báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 


AULD LANG SYNE by Sissel - Happy New Year

***

VỦ Linh

Nước M B Dn Nén

 

Ông t phú Donald Trump càng ngày càng được hu thun mnh, hoàn toàn trái vi mi tiên đoán hay suy lun ca các chuyên gia cũng như truyn thông. Nhng con s mi nht cho thy hu thun ca ông lng vng đâu khong t 25% ti 50% c tri CH, tùy tiu bang, tùy thi đim, và tùy cơ quan thăm ḍ.

Điu đáng nói là mi ln ông này tuyên b mt câu mà thiên h cho là quá l bch hay quá ngông cung th́ y như rng hu thun ca ông li tăng vt lên.

Vài ví d đin h́nh.

Mt ln bàn v ng viên Carly Fiorina, ông Trump ma mai chê bai bà này quá xu xí, làm sao làm tng thng được. Gii truyn thông, nht là my bà nhà báo, t cũng như hu, nhao nhao đ kích thái đ “xúc phm, khinh thường ph n” ca ông. Ông Trump xin li? Không, ông chng xin li xin phi ǵ hết. Lên TV tranh lun, b nh mt câu “tôi thy bà y cũng đp thôi”. Vit Nam ta gi đây là chuyn “gin mt”. Dù vy, t l hu thun vn chng thy gim sút ǵ hết.

Mt ln khác. Ông Trump mit th mt anh nhà báo có tt cánh tay. Ông nhái ging cà lăm ca anh ta ri phy phy cánh tay y ht anh nhà báo. C truyn thông b “sc”. Sao ông Trump có th tàn nhn và vô ư thc đến vy? Mang chuyn tt nguyn ca người ta ra làm tṛ như vy. Coi như cuc chy đua ca ông Trump đến ngày tàn? Nhưng không, vài ngày sau t l hu thun ca ông này li tăng vt tiếp tc. Ch v́ đa s c tri ca ông ghét gii truyn thông phe ta sut ngày ph phc tung hô Đng Tiên Tri. Ngay khi ông Trump mit th mt nhà báo cp tiến khuyết tt, khi c tri bo th ca ông chng thy có ǵ đáng khiếu ni, c̣n hoan hô na.

Cái thái đ phe đng ca truyn thông phe ta ngày càng l bch, không ai có th chp nhn được na. Con cái ca các tng thng thường là bt kh xâm phm, vùng cm đa, vi lư do rt cao c là tr con vô ti, không th ghét b m chúng ri mang chúng ra đánh. Cũng đúng thôi. Nhưng bây gi Washington Post đăng tranh hí ha TNS Ted Cruz ca CH làm tṛ xiếc vi hai con kh con bng máy. Hai con kh con chính là hai cô con gái nh ca ông Cruz. Bc tranh sau đó đă b thu hi không đăng trong n bn sau ca báo, nhưng đă được ph biến trên mng, c thế gii đu đă thy. Cho dù đă thu hi, nhưng vic cho đăng trong n bn đu cũng đ nói lên cách cư x ca truyn thông ḍng chính vi khi CH. Đă có nhà báo nào dám làm vy vi hai cô con gái ca TT Obama hay vi con gái ca TT Clinton không?!

Trong khi tt c thiên h, nht là các chính khách, c gng tránh nhng thái đ hay li nói mang n ư kỳ th chng tc, th́ ông Trump chng có v ǵ là mun du diếm tính kỳ th ca ḿnh. Ông công khai t tt c khi di dân bt hp pháp t biên gii M tràn qua là đám trm cướp, chuyên hiếp dâm ph n,...

Ông cũng nhiu ln phô by thái đ kỳ th dân Á Châu. Ông mi mai dân Tàu và Nht ch là đám con buôn sut ngày ch nghĩ đến mua bán, đi chác; mi ln nói v dân Á Châu là ông nhái tiếng Anh ngng ca dân Tu. Mt sinh viên vi v mt Á Châu có ln đt mt câu hi cho ông Trump, va m ming b ông này hi ngay “anh là người nước nào?” Anh sinh viên tr li “tôi là người M”. Có nghiă là ông Trump không coi anh gc Á Châu này là dân M. Ch có dân da trng như ông th́ mi đích thc là dân M, c̣n li toàn là đám di dân hay t nn ăn bám. Nhng ông bà t nn Vit trước khi hoan hô ông Trump nên nh́n li ông này cho k. Ông Trump trước đây làm tng thng th́ đă không có anh HO nào được vào M, ngi Phước Lc Th ung cà phê đc báo c ngày.

