báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư thông báo thực hiện Đặc San Xuân Trách Nhiệm 2019 và tường tŕnh sinh hoat  thường niên 2018/Khu Hội Cựu Tù Nhan Chính Trị Nam California

 

A- Thư thông báo:

Kính Gi:         -  Quư Niên Trưởng thuc QLVNCH cùng quư Chiến Hu Hi CTNCT Nam Cali

                       -  Quư Chiến Hu Cu Tù Nhân Chính Tr (tng tù các tri t Nam ra Bc)

                       -  Quư v Văn Nhân - Thi Sĩ - Nhc

 

HÀNG NĂM, ĐN TT ÂM LCH, HI CU TÙ NHÂN CHÍNH TR NAM CALI

RA MT ĐC SAN MANG TÊN "TRÁCH NHIM" NÓI LÊN TING NÓI NGƯỜI

                           http://www.trachnhiemonline.com 

Năm 2019 - Ban Biên Tp d trù ra mt trong dp Tết K Hi vào khong đu tháng 2 năm 2019.

CHÚNG TÔI CN BÀI V LIÊN QUAN ĐN NGƯỜI LÍNH VNCH VÀ NHNG BÀI V NGƯỜI TÙ.

CH Đ NĂM 2019 LÀ "TÙ NH̀N LI M̀NH"

BÀI VIT XIN GI V TRƯỚC NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2018:

 

  Email: cuchuunguyen@gmail.com - ldung3@gmail.com tbtrachnhiem@gmail.com

 

Liên lc: CH Nguyn Hu Cúc: 714-360-7593 -CH letamanh:714-234-1487

****

B- Báo Cáo sinh hoạt THƯỜNG NIÊN 2018  

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2018  

CHỦ NHẬT NGÀY 14/10/2018

TẠI THƯ VIỆN VIỆT NAM

Hiện diện : 1.Niên trưởng Trần ngọc Thống , 2.N.T Cao Gia-Phó CT/THTNCT, 3.NT Vũ trọng Mục -Cựu CT/ KHCTNCT Nam Cali., 4. NT Hoàng đức Hậu CT/HĐGS, 5 Niên Trưởng Cao Văn Chơn , 6. N T Dư Văn Hạ, Cố Vấn Khu Hội, 7. C/h Vơ Đây Quyền CT/KHCTNCT Nam Cali, 8. C/h Nguyễn hữu Cúc TTK/KH/CTNCT Nam Cali.,9.C/h Phạm ngọc Thành Phó CT Ngoại Vụ/KHCCTNCT Nam Cali.,10. C/h Nguyễn tấn Đồng CT/KHCTNCT Los Angeles,11. Ô.Phan thanh Châu đại diện VNQDĐ, 12. C/h Lê anh Dũng KHCTNCTNam Cali,13. C/h Nguyễn hữu Thắng HT Khóa 8B+C/72 SQTB Thủ Đức, Cùng một số Chiến hữu và phu nhân KHCTNCT Nam California.

Hiện diện tổng cộng 32 người

Chương Tŕnh Đại Hội :

- Khai mạc: Chào cờ Vịệt Nam – Phút Mặc Niệm (C/h Lê anh Dũng)

- Ǵới thiệu thành phần tham dự (C/h Nguyễn hữu Cúc)

- Lời chào mừng của BTC (C/h Vơ Đây)

- Tường tŕnh thực trạng Khu Hội (C/h Nguyễn hữu Cúc)

Phần Đại Hội : Mời Chủ Tọa Đoàn và Thư Kư

Phiên họp khai mạc lúc 11.00 PM

- C/h Dũng : Khai mạc nghi thức chào VNCH & Phúc Mặc Niệm.

- C/h Cúc : Giới Thiệu thành phần tham dự Đại Hội Thường Niên.

- C/h Vơ Đây : Cám ơn Quư Quan Khách đến tham dự ĐHTN.

