báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                 
       [Bài Viết - Article]
                                                                          

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim được!!!

***


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 

***

Thẩm phán PHẠM Đ̀NH HƯNG   

CÔNG CUỘC TÂY PHƯƠNG HÓA 

CỦA MỘT SỐ CỰU THUỘC ĐỊA Á CHÂU

 

Sau Thế Chiến 2, các lănh tụ có tinh thần quốc gia và dân tộc của hầu hết các nước cựu thuộc địa ở Á châu như Indira Gandhi, Nehru của Ấn độ, Sukarno của Indonesia, Lư Quang Diệu của Singapore, Lư Thừa Văn và Phác Chánh Hy của Nam Hàn, Bảo Đại, Ngô Đ́nh Diệm và Nguyễn văn Thiệu của Việt Nam đă từ chối đi theo con đường cộng sản của Liên Xô và Trung Quốc. Họ đă khôn ngoan không lựa chọn con đường đấu tranh giải phóng dân tộc bằng bạo lực cách mạng để tránh tiêu hao sinh lực của dân tộc và tàn phá đất nước. Đường lối đấu tranh ôn ḥa của các lănh tụ kể trên đă có kết quả tốt đẹp. Theo xu hướng của thời đại, tất cả các nước cựu thuộc địa tại Á Châu và Phi Châu đều lần lượt thu hồi độc lập mà không tốn một giọt máu của người dân. Dưới áp lực của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, đế quốc Anh đă trao trả độc lập cho Ấn Độ năm 1947, Ḥa Lan chấm dứt thống trị Indonesia năm 1949, Triều Tiên (gồm có Nam Hàn và Bắc Hàn) được độc lập năm 1948,  Pháp công nhận nền độc lập của Việt Nam năm 1948 (Hiệp định Vịnh Hạ Long: Accord du Baie d’Along) và Cao Miên năm 1949. Riêng nước Việt Nam độc lập và thống nhất đă được Pháp Quốc long trọng công nhận bằng Hiệp ước (Treaty) Elysée kư kết ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa Tổng Thống Pháp Vincent Auriol và Cựu Hoàng Bảo Đại do kết quả của một đường lối ngoại giao khôn ngoan cần ứng dụng để giải quyết một cách ôn ḥa các tranh chấp quốc tế. Nếu người Việt cộng sản và người Việt quốc gia lúc bấy giờ cùng tôn trọng hiệp ước Elysée và bắt tay nhau xây dựng đất nước trong ḥa b́nh th́ dân tộc Việt Nam đă tránh được cuộc hai cuộc chiến tranh thảm khốc nhận ch́m Tổ quốc thân yêu của chúng ta vào t́nh trạng chậm tiến và lệ thuộc ngoại bang. Nhưng tiếc thay, Hồ Chí Minh (Hồ Quang) và đảng Cộng Sản Việt Nam đă xem việc bành trướng chủ nghĩa Mác-Lê nin là lư tưởng cần phải thực hiện bằng mọi giá và đặt ư thức hệ cộng sản trên quyền lợi tối thượng của Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trung thành tuyệt đối với Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, phía người Việt cộng sản đă tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh để chiếm đoạt chánh quyền bằng bạo lực cách mạng và áp đặt cả nước Việt Nam dưới một chế độ độc tài toàn trị do đảng Cộng Sản nắm độc quyền cai trị trong một thời gian vô hạn định.