Chuyn ǵ đang xy ra? Dân M mt trí ri sao? Ti sao li có th h hi, hu như vui v h hê hay thích thú hoan nghênh nhng thái đ và li nói ngo mn, xc xược quá l như vy được? Hay là cái ghế tng thng đă mt hết tính uy nghiêm đ tr thành ch đ dn nhng m c, gin d? Tng thng có quyn ăn nói vung vít sao cho sướng ming ḿnh và sướng l nhĩ c tri, bt cn hu qu?

Phi nói cho ngay, c tính đ đng hai chính đng ln CH và DC, mi đng có được hu thun ca 40% dân M, phn 20% c̣n li đc lp, không thiên v bên nào hết; như vy th́ cái s 25% ti 50% c tri CH ng h ông Trump có th coi như ch là khong t 10% đến 20% ca tt c dân M. Nói cách khác, nhng người gin quá mt khôn quay qua ng h ông Trump tht ra không ln lao ghê gm ǵ lm, nhưng cũng đáng lo ngi. V́ tht s, mt người vi tư cách ngông nghênh như ông Trump không xng đáng đ được ti 1% ng h ch đng nói ti 10%-20%.

Nh́n vào s thành công ca ông Trump, nht là vic t l hu thun tăng vt sau mi câu tuyên b tát vào mt thiên h, ta phi nh́n nhn ông Trump là người có mt kh năng rt đc bit: rt hiu tâm lư nhng người ng h ông. Ông biết đánh trúng cái tâm lư đó, khai thác ti đa s tc gin ca h, và thành công rc r, chng minh tt c các chuyên gia t phong và truyn thông đu sai bét, thua ông xa.

Mt cách tng quát, ta có th nhn đnh mt s không nh dân M, đc bit là dân da trng t lp th thuyn đến trung lưu, đă b dn nén, bc tc và lo s trong sut by năm dưới TT Obama, bây gi quá vui mng khi thy có người dám nói lên nhng m c ca h, nói huch tt hết mà chng thc mc mt giây phút nào v nhng hu qu chính tr.

Đám ng
ười này nh́n thy quá nhiu chuyn mà h cho là trái tai gai mt mà không làm ǵ được.

Hin nhiên điu gai mt nht là chuyn “phi đo chính tr” càng ngày càng điên dưới nh hưởng ca khi cp tiến, mt đ tài đă được bàn qua trên ct báo này mi đây. Theo mt thăm ḍ mi nht, 70% dân M bc ḿnh v nhng cái vô lư ca phi đo chính tr do các chính khách cp tiến và truyn thông ḍng chính ph biến. Nhng nhóm dân thiu s như Hi giáo, da màu, đng tính, chuyn gii, ngay c ph n,... bt th́nh ĺnh tr nên bt kh xâm phm, không ai được nói bóng nói gió đng chm đến h. Cái phi đo chính tr này đưa đến t́nh trng dân da trng cm thy như mang nước da trng t nó đă là mt cái ti ty đ́nh đáng ph nh ri.

Ti đi hc Yale, sinh viên da đen vi hu thun ca sinh viên cp tiến, công khai đi xin ch kư, đ̣i hy b tu chính án th nht ca Hiến Pháp –First Amendment- bo đm t do ngôn lun, v́ h cho rng t do ngôn lun ch đưa đến nhng phát biu xúc phm h. Nôm na ra, nhng sinh viên da đen t cho ḿnh quyn bt kh xâm phm, không ai được đng đến h, trong khi h có toàn quyn “t bo v”, tc là quyn s v bt c ai h không ưa. C̣n đ̣i khu đi hc riêng, lp riêng, thy giáo da màu riêng. Cái oái ăm là trước đây dân da màu đ̣i hi nhp tuyt đi, không được phân bit, kỳ th màu da, bây gi ngược li, có phong trào đ̣i tách bit ra li, nhưng đ̣i được ưu tiên hơn dân da trng. Trước đây, hi nhp –integration- là xu thế thi đi, bây gi đa dng văn hoá –cultural diversity- mi là mt thi thượng.

Mt nhà báo đă nhn đnh lúc trước dân da đen b ngi hàng cui xe buưt, đ̣i được ngi chung, ri sau khi được ngi chung th́ bây gi đ̣i lên hàng đu, đy dân da trng xung hàng cui.

Ông Trump cũng hiu rơ ư nghĩ ca dân trung lưu hay lao đng da trng trong vn đ di dân bt hp pháp. H nh́n thy c chc triu di dân qua lu, mà chính quyn chng th ngăn cn, hay chng mun ngăn cn. Qua tin tc báo chí, h thy mi ngày c ngàn đa tr không b m được đy qua biên gii M chy vào M. Mt gánh nng xă hi, y tế, giáo dc, và tài chánh vĩ đi cho h. Ri my đa tr đó cui cùng cũng được cho li v́ TT Obama đă ra lnh cm trc xut tr v thành niên, đưa đến giai đon đoàn t gia đ́nh, b m anh em, c nhà qua theo.

