Mời các bạn nghe tiếng hát Việt Khang:

 

 Việt Nam tôi đâu?

 

 Anh là ai?