Trong số các tân quốc gia độc lập ở Á châu, Ấn độ (India), Nam Hàn (South Korea), Singapore (một thành phố cảng trước thuộc Mă Lai Á) và Đài Loan (Taiwan) đă thành công vượt bực trong công cuộc Tây phương hóa (Westernization) để phát triển dân tộc. Lựa chọn mô thức phát triển của Hoa Kỳ và Tây Âu, các nước Á châu nầy đă thành lập một chánh thể dân chủ pháp trị đa nguyên, điều hành một nền hành chánh hữu hiệu, lành mạnh và trong sáng, áp dụng kinh tế thị trường đích thực của chủ nghĩa tư bản, tiến hành kỹ nghệ hóa song song với phát triển nông nghiệp, nâng cao tŕnh độ dân trí, đào tạo chuyên viên cấp cao trong các ngành khoa học kỹ thuật và quản lư, xây dựng một xă hội công bằng, đạo đức và tôn trọng nhân quyền. Nhờ sự lănh đạo sáng suốt của các lănh tụ yêu nước như Jawaharial Nehru, Lư Thừa Văn (Sygman Rhee), Phác Chánh Hy (Park Chung Hee) và Lư Quang Diệu (Lee Kwan Yew) và Tưởng Kinh Quốc (Chiang Ching-kuo), các nước Ấn Độ, Nam Hàn, Singapore và Đài Loan đă thực hiện việc chuyển giao quyền lănh đạo đất nước một cách êm đẹp, phát triển trong ổn định về mọi mặt, xây dựng đất nước phồn vinh và tạo lập một cuộc sống ấm no, hạnh phúc thật sự cho nhân dân.

Trong vài thập niên sau khi thu hồi độc lập, Ấn Độ đă trở thành một cường quốc hạt nhân và không gian, đào tạo một đội ngũ chuyên viên khoa học kỹ thuật hùng hậu và nhứt là đă thực hiện thành công một cuộc Cách Mạng Xanh (Green Revolution) để nuôi sống một tỷ người dân, đồng thời cải thiện sinh thái của nông thôn. Cuộc Cách mạng Xanh của Ấn độ đă tiến hành trong ḥa b́nh và đem lại kết quả cải thiện đời sống cơ cực lâu đời của nhân dân Ấn mà không phải hy sinh mạng sống của một người dân ở nông thôn. Cuộc cách mạng êm đềm nầy của Ấn Độ hoàn toàn khác hẵn hai cuộc Cải Cách Ruộng Đất của Trung Cộng và Việt Cộng phát động trong những năm đầu của thập niên 1950 đă giết hại 50 chục triệu người dân ở nông thôn Trung Quốc và 172.000 người ở nông thôn Bắc Việt dưới h́nh thức đấu tố và ṭa án nhân dân. Song song với cuộc Cách Mạng Xanh (Green Revolution) tại nông thôn, Ấn Độ đă âm thầm kỹ nghệ hóa tại các đô thị và đă đạt đươc tiêu chuẩn quốc tế trong các kỹ thuật cao mà không cần phải thực hiện một Bước Tiến Nhảy Vọt (Great Leap Forward) theo sáng kiến của Mao Trạch Đông, lănh tụ “vĩ đại” của Trung Quốc. Riêng về mặt quản lư chánh quyền, từ ngày thu hồi độc lập đến nay, Ấn Độ đă duy tŕ và củng cố chánh thể dân chủ đại nghị theo mô thức của Anh quốc: không có một cuộc đảo chánh nào đă xảy ra tại Ấn Độ để giành giựt địa vị và quyền lợi, chánh quyền đă được chuyển giao một cách êm thắm căn cứ theo kết quả bầu cử Quốc Hội của nhân dân Ấn.

Cùng đi theo con đường Tây phương hóa theo hoàn cảnh của đất nước, Đại Hàn (South Korea), Singapore và Đài Loan (Taiwan) cũng đă trở thành ba quốc gia kỹ nghệ phát triển xứng đáng được gọi là ba tiểu long Á châu đáng kính nễ và sánh ngang vai với đàn anh Nhựt Bổn. Người viết cần nhấn mạnh Đại Hàn( South Korea) và Đài Loan (Taiwan) là hai cựu thuộc địa của Nhựt Bổn trước năm 1945 và t́nh trạng kinh tế của hai nước nhỏ nầy thua kém xa miền Nam Việt Nam trước năm 1975; hiến pháp của Đại Hàn gần giống như hiến pháp 1967 của Việt Nam Cộng Ḥa về mặt thể chế. Áp dụng mô thức phát triển của Hoa Kỳ, Đại Hàn và Đài Loan đă đạt nhiều tiến bộ đáng khen trong các lănh vực chánh trị, kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật và văn hóa giáo dục. Đại Hàn là một quốc gia Á châu thứ hai (sau Nhựt Bổn) có khả năng đóng tàu lớn, kể cả hàng không mẫu hạm, và đủ sức cạnh tranh với Hoa Kỳ về các sáng chế kỹ thuật cao. Riêng Singapore, một thành phố cảng tách ra từ nước Mă lai Á, đă thành công vượt bực trong công cuộc Tây phương hóa để phát triển dân tộc theo mẫu mực của Anh quốc v́ Lư Quang Diệu (Lee Kwan Yew), cựu Thủ tướng Singapore, đă tốt nghiệp đại học tại Luân Đôn.