Mt nghiên cu ca B An Ninh Quc Ni cho thy con s di dân bt hp pháp b trc xut khi M đă gim đu đn trong sut my năm dưới TT Obama, t 409.000 năm 2012 xung mc thp nht là 235.000 trong 2015. Trong s này, có 165.522 b đui tr ra khi b bt trong lúc băng qua biên gii, có nghiă là h tht s không phi là b “trc xut” v́ chưa vào đến đt M, ch là cách tính thng kê “ăn gian” ca Nhà Nước Obama đ cho có v là trc xut rt nhiu. S tht là trong năm 2015, ch trc xut có 69.478 người trong đó có 63.127 phm ti và 6.351 không phm ti. Nói cách khác, không k nhng người phm ti, chính quyn Obama trong năm 2015 ch trc xut có hơn 6.000 di dân lu, tc là 0,5% tng s di dân lu, được ước lượng khong ít nht là 12 triu.

Bây gi, chính quyn Obama li c̣n mun cho c khi dân Hi giáo vào na. Trong 5 năm qua, gn 700.000 người đă được nhn vào, cho đến nay 90% vn sng bng tr cp do khi da trng trung lưu đóng thuế đ nuôi.

Đng DC hoan nghênh di dân v́ tuyt đi đa s di dân b phiếu cho đng DC v́ đng này là đng ca tr cp và cũng là đng m rng ca đón h vào. Gi là lưỡng li, có qua có li mi toi ḷng nhau.

Vn đ bây gi li là cái nn khng b Hi giáo trà trn chui vào na. Cái bà khng b Malik làm hôn thú gp vi mt anh chng Hi t M qua đón v, chng qua th tc thanh lc ch đi ǵ hết. Qua ti M mt năm sau, tuyên th thi hành s mng xong, vác súng đi bn giết lon đ.

Chính sách chng khng b ca TT Obama có th tóm lược li là hết sc gin d và qu tht là ngây ngô: theo ông, khi cc đoan Hi ghét và chng M v́ M can thip vào Trung Đông, ym tr các chế đ đc tài ti đó, đánh Hi giáo ti Afghanistan, chiếm Iraq v́ du ha. Đó là nhng sai lm ca anh cao bi Bush. Bây gi TT Obama lt ngược chiến lược, mt mt giúp lt đ nhng chính quyn đc tài như ti Tunisia, Ai Cp, Libya, và Syria; mt khác rút hết quân lính ra khi Trung Đông không can thip vào thế gii ca h na. Thêm vào đó, đc bit thi hành mt chính sách “phi đo”, kính trng tôn giáo và văn minh Hi giáo, và chân thành cúi đu xin li h v tt c nhng ti li tht hay tưởng tượng ca M t ngày lp quc đến gi đ cho h vui ḷng. Như vy “hy vng” dân Hi s măn nguyn và M s được tha mng, không b đánh na.

Ch tiếc là mi ln M lùi mt bước là khi cung tín Hi giáo tiến hai bước. Bây gi đánh luôn ti c Cali. My ông cao bi M nh́n cnh này không bc ḿnh mi là chuyn l.

T bc ḿnh bt măn, bây gi chuyn qua s hăi. Ra đường thy c đám dân có v Rp là run. Lên máy bay mà thy vài ba ông có tướng Rp là php pḥng lo s, không biết có phi là khng b chun b đánh cướp hay đt bom máy bay không. My bà đi shopping thy mt đám my bà chùm áo đen t đu đến chân cũng mun tránh xa xa mt chút.

Trong ni s hăi đó, th́ h nh́n vào ông tng thng. Ch thy ông này tnh bơ đi Hawaii tm bin đánh gôn, v v “tôi đă km chế được chúng ri”, “chúng không có kh năng đánh chúng ta đâu”. Mt thái đ chng nhng có v coi thường s s hăi tht s ca h, mà li c̣n được mau mn chng minh là lc quan tếu mt cách c th nht qua hai cuc tn công ca khng b ngay sau đó ti Paris và San Bernardino.

Nh́n xa hơn v tương lai, khi dân da trng thy rơ h đang t khi đa s dn dà biến thành khi thiu s. Nhng tài liu v dân s M cho thy đang có nhng chuyn đng ln trong khi dân M. Dân da trng càng ngày càng ít đi trong khi khi dân da màu, t da đen đến da vàng, dân M, dân Trung Đông,... càng ngày càng đông, đông hơn v́ chính sách nhp cư quá d dăi ca TT Obama, và cũng đông hơn v́ nhng khi dân này chu khó mang bu nhiu hơn dân da trng.

