báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

  

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 

 
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

 

BẢN LÊN TIẾNG

   ĐỀ MỤC :        CHỐNG BĂI NHIỆM

THAM CHIẾU  :     

           - CUỘC HỌP ( QUA ĐIỆN THOẠI)  GỒM BA CƠ CHẾ CỦA KHU HỘI  CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ  VIỆT NAM NAM CALIFORNIA 

        -THÔNG QUA Ư KIẾN CỦA TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 

Thưa quư đồng hương,

Suốt 45 năm qua người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới đã kiên cường chống lại Đảng Việt Cộng phản động, ăn tàn phá hại, buôn dân bán nước đồng thời bẻ gẫy mọi hình thức xâm nhập, gây rối, phá hoại của Việt Cộng và bè lũ tay sai tại hải ngoại.

Tháng Giêng năm 1999, tên phản bội Trần Trường lãnh tiền và nhận lệnh Việt Cộng đã treo hình Hồ Tặc và Cờ Máu trong tiệm sang băng lậu của hắn tại khu phố Bolsa thành phố Westminster. Đồng bào Việt Nam thuộc quận Cam biểu tình phản đối tức thời và được sự đồng tình ủng hộ của người Việt hải ngoại, đặc biệt tại tiểu bang Cali và miền Tây Nam Hoa Kỳ.

Cuộc biểu tình có kỷ luật, trật tự lên đến hai, ba chục ngàn người liên tục 54 ngày đêm, tên phản bội phải hạ hình Hồ tặc và cờ đỏ. Việt Cộng hoàn toàn thất bại trước ý chí chống Cộng mãnh liệt, kiên trì của cộng đồng Việt Nam yêu nước tại hải ngoại.

Thời gian gần đây, VC đã cho tay sai len lỏi tìm mọi cách lung lạc, gây chia rẽ, làm xáo trộn tình hình sinh hoạt tại Little Saigon. Ngày 27 tháng 9 năm 2019 Báo Nhân dân, tiếng nói của Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đă đăng bài đả kích Nghị Quyết của Hội Đồng Thành phố Westminster chống các hoạt động phá rối trật tự cuả Việt Cộng và bè lũ tay sai. Bài báo này cũng hô hào cư dân gốc Việt thi hành nghị quyết 36 của Bộ Chịnh trị Cộng Đảng Hà Nội. Đây là chứng cớ hiển nhiên Việt Cộng chủ mưu chiến dịch đánh phá thành phố Westminster, một trong những thành trì kháng Cộng vững chắc của người Việt Nam hải ngoại yêu nước.

Một trọc phú gốc Việt từ Bắc Cali tích cực tiếp ứng, đã trắng trợn mạ lỵ người Việt chống Cộng, đồng thời công khai dùng tiền bạc mua chuộc, vận động tay sai và người ưa tranh giành để ra sức đánh phá và thực hiện cuộc bầu cử bãi nhiệm 3 Nghị Viên dân cử gốc Việt thuộc Hội Đồng Thành phố Westminster.  Họ đưa ra thành phần ứng cử thay thế gồm những người thiếu kinh nghiệm trong sinh hoạt cộng đồng, người đã thất cử lần trước, người có thành tích vô đạo đức, thậm chí có người công khai bày tỏ lập trường ủng hộ chủ trương thâm độc hòa hợp hoà giải của Việt Cộng.

Trong chiến dịch Tổng Tấn Công thành trì Chống Cộng Westminster lần này, Việt Cộng và bọn tay sai đã dốc toàn lực tài chánh, nhân sự vào cuộc “bầu cử bãi nhiệm” hòng phá nát Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Little Saigon. chúng muốn thành phố Wesminster sẽ là cứ điểm đầu tiên mà chúng có thể thu phục và dần dần lan tới các thành phố khác tại Cali, tại nước Mỹ và trên thế giới.

Âm mưu gian ác của Việt Cộng đã bại lộ. Người Việt hải ngoại yêu nước và cộng đồng tỵ nạn Việt Nam Westminster nhất tâm đoàn kết chống cuộc “bãi nhiệm” để bảo vệ thanh trì chống Cộng tại đây, đồng thời vô hiệu hóa chiến dịch tổng tấn công Little Saigon; Cũng kể từ nay người Việt Tỵ Nạn Orange County chung sức bẻ găy tất cả mọi gian kế, chấm dứt mọi cơ hội  phân hoá, lũng đoạn, phá hoại Cộng Đồng  của Việt Cộng và tay sai.

Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California nhận định rõ mưu gian của Cộng Sản, cực lực phản đối chiến dịch “bãi nhiệm” tại Westminster. Quý chiến hữu và gia đình Tù Nhân Chính Trị hãy hiệp cùng đồng hương thuộc Thành phố Westminster tham gia đông đảo cuộc bầu cử ngày 7-4-2020 , ủng hộ  Ba Nghị Viên đương nhiệm bằng cách: 

    VOTE NO RECALL

Cho cả ba (xin nhớ tô đậm NO hay KHÔNG)

 

Nhằm bẻ găy âm mưu  thâm độc của Việt Cộng và tay sai, chứng tỏ sự ĐOÀN KẾT &  SỨC MẠNH  của Cộng Đồng tỵ nạn Việt Nam hải ngọai.

 

                                        Westminster, ngày 19 tháng 3 năm 2020

                                     TM. KHu Hội Cựu TNCTVN/Nam California,                                                
Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành

NGUYỄN HỮU CÚC

 


Phan Nhật Nam: Thư gởi đồng hương của Nhà văn Phan Nhật Nam -

 
Phan Nhật Nam Tổng công kích Tổng nổi dậy Canh Tư Little Saigon