hnh trang cuộc đời                                                   
 


  Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAMESE WRITTEN TEST

BI THI LẤY BẰNG LI XE CỦA CALIFORNIA

-NHỮNG NGƯỜI LI XE LẦN ĐẦU ĐƯỢC SAI 6 CU HOẶC T HƠN

-NHỮNG NGƯỜI TI CẤP BẰNG LI ĐƯỢC SAI 3 CU HOẶC T HƠN


 

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 1

1-L phạm luật khi người li xẻ 21 tuổi hoặc trn c nồng độ trong mu (BAC) l .. hoặc cao hơn

          -0.08 chấm khng tm

2-Qu vị phải bo cho DMV biết trong 5 ngy nếu qu vị:

          -Bn hay nhượng xe của qu vị.

3-Qu vị phải mở đn bo hiệu lin tục trong lc quẹo bởi v:

          -Để cho người li xe khc biết định của qu vị.

4-Bảng hiệu mu trắng nầy nghĩa l:

          -Li sang bn phải.

5-Khi đi trn xca lộ qu vị nn nhn pha trước xa hơn khi đi trong thnh phố:

          -Lm như vậy để sớm nhn thấy những nguy hiểm c thể xy ra.

6-Khu vực an ton l khu c đnh dấu đặc biệt cho hnh khch ln xuống xe bus hay xe điện. Qu vị khng được li xe băng qua khu vực an ton:

          -Bất cứ lc no hoặc bất cứ ly do g.

7-Để trnh trượt bnh xe trn mặt đường trơn qu vị nn:

          -Giảm vận tốc khi đi vo khc quanh v giao lộ.

8-Cu no sau đy l đng về vận tốc li xe:

          -Qu vị cng chạy nhanh bao nhiu qu vị cng kh điều khiển xe của qu vị bấy nhiu.

9-Khng được li xe bang qua đường kẻ đi mu vng lin lục đẻ:

          -Qua mặt xe khc.

10-Dng đn pha vo buổi tối:

          -Bất cứ lc no thấy an ton v đng luật.

11-Bảng hiệu mu vng nầy c nghĩa l:

          -Xa lộ pha trước c vch ngăn đi.

12-Qu vị muốn de xe ra khỏi chỗ đậu xe xo gc. Qu vị phải lun lun de thật chậm v nhn:

          -Qua vai phải khi de.

13-Qu vị nn ngừng xe chỗ no nếu trn đường khộng c chỗ cho người đi bộ băng qua hoặc đưởng kẻ trắng:

          -Ngay gc đường.

14-Qu vị c thể bị phạt $1,000 v bị ở t 6 thng nếu qu vị vi phạm:

          -Vứt hoặc thả th vật trn xa lộ.

15-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu dn cư hoặc khu thương mại:

          -25 dặm một giờ.

16-Bảng hiệu mu xanh  nầy c nghĩa l chỗ đậu xe chỉ cho php:

          -Chỉ cho người tn tật c thẻ đậu xe hoặc bảng số đặc biệt dnh cho người tn tật.

17-Khi trời dy đặc sương m hoặc bụi lời khuyn tốt nhất để li xe l g:

          -Đừng cố li cho đến khi thời tiết được tốt hơn.

18-Nếu một xe đang chạy đến bắt đầu queo pha trước xe qu vị:

          -Chạy chậm lại hoặc ngừng để khỏi bị tai nạn.

19-Qu vị phải nhường quyn ưu tin cho xe cấp cứu bằng cch:

          -Li xe st vo bn phải của con đường v ngừng lại.

20-L tri luật để đi vo giao lộ khi:

          -Qu vị khng thể chạy qua hết hẳn con đường trước khi đn đổi qua đỏ.

21-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu dn cư l:

          -25 dặm một giờ.

22-Khi no qu vị được php đi vng hoặc đi bn dưới cổng xe lửa:

          -Khng trong hon cảnh no.

23-Trn con đường c 2 lằn cng chiều với qu vị. Qu vị đang li ở lằn đường bn tri v c rất nhiều xe qua mặt qu vị từ bn phải. Nếu người li sau qu vị muốn li nhanh hơn, qu vị nn:

          -Chạy qua l đường bn phải khi an ton.

24-Bảng hiệu nầy  c nghĩa l qu vị:

          -C thể quẹo tri khi đn xanh lc an ton.

25-Qu vị đang chờ quẹo phải ở chỗ c đn đỏ. Chỗ đ c người đi bộ pha bn  phải xe qu vị đang chờ  để băng qua con đường qu vị muốn đi vo. Ai c quyền ưu tin khi đn của qu vị đổi qua xanh?

          -Người đi bộ c quyền ưu tin.

26-De xe an ton bao gồm tất cả những điều sau dy ngoại trừ:

          -Bấm ci xe trước khi de.

27-Cu no sau đy l đng về xe m t:

          -Xe m t nn chạy sau một khoảng cch xa hơn.

28-Cu no sau đy l đng về điểm khuất:

          -Nhn qua vai phải khi đổi qua lằn đường bn phải v nhn qua vai tri khi đổi qua lằn đường bn tri.

29-Qu vị đang li 55 dặm một giờ trong lằn đường bn tri ngoi cng (chạy nhanh) của xa lộ c đề bảng 65 dặm một giờ. Qu qu c thể bị phạt v li qu chậm.

          -Nếu tnh trạng con đường v thời tiết đi hỏi phải li chậm.

30-Nếu qu vị bị kết tội li xe khi c nồng độ rượu trong mu (BAC) qu cao, qu vị c thể bị kết n:

          -T 12 thng.

31-Một người được php ngồi pha sau thng xe pick up khi:

          -C chỗ an ton v dy an ton được chấp thuận.

32-Qu vị phải nộp bản bo co (SR 1) cho DMV khi:

          -Qu vị dnh dng đến một tai nạn v c người bị thương.

33-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

          -C khc quẹo gắt bn tri.

34-Bảng hiệu mu cam giống như nầy nghĩa l:

          -Phi trước đang lm đương.

35-Qu vị c thể được php đậu xe:

          -Lề đường của xa lộ trong trưởng hợp khẩn cấp

36-Khi đến giao lộ c đn vng chớp qu vị phải lm g?

          -Giảm vận tốc v băng qua cẩn thận.
***

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 2