Đám dân trung lưu da trng này lo s s b kỳ th ngược li, b mt quyn li, b đàn áp, b... đy xung hàng ghế cui trên xe buưt. Bng chng rơ ràng t nhiu năm qua: nhân danh chính sách đn bù cho công bng gi là “affirmative action”, không ít anh sinh viên hay công nhân da trng đă b bt phi nhường ch cho các sinh viên và công nhân da màu ít kh năng và ít kinh nghim hơn.

Ri h cũng thy ông tng thng, là người có trách nhim bo v h li cũng không phi là dân... da trng na, mà li thuc khi đa s mi, và ông này cũng rơ ràng li thiên v phiá khi đa s mi.

Khi mt anh du đăng cướp vt da đen b cnh sát bn chết th́ TT Obama lên TV mnh m kết án ri c đi din Ṭa Bch c đi d đám ma tên du đăng, trong khi cnh sát trng b dân da đen bn chết th́ TT Obama ch cho phát ngôn viên lên án vài câu cho có l. Khi cnh sát bt mt ông giáo sư đen th́ tng thng mau mn chi cnh sát ngu xun ngay, cho dù chưa biết rơ chuyn ǵ đă xy ra. Thái đ như vy có trn an được khi dân da trng không?

Trong khi các công ty hăng xưởng đóng ca hàng lot v́ nhng khó khăn kinh tế, TT Obama ngó lơ, đ t l tht nghip tăng lên đến trên dưới 10%, ri nm mc đó c năm sáu năm tri. Kinh tế M ngày nay cũng là kinh tế ca máy móc và computer, càng ngày càng cn ít nhân công, cho nên dù kinh tế tăng trưởng li nhưng jobs vn không có. Nhưng dường như ưu tiên ca TT Obama không phi là lo kiếm jobs mà lo tái phân phi li tc. Ông ch t́m cách giúp dân da màu bng cách cho h vào làm công chc hết. S lượng công chc tăng vt, vi đi đa s công chc mi là dân thiu s da đen hay da nâu. Ai có vic ǵ cn liên lc vi mt văn pḥng chính ph, bo đm s có 90% hy vng gp phi mt bà đen hay mt ông M.

Mt nhà báo da đen, ông Isaac Bailey đă viết bài trên báo Sun News ti South Carolina kêu gi TT Obama cn trc din s nghi k và lo s ca khi dân da trng, trong tư cách quc trưởng có trách nhim vi toàn dân, đen cũng như trng. Ông nêu vn đ hàng vn dân da trng đă b mt jobs, mà tng thng tnh bơ lo chuyn Obamacare hay tăng Medicaid cho đám dân da màu. Đă vy, không biết bao nhiêu nhà máy đă b đóng ca hay bao nhiêu d án b hy b v́ chính sách bo v môi sinh ca TT Obama khiến không ít dân da trng mt vic làm hay không có cơ hi có vic làm (ghi chú ca k viết: vic hy b d án xây ng dn du Keystone t Canada ti Texas là bng chng rơ ràng nht), sao TT Obama không đi gp gii th thuyn da trng đó đ nghe h khiếu ni, đ gii thích và trn an h? Theo anh nhà báo này, TT Obama đă chú tâm quá nhiu vào khi dân da màu mà hoàn toàn lơ là dân da trng, ch làm h lo s thêm và h cách bit trng đen ln sâu hơn na. Mt cái nh́n thc tế mà cũng hơi l t mt nhà báo da đen.

Chính tr M, sau 7 năm lănh đo ca ông tng thng ca “đi đoàn kết toàn dân”, không c̣n trng, đen, xanh, đ, giàu, nghèo, v.v... đă tr thành mt th chính tr phe đng nng n nht trong lch s cn đi M. Chính sách ca TT Obama đă to nên bc ḿnh, bt măn, lo lng toàn din, đưa đến chiến thng ca nhng khuynh hướng m dân cc đoan nht. Nhng ng viên tng thng ni bt nht cũng là nhng người cc đoan nht. Nhng ông tương đi trung dung, ôn hoà như Jim Webb bên DC và Jeb Bush bên CH đu b rơi vào lăng quên, chng ai rnh hơi nghe my ông này nói chuyn... ba phi.

Thc tế đáng bun là ln bu ti, nước M s có nhiu trin vng được quyn la chn lănh đo ti cao gia mt bà c gian xo và mt ông già playboy mát giây. Mt trái ca dân ch kiu M. Nhng người tht s có kh năng và xng đáng đu tránh né, không mun dính dáng vào chuyn chính tr phe phái ch gii chi bi moi móc nhau mà chng làm nên tṛ trng ǵ. Dân M kháo nhau “nếu anh không có kh năng, chng biết làm ǵ th́ ch có mt cách kiếm sng: tp nói phét đ làm chính tr gia”. (27-12-15)

Vũ LinhQuư độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ư qua email: Vulinh11@gmail.com

 

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

 

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

 

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

 

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

  

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch