hnh trang cuộc đời                                                   
 


  Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETNAMESE WRITTEN TEST

BI THI LẤY BẰNG LI XE CỦA CALIFORNIA

-NHỮNG NGƯỜI LI XE LẦN ĐẦU ĐƯỢC SAI 6 CU HOẶC T HƠN

-NHỮNG NGƯỜI TI CẤP BẰNG LI ĐƯỢC SAI 3 CU HOẶC T HƠN


 

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 2

1-L phạm luật khi người li xe 21 tuổi hoặc trn c nồng độ rượu trong mu (BAC) l   hoặc cao hơn:

          -0.08 chấm khng tm phần trăm.

2-Qu vị phải bo cho DMV 5 ngy nếu qu vị:

          -Bn hay đổi xe.

3-Cu no sau đy l đng về xe vận tải?

          -Xe vận tải cần một khoảng cch xa để ngừng so với xe hơi thường.

4-Tại giao lộ khng c đn giao thng kiến qu vị khng thể nhn thấy cc xe băng ngang cho đến khi chạy đến giao lộ, vận tốc giới hạn chỗ đ l:

          -15 dặm một giờ.

5-Qu vị khng được ngừng xe  chở người bất cứ lc no

          -Ở gần lề đường c  sơn đỏ.

6-Mở quạt nước kiếng trước v mở đn trước của xe trong những ngy mưa, tuyết hoặc sương m:

          -Để cho những người li xe khc nhn thấy qu v.

7-Nếu xe qu vị  bị mất độ bm trn mặt đường (xe bị lướt trn mặt đường khi c nước) Qu vị nn:

          -Gim vận tốc từ từ v đừng đạp thắng.

8-Khi chạy đến chỗ băng qua đường c một người đi bộ đang chờ băng qua đường, qu vị phải ngừng xe:

          -Tại chỗ băng qua đường v chờ cho người đi bộ băng qua.

9-Quẹo chữ U tại những khu thương mại l:

          -Chỉ hợp lệ tại cc giao lộ, trừ khi c bảng ghi khc.

10-Nn quay bnh xe trước theo hướng no khi qu vị đậu xe xuống dốc bn cạnh lề đường?

          -Quay vo l đường.

11-Qu vị nn tăng thm khoảng cch giữa xe qu vị v xe pha trước khi qu vị:

          -Đang bị bm st bởi một xe khc.

12-Vo ban đm. Một chiếc xe chạy đến ngược hướng qu vị v mở đn pha (high beam) lm qu vị kh nhn thấy con đường pha trước. Qu vị nn:

          -Nhn vo lề đường pha trước bn phải qu vị.

13-Khi li xe, qu vị nn nhn pha trước xe qu vị 10 đến 15 giay:

          -Để sớm nhn thấy những nguy hiểm c thể xy ra,

14-Trn đường hai chiều qu vị đang li xe c một lằn đường vẽ giống như trong hnh. Lằn đường nầy l dng để:

          -Bắt đầu hoặc hết đường quẹo tri hay bắt đầu được php quẹo chữ U.

15-Những điều no sau đy l cch đng nhất khi đổi lằn đường:

          -Bật đn bo hiệu v quay đầu nhin qua vai trước khi đổi lằn đường.

16-Qu vị đang ngừng xe. Qu vị muốn quẹo tri, nhưng c xe đang chạy đến rất gần. Qu vị phải:

          -Nhường quyền ưu tin cho xe đang chạy đến.

17-Khi li xe qu vị chỉ mở đn đậu xe vo lc no?

          -Khng trong hon cảnh no.

18-Hai đường kẻ đi mu vng lin tục cch nhau hai feet trở ln l:

          -Phải xem như bức tường chắn v khng được băng qua.

19-Qu vị phải nhường quyền ưu tin cho xe cấp cứu bằng cch:

          -Li vo bn phải con đường v ngừng lại.

20-L tri luật để đi vo giao lộ khi:

          -Khi qu vị khng thể chạy qua hết hẳn con đường trước khi đn đổi qua đỏ.

21-Trừ khi c bảng ghi khc, vận tốc giới hạn trong khu dn cư l:

          -25 dặm một giờ.

22-Khi no qu vị được php đi vng hoặc đi dưới cổng xe lửa?

          -Khng trong hon cảnh no.

23-Trn con đường c hai lằn đường cng chiều với qu vị. Qu vị đang li ờ lằn đường bn tri v c rất nhiều xe qua mặt qu vị bn phải. Nếu người li xe sau qu vị muốn li nhanh hơn, qu vị nn:

          -Chạy qua lằn đường bn phải khi an ton.

24-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

          -C thể queo tri khi đn xanh lc an ton.

25-Qu vị đang chờ quẹo phải ở chỗ c đn đỏ. Chỗ đ c người đi bộ pha bn phải xe qu vị đang chờ để băng qua con đường qu vị muốn đi vo. Ai c quyền ưu tin khi đn qu vị đổi qua xanh?

          -Người đi bộ c quyền ưu tin.

26-De xe an ton bao gồm tất cả những điều sau đy ngoại trừ:

          -Bấm ci xe trước khi de.

27-Cu no sau đy l đng về xe m t?

          -Xe m t nn chạy sau ở một khoảng cch xa hơn.

28-Cu no sau đy l đng về điểm bị khuất?

          -Nhn qua vai phải khi đổi lằn đường bn phải v nhn qua vai tri khi đổi lằn đường bn tri.

29-Qu vị đang li 55 dặm một giờ trong lằn đường bn tri ngoi cng (chạy nhanh) của xa lộ c đề bảng 65 dặm một giờ. Qu vị c thể bị phạt v li qu chậm:

          -Nếu qu vị lm cản trở dng xe bnh thường v hợp l.

30-Nếu qu vị bị kết tội li xe khi c nồng độ rượu trong mu (BAC) qu cao, qu vị c thể bị kết an:

          -T 12 thng (?)

31-Một người được php ngồi ở pha sau thng xe pickup khi:

          -C chỗ an ton v c dy an ton được chấp thuận.

32-Qu vị phải nộp  bản bo co (SR 1) cho DMV khi:

          -Qu vị dnh dng đến mộ tai nạn v c người bị thương.

33-Bảng hiệu nầy c nghĩa l:

          -C khc queo gắt bn tri.

34-Bảng hiệu mu cam giống như nầy nghĩa l:

          -Pha trước đang lm đường.

35-Qu vị c thể được php đậu xe:

-Lề đường của xa lộ trong trường hợp khẩn cấp.

36-Khi đến giao lộ c đn vng chớp qu vị phải lm g?

          -Giảm vận tốc v băng qua cẩn thận

 

Bi thi lấy bằng li xe của California- Đề 3