Để nêu bật thành quả tốt đẹp của công cuộc Tây phương hóa, tác giả cần viện dẫn bản Chỉ số Phát triển Thế giới năm 2007 của Ngân hàng Thế giới (World Bank) chỉ rơ lợi tức đầu người (per capita income) năm 2005 của Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á Đông Bắc Á và Nam Á:

                      Việt Nam: $620.00 USD

                      Indonesia: $1,280.00 USD (với dân số 150 triệu người)

                      Thái Lan:  $2,700.00 USD

                      Malaysia:  $5,000.00 USD

                      Trung Quốc:$1,700.00 USD (với dân số 1tỷ 300 triệu người)

                      Đại Hàn và Đài Loan: $15,000 USD

                      Hong Kong: $23,000 USD

                      Singapore: $ 25,000 USD

Theo báo cáo của World Bank năm 2007, lợi tức đầu người của Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á như sau:

                        Việt Nam: $836.00 USD

                        Indonesia: $1,918.00 USD

                        Thái Lan: $ 3,850.00 USD

                        Singapore: $ 35,163.00 USD

Cũng theo báo cáo Phát Triển Việt Nam (Vietnam Development Report) của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) công bố vào cuối năm 2008 về mức độ phát triển kinh tế, Việt Nam tụt hậu 158 năm so với Singapore và 95 năm so Thái Lan và 51 năm so với Indonesia. Căn cứ vào chỉ số phát triển, các chuyên viên của World Bank ước tính Việt Nam c̣n rất lâu mới đuổi kịp các nước Đông Nam Á.

 

Nói tóm lại,trong số các quốc gia Á châu kể trên, chỉ có Việt Nam là nước nghèo nhứt mặc dầu đă nhận được rất nhiều viện trợ của các nước phát triển, các định chế tài chánh quốc tế, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Sau 30 năm chiến tranh (1945-1975) và 40 năm ḥa b́nh (1975-2015) dưới quyền toàn trị của đảng Cộng sản, Việt Nam vẫn không thoát khỏi t́nh trạng chậm tiến v́ các lư do kể sau:

        -Đất nước đă bị 4 cuộc chiến tranh (Chiến Tranh Đông Dương, Chiến Tranh Việt Nam, Chiến tranh xâm lược Campuchia, Chiến tranh Việt-Trung ở biên giới phía Bắc) tàn phá nặng nề;

        _Đảng Cộng Sản Việt Nam đă luôn luôn kiên định đi theo đường lối xă hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Liên Xô;

        -Đảng Cộng Sản Việt Nam đă cai trị đất nước một cách bất lực, bất công, tham ô và độc đoán, tước đoạt tất cả nhân quyền và dân quyền của dân tộc Việt Nam, chia rẽ và đào sâu hận thù dân tộc.

-Trí thức và nhân tài của đất nước đă bị nhà cầm quyền cộng sản giết chết rất nhiều trong thời chiến và bị trù dập, kỳ thị nặng nề trong thời b́nh theo chánh sách “hồng hơn chuyên” và “Thái tử đảng” của đảng

       Cộng sản Việt Nam học từ Trung Cộng.

Do đó, nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa dưới quyền lănh đạo “thiên tài” của đảng Cộng sản trong 70 năm qua đă bị Thế giới văn minh mĩa mai “khen ngợi” là một đất nước không muốn phát triển.            

                                                  

                                                          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                                                           California, mùa Đông năm 2015

 

                                 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

 

  

 

 


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)