- C/h Cúc : Tường tŕnh thực trạng Khu Hội CTNCT Nam Cali,

* Nhiệm kỳ 2008-2011 C/h Nguyễn văn Thanh/CT ngày 28/4/2008 thực hiện Website Trách Nhiệm Online  tại địa chỉ www.trachnhiemonline.com và sau đó mở chương tŕnh phát thanh trên radio Bolsa 1480 với thời lượng 40 phút mỗi tuàn vào ngày Thư Ba. Chiến hữu Nguyễn Văn Thanh bị bạo bệnh Chiến hữu Phạm D́nh Ứng, chủ tịch tiếp tục phát thanh được một thời gian ngắn sau đó phải chấm dứt, chỉ c̣n trang web TNOnline do C/h Nguyễn Văn Thanh, cựu CTKHCTNCT/Nam Cali phụ trách cho đến nay.

· Nhiệm kỳ 2011-2014 Đại Hội Khoáng Đại không có liên danh, do đó đă lưu nhiệm BCH cũ (C/h Thanh giữ chuc vụ CT). C/h Thành bị bệnh, giao cho C/h Phạm đ́nh Ứng thay thế chức vụ Chủ Tịch. C/h Ứng bị bệnh, qua đời! 

- Chương Tŕnh phát thanh của Khu Hội hoạt động mỗi tuần 30 phút, đến năm 2013 tạm ngưng v́ lư do thiếu nhân sự.

- Nhiệm kỳ 2014-2017 cũng không có liên danh ứng cử, NT Vũ trọng Mục được giới thiệu và giữ chức Chủ Tịch KH. Năm 2016 NT Mục tổ chức buổi Tâm T́nh Hội Luận mời anh ĐQT bị một số anh em trong Khu Hội chỉ trích (v́ anh ĐQT thuộc đảng VT), NT Mục từ chức. Chỉ c̣n lại C/h Vơ Đây Phó CT Nội Vụ, C.H Nguyễn Hữu Cúc TTKK/KH .C/h Phạm Ngọc  Thành Phó CT ngoại vụ, C/h Nguyễn văn Nu/Thủ Quỷ ,chỉ duy tŕ tổ chức & sinh hoạt không thể  mở rộng. Do đó cố gắng tổ chức Đại Hội  hôm nay để kiện toàn tổ chức Khu Hội.

PHẦN ĐẠI HỘI

- C/h Dũng : Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn gồm có

* N.T Trần Ngọc Thống

* N.T Cao Gia

* C/h Nguyễn văn Thanh

Thư kư : C/h Nguyễn hữu Thắng

- N.T Thống : Từ biến cố 30/4/1975 các Quân Cán Chính VNCH bị đưa vào các trại tù CS. Nhờ sự can thiệp của TT Reagan các tù nhân QCC đă được định cư tại Hoa Kỳ. Từ đó các Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị được thành lập để tiếp tục tranh đấu cho đồng bào trong nước.

- C/h N.V. Thành : Trong thời gian giữ chức Chủ Tịch (2008) thực hiện Website Trách Nhiệm Online, chọn những bài viết đấu tranh chống cộng phổ biến đến tập thể Cựu Tù Nhân Chính Trị hiện sống tại hải ngoại. Thành lập chương tŕnh phát thanh Khu Hội CTNCT Nam Cali. một tuần 40 phút. V́ t́nh trạng sức khỏe trao lại cho C/h Ứng phụ trách. Khi NT Mục đảm nhận CT Khu Hội, đă tổ chức buổi Tâm T́nh Hội Luận với sự tham dự đông đảo anh em cựu TNCT tạo nên sinh khí mới. Hy vọng buổi họp khoáng đại hôm nay, với những đóng góp ư kiến thiết thực giúp Khu Hội sẽ phát triển mạnh mẽ.

- N.T Cao Gia: Qua sự trở ngại của Khu Hội trong thời gian NT Mục Chủ Tịch KH. Các Khu Hội đều giống t́nh trạng KH Nam Cali & Bắc Cali. Nhờ C/h Cúc làm sợi dây liên lạc với các thành viên duy tŕ sinh hoạt của Khu Hội. Mong buổi họp hôm nay sẽ kiện toàn tổ chức KH, sau đó sẽ tổ chức một Đại Hội Khoáng Đại bầu BCH mới để có một Khu Hội vững chắc cho các sinh hoạt tương lai.

- N.T Mục : Được Đại Hội chỉ định đảm nhận chức Chủ Tịch, nhằm tạo một sắc thái mới cho Khu Hội đă tổ chức buổi Tâm T́nh Hội Luận, đă mời C/h ĐQT làm XNV điều hợp chương tŕnh. BTC nói ĐQT là thành viên tổ chức VT & SQ giả. Sau khi t́m hiểu th́ dược biết ĐQT có liên lạc và sinh hoạt với VT, chính v́ thế đă từ chức. Đề nghị Khu Hội phải mở rộng trong các sinh hoạt th́ mới có sự phát triển. Rất mong bầu một Chủ Tịch có khả năng để có thể kiện toàn tổ chức và phát triển Khu Hội.

- C/h Dũng : 55 ngày vụ kiện Trần trường đă gặp ĐQT nh́n thất quá trẻ nên không tin ĐQT là SQ Hải Quân. ĐQT chỉ là một MC của chương tŕnh, không phải là thành viên BCH nhưng vịn vào đó để đă kích đưa đến sự từ chức của NT Mục , đây là một lỗi lầm của Khu Hội.

- C/h P.T Châu : Cũng là cựu TNCT, luôn luôn đứng bên cạnh Khu Hội. N.T Quư rất có ḷng nhưng v́ sức khỏe không thể tham dự. Cám ơn NT Mục đă nhiệt t́nh với tất cả mọi người chứ không riêng Khu Hội. Lập trường của KH cũng giống lập trường tổ chức VNQDĐ. Nhắm vào những cá nhân tạo những nhân tố cho KH ở tương lai NT Mục, C/h Cúc, C/h Dũng nên có mặt trong BCH.

C/h Mạnh & C/h Châu: Đề nghị C/h Cúc làm Chủ Tịch Khu Hội.

NT Mục : Đề nghị C/h Cúc chọn  BCH và sẽ tổ chức một Đại Hội Khoáng Đại bầu BCH 

- C/h Phạm ngọc Thành : Xin từ chức Phó CT Ngoại Vụ với lư do t́nh trạng sức khỏe. KH hiện tại đă suy giảm phải mở rộng trong sinh họat, Để giúp tài chánh cho ĐS Trách Nhiệm nên có môt phong b́ kèm theo khi trao hoặc gởi đi để có sự ủng hộ bên ngoài.

- Quyết định buổi họp : Đồng ư C/h Nguyễn hữu Cúc giữ chức vụ Chủ Tịch KH/CTNCTVN Nam California.

- C/h Cúc : Đồng ư nhận chức vụ CT/KHCTNCH Nam Cali. Sẽ thành lập BCH bổ khuyết vào các chức vụ đang thiếu xót như Phó CT Ngoại Vụ, TTK. Sẽ tổ chức Đại Hội Khoáng Đại năm 2020.

- C/h Dũng : Chức vụ Tổng Thư Kư rất quan trọng v́ sẽ làm việc với vị CT.

- C/h Cúc : C/h Nguyễn hữu Thắng là Hội Trưởng Khóa 8B+C/72 SQTB đă tổ chức các cuộc họp mặt của Khóa. C/h Thắng sẽ đảm trách chức vụ Tổng Thư Kư Khu Hội.

- C/h Dũng : Thảo luận về ĐS Trách Nhiệm cho năm 2019. Xin hỏi ư kiến tất cả C/h Trần thế Cung có tiếp tục thực hiện Đặc San hay không ?

- C/h Cúc : C/h Cung đă xác định sau ĐS Trách Nhiệm 2018 sẽ không tiếp tục phụ trách thực hiện ĐS 2019. Do đó BCH sẽ thực hiện ĐS 2019 và ra mắt trong buổi Họp Mặt Tất Niên 2018 của Khu Hội.

- Ban Chủ Tọa Đoàn : Trước khi chấm dứt buổi họp khoáng đại kêu gọi các cựu Tù Nhân bỏ qua tất cả để cùng góp tay phát triển Khu Hội.

Buổi họp bế mạc lúc 02.00 pm

Orange County ngày 14/10/2018

T.M. Chủ Tọa Đoàn

N.T Trần ngọc Thống                     Nguyễn hữu Thắng/TK