Nam không kiện Trung Quốc ra trọng tài quốc tế? -Trung Quốc không hề có cơ sở pháp lư hay bằng chứng lịch sử nào để có thể chứng minh chủ quyền của họ tại quần đảo Hoàng Sa. Do đó họ chủ trương sử dụng mưu kế hay chờ đợi thời cơ, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Xă luận bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận: Những quả lừa vừa quả đấm năm 2013 !!! Năm 2013 đă kết thúc với nhiều chuyện bi hài khiến người ta vừa cười ra nước mắt vừa bật lên tiếng thét, những chuyện bi hài vốn chỉ có và có đầy dẫy trong chế độ cộng sản

Nguyễn Nhơn: ĐỆ NHẤT VIỆT NAM CỘNG